Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Ofertes laborals

Es busca voluntariat

Formacions

Més recursos

Tècnic/a de cooperació a l’Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)

Descripció anunci:

ACPP – Catalunya busca una persona per al seu equip tècnic. La persona contractada s’encarregarà de gestionar els projectes de Cooperació de la Delegació d’ACPP – Catalunya que els siguin assignats. Per tant, hauria de formular, fer el seguiment tècnic i econòmic i preparar els informes dels projectes i tasques corresponents.

Funcions:

 • Supervisar la implementació tècnica dels projectes a terreny sota la seva responsabilitat.
 • Assegurar que els requisits són compresos i aplicats per l’equip del projecte, donant suport a l’equip d’ACPP a terreny, realitzant viatges de seguiment tècnic i economicofinancer.
 • Supervisar i fer seguiment als ingressos i despeses imputades als projectes, assegurant la conciliació de les dades financeres i comptables de les intervencions sota la seva responsabilitat.
 • Elaborar amb autonomia els informes tècnics i econòmics dels projectes, assegurant el compliment de la normativa i procediments.
 • Coordinar els processos d’avaluació i auditoria i assegurar la devolució i difusió de resultats i recomanacions.
 • Participació a reunions de consells de cooperació i grups de treball de diferents xarxes.

Requisits:

 • Experiència en formulació i seguiment de projectes.
 • Imprescindible bon nivell de català i castellà (parlat i escrit) i francès.
 • Capacitat de treball en equip, bona gestió dels temps, maneig de vàries tasques paral·leles i bona gestió de situacions d’estrès. Bones habilitats comunicatives i organitzatives.
 • Ús d’eina Excel a nivell avançat. Domini del paquet Windows-Office.
 • Afinitat amb els valors de l’organització.

Es valorarà:

 • Experiència al món associatiu, l’activisme i l’interès en la incidència política.
 • Coneixements i experiència en l’àmbit de l’Economia Social i Solidària.
 • Coneixements addicionals en Enfocament basat en Drets Humans, Cultura de Paz, Interculturalitat, i equitat de Gènere i Feminismes, entre uns altres.
 • Bon nivell d’anglès

Condicions de la plaça:

 • Tipus de contracte: contracte per obra, jornada completa de 40 h setmanals.
 • El salari segons l’escala salarial de l’organització.
 • Lloc de treball: Seu d’ACPP a Barcelona.
 • Data d’Incorporació: Procés de selecció durant el mes de agost i setembre. Incorporació al mes de novembre.

La persona interessada pot enviar el seu CV i carta de motivació a l’adreça catalunya@acpp.com amb la següent referència a l’assumpte: “Vacant tècnic / a de Cooperació + Nom i cognom de la persona candidata” fins el 30 de juliol del 2019.

Els CV enviats fora de termini no es tindran en compte en el procés de selecció. Només es contestaran aquelles candidatures que siguin preseleccionades.

En la selecció de CV i de perfil definitiu, es tindrà en compte l’equilibri de gènere en el relacionat amb el sector sub-representat.

Més informació: http://www.acpp.com

 

Entitat o associació:
Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)
Telèfon:
933 105 728
Llegir més

Plaça de tècnica de gestió del Consell de la Joventut d’Horta-Guinardó (CJD7)

Descripció anunci:

TASQUES A REALITZAR:

1. SUPORT A LES ENTITATS QUE CONFORMEN EL CJD7
a) Dinamització i gestió dels espais de treball amb les entitats.
b) Formació, assessorament i seguiment a les Entitats.
c) Recolzament en les activitats de les Entitats.

2. COORDINACIÓ DE PROJECTES I EQUIPAMENTS
a) Redacció, seguiment i justificació dels projectes.
b) Coordinació i seguiment dels equipaments i serveis (CJD7 ,Punt7 i CJ Girapells).
c) Coordinació i acompanyament de les treballadores (CJD7, Punt7 i CJ Girapells)
d) Coordinació i seguiment del pla de comunicació.

