Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Ofertes laborals

Es busca voluntariat

Formacions

Més recursos

Tècnic/a d’administració, secretaria i suport a projectes del CJB

Descripció anunci:

Convocatòria de la plaça de tècnic/a d’administració, secretaria i suport a projectes del Consell de la Joventut de Barcelona

Tasques a realitzar:

 • Atenció al públic i telefònica
 • Gestió de la correspondència, el correu electrònic i l’arxiu
 • Suport administratiu a l’equip i al Secretariat del CJB
 • Suport administratiu a gerència
 • Relació amb proveïdors (facturació i pagaments)
 • Suport a projectes de totes les àrees de treball del CJB i possibilitat d’assumpció de projectes propis
 • Manteniment de la base de dades
 • Trameses de material en paper
 • Suport a la preparació de les reunions del secretariat
 • Gestió del magatzem i del material d’oficina i papereria.

Es demana:

 • Edat de 20 a 30 anys
 • Estudis/Coneixement en administració i gestió, o estudis relacionats mitjans o superiors
 • Coneixements bàsics d’ofimàtica (programari lliure: Ubuntu i full de càlcul i processador de text del LibreOffice)
 • Disponibilitat i flexibilitat horària
 • Coneixement del món associatiu juvenil
 • Capacitat d’autonomia, iniciativa i treball en equip

Es valorarà:

 • Coneixements de comptabilitat i gestió econòmica
 • Experiència remunerada o voluntària en la gestió de projectes associatius
 • Experiència professional en tasques administratives
 • Coneixement de l’organització de l’administració pública local i serveis juvenils
 • Formació complementària en gestió de projectes o entitats
 • Coneixement en justificació de subvencions (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona o
  altres)

S’ofereix:

 • Contracte indefinit amb un període de prova de 3 mesos
 • Incorporació mitjans de gener 2018
 • Jornada de 35 hores setmanals
 • Horari flexible adaptat a les necessitats dels projectes (a convenir)
 • Sou brut anual de 20293,56 € en 14 pagues

Les candidatures s’han de presentar per correu electrònic a la direcció seleccio@cjb.cat amb l’assumpte: “Ref.AdminCJB2018” adjuntant-hi el currículum i han de respondre també el següent formulari: https://goo.gl/forms/JZFqYJqe4pxlDIlp2

Important: no es tindran en compte candidatures que no realitzin els dos passos.

La data límit de lliurament de currículums serà el dijous 4 de gener de 2018 a les 23:59 hores.

Entitat o associació:
Consell de la Joventut de Barcelona
Telèfon:
932 654 736
Llegir més

Coordinador/a Econòmica de Casals de Joves de Catalunya

Descripció anunci:

Casals de Joves de Catalunya és una associació que agrupa les associacions juvenils que fomenten la participació dels i les joves, des de la pròpia organització i sota els principis d’autogestió, democràcia, laïcitat i transformació social.

Funcions:
Responsable de l’àrea de gestió econòmica i laboral de l’entitat.
    • Responsable de comptabilitat
    • Planificació i gestió econòmica de l’entitat
    • Gestió financera
    • Control de liquiditat
    • Control i seguiment de pagaments i cobraments
    • Tancament de comptes anuals de l’entitat
    • Coordinació d’auditories
    • Elaboració d’impostos
    • Control i seguiment de la gestió laboral
    • Gestió d’assegurances
    • Recerca i tramitació de fons de fiançament
    • Formulació, seguiment i justificació de subvencions
    • Coordinació amb l’òrgan de decisió de l’entitat

Requisits:
    • Formació reglada en l’àmbit d’economia, administració d’empreses o similars
    • Experiència demostrable en la gestió i administració d’entitats del tercer sector
    • Experiència en les funcions descrites
    • Coneixement alt en matèria de subvencions
    • Capacitat de treball autònom
    • Persona responsable i rigorosa

Es valorarà:
    • Coneixement i experiència en el moviment associatiu, especialment a l’àmbit de l’educació en el lleure
    • Coneixement i experiència de treball per projectes
    • Capacitat de treball en equip i iniciativa
    • Ser menor de 30 anys
    • Flexibilitat i capacitat d’adaptació
    • Capacitat resolutiva

S’ofereix:
    • Contracte de 12 mesos prorrogable
    • Incorporació immediata
    • Jornada laboral entre 25 – 30 hores setmanals ( a confirmar a l’entrevista)
    • Horari de matins flexible
    • Sou brut aproximat de 1.460,25€ ( 25h) – 1.752,30€ (30h)
    • Lloc de treball: Barcelona

La data límit de lliurament de currículums i la carta de motivació és el divendres 7 de gener a les 23:59 per correu electrònic a casaldejoves@casalsdejoves.org referència: « REF: coordinadora econòmica”.

