Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Ofertes laborals

Es busca voluntariat

Formacions

Més recursos

Responsable del servei d’informació i de la gestió dels cursos i tallers de l’Ateneu L’Harmonia

Descripció anunci:

La Federació d’entitats socioculturals i de lleure de Sant Andreu de Palomar obre la següent convocatòria, l’objecte de la qual és la selecció i contractació d’una persona responsable del servei d’informació i la gestió dels cursos i tallers a l’Ateneu L’Harmonia.

Funcions:

En relació al servei d’informació de l’equipament:

 • Atenció, acollida i informació al públic, presencial i telefònica.
 • Gestió del correu electrònic d’informació de l’Ateneu i elaboració de mailings.
 • Suport al desenvolupament i a l’organització de les activitats de l’equipament.
 • Realització d’inscripcions a cursos i tallers i venda d’entrades a espectacles i activitats.
 • Suport a la gestió d’espais, d’accessos i horaris.
 • Manteniment i actualització del material de difusió i comunicació en expositors, cartellera, taulell d’anuncis.

En relació a la planificació i gestió integral dels cursos i tallers de l’Ateneu:

 • Dinamització de la comissió de Cursos i Tallers de l’Ateneu.
 • Programació tècnica de la bateria de cursos i tallers.
  • Contractació de talleristes.
  • Gestió i coordinació d’horaris i espais.
  • Gestió de la base de dades de l’equipament.
  • Supervisió dels materials de comunicació.
  • Gestió de materials fungibles i no fungibles.
  • Gestió d’incidències.
  • Recollida d’indicadors Transversals:
 • Implicació en la globalitat del projecte, participant de l’equip de treball i dels canals i mecanismes de participació.
 • Vetllar pel compliment dels objectius de l’Ateneu L’Harmonia.

Requisits:

 • Experiència en programació i gestió d’activitats i/o cursos i tallers.Experiència en el treball amb entitats i col·lectius diversos.
 • Català i castellà parlats i escrits.
 • Domini d’eines ofimàtiques.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària, subjecta a activitats i/o necessitats.

Es valorarà:

 • Experiència en tasques d’atenció al públic.
 • Coneixement i/o vinculació amb el territori, el projecte de l’Ateneu i/o el teixit associatiu de Sant Andreu.
 • Perspectiva de continuïtat en el projecte.
 • Habilitats socials, relacionals i de mediació.
 • Actitud proactiva, flexible i dinàmica.

Condicions generals:

 • Tipus de contracte: indefinit fins a la finalització de conveni amb 1 mes de prova.
 • Horari: 32,5 hores setmanals, principalment en torn de tarda, de dilluns a divendres.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària per atendre activitats i necessitats del projecte.
 • Retribució: 15.623,40 € bruts anuals en 12 pagues.
 • Data d’incorporació: 02/09/2019.
 • Lloc de treball: Ateneu L’Harmonia.

 

LES PERSONES INTERESSADES PORTEU-NOS EL CV + CARTA DE PRESENTACIÓ/MOTIVACIÓ A*:

Ateneu L’Harmonia. C. Sant Adrià, 20 08030 Barcelona Tel: 93 256 60 85

Tots els currículums cal portar-los personalment a l’Ateneu. En cas que us sigui impossible apropar-vos, poseu-vos en contacte amb nosaltres telefònicament.

Data màxima de presentació del CV: dimarts 2 de juliol de 2019

 

*Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria hauran d’enviar un currículum vitae precedit per una carta de presentació.Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats en el procés de selecció, les candidatures s’hauran de presentar en el següent format:

 • Una primera pàgina de carta de presentació, tot explicant les motivacions i perquè considera òptima la seva candidatura per aquesta convocatòria.
 • El currículum de (màxim) dues pàgines.

Es podran sol·licitar entrevistes personals amb les persones candidates per tal d’ampliar la informació aportada.

 

Entitat o associació:
Ateneu Harmonia
Telèfon:
932 566 085
Llegir més

Coordinació del projecte de l’espai familiar de petita infància Guineueta

Descripció anunci:

La Masia de la Guineueta obre convocatòria per cobrir una plaça de Coordinació del projecte de l’Espai familiar de petita infància Guineueta.

