Data/Hora
Data/es - 23/02/2021
18:00 - 20:00

0


Aprèn a redactar i planificar els projectes de l’associació amb aquesta formació de Torre Jussana. És clau per tal que siguin un èxit!

D’uns anys ençà, la gestió per projectes s’ha anat convertint en un estàndard de qualitat en la majoria de les organitzacions. Permet gestionar més eficientment els recursos, planificar acuradament les tasques, definir correctament els objectius a assolir i, en definitiva, dissenyar un projecte adequat a les necessitats i que contempli les variables necessàries per poder assolir bons resultats.

Horaris: 23 i 25 de febrer i 2 de març, de 18 h a 20 h.

Mapa no disponible