Entitat o associació:
Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya
Telèfon:
936 011 616
Llegir més

Convocatòria laboral Esplais Catalans: Tècnic/a comptable

Descripció anunci:

Esplac obre un termini per a la presentació de currículums amb l’objectiu de cobrir una plaça de tècnic/a comptable. Busquem una persona amb experiència en comptabilitat i justificació de subvencions, que sigui responsable, rigorosa i amb una alt compromís amb l’Entitat. El termini finalitza el dia 7 de gener de 2018. Els currículums els heu de fer arribar a esplac@esplac.cat amb la referència Comptabilitat.

Funcions comptables i administratives:

 • Procés comptable del pressupost i compte de resultats de l’Entitat.
 • Seguiment i justificació econòmica de subvencions.
 • Elaboració d’impostos.
 • Control de tresoreria (Caixes, bancs i informes de liquiditat).
 • Seguiment de la facturació i rebuts de clients, proveïdors i socis.
 • Seguiment de la gestió laboral (Nòmines).
 • Certificats oficials.
 • Gestió del Balanç social de l’entitat
 • Gestió d’assegurances: altes i baixes i seguiment de sinistres.
 • Coordinació amb Gerència per a les funcions assignades i d’altres projectes que puguin sorgir.

Es demana:

 • Titulació acabada en Ciències empresarials, comptabilitat o similar.
 • Experiència en les funcions descrites.
 • Tenir menys de 35 anys.
 • Nivell alt de català i castellà.
 • Competència escrita: redacció de correus, memòries, informes i altra documentació.
 • Alt domini del paquet office, correu electrònic, Google Apps.
 • Alt domini del pla general comptable, preferiblement d’associacions i del programa de gestió comptables com Sbcompta.
 • Capacitat d’organització, gestió del temps, treball en equip, autonomia personal, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Responsabilitat, rigor, puntualitat i al t compromís amb l’Entitat.
 • Referències d’antigues feines.

Es valorarà:

 • Coneixement i experiència en l’àmbit de l’associacionisme i sobretot en l’àmbit educatiu i els esplais.
 • Coneixement de treball per projectes.
 • Facilitat per conèixer noves eines de treball.
 • Flexibilitat i capacitat d’adaptació.
 • Capacitats comunicatives

Condicions laborals:

 • Contracte indefinit de 37,5 hores setmanals.
 • Sou segons l’escala salarial de l’entitat i 2 mesos de prova. (Sou brut anual: 21.577,61 €/any)
 • Incorporació immediata (Indispensable).
 • Lloc de treball habitual: Barcelona.
Entitat o associació:
Esplac
Telèfon:
93 302 61 03
Llegir més

Oferta de treball tècnic/a en gestió

Descripció anunci:

Creación Positiva és una associació sense ànim de lucre que des del 2001 es dedica a la prevenció i l’atenció del VIH/sida i altres ITS des de la perspectiva de gènere. 

Creación Positiva és una entitat de referència en la promoció de la salut sexual des d’un enfocament de drets i amb perspectiva de gènere. Col·laboren amb altres entitats a nivell local, estatal i internacional. 

Busquem incorporar a una persona a l’equip de treball amb funcions en la gestió administrativa i econòmica de l’entitat.

Funcions:

Realizar la gestión presupuestaria, financiera, contable y administrativa de la entidad en particular de los programas elaborados por el equipo, adaptados al nuevo modelo de gestión por proyectos de la Entidad.

 • Gestionar los aspectos legales, fiscales y de recursos humanos vinculados a los programas de la entidad
 • Dar soporte a las Coordinadoras y a la Junta Directiva.
 • Diseñar, ejecutar y evaluar las nuevas estrategias de captación de fondos para la financiación de los programas.
 • Facilitar las relaciones con las administraciones, empresas, proveedores en el ámbito de los programas de la Entidad.
Requisits:

Son requisitos imprescindibles para optar a la plaza:

 • Experiencia profesional en gestión económica/financiera de proyectos y subvenciones públicas y en general de entidades sociales (tesorería, presupuestos, RRHH)
 • Experiencia en captación y gestión de fondos privados.
 • Conocimiento del marco jurídico y legal de las ONGs.
 • Experiencia de trabajo con las administraciones públicas, entidades sociales o del tercer sector.
 • Conocimientos de ofimática, herramientas de internet, entorno office y bases de datos.
 • Experiencia en la gestión por proyectos.
 • Buen conocimiento del castellano y el catalán.
Es valorarà:

 • Experiencia laboral en el ámbito de la salud sexual y/o ámbito de asociaciones de mujeres.
 • Experiencia laboral en la gestión de proyectos de cooperación.
 • Estudios universitarios, en particular ciencias económicas, sociales o empresariales.
 • Conocimiento de inglés.
 • Manejo de paquetes contables.
Perfil competencial: 

 • Capacidad de organización y planificación de trabajo.
 • Capacidad de autonomía y responsabilidad.
 • Alta capacidad de trabajo en equipo
 • Capacidad de comunicación, empatía y habilidades interpersonales.
 • Capacidad de cuestionamiento y autocrítica.

