Skip to Content

1a Convocatòria de residències del Canòdrom
Convoca:
Canòdrom - Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica
Descripció:

Obre la primera convocatòria de residències del Canòdrom amb la finalitat de facilitar, a persones i organitzacions, un espai de referència on desenvolupar els seus projectes i intercanviar idees en ciència, tecnologia i democràcia.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és possibilitar la formació d’una xarxa de projectes i iniciatives que treballen en els camps de la participació ciutadana i la democràcia, les tecnologies i la cultura digital i que ho fan des dels principis del programari lliure, el lliure accés al coneixement, la sobirania tecnològica, els drets digitals, la cultura lliure, l’enfortiment comunitari i la democràcia en xarxa.

La convocatòria de residències vol facilitar les sinergies entre projectes, per tal de convertir l’Ateneu en un espai estimulant i de creació col·lectiva referent en ciència, i tecnologia ètica i democràtica. De la mateixa manera, el retorn al barri i a la ciutat serà una part fonamental d’aquestes residències: el treball que es faci des del programa s’entrellaçarà amb l’acció comunitària, i impulsarà el potencial de la ciutadania obrint espais de reflexió.

CALENDARI

  • Inscripció i presentació a la convocatòria de residències: del 04/02 al 24/02 de 2021.
  • Publicació i inici de les residències acceptades: 17/03 de 2021.

MODALITATS

A) Projectes de Recerca. Projectes desenvolupats des d’universitats, grups de recerca o investigadors individuals que de forma imprescindible contemplin en la seva investigació l’impacte o la participació de la ciutadania (recerca-acció), dins els eixos temàtics de l’Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica.
B) Projectes de tecnologia i democràcia. Projectes impulsats per persones físiques de més de 18 anys residents en qualsevol país, individualment o com a col·lectiu; o persones jurídiques del sector públic o privat, amb ànim de lucre o sense, residents en qualsevol país, que treballin al voltant dels eixos temàtics exposats prèviament.
C) Projectes singulars, amb les característiques de la modalitat A i/o B, que treballin al voltant dels següents eixos:
C.a Feminismes i tecnologies digitals i democràtiques (fins a un màxim de 5 places).
C.b Videojocs amb perspectiva crítica, que aportin una mirada innovadora, participativa o d’impacte social en alguna part del procés de creació (fins a un màxim de 5 places).

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

  • Dades de la persona física o jurídica que presenta el projecte.
  • Modalitat a la que s’opta: recerca, tecnologia i democràcia, projectes singulars.
  • Motivació.
  • Memòria del projecte, que haurà de ser original i d’un màxim de 10 pàgines, en el qual s’indiquin: denominació del projecte, descripció del projecte, objectius, composició de l’equip, models de treball, cronograma del projecte, resultats previstos, ecosistema de col·laboracions actuals, buscades o desitjades, beneficis que espera de la seva residència en el ecosistema de Canòdrom, proposta d’activitats per al retorn.

Més informació

Termini de presentació:
24.02.2021