panoramic
X
panoramic

Entitats juvenils! Arrenca una nova edició de #ElPanoràmic, la macro-enquesta del sector no lucratiu, oberta a totes les organitzacions catalanes. Aquest estudi pretén explicar i millorar l’impacte que generen les associacions a la societat, a través de l’anàlisi de la seva realitat, la seva funció i les activitats que desenvolupen.

El Panoràmic 2016 consta de dos grans eixos de treball: el procés participatiu amb les organitzacions i la creació d’una aplicació a internet per tal de gestionar la informació que es recull amb el qüestionari.

En aquesta primera fase de recollida de dades de les entitats és imprescindible que les associacions juvenils respongueu el qüestionari per extreure’n el major nombre possible de resultats que reflecteixin la realitat actual del sector. Us animem a fer-ho a través de la següent enquesta!