Skip to Content

cercador d'opcions de mobilitat

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Opcions de mobilitat

Opcions de mobilitat

Viatjar és una bona forma per conèixer altres realitats i maneres d’entendre el món. Però, a banda del que ens ofereixen les agències de viatge, hi ha moltes altres formes de viatjar que possiblement són més enriquidores i més útils per a la nostra formació.

En aquest apartat us oferim les definicions d’aquestes propostes alternatives i el contacte amb entitats que organitzen aquest tipus d’activitats. Intercanvis, camps de treball, formacions sobre participació juvenil, brigades, estades solidàries o voluntariats europeus són algunes de les activitats que teniu al vostre abast. 

Organitza:
CVS-Bulgaria
Lloc:
Doni Lozen, Sofia, Bulgària
Dates:
1-7 de novembre de 2018
Tema:
drets humans i migració forçada
Data límit d'inscripció:
20.09.2018
Contacte:
trainings@cvs-bg.org
Descripció:

El curs de formació “Drets humans de l’A a la Z” s’inscriu en el tema dels drets humans en el context del fenomen de la migració forçada.
La formació es transmetrà en dues direccions: la introducció teòrica del tema (drets humans en el context de la migració forçosa) i la construcció d’habilitats pràctiques per tal que els participants consolidin el coneixement guanyat i l’apliquin en el seu treball diari amb la joventut.

Es realitzarà a Bulgària en el període de l’1 al 7 de novembre de 2018 i reunirà 34 representants d’organitzacions de 12 països: Àustria, Bèlgica, Bulgària, Alemanya, Grècia, Hongria, Itàlia, Polònia, Portugal, Eslovènia, Espanya i Regne Unit.

El programa de formació es dissenyarà seguint diversos temes principals:
– Drets humans: sensibilització sobre conceptes i termes clau relacionats amb el tema dels drets humans. Comprendre el desenvolupament històric dels drets humans i avaluar la situació actual. Ampliar el coneixement sobre els mecanismes de protecció dels drets humans existents.

– Migracions forçades i refugiats: amplia el coneixement dels participants sobre el tema de la migració forçada a Europa i al món.

– El paper de les organitzacions no governamentals: Comprendre la importància de les organitzacions no governamentals i de la societat civil i el seu paper de protecció i respecte dels drets humans, és a dir, dels refugiats i els immigrants.

– Treball pràctic: Suport i orientació en l’organització de tallers sobre el tema dels drets humans i la migració forçada. Conèixer coneixements sobre eines educatives per a una formació eficaç dels joves sobre els temes esmentats i la prevenció de la radicalització.

Els participants que busquem són:
– treballadors juvenils, líders i activistes, amb interès i experiència en el tema dels drets humans i les migracions forçades
– Edat de 18 anys
– Voler aprendre i compartir
– Disposar a practicar i multiplicar l’aprenentatge després del curs de formació
– Poder comprendre i expressar-se en anglès
– Es compromet a assistir durant tota la durada del projecte

Organitza:
Centre de Joves Vasatokka, Inari, Finlàndia
Lloc:
The Finnish National Agency for Education - EDUFI
Dates:
Entre el 6 i el 10 de novembre de 2018
Tema:
projecte d'intercanvi de joves;
Data límit d'inscripció:
21.09.2018
Contacte:
mirva.tastula@inari.fi
Descripció:

El curs de formació “The Star of Europe” aborda cada pas d’un projecte d’intercanvi de joves i fa un pas a pas de la participació juvenil i l’associació mitjançant l’ús del material visual de l’antic joc finlandès anomenat “The Star of Africa”.
En el mòdul de formació “The Star of Europe”, el viatge recorre Europa a través de la recerca de diamants (elements importants, principis) en projectes d’intercanvi de joves. Hem creat mètodes que ajuden a entendre els elements de qualitat dels projectes d’intercanvi de joves, com la participació dels joves, la igualtat de col.laboració i el disseny de l’aprenentatge. Hi ha recordatoris sobre les regles del programa, bones pràctiques i trampolins en totes les fases del programa.

L’objectiu de “The Star of Europe” és obtenir una comprensió integral del que conté un projecte d’intercanvi de joves, des de la idea, avaluació de necessitats d’un projecte fins a les activitats de seguiment.

