Skip to Content

cercador d'opcions de mobilitat

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Opcions de mobilitat

Opcions de mobilitat

Viatjar és una bona forma per conèixer altres realitats i maneres d’entendre el món. Però, a banda del que ens ofereixen les agències de viatge, hi ha moltes altres formes de viatjar que possiblement són més enriquidores i més útils per a la nostra formació.

En aquest apartat us oferim les definicions d’aquestes propostes alternatives i el contacte amb entitats que organitzen aquest tipus d’activitats. Intercanvis, camps de treball, formacions sobre participació juvenil, brigades, estades solidàries o voluntariats europeus són algunes de les activitats que teniu al vostre abast. 

Organitza:
Demetra Formazione
Lloc:
Itàlia
Dates:
del 8 d'octubre al 15 d'octubre del 2017
Tema:
emprenedoria, lideratge, L'aprenentatge no formal, La desocupació / ocupabilitat
Data límit d'inscripció:
31.05.2017
Contacte:
tiaformazione@gmail.com
Descripció:

El projecte té com a objectiu millorar, actualitzar i adaptar les capacitats i competències dels adults en atur, per tal de donar-los la possibilitat de la integració o reintegració en el mercat laboral.

També té com a objectiu reforçar les seves possibilitats d’ocupació, identificant les competències clau assignats corresponents al context nacional.

Aquestes competències seran millorades a través d’intervencions educatives centrades que afectaran tant les habilitats bàsiques i tous.

L’objectiu principal és proporcionar coneixements i habilitats no només per millorar les habilitats de la tècnica, sinó també “competències clau” (per augmentar les competències relacionals, emocionals i motivacionals);

A més, té com a objectiu augmentar l’autoestima i l’esperit emprenedor i que proporciona una sèrie d’instrucció estructurada sobre com afrontar el mercat laboral. A més d’oferir activitats educatives, aquest projecte té com a objectiu la realització d’una plataforma transnacional on és possible trobar l’oferta de treball i la demanda, eines d’ús compartit, documents, materials d’ensenyament i d’aprenentatge electrònic.

l projecte es divideix en diferents fases:

la primera fase és el reconeixement de les habilitats que requereixen una millora apropiada d’acord amb el mercat de treball;

la segona se centrarà en el desenvolupament d’una plataforma d’e-learning per permet la realització de cursos de formació destinats a enfortir les capacitats individuals;

en tercer lloc, la realització d’una plataforma d’intercanvi de coneixements perquè les persones es presenten i es comuniquen entre si; la implementació d’un programa d’entrenament dissenyat per al personal, per tal de crear un metodològiques i educatives bases comunes i promoure la difusió de la formació europea en l’àmbit local;

Per fi, un programa d’intercanvi que permet al personal per visitar les organitzacions de formació dels països socis per tal de compartir les bones pràctiques.

Organitza:
Van Provincial Directorate for National Education
Lloc:
a convenir
Dates:
a definir
Tema:
Lluita contra la discriminació, Democràcia/Ciutadania activa, El diàleg intercultural, La política de joventut
Data límit d'inscripció:
31.05.2017
Contacte:
ezgicankizilok@hotmail.com
Descripció:

El partner informa que està escrivint sobre l’adopció del projecte social entre els refugiats i la joventut europea.

Tracta sobre l’adopció social entre els refugiats i la joventut europea. L’objectiu és reunir joves de diferents cultures junts i crear ells un entorn en el qual es coneixen millor, tirar tots els estereotips i prejudicis, de manera que l’empatia i la tolerància entre ells augmenta i que tenen el diàleg internacional, la inclusió cultural creuada i habilitats de solidaritat.

Organitza:
Breizh Mea
Lloc:
França (Pacé)
Dates:
A convenir
Tema:
entitat sòcies
Data límit d'inscripció:
31.05.2017
Contacte:
breizhmea@gmail.com
Descripció:

La organització d’educació no formal Breizh Mea té com a objectiu millorar la cooperació i l’entesa entre Europa i Àsia i promoure la ciutadania participativa, responsable i activa al públic en general, especialment joves.

Europa i Àsia són les zones plenes de diverses cultures, tradicions i llengües. Breizh Mea desitja presentar, compartir i contribuir a una millor comprensió d’ells per tal que els joves d’avui i demà estiguin units en la diversitat, oberts al món i als altres en les societats més inclusives i homogènies.

La filosofia és l’organització per dur a terme les seves missions amb l’ús de l’educació no formal. Actua per desenvolupar habilitats transversals i l’autosuficiència dels participants, el diàleg intercultural, ressaltar els valors comuns, donar suport a la inclusió social i donar lloc a un sentit de pertinença a una comunitat global.

Breizh Mea actua sobre públic en general, especialment els joves, els ciutadans, les organitzacions juvenils, escoles, facultats i poders públics.

Organitza:
ONG Desenvolupament i Iniciativa
Lloc:
Ucraïna (Dnipro)
Dates:
A convenir
Tema:
entitats sòcies
Data límit d'inscripció:
31.05.2017
Contacte:
office.development.initiative@gmail.com
Descripció:

Les seves principals prioritats són la promoció de la participació juvenil, la posició ciutadana activa i les idees de la democràcia entre els joves ucraïnesos, que separa la consciència de les oportunitats de mobilitat i la construcció d’una societat civil activa a través de projectes d’educació no formal.

Organitzen projectes nacionals i internacionals sobre els següents temes:
– L’emprenedoria social;
– La ciutadania activa;
– Protecció dels drets humans (que actua contra la discriminació de les minories, els refugiats)
– Protecció del medi ambient i l’estratègia de desenvolupament sostenible;
– Estratègia de la smart city, els sistemes de tecnologia de comunicacions i eines de mitjans;
– Ocupació dels joves;
– Diàleg intercultural i la gestió de la pau;
– Estil de vida saludable i les activitats esportives.

Organitza:
Associació per a la Participació Social, Educació i Cultura
Lloc:
Romania (Bucharest)
Dates:
A Convenir
Tema:
entitats sòcies
Data límit d'inscripció:
31.05.2017
Contacte:
asociatia.asised@gmail.com Web: https://asociatiaasised.wordpress.com Facebook: https://www.facebook.com/asociatiaasised
Descripció:

L’ Associació per a la Participació Social, Educació i Cultura és una organització no governamental de Romania, fundada el 2016. El seu objectiu és promoure i donar suport a les activitats que impliquen el desenvolupament social, cultural, educatiu, personal i professional de tots els grups socials.

Pàgina 1 de 3123