Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Ofertes laborals

Es busca voluntariat

Formacions

Més recursos

Tècnica en assessorament i orientació laboral juvenil

Descripció anunci:

AVALOT – Joves de la UGT de Catalunya, sindicat juvenil, busca una persona pel lloc de treball de tècnica en assessorament i orientació laboral juvenil de l’entitat.

Tasques del lloc de treball:

 • Orientació laboral a joves.
 • Assessorament en drets i deures laborals a joves.
 • Acompanyament a la inserció laboral de les joves.
 • Gestió de la borsa de treball per a joves.
 • Realització de tallers Formatius de temàtica sociolaboral en centres educatius i punts d’informació juvenil.
 • Elaboració d’informes: seguiment i avaluació de les accions desenvolupades.
 • Recolzament als projectes interns de l’entitat.

Requisits de la candidata:

 • Grau en relacions laborals, ciències del treball o dret.
 • Estar inscrita al Programa de Garantia Juvenil.
 • Identificació amb la missió i els objectius de l’Avalot.
 • Nivell C de Català.
 • Estar inscrita com a Demandant D’Ocupació al SOC.
 • Carnet de conduir i disponibilitat de vehicle propi.
 • Motivació i pro activitat.
 • Capacitat de treballar autònomament.

Valorable:

 • Experiència en l’àmbit de la joventut i de l’ocupació juvenil.
 • Experiència en militància activa d’alguna entitat juvenil.

Condicions del lloc de treball:

 • Contracte en pràctiques de Garantia Juvenil durant 6 mesos.
 • Jornada completa de 35 hores setmanals de dilluns a divendres.
 • Retribució salarial bruta de 1170.71€ mensuals.

Interessades:

Enviar el CV al correu: avalot@catalunya.ugt.org amb la referència Tècnica en Assessorament i Orientació Laboral.

**Nota: A l’Avalot usem el femení en genèric per motius ideològics, però a la oferta de feina poden aplicar persones d’ambos sexes.

 

Entitat o associació:
AVALOT – Joves de la UGT de Catalunya
Telèfon:
932 956 100
Llegir més

Tècnica en gestió d’entitat sindical juvenil

Descripció anunci:

AVALOT – Joves de la UGT de Catalunya, sindicat juvenil, busca una persona pel lloc de treball de tècnica en gestió d’entitat sindical juvenil.

Tasques del lloc de treball:

 • Recolzament als projectes interns de l’entitat.
 • Suport en totes aquelles activitats sindicals en les que participem a l’Avalot.
 • Suport en conflictes laborals, preparacions de mobilitzacions.
 • Orientació laboral a joves.
 • Realització de tallers Formatius de temàtica sociolaboral en centres educatius i entitats.
 • Elaboració d’informes: seguiment i avaluació de les accions desenvolupades.

Requisits de la candidata:

 • Grau en l’àmbit de les ciències socials.
 • Estar inscrita al Programa de Garantia Juvenil.
 • Identificació amb la missió i els objectius de l’Avalot.
 • Nivell C de Català.
 • Estar inscrita com a Demandant D’Ocupació al SOC.
 • Carnet de conduir i disponibilitat de vehicle propi.
 • Motivació i pro activitat.
 • Capacitat de treballar autònomament.
 • Interès i consciència per a l’ocupació juvenil.

Valorable:

 • Experiència en l’àmbit de la joventut i de l’ocupació juvenil.
 • Experiència en militància activa d’alguna entitat juvenil.
 • Alta capacitat d’adaptabilitat al canvi.

Condicions del lloc de treball:

 • Contracte en pràctiques de Garantia Juvenil durant 6 mesos.
 • Jornada completa de 35 hores setmanals de dilluns a divendres.
 • Retribució salarial bruta de 1170.71€ mensuals.

Interessades

Enviar el CV al correu: avalot@catalunya.ugt.org amb la referència Tècnica en Assessorament i Orientació Laboral. Data límit 29/10/2018.

**Nota: A l’Avalot usem el femení en genèric per motius ideològics, però a la oferta de feina poden aplicar persones d’ambdós sexes.

 

Entitat o associació:
AVALOT – Joves de la UGT de Catalunya
Telèfon:
932 956 100
Llegir més

Coordinador/a de projectes de la Fundació Bayt al-Thaqafa

Descripció anunci:

La Fundació Bayt al-Thaqafa precisa de professionals que vulguin recolzar la missió de l’entitat: acollir, dignificar i defensar els drets de tota persona que arriba al nostre territori cercant noves oportunitats. 