Més específicament, els principals objectius són:
1) comprendre tota la lògica del cicle de vida d’un projecte d’intercanvi de joves;
2) centrar-se en la participació i les oportunitats d’aprenentatge dels joves;
3) prestar més atenció a l’associació equitativa i animar els socis a planificar, preparar, implementar i informar el projecte junts

El perfil dels participants:
Treballadors de la joventut, líders juvenils que estiguin interessats a organitzar projectes d’intercanvi de joves de bona qualitat en el futur. Els participants haurien de tenir més de 18 anys. Es dóna prioritat als participants que ja estan treballant amb un grup de joves interessats a realitzar un projecte d’intercanvi.

La formació s’organitzarà en un centre juvenil anomenat Vasatokka a Inari, Lapònia finlandesa. És un lloc remot alt del nord i no visitaran cap ciutat o ciutats més grans. En canvi, invertiran temps per conèixer-se i aprendre com poden fer que els nostres projectes d’intercanvi de joves siguin el més participatius possible per als joves.

Organitza:
Cooperativa Sociale Muovimente
Lloc:
Sermugnano, Castiglione a Teverina, Itàlia
Dates:
12-18 de novembre de 2018
Tema:
comunicació
Data límit d'inscripció:
21.09.2018
Contacte:
stagecraft.training@gmail.com
Descripció:

El curs pretén desenvolupar habilitats avançades de comunicació, presentació i facilitació per al treball juvenil, amb un equip experimentat que combina enfocaments com el teatre, la comèdia, la narració de contes, la psicologia, la sociologia, l’educació, la música, el treball social i creatiu de la comunitat.

“StageCraft for Youth Workers” és un curs de formació residencial de 6 dies promogut per Cooperativa Sociale Muovimente (Itàlia) i Think Forward (Regne Unit). El curs pretén desenvolupar habilitats avançades de comunicació, presentació i facilitació per al treball juvenil, amb un equip experimentat que combina enfocaments com el teatre, la comèdia, la narració de contes, la psicologia, la sociologia, l’educació, la música, el treball social i creatiu de la comunitat.

El projecte tindrà lloc a Sermugnano, un petit poble del centre d’Itàlia, del 12 al 18 de novembre de 2018 (dies de viatge inclosos). Participarà a 26 participants i 4 entrenadors de 8 països europeus diferents (Itàlia, República Txeca, Grècia, Irlanda, Països Baixos, Eslovàquia, Espanya i Regne Unit).

Els objectius del curs de formació són:

• Desenvolupar i aprofundir en una major comprensió de les habilitats de presentació i participació i les experiències dels treballadors de la joventut;

• Explorar i comprendre els efectes de la presentació i el compromís efectius amb un públic de joves i en el paper de
treballador juvenil;

• Obtenir una major consciència de la teoria de “Stagecraft” extreta dels àmbits de la psicologia, la sociologia, l’educació, el teatre
i comunitat creativa (comèdia, música i drama);

• Identificar i comprendre les oportunitats de posar en pràctica les habilitats desenvolupades;

El curs pretén desenvolupar el que pensem que són les habilitats menyspreades i avançades de poder utilitzar artísticament el medi ambient, la nostra fisiologia, el nostre llenguatge corporal i el contingut del nostre missatge als joves perquè el nostre Treball Jove sigui encara més eficaç. Ens basem en conjunts de competències utilitzats al teatre, per presentadors professionals i comediants, i en psicologia aplicada per fer la
formació diversa i emocionant. Els participants vindran a adonar-se que, a més de la tecnologia cara i omnipresent, hi ha molts factors,
recursos i habilitats que podem utilitzar per obtenir i mantenir l’atenció i l’interès dels joves i, així, desenvolupar relacions productives i eficaços amb ells.

Organitza:
Firka Ifjúsági Egyesület
Lloc:
Alsótold, Hongria
Dates:
11-21 d'octubre de 2018
Tema:
abandonament escolar primerenc
Data límit d'inscripció:
21.09.2018
Contacte:
firka.hungary@gmail.com
Descripció:

Aquesta formació sobre com aturar l’abandonament juvenil es centra en la prevenció del desempatament escolar i l’enfortiment dels joves en perill d’extinció.

El nostre projecte es centra en la prevenció de l’abandonament i l’enfortiment dels joves en perill d’extinció. Hem dissenyat una formació en què els treballadors / es juvenils obtenen els mètodes i eines per afrontar el problema de l’abandonament escolar primerenc amb desenvolupament de competències, visites d’estudi i compartir bones pràctiques. Durant el curs de formació, descobriran i comprendran els principals motius i els problemes que plantegen l’abandonament escolar primerenc, es reuneixen i comparteixen bones pràctiques i també desenvolupen nous mètodes.