3. SUPORT I ACOMPANYAMENT AL SECRETARIAT
a) Recull, redacció i retorn d’actes i seguiment de les activitats que se’n derivin.
b) Relacions externes (Administracions, CJB, Plataforma de Gestió Ciutadana i altres).
c) Realització de convocatòries i jornades pròpies del CJD7.
d) Seguiment de les línies estratègiques del CJD7.

4. GESTIÓ DE L’ECOES DEMANA:NOMIA I TASQUES ADMINISTRATIVES
a) Gestió de les subvencions, els convenis, i l’economia diària i global.
b) Administració de l’arxiu i del funcionament de l’espai del CJD7.
c) Coordinació amb la gestoria per temes laborals, comptables i auditories.
d) Comunicació de l’entitat i gestió de les xarxes socials.

ES DEMANA:

 • Edat entre 20 i 30 anys.
 • Vinculació i coneixement al teixit associatiu juvenil del districte d’Horta-Guinardó.
 • Capacitat i experiència en disseny, preparació i coordinació de projectes.
 • Capacitat d’iniciativa i treball en equip.
 • Domini de l’entorn Windows, paquet Office, XX.SS i Mailchimp.
 • Flexibilitat horària. Principalment torn de tardes i algun matí.

ES VALORARÀ:

 • Estudis en l’entorn de les Ciències Socials.
 • Coneixement en la gestió de pressupostos i tasques administratives.
 • Coneixement de les xarxes socials i del WordPress
 • Coneixement de programari de disseny i tractament d’imatge i so.
 • Formació complementària.

S’OFEREIX:

 • Jornada de 20h setmanals.
 • Incorporació: Setembre 2019.
 • Categoria laboral: Tècnica de gestió II. Nivell B
 • Sou, en dotze pagues, segons Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural.

Per presentar-vos a la plaça cal entregar el CV via email a cjd7@cjd7.org i respondre el següent formulari (no caldrà carta de presentació): Plaça de tècnica de gestió del Consell de la Joventut d’Horta-Guinardó (CJD7)

No es tindran en compte les candidatures que no realitzin els dos passos o fora de termini.
Data màxima de presentació a l’oferta: Diumenge 7 de Juliol del 2019.

 

Entitat o associació:
Consell de la Joventut d'Horta Guinardó (CJD7)
Telèfon:
652 772 084
Email:
cjd7@cjd7.org
Llegir més

Tècnic projecte europeu sobre pobresa energètica

Descripció anunci:

L’associació catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF) convoca la selecció d’un / a tècnic/a per projecte europeu Empowermed: Apoderament de dones per emprendre accions contra la pobresa energètica al Mediterrani.

Data límit: 7 de juliol de 2019.

El projecte Empowermed, del qual ESF és una de les 7 contraparts, té per objectiu reduir la pobresa energètica al Mediterrani a través de:

a) la implementació d’un conjunt de mesures dissenyades per apoderar llars en situació de pobresa energètica específicament centrades en dones i salut.

b) avaluar l’eficiència i impacte per formular recomanacions de polítiques.

c) Promoure solucions polítiques entre els actors claus per estimular accions a nivell nacional i UE.

Funcions a desenvolupar:

 • Execució de les activitats del projecte tals com organització de jornades i seminaris, participació en les trobades internacionals amb altres membres del projecte, coordinació amb entitats col.laborades del projecte, activitats de comunicació i incidència política, entre altres.
 • Justificació econòmica i tècnica del projecte europeu.
 • Interlocució amb finançadors i organismes oficials de la Unió Europea.
 • Seguiment i execució de les diferents activitats que preveu el projecte.
 • Dinamització i coordinació amb el grup de voluntariat vinculat al projecte.
 • Suport a la campanya d’energia i extractives.

Perfil demanat:

 • Formació en gestió de projectes europeus.
 • Experiència demostrable en gestió i execució de projectes europeus.
 • Experiència en treball amb moviments socials, treball en xarxa i incidència política.
 • Coneixement de la problemàtica vinculada a la pobresa energètica.
 • Excel·lents capacitats comunicatives orals i escrites, tant en castellà, català i anglès.
 • Persona dinàmica, resolutiva, autònoma i amb iniciativa.
 • Capacitat de lideratge i coordinació d’equips de treball diversos.
 • Excel·lent ús del paquet office.

