X

Per a poder organitzar activitats de lleure educatiu aquest estiu 2020, els criteris generals publicats per la Generalitat de Catalunya preveuen la creació d’una nova figura anomenada “Responsable de prevenció i higiene” a cada activitat. 

Les seves funcions són vetllar pel compliment de les mesures que recullen els protocols específics per a cada tipologia d’activitat (casals, colònies, campaments…) i contactar amb el recurs sanitari bàsic de la zona (majoritàriament CAP) prèviament a la realització de l’activitat.

Quantes responsables de prevenció i higiene calen?

El que és clar és que cal com a mínim una persona designada com a responsable de prevenció i higiene per activitat i és recomanable que a partir de 30 participants se’n sumi una més. Això és el que s’especifica a l’apartat de preguntes freqüents de la pàgina estiuamblleure.cat.

Qui pot ser responsable de prevenció i higiene?

Els requisits per a les responsables de prevenció i higiene són, en primer lloc, estar presents durant tot el desenvolupament de l’activitat i, en segon lloc, haver rebut la formació oferida per la Direcció General de Joventut.

D’altra banda, les persones responsables de prevenció i higiene són designades d’entre les dirigents d’una mateixa activitat, de manera que no cal incorporar persones diferents amb aquesta finalitat. 

Qui ha de rebre la formació?

La formació l’han de rebre les persones que facin la funció de responsables de prevenció i higiene i, tal i com es diu al document de criteris generals, també la persona responsable de l’activitat. 

On es pot trobar la formació? 

La formació consisteix en una sessió en línia de 3 hores impartida per personal del Departament de Salut en col·laboració amb la Direcció General de Joventut. Primerament van obrir-se 15 formacions i, un cop plenes, es van obrir 6 més que també ja es van exhaurir. Davant d’aquesta situació, s’ha posat en marxa un altre sistema alternatiu per impartir aquesta formació. Consisteix en visionar un vídeo amb el contingut de la formació i respondre el qüestionari corresponent, per tal d’obtenir el certificat de la formació.

La informació relativa a la formació pot trobar-se en aquesta pàgina, que durant aquests dies s’ha anat actualitzant a mesura que hi havia nova informació. D’altra banda, també podeu seguir el perfil de la Direcció General de Joventut a Twitter (@joventutcat), que també ha anat publicant les novetats.

Per a més informació…

Tota la informació relativa a les activitats de lleure educatiu d’aquest estiu la podeu trobar recollida a la web estiuamblleure.cat.

A més, pel que fa a la formació dels responsables de prevenció i higiene, anirem actualitzant aquesta notícia a mesura que es publiqui nova informació.

Per últim, ens podeu fer arribar els vostres dubtes trucant-nos al 93 265 52 17, escrivint-nos a craj@crajbcn.cat o per Telegram o WhatsApp al 652 87 81 22.