Com a resultat del curs de formació, obtindran un paquet complet d’eines i competències per ajudar amb èxit als joves que estan en perill d’abandonament.

Aquesta caixa d’eines estarà disponible en forma d’un fullet per multiplicar els resultats de la formació
curs

Perfils dels participants:

– Professionals, actius en el camp del treball juvenil i tenen connexions actives amb els joves
– Esperem l’aplicació de joves treballadors, treballadors socials, mentors, professors que treballin en centres juvenils, escoles o serveis socials amb almenys 2 anys d’experiència.
– No és necessari tenir experiència amb els abandonaments escolars, tot i que és important tenir plans per al futur com utilitzaran els coneixements adquirits en el seu treball diari després del curs de formació.
– El llenguatge de treball de la formació és anglès, per tant, són essencials les habilitats d’anglès (com a mínim nivell B1).
– Estan motivats per participar en un projecte internacional, obert a altres cultures i nous coneixements;
– Disposar de compartir la seva pròpia experiència amb els altres per contribuir al desenvolupament de la caixa d’eines durant el curs de formació;
– Interès i compromís d’assistir a la durada íntegra del curs de formació.

Participants de: Hongria, Polònia, Grècia, França, Lituània, Itàlia, Espanya, Romania, República Txeca. Estem buscant 3 participants per país

Organitza:
NAs of Czech Republic, Germany, The Netherlands, Slovenia and Spain
Lloc:
Praga, República Txeca
Dates:
Entre el 28 i el 30 de novembre de 2018
Tema:
formació juvenil
Data límit d'inscripció:
24.09.2018
Contacte:
gisele@salto-youth.net
Descripció:

Bridges for Trainers és un espai de debat sobre tendències i qüestions relacionades amb la formació en el camp de la joventut. El BfT 2018 explorarà les tasques dels formadors relacionats amb les iniciatives polítiques en l’àmbit de la joventut, inclosa la nova Estratègia de la UE de la joventut.
Els entrenadors i proveïdors de formació amb estratègies de capacitació existents per a formadors a nivell nacional o internacional estan convidats a arribar a Praga i discuteixen els possibles vincles entre el treball dels formadors i les iniciatives polítiques en l’àmbit de la joventut, inclosa la nova Estratègia juvenil de la UE.

La idea és explorar els rols i tasques dels formadors per reconèixer millor i donar suport a iniciatives polítiques en el treball juvenil (i viceversa), quines són les oportunitats possibles, les sinergies, les àrees de tensió, el que es necessita, etc. Es relacionarà amb noves reflexions sobre la nova àrea de competència “compromesa amb civisme” del model ETS per als formadors, amb la promoció activa dels treballs juvenils, el desenvolupament de la qualitat en el treball juvenil i la digitalització del treball juvenil, entre d’altres temes sota l’abast de les iniciatives polítiques actuals.

Les principals intencions de BfT 2018 són:

– Obtenir informació sobre el nou programa i / o iniciatives polítiques que afectin el rol / tasques / treball dels formadors;
– Explorar els continguts de la nova Estratègia de la UE de la joventut (encara probablement en la seva versió redactada);
– Reflexionar sobre els possibles àmbits de la tensió -temàtica o no- pel que fa al paper i les tasques dels formadors i les iniciatives polítiques;
– Actualitzar i recollir informació sobre esdeveniments recents i planificats dins de l’Estratègia Europea de Formació (ETS); i
– Fomentar la creació de xarxes i intercanviar amb altres formadors i altres proveïdors de formació.

Es durà a terme del 28 al 30 de novembre (viatjarà a les 27 hores de la tarda i la sortida 30 a la tarda) a Praga, República Txeca i es reunirà a aprox. 140 participants amb els següents perfils o rols:
– formadors experimentats en joves treballadors i joves líders de formació (a nivell nacional i internacional: atenció: cap entrenador que entrena només a joves!);
– Proveïdors de cursos de formació que implementen estratègies de formació per a formadors (organitzacions / institucions); i
– Erasmus +: Youth in Action / SALTO RC personal que col·labora amb entrenadors i entrenadors.

 

Pàgina 1 de 11