Es valorarà:

 • Experiència com a soci actiu d’ESF o organitzacions afins.
 • Coneixement de gestió web i xarxes socials.
 • Estudis de grau superior .

Condicions de l’oferta:

 • Jornada:25 hores setmanals.
 • Lloc de treball: Seu d’Enginyeria Sense Fronteres a Barcelona (Múrcia 24, baixos).
 • Data d’incorporació: mitjans de setembre. 
 • Retribució: 15.100 euros /any brut. 
 • Flexibilitat horària i disponibilitat per viatjar.

Les persones interessades poden enviar el seu Currículum Vitae i una carta de motivacions en pdf, a: organitzacio@esf-cat.org, indicant la referència REF: 2019/ExtractivesEuropa

Data límit: 7 de juliol de 2019.

Trobaràs tota la informació aquí

 

Entitat o associació:
Enginyeria Sense Fronteres (ESF)
Telèfon:
933 022 753
Llegir més

Tècnic/a de projectes de cooperació internacional

Descripció anunci:

Per a incorporar-se a l’equip de Cooperació Sud a Barcelona, sota la supervisió de la Coordinació Financera Sud.

Data límit 10 de juliol del 2019.

Funcions:

 • Preparació d’expedients de sol·licituds de finançament per a projectes de cooperació adaptant la informació disponible de cada projecte a un model concret per a cada finançador.
 • Elaboració dels informes pels finançadors, a partir de la informació rebuda de les Coordinacions Regionals. Informes:
  • Tècnics: revisions tècniques dels informes y retroalimentació a les coordinacions regionals.
  • Financers: gestió pressupostària i financera (integració de despesa, control de transferències, tipus de canvi i gestió d’arxius excel).
 • Suport a la gestió dels processos d’auditoria.
 • Gestió de les sol·licituds de pagaments procedents de les Coordinacions Regionals.
 • Sistematizació i actualització de tota la informació relativa al finançament (convocatòria, bases, reglaments financers, formats…).
 • Traspàs de informació al seu responsable directe, a les Coordinacions Regionals, i al Departament de Gestió.
 • Actualització de la planificació de tots els expedients de projectes gestionats des del departament Sud.
 • Gestió i resolució de les demandes i interessos de caràcter tècnic i operatiu dels finançadors.
 • Gestió i resolució de les demandes i interessos dels diferents interlocutors (Departament de Gestió i Departament de Cooperació Nord).
 • Participació i aportacions de valor en els processos d’identificació i formulació de projectes.

Perfil:

 • Llicenciatura universitària.
 • Experiència en cooperació internacional. Treball a ONG de Desenvolupament i en gestió de projectes de cooperació.
 • Experiència en formulació i seguiment de projectes de desenvolupament; de les administracions locals, nacionals i internacionals. Desitjable experiència en la gestió de convenis AECID.
 • Domini de Excel, Word y gestió de correu electrònic.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Imprescindible coneixement de castellà i francès (oral y escrit). Desitjable coneixement d’anglès i català.
 • Coneixements sobre el procés global de lluita per la sobirania alimentària: agronomia, agroecologia, gestió de projectes d’economia social…
 • Desitjable coneixements sobre la perspectiva de gènere i la seva aplicació pràctica.
 • Disponibilitat per viatjar.

Condicions laborals:

 • Contracte inicial de 2 anys amb possibilitat de pròrroga.
 • Jornada laboral: 35 hores setmanals (ampliable si és possible).
 • Lloc de treball a la Seu de Justícia Alimentària a Barcelona.
 • Salari segons la escala salarial de Justícia Alimentaria.
 • Incorporació immediata.

Les persones interessades poden enviar CV i carta de motivació personal indicant Ref. Cooperació Sud a: administracion@justiciaalimentaria.org

El termini de presentació de candidatures en la convocatòria interna finalitzarà el 10/07/19.