Condicions laborals:

 • Incorporación enero/febrero 2018.
 • Contrato laboral temporal por obra o servicio determinado.
 • 30 horas semanales.
 • Salario dentro de las pautas establecidas en la organización.
Informació requerida:

Si tienes interés, contacta por favor con Creación Positiva enviando un correo electrónico con el asunto “Oferta de trabajo–Gestión” al c.e.: cv@creacionpositiva.org con una carta de presentación y tu CV.

Las personas candidatas cuyos currículums se ajusten a nuestra oferta pasarán a una segunda fase que consistirá en entrevista presencial en la ciudad de Barcelona.

Entitat o associació:
Creacion Positiva
Telèfon:
93 431 45 48
Llegir més

Tècnic/a assessor/a de finançament i fiscalitat d’entitats sense afany de lucre

Descripció anunci:

El Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) obre una convocatòria laboral per a cobrir una plaça de Tècnic/a assessor/a de finançament associatiu a Torre Jussana – Centre de Serveis a les Associacions. Torre Jussana és un servei de l’Ajuntament de Barcelona gestionat pel Consell d’Associacions de Barcelona, que té com a missió afavorir el desenvolupament associatiu mitjançant l’oferiment de serveis i recursos que responguin a les necessitats del sector.

La gestió de Torre Jussana s’organitza en diferents àrees de treball, i una d’elles és l’Espai de Vida Associativa des d’on es deriven els programes d’assessoraments i acompanyaments orientats a l’enfortiment i al desenvolupament del teixit associatiu de la ciutat de Barcelona.

Formació i coneixements indispensables:

 • Formació mínima d’FPI o GM d’Administració i Finances. Valorable també formació en ADE, Empresarials o similars.
 • Coneixement i experiència en la realització de tasques similars en gestories, administració pública i entitats no lucratives.
 • Coneixements de la gestió de pressupostos, subvencions, tresoreria i gestió fiscal.
 • Coneixements i experiència en recerca de fons de finançament i campanyes de captació de fons.
 • Ampli coneixement del funcionament i característiques del teixit associatiu català.
 • Català parlat i escrit correctament (nivell C o equivalent)
 • Coneixements a nivell d’usuari del paquet Office.

Es valorarà:

 • Coneixements de la legislació i normativa en l’àmbit jurídic que afecta l’associacionisme.
 • Coneixement de plataformes de micromecenatge i finances ètiques.
 • Domini de programes de comptabilitat com A3, Contasol, Contaplus, etc.
 • Participació en la xarxa associativa.

Funcions i responsabilitats principals:

 • Assessorar presencialment i a distància en matèria fiscal, comptable i de recerca de fons de finançament.
 • Assessorar en la confecció d’obligacions tributàries periòdiques a entitats sense ànim de lucre (IS, IVA, IRPF, etc.).
 • Assessorar en la definició de pla de comptes i tresoreria, balanços, comptabilitat analítica, tancament comptable, etc.
 • Assessorar a iniciatives de nova constitució.
 • Realitzar formacions específiques en matèria fiscal i comptable.
 • Participar en processos d’acompanyament a les entitats que ho requereixin.
 • Recerca de subvencions públiques i finançament privat adreçats al teixit associatiu.

Competències clau:

 • Capacitat comunicativa i docent.
 • Iniciativa.
 • Treball en equip i cooperació.
 • Flexibilitat i gestió del canvi.
 • Compromís amb l’organització.
 • Planificació i organització.
 • Pensament analític.
 • Orientació a l’assoliment i a les persones usuàries.
 • Preocupació per l’ordre i la qualitat.

Condicions Laborals i presentació candidatures:

 • Jornada: 20 h setmanals, de dilluns a divendres
 • Horari: Preferiblement tardes (a negociar)
 • Sou brut: 12.200€
 • Presentació de CV i carta de motivació a: personal@cab.cat
 • Data límit de recepció de CV: 27 de desembre de 2017
 • Referència: Assessor/a finançament
Entitat o associació:
Consell d'Associacions de Barcelona
Telèfon:
93 256 40 87
Llegir més
Pàgina 60 de 116« Primera...102030...5859606162...708090...Última »