Skip to Content

cercador d'opcions de mobilitat

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Opcions de mobilitat

Opcions de mobilitat

Viatjar és una bona forma per conèixer altres realitats i maneres d’entendre el món. Però, a banda del que ens ofereixen les agències de viatge, hi ha moltes altres formes de viatjar que possiblement són més enriquidores i més útils per a la nostra formació.

En aquest apartat us oferim les definicions d’aquestes propostes alternatives i el contacte amb entitats que organitzen aquest tipus d’activitats. Intercanvis, camps de treball, formacions sobre participació juvenil, brigades, estades solidàries o voluntariats europeus són algunes de les activitats que teniu al vostre abast. 

Organitza:
Agenzia nazionale per i giovani
Lloc:
Torí, Itàlia
Dates:
23-28 de gener de 2018
Tema:
empoderament
Data límit d'inscripció:
25.11.2017
Contacte:
a.cecchini@agenziagiovani.it
Descripció:

El projecte pretén millorar l’impacte de l’educació no formal (NFE), els principis i els mètodes per crear oportunitats d’empoderament per a joves com a actors reals de la societat (des de local a Europa).
Per què aquest curs de formació?
– Estimular els participants a sentir i reflexionar sobre el poder de l’educació no formal (NFE) experimentant diferents tipus de mètodes educatius no formals.
– Analitzar el paper i la recepció de NFE en els nostres diferents països dins d’una Europa comuna.
– Descobrir i debatre l’estratègia europea de NFE.
– Lluitar contra els creixents enfocaments consumidors cap als joves en l’àmbit de l’educació no formal.
– Explorar significats, rols i complementarietats de diferents enfocaments i mètodes educatius (formal, no formal, informal).
– Reconsiderar les pràctiques laborals juvenils diàries.
– Comprendre els principis de creació de programes i NFE dins d’Erasmus + Youth in Action.

Com es farà?
Per tenir impactes reals, els participants experimenten un enfocament innovador, utilitzant una immersió completa en el cicle d’aprenentatge experiencial: fer / sentir, reflectir, transferir …
Per tenir un impacte profund, hem d’anar més enllà del funcionament clàssic dels cursos de formació. Es recomana als participants que realment construeixin el seu propi procés de formació i aprenentatge, amb el suport d’un programa pedagògic ben ajustat. Considerem que aquesta és la condició per comprendre el poder real de NFE.

El procés pedagògic
Un flux fonamental durant la formació es basa en:
– Experimentant: diferents entorns educatius, diferents mètodes d’educació no formal (rol, joc de simulació, exercici …)
– Reflexió: sobre els mètodes i els seus impactes, sobre el poder i els límits de NFE, sobre la construcció d’un procés pedagògic …
– Transferència: a la pròpia realitat dels participants, per tal de millorar les maneres de treballar amb els joves
– Compartir: diferents percepcions, situacions actuals i experiències.
– Desenvolupament: la capacitat de construcció dels participants, incloent-los en el procés de decisió del disseny del projecte (els participants decideixen algunes sessions que consideren necessàries), però també en la implementació del programa (moments “Poder a la gent” ).
Els participants hauran de tenir almenys 18 anys i tenir un bon nivell d’anglès.

El programa dura quatre dies complets, amb una fase de preparació dels participants i una fase de tutoria després del curs.

Organitza:
Irlanda
Lloc:
National Agency Ireland - Léargas
Dates:
20-24 de febrer de 2018
Tema:
intercanvis juvenils
Data límit d'inscripció:
01.12.2017
Contacte:
tcp@leargas.ie
Descripció:

L’objectiu del curs BiTriMulti és oferir una experiència d’aprenentatge internacional per als professionals que treballen en el camp del treball juvenil, que els permeti desenvolupar les seves competències en la creació de projectes de qualitat per a la joventut, especialment als nouvinguts en aquest camp.
La formació de BiTriMulti admet treballadors de joventut voluntaris i a temps complet que treballen directament amb joves en el desenvolupament de la seva primera Intercanvi Internacional de Joves en el marc del programa Erasmus +: Joventut en Acció.

L’objectiu del curs de formació BTM és oferir una experiència d’aprenentatge internacional als professionals que treballen en el camp del treball juvenil, que els permeti desenvolupar les seves competències en la creació de projectes de qualitat per a la joventut.

Objectius de BTM:
– Proporcionar una introducció informada al programa Erasmus +: Joventut en acció, centrat en els intercanvis juvenils i la seva capacitat per potenciar el compromís actiu dels joves en la creació d’Europa (encara que no exclusivament) per als nouvinguts al programa;
– Oferir una experiència d’aprenentatge individual i col·lectiva a través d’un procés simulat per a la creació d’un projecte d’Intercanvi Jove;
– Desenvolupar els coneixements, habilitats i actituds necessaris per organitzar un intercanvi juvenil, basat en la pràctica d’aprenentatge no formal, els principis i els estàndards de qualitat dels programes juvenils de la UE;
– Permetre als participants reflexionar sobre el seu aprenentatge i familiaritzar-se amb Youthpass: l’estratègia de reconeixement de l’aprenentatge no formal en el camp de la joventut, la seva eina tècnica per produir Certificats Youthpass i la seva aplicació en els Intercanvis Juvenils en particular i la UE programes de joventut en general;
– Oferir l’oportunitat de conèixer possibles grups d’associats i de fer contactes en altres països.

Programa: la formació BTM és una experiència d’aprenentatge per fer, basada en un exercici de simulació que s’intercala amb tallers, sessions d’informació, activitats per millorar la dinàmica del grup i acaba amb una avaluació.

Pàgina 1 de 11