Només seran valorades les candidatures que incloguin CV acompanyat de carta de motivació personal.

 

Entitat o associació:
Justícia Alimentària
Telèfon:
934 237 031
Llegir més

Tècnic/a d’activitats formatives i de comunicació per al Centre Cultural Casa Orlandai

Descripció anunci:

L’Associació Cultural Casa Orlandai (ACCO) obre la present convocatòria l’objecte de la qual és la selecció i contractació d’un/a tècnic/a d’activitats i de comunicació. Serà el/la responsable de dur a terme la programació d’accions formatives i gestionar la comunicació de l’associació, així com la implantació del nou pla de comunicació. Data límit 15 de juliol del 2019.

Funcions:

Dins l’àrea de formació:

 • Confeccionar, d’acord amb la comissió de formació, la proposta de calendari i continguts formatius (tallers) per presentar a la Direcció i a la Junta de l’Entitat.
 • Garantir les funcions de programació, seguiment i avaluació de les activitats formatives (selecció de talleristes, gestió del programa informàtic d’inscripcions, calendaris, preparació de material per a alumnes i talleristes, realització dels indicadors trimestrals i anuals, enquestes de satisfacció…).
 • Seguir i controlar el pressupost de l’àrea de formació.
 • Coordinar-se amb:
  • L’Equip tècnic.
  • La Junta de l’ACCO.
  • La Comissió de formació de la Casa Orlandai.
  • Escoles reglades i no reglades i d’altres equipaments i serveis del barri.
 • Treball col·laboratiu amb el/la tècnic/a de programació per garantir una programació integrada.
 • Realitzar enquestes de satisfacció trimestrals a l’alumnat i al professorat.
 • Coordinar la comissió de formació: convocatòria, ordre del dia, documentació, dinamització… I fer-ne el traspàs a la comissió de programació.

Dins de l’àrea de comunicació:

 • Coordinar la comunicació de la programació, de les activitats, dels tallers de l’equipament i de l’associació. En particular, es responsabilitzarà de: actualització de la web, notes de premsa, contacte amb mitjans, butlletí setmanal, gestió de xarxes socials, gestió arxiu fotogràfic, tasques similars, comunicació amb membres de l’ACCO i tasques similars.
 • Coordinar la comunicació de l’entitat. En particular es responsabilitzarà de: xarxes socials, web associativa, web municipal, coordinació amb els responsables de comunicació del Districte de Sarrià – St Gervasi, de l’Institut de Cultura de Barcelona i amb els mitjans de comunicació.
 • Passar la programació als mitjans de comunicació del Districte i als específics en cas necessari.
 • Implementar el nou pla de comunicació i adequar-lo als valors i missió de la Casa, fer-ne el seguiment i actualitzar-lo quan sigui necessari.
 • Coordinar-se amb:
  • L’Equip tècnic.
  • La Junta de l’ACCO.
  • La comissió de comunicació de la Casa Orlandai.
  • Escoles reglades i no reglades i d’altres equipaments i serveis del barri.
  • Entitats del barri i del Districte.
  • Entitats que formen part de l’ACCO: donant-los suport comunicatiu.
  • Altres projectes de l’ACCO.
 • Coordinar l’equip de dissenyadors/es i tècnics/es col·laboradors/es externs.
 • Actualitzar l’apartat de transparència al web de l’associació.
 • Coordinar la comissió de comunicació: convocatòria, ordre del dia, documentació, dinamització…
 • Seguir i controlar el pressupost de l’àrea de comunicació.

