Skip to Content

11a edició del Premi Josep Ma Rueda i Palenzuela 2020
Convoca:
Diputació de Barcelona
Descripció:

La Diputació de Barcelona ha suspès i interromput els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reiniciarà en el moment que perdi vigència el Reial Decret 463/2020 o, en el seu cas, les pròrrogues que es produeixin.

Per aquest motiu, el termini de presentació de sol·licituds de l’onzena edició del Premi Josep Ma. Rueda i Palenzuela ha quedat suspès.

La Diputació de Barcelona convoca l’onzena edició d’aquest premi obert a persones físiques i jurídiques, individualment o en equips de treball, que presentin un projecte d’intervenció social comunitària en desenvolupament.

L’objecte del premi és el d’impulsar projectes i actuacions que fomentin processos participatius, enforteixin el teixit social i augmentin la capacitat organitzativa de la comunitat.
Termini de presentació:
31.12.2020