El/La professional contractat/da coordinarà tots els projectes desenvolupats a la Fundació Bayt al-Thaqafa. S’haurà de coordinar amb els diferents professionals i entitats implicades, i elaborar la documentació necessària per al seguiment i justificació dels projectes, així com l’avaluació de l’impacte dels mateixos. A més, serà necessari implementar els programes i projectes i orientar aquests per a la certificació ISO 9001.

Treballar a la Fundació Bayt al-Thaqafa és una gran oportunitat per a conviure, aprendre i compartir amb la comunitat àrab-musulmana. Conèixer de primera mà la seva història, les seves creences, i la seva cultura és un gran valor afegit que permetrà sens dubte enriquir-se personalment.

Principals Responsabilitats i Funcions:

 • Coordinar tots els programes i projectes.
 • Coordinar-se amb direcció.
 • Realitzar el seguiment educatiu pertinent.
 • Realitzar els acompanyaments que es considerin necessaris de tots els projectes.
 • Coordinar-se amb les entitats subcontractades.
 • Coordinar-se amb les entitats del territori i representar institucionalment la Fundació al territori.
 • Elaborar els informes necessaris per a la justificació i sol•licitud de tots els projectes de la Fundació desenvolupats.
 • Avaluar mitjançant indicadors i informes l’impacte dels projectes.
 • Crear sinergies de treball entre programes i projectes de la pròpia entitat com d’altres entitats.
 • Implementar els programes i projectes.
 • Certificar la qualitat dels programes i projectes de l’entitat amb la ISO 9001.

Aptituds, coneixements i competències requerides:

 • Titulació superior.
 • Nivell avançat d’Ofimàtica.
 • Dos anys d’experiència en lloc de treball similar (coordinador de projectes).
 • Experiència en redacció i justificació de subvencions.
 • Experiència en certificacions de qualitat.
 • Identificació i afinitat amb els valors de la Fundació Bayt al-Thaqafa.
 • Flexibilitat i mobilitat.
 • Habilitats de treball en Equip.
 • Actituds i habilitats socials i de comunicació.
 • Orientació a la qualitat.

Condicions laborals:

 • Contractació: Temporal (1 any).
 • Salari Brut: Segons conveni d’acció social.
 • Dedicació: Jornada 38,5h/setmana
 • Distribució horària: Horari de matins i tardes.
 • Incorporació: Novembre del 2018.

Dades de contacte:

Data límit de recepció de CV: 5 de novembre del 2018

Enviar sol·licituds a daniel.ibarz@bayt-al-thaqafa.org indicant a l’assumpte: “Convocatòria Coordinador/a de Projectes”

 

Entitat o associació:
Fundació Bayt al-Thaqafa
Telèfon:
933 198 869
Llegir més

Tècnic/a Administratiu de Primàries ANC

Descripció anunci:
L’Assemblea necessita incorporar una persona a l’equip tècnic de l’entitat. Els interessats podeu enviar el vostre currículum fins al dia 19 d’octubre al correu administracio@assemblea.cat. Les entrevistes personals es faran els dies 22 i 23 d’octubre. Si el dia 26 d’octubre no heu rebut notícies nostres, vol dir que la vostra candidatura no ha estat acceptada.
 
Perfil:
 • Persona polivalent, amb capacitat organitzativa.
 • Empatia, capacitat  resolutiva, amb autonomia, capacitat d’escoltar i de relació interpersonal, assertivitat, proactiva, amb habilitats socials.
 • Formació en Gestió administrativa i utilització de base de dades i correu electrònic.
 • Nivell C1 de català.
 • Capacitat de treball en equip, per poder donar resposta a les demandes de les assemblees territorials, socis/es, etc.
Funcions:
 • Registrar, processar i transmetre informació.
 • Proporcionar directament o telefònica la informació requerida en cada una de les consultes realitzades, d’acord amb els criteris de prioritat, confidencialitat i accés establerts.
 • Introduir dades assegurant la seva permanència, actualització i confidencialitat.
 • Elaborar i formalitzar la documentació precisa, utilitzant qualsevol equip ofimàtic amb la destresa i velocitat adient.
 • Comunicar, de forma oral o escrita, les incidències detectades, indicant-ne les causes, les solucions adoptades o possibles alternatives, i també la seva transcendència.
 • Fer suport i seguiment en l’organització d’actes arreu del territori.
 • Efectuar les tasques d’atenció al públic i d’informació de caràcter general de forma àgil i correcta.
Requisits:
 • Flexibilitat horària.
 • Domini a nivell d’usuari d’eines ofimàtiques i on-line bàsiques (processador de text, full de càclul, presentació de diapositives, gestor de correu electrònic, google drive, etc).
 • Compromís amb el projecte, l’equip, l’entitat i el país.
Es valorarà:
 •  Coneixement del moviment associatiu i experiència en treball amb voluntaris.
 • Que sigui soci de l’ANC o entitats afins.
Condicions:
 • Jornada de 20 h setmanals.
 • Sou segons escala salarial de l’entitat.
 • Lloc de treball a Barcelona.
 • Incorporació immediata.