Funcions transversals:

 • Implicació en el projecte de l’ACCO.
 • Seguiment dels indicadors de les àrees corresponents i els de gestió ciutadana i elaboració de les memòries requerides.
 • Assistència a les reunions de l’equip tècnic i a les comissions que ho requereixen.
 • Col·laborar en l’atenció al públic i suport logístic al taulell, sobretot en períodes d’inscripcions, així com en la regidoria d’actes i activitats de la Casa.
 • Regidoria d’activitats, suport a la cessió d’espais, atenció al públic, atenció telefònica…
 • Seguiment del pla estratègic: línies de programació, comunicació, gènere, sostenibilitat…

Requisits:

Indispensable:

 • Titulació: Llicenciatura, grau universitari o cicle formatiu de grau superior en Periodisme, Publicitat i RRPP, Comunicació Audiovisual, Humanitats o Gestió Cultural.
 • Experiència: Mínim 2 anys d’experiència en el món de la producció/programació d’activitats formatives i en la comunicació associativa i/o d’iniciatives culturals i comunitàries.
 • Habilitats en disseny gràfic i d’edició de vídeos.
 • Domini d’eines ofimàtiques.
 • Domini del Mailchimp i WordPress
 • Nivell de català C o superior.
 • Capacitat d’organització i coordinació.
 • Capacitat de comunicació i de relacions públiques.
 • Actitud proactiva, flexible i dinàmica

Es valorarà:

 • Formació específica en l’àmbit de la dinamització sociocultural i la comunicació.
 • Formació específica en el camp de la comunicació.
 • Experiència en iniciatives promogudes des del tercer sector i/o de gestió ciutadana.
 • Conèixer la realitat i l’oferta sociocultural del barri de Sarrià i de la ciutat.
 • Capacitat d’iniciativa i de treball en equip.
 • Coneixements d’equips de so i connexions tècniques (PC, projectors…)

Condicions generals:

 • Tipus de contracte: contracte d’interinitat per cobrir una excedència.
 • Durada prevista del contracte: 4 anys.
 • Jornada completa:37,5 hores setmanals (emmarcades dins de l’horari d’obertura del centre).
 • Retribució:21.476’04€ bruts anuals segons conveni
 • Període de prova: 2 mesos
 • Data d’incorporació: 02/09/2019
 • Lloc de treball: Casa Orlandai. C/Jaume Piquet,23.08017-Barcelona
 • Disponibilitat i flexibilitat horària.

Presentació de sol·licituds:

És requeriment obligatori que les persones interessades en participar en aquesta convocatòria omplin el formulari que es troba al web de Casa Orlandai: https://casaorlandai.cat/lassociacio/convocatories/

Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats en el procés de selecció, els candidats hauran d’adjuntar al formulari la documentació que se sol·licita en el següent format:

 • Una primera pàgina de carta de presentació i explicant les motivacions i perquè es considera candidat/a òptim/a per aquesta convocatòria.
 • El currículum de (màxim) una pàgina.
 • Format: La carta i el CV hauran de tenir format PDF.

Les candidatures que no segueixin aquest canal de presentació (web de Casa Orlandai) i no compleixin amb aquests requisits no seran incloses en el procés de selecció.

La persona seleccionada haurà de presentar originals que acreditin els mèrits descrits al currículum.

Per qualsevol dubte o aclariment durant el procés, podeu fer-ho per correu electrònic, adreceu-vos a rrhh@casaorlandai.cat.

No s’acceptaran sol·licituds rebudes amb posterioritat a la data 15/7/2019 a les 23:59 hores.

Comissió de selecció:

La Comissió de Selecció es compondrà dels membres següents:

 • La Directora del Centre.
 • Tres persones membres de la Junta Directiva de l’AC Casa Orlandai, una de les quals actuarà com a Secretari/a.

Resolució de la convocatòria:

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de Selecció valorarà els currículums, d’acord amb la taula de mèrits adjunta. De tots els currículums presentats se’n farà una valoració i s’escollirà el número de candidatures que, amb major puntuació, realitzaran una prova tècnica. Aquesta prova tècnica s’enviarà per correu electrònic i caldrà retornar-la en un termini màxim de 48 hores. Un cop valorats els resultats de la prova per cada candidat, la Comissió convocarà els/les aspirants millor puntuats/es per a la realització d’una entrevista personal.

Es respondrà per correu electrònic a tots els/les candidats/es, sigui quin sigui el sentit de la resolució.

 

Entitat o associació:
Associació Cultural Casa Orlandai
Telèfon:
932 524 262
Llegir més
Pàgina 3 de 11412345...102030...Última »