El termini de presentació de currículums finalitza el dia 14 de juliol de 2019 (inclòs). Els currículums els heu de fer arribar a la Masia de la Guineueta (pl. Ca n’Ensenya, 4, 08042 Barcelona) o bé per correu electrònic: lamasiadelaguineueta@gmail.com.

Tasques:

 • Dinamització i assessorament de les famílies.
 • Coordinació de l’equip d’educadors/es.
 • Programació i producció d’activitats.
 • Acompanyament a famílies amb infants de 8 mesos a 5 anys.
 • Dinamització de grups i espais.
 • Coordinació amb el projecte infantil del Centre d’Esplai Guineueta.
 • Suport a la gestió de les activitats d’estiu.

Oferim:

 • Contracte de 25 hores setmanals.
 • Incorporació a 18 de setembre.
 • Categoria professional, coordinadora de projectes pedagògics i de lleure.
 • Sou segons conveni del lleure.

Perfil:

 • Grau en Pedagogia o Educació infantil o Cicles Formatius de Grau Superior de l’àmbit socioeducatiu.
 • Experiència en tasques similars.
 • Capacitat de lideratge, iniciativa i dinamització.
 • Jornada de tardes amb mínim un matí per tasques de coordinació.

Es valorarà:

 • Títol de Director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.
 • Coneixement del teixit social de Nou Barris.

 

Entitat o associació:
La Masia de la Guineueta, Associació de Lleure
Telèfon:
933 594 000
Llegir més

Tècnic del grup territorial del Vallès Occidental i del Pla integral de Sabadell Sud

Descripció anunci:

La Plataforma per la Llengua és l’ONG del català. Una entitat dinàmica i en constant evolució, que des de fa 25 anys treballa per promoure el català com a eina de cohesió social als diferents territoris de parla catalana i en diversos àmbits.

La Plataforma per la llengua requereix incorporar un tècnic del grup territorial del Vallès Occidental i del Pla integral de Sabadell Sud.

Es requereix:

 • Persona dinàmica i proactiva.
 • Capacitat de treball en equip i de coordinació.
 • Disponibilitat horària.
 • Disponibilitat de treballar alguns caps de setmana.
 • Iniciativa i capacitat de treballar de manera autònoma (poder organitzar, dissenyar i fer el seguiment de documents, actes, campanyes, etc.).
 • Capacitat de comunicació i de relacions públiques.
 • Informàtica: ofimàtica, internet i xarxes socials
 • Motivació per a la defensa de la llengua catalana
 • Català escrit i parlat (plena capacitat de redacció. Nivell C)
 • Carnet de conduir i cotxe propi.

Es valorarà:

 • Llicenciatura o grau.
 • Preferentment veí del Vallès Occidental.
 • Màster en gestió cultural o lingüística.
 • Coneixements del món associatiu de tot el domini lingüístic.
 • Coneixements de la situació de la llengua catalana a tot el domini lingüístic.
 • Coneixement del funcionament de l’Administració local (subvencions, permisos, llicències, etc.)
 • Coneixements de la comarca del Vallès Occidental.
 • Experiència en redacció de projectes.

Tasques:

La persona contractada passarà a formar part de l’àrea de domini lingüístic i l’àrea social de l’entitat i farà les tasques següents:

 • Coordinació i dinamització de l’activitat regular, de les campanyes i accions del grup territorial de la Plataforma per la Llengua Vallès Occidental.
 • Coordinació i dinamització de les activitats regulars dels diferents àmbits del Pla integral: lleure, educació, salut, comunitats religioses i comerç.
 • El tècnic és el canal de comunicació tècnic i habitual entre la Territorial i la resta de l’organització, a través del coordinador tècnic de les territorials.
 • Participació i coordinació territorialment de les campanyes que proposi la Plataforma per la Llengua.
 • Dinamització i seguiment del voluntariat que formen la Plataforma per la Llengua Vallès Occidental i el del Pla integral.
 • Coordinació i realització de les tasques de comunicació, relació amb la premsa local i comarcal, gestió de les xarxes socials, etc.
 • Redacció anual del Pla de Treball de la secció territorial, d’acord amb l’Executiva i la Direcció.
 • Execució de projectes, juntament amb el grup territorial i l’àrea social.
 • Redacció de la memòria anual final, juntament amb el grup territorial, l’àrea social i la Direcció.
 • Seguiment de les despeses i pressupostos.
 • Seguiment de possibles subvencions.
 • Elaboració del butlletí informatiu de la territorial i elaboració de les notes web del Pla integral.
 • Difusió dels actes que organitzin la territorial i el Pla integral.