 

Entitat o associació:
Assemblea Nacional Catalana
Telèfon:
933 471 714
Llegir més

Responsable de Comunicació a Som Connexió

Descripció anunci:
Som Connexió és una cooperativa de consum sense ànim de lucre que neix amb el propòsit de desenvolupar una alternativa real de consum en el camp de les telecomunicacions (serveis de telefonia i connexió internet).
 
Funcions:

 • Liderar, dissenyar i implementar la definició de l’estratègia comunicativa tant interna com externa de Som Connexió.
 •  Liderar la construcció de l’equip de comunicació.
 •  Elaborar, fer el seguiment i el tancament del pressupost de l’àmbit de la comunicació.
 •  Dissenyar, planificar i executar una estratègia de comunicació i màrqueting i que doni resposta a les diverses necessitats de la cooperativa en cada moment de la seva evolució.
 • Elaborar, executar i fer el seguiment del pla de comunicació.
 • Construir i gestionar la relació amb mitjans de comunicació i supervisar les activitats que se’n derivin (notes de premsa, clipping).
 • Planificar, coordinar i fer el seguiment de la creació de comunicatives (CRM, Google Analytics).
 • Planificar, coordinar i fer el seguiment de les campanyes de captació i fidelització.
 • Participar en la coordinació de la realització d’activitats públiques de de la cooperativa (xerrades, tallers, fires, assemblees).
 • Planificar i gestionar l’elaboració de productes de comunicació (roll up, tríptics, vídeos, marxandatge, papereria corporativa, documentació, etc.).
 • Vetllar per la correcta implementació de la imatge corporativa en tots els productes de comunicació i accions comunicatives.
 • Definir processos i protocols vinculats a la comunicació.
 • Buscar recursos i establir aliances estratègiques en l’àmbit de la comunicació.
Requisits:

 •  Experiència mínima de més de 2 anys com a responsable de l’àmbit de la comunicació.
 •  Titulació universitària relacionada directament amb la comunicació.
 •  Nivell C de català (o equivalent).
 •  Experiència laboral i/o compromís personal amb entitats amb valors afins a Som Connexió.
 •  Experiència en l’ús SEM, SEM, CRO i Google Analytics.
Es valorarà:

 • Integritat, franquesa, confiabilitat.
 • Treball en equip, col·laboració.
 • Flexibilitat, elevada tolerància al canvi.
 • Lideratge.
 • Desenvolupament de xarxes relacionals.
 • Pensament estratègic.
 • Planificació i organització.
Condicions de la plaça:
 • Jornada completa (37,5 h/setmana) en horari flexible i opció a hores de teletreball.
 • Treball puntual alguns caps de setmana.
 • Salari brut anual: 22.192
 • Contracte en proves (12 mesos). Contracte indefinit, un cop superat el temps de prova amb èxit.
 • Incorporació immediata, un cop finalitzat el procés de selecció (novembre).
 • Ubicació: El Prat de Llobregat
Informació requerida:

Beneficis del lloc:

La cooperativa està en una etapa embrionària, de posada en marxa i, impulsor:

a. que, dia a dia, contribueix a concretar el procés de materialització

b. un equip multidisciplinar amb el que treballarà estretament en el dia a dia.

 

Per participar en el procés de selecció:

Enviar CV i carta de motivació a comunicacio@somconnexio.coop

Data límit d’enviament: diumenge 28 d’octubre del 2018

 

Entitat o associació:
Som Connexió
Telèfon:
931 311 728
Llegir més
Pàgina 31 de 116« Primera...1020...2930313233...405060...Última »