S’ofereix:

 • Treball en un entorn dinàmic
 • Jornada laboral: 35 h a la setmana
 • El lloc de treball serà en una o diverses poblacions del Vallès Occidental. El repartiment d’hores es farà sempre segons les necessitats de la territorial i del Pla.
 • Retribució: 16.750€ anuals (12 pagues).
 • Contractació: Contracte de sis mesos, amb possibilitat de renovació.
 • Incorporació: Immediata després del procés de selecció.
 • En funció de l’experiència i coneixements de la candidatura, es preveu valorar el reajustament d’algunes de les tasques assignades.

Els interessats feu-nos arribar el Currículum Vitae i la Carta de presentació explicant la idoneïtat per cobrir la plaça convocada a l’adreça seleccio@plataforma-llengua.cat, indicant-hi la referència: Tècnic Vallès Occidental i Pla integral.

 

Entitat o associació:
Plataforma per la llengua
Telèfon:
933 211 803
Llegir més

Adjunt/a al responsable d’Administració i Gestió a la Fundació Mans a les mans

Descripció anunci:

A la Fundació Mans a les mans busquem una persona per cobrir el càrrec: Adjunt/a al responsable d’Administració i Gestió.

Funcions:

 • Justificació de subvencions
 • Comptabilitat
 • Elaboració, control i seguiment dels pressupostos anuals de l’Entitat
 • Captació de fons
 • Altres funcions purament administratives i de recepció

S’ofereix:

 • Jornada de 20 hores setmanals (preferiblement matins de 9 a 13)
 • Sou brut mensual: 725€ (14 pagues)
 • Data d’inici: entre el 2 i el 12 de setembre
 • Durada: contracte inicial de 4 mesos, possibilitat de continuïtat

Imprescindible:

 • Grau Administració i Direcció d’Empreses.
 • 2 anys d’experiència en lloc de treball similar (computarà  el temps de pràctiques i/o voluntariat demostrable)
 • Coneixements sòlids de comptabilitat
 • Domini del paquet Office ( excel…)
 • Persona ordenada i metòdica, amb capacitat d’adaptació a l’entorn laboral i amb bona disposició al treball en equip.
 • Experiència en redacció i justificació de subvencions
 • Es valorarà experiència en el camp social i voluntariat

Els currículums es poden enviar fins al 10 de juliol, la selecció es durà a terme entre el 11 i el 25 de juliol, caldrà assistir a entrevistes presencials, als currículums seleccionats se’ls hi demanarà enviar una carta de motivació.
Si voleu formar part del procés de selecció heu de fer arribar el vostre currículum a direccio@mansalesmans.org, a l’atenció d’Abraham.

 

Entitat o associació:
Fundació Mans a les mans
Telèfon:
932 237 923
Llegir més

Consultora de gènere i violències masclistes – Almena Cooperativa Feminista

Descripció anunci:

Enviar CV’s a info@almenafeminista.org fins el 21-06-2019

Busquem consultora de gènere experta en violències masclistes per treballar inicialment a temps parcial (25 hores setmanals) en projectes d’àmbit social i polític a Barcelona.

Requisits:

 • Que sigui feminista.

 • Amb experiència mínima de 3 anys com a consultora o afins.

 • Amb competències en abordatge de les violències masclistes, normativa i protocols.

 • Amb competències en transversalitat de gènere.

 • Amb una alta motivació per treballar en equip.

 • Competències altes en català i castellà.

 • Competències en metodologia de recerca qualitativa i quantitativa.

 • Es valorarà coneixements en política pública.

S’ofereix:

 • Incorporació en un equip de treball petit i molt motivat.

 • Jornada inicialment a temps parcial (25 hores setmanals) amb possibilitat de pujar a jornada completa.

 • Contracte temporal fins al desembre, amb possibilitat de renovació.

 • Sou: 1.161€ bruts mensuals per 12 pagues.

 • Incorporació a negociar dins de l’estiu.

Interessades enviar CV al més aviat possible a info@almenafeminista.org

 

Entitat o associació:
Almena Cooperativa Feminista
Telèfon:
-
Llegir més
Pàgina 6 de 116« Primera...45678...203040...Última »