Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Ofertes laborals

Es busca voluntariat

Formacions

Més recursos

Treballador/a social del Centre LGTBI de Barcelona

Descripció anunci:

El Centre LGTBI de Barcelona cerca un/a treballador/a social.

El treballador/a social acull i fa una primera atenció a les persones i famílies. Realitza un acompanyament per tal d’identificar conjuntament les seves necessitats. Es coordina amb el Servei d’informació que ha atès i  orientat en primer lloc a la persona o família. Es coordina amb els professionals que atenen els altres serveis de primera atenció que ofereix el Centre. En el cas que les persones o famílies necessitin una atenció especialitzada o de més llarga durada derivarà a entitats o serveis de l’administració. Realitza tasques d’assessorament laboral i social-sanitari quan les circumstàncies del servei ho requereixen i realitzarà l’avaluació de la qualitat dels serveis.

Funcions principals:

 • Assessorar i acompanyar les persones o famílies.
 • Suport a les persones i famílies a l’hora de determinar els seus objectius i planificar-los.
 • Detectar quins recursos del Centre o externs poden ser d’interès per a la persona o família.
 • Assegurar que es realitza una derivació adequada als recursos d’interès per a la persona o família.
 • Avaluar l’acompanyament realitzat per tal de valorar la qualitat del servei prestat.
 • Oferir la col·laboració amb aquells serveis de l’administració pública o entitats que ho sol·licitin.
 • Assessorament laboral a la persona o família.
 • Assessorament social-sanitari a la persona o família.

Requeriments i competències:

 • Tècnic/a en ciències socials (Treballador/a social, …).
 • Tenir habilitats comunicatives i relacionals per fer sentir còmode a la persona o família.
 • Conèixer la/es realitat/s LGTBI i les especificitats de cada grup que forma el col·lectiu.
 • Conèixer recursos i eines per a facilitar l’apoderament (procés per donar poder real per decidir o actuar).
 • Experiència en la tècnica del Counselling (relació d’ajuda).
 • Nivell C de català.
 • Conèixer els recursos de la xarxa de serveis públics i d’entitats.
 • Conèixer recursos laborals: es valorarà experiència prèvia en temes laborals en posicions similars.
 • Conèixer recursos socials i sanitaris: de l’Administració municipal, d’altres administracions, d’entitats.
 • Conèixer recursos en temes de salut i formació sobre VIH/Sida i ITS.

S’ofereix:

 • Incorporació en un projecte innovador de nova creació.
 • Formació a càrrec del Centre adient al lloc de treball.
 • Contracte laboral a jornada completa (horari a convenir segons necessitats del Centre).
 • Tipus de contracte per obra i servei i retribució segons conveni.
 • Reportarà a l’equip directiu.
 • Incorporació prevista: mitjans de desembre 2018.

Els i les interessades heu d’enviar el currículum a plataformalgtbicat@gmail.com amb la referència “Treballadora social” abans del 12 de novembre.

 

Entitat o associació:
Plataforma LGTBI de Catalunya
Telèfon:
-
Llegir més

Responsable de comunicació del Centre LGTBI de Barcelona

Descripció anunci:

El Centre LGTBI de Barcelona cerca una persona responsable de comunicació.

Funcions principals:

 • Execució i seguiment del pla de comunicació i màrqueting del Centre.
 • Redacció i enviament de continguts: notes de premsa, invitacions, presentacions, articles, materials…
 • Disseny i edició de materials gràfics.
 • Manteniment i actualització del web i continguts.
 • Coordinació de les xarxes socials.
 • Redacció i edició dels butlletí electrònic i altres campanyes d’email màrqueting.
 • Relació amb periodistes, prescriptors i líders d’opinió.
 • Cobertura d’actes del Centre.
 • Definició, seguiment i anàlisi d’indicadors d’impacte de comunicació.
 • Elaboració de campanyes publicitàries i redaccionals de l’activitat del Centre.

Requeriments i competències:

 • Llicenciatura en Ciències de la Informació, Relacions públiques o màrqueting.
 • Formació en Social Media i/o Màrqueting Digital.
 • Coneixements de disseny gràfic.
 • Coneixement dels mitjans de comunicació catalans, especialment pel que fa a contactes del món social.
 • Nivell C de català. Es valorarà coneixements d’anglès.
 • Experiència prèvia demostrada en departaments de comunicació.
 • Coneixement i experiència de les eines: Mailchimp, Google Analytics, WordPress o Drupal.
 • Coneixement I experiència en l’àmbit associatiu, i/o àmbit LGTBI i perspectiva de gènere.
 • Participació en la proposta de campanyes.
 • Reportarà a l’equip directiu.

S’ofereix:

 • Incorporació en un projecte innovador de nova creació.
 • Formació a càrrec del Centre adient al lloc de treball.
 • Contracte laboral a jornada de 20h.
 • Tipus de contracte per obra i servei.
 • Remuneració segons conveni.
 • Incorporació prevista: mitjans de desembre 2018.

Els i les interessades heu d’enviar el currículum a plataformalgtbicat@gmail.com amb la referència “Responsable comunicació” abans del 12 de novembre.

 

Entitat o associació:
Plataforma LGTBI de Catalunya
Telèfon:
-
Llegir més

Informador/a i dinamitzador/a al Centre LGTBI de Barcelona

Descripció anunci:

El Centre LGTBI de Barcelona un/a informador/a dinamitzador/a social.

El Centre LGTBI de Barcelona és un equipament innovador de referència al servei de la ciutadania en temàtica LGTBI. Promou la visibilitat positiva i el coneixement del col•lectiu LGTBI, així com la defensa dels drets i la lluita contra la LGTBIfòbia. És un projecte de l’Ajuntament de Barcelona i del moviment associatiu LGTBI. La Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya és la gestora del Centre mitjançant un Conveni de Gestió Cívica amb l’Ajuntament de Barcelona i disposa d’un equip de professionals per a la seva gestió.

 El Centre LGTBI de Barcelona ofereix:

 • Serveis de primera atenció a persones i famílies: informació i dinamització, acollida personal i familiar, assessorament psicològic, legal, jurídic, laboral, sociosanitari i per a persones trans i persones intersexuals.
 • Programes: cultural, d’acció comunitària, sensibilització, voluntariat i Centre de Documentació.
 • Associacionisme: el Centre acull entitats residents que ofereixen els seus serveis i activitats al mateix equipament i entitats no residents que poden utilitzar espais de treball i d’altres per a la seva activitat.
Funcions:

L’informador/a, dinamitzador/a és la primera imatge del Centre, facilita informació i assessorament de manera entenedora i dinàmica a qualsevol persona, família o col·lectiu, sobre recursos, serveis i activitats que ofereix el Centre. Ha de practicar l’escolta activa per tal de determinar l’extensió del servei, si s’esgota en la informació donada o cal fer una derivació a altres serveis del Centre. Ha d’assegurar-se la capacitat de detectar la necessitat expressada per tal de poder fer una bona derivació que suposarà un itinerari en l’atenció a la persona usuària. Les derivacions aniran en funció de la temàtica expressada / detectada. En cas de dubte o de no aflorar la necessitat en aquest primer estadi derivarà el cas al servei d’acollida personal i familiar a càrrec del treballador/a social del Centre. Participarà en la dinamització del Centre en activitats que s’organitzaran de caire relacional i social.

Tècnic/a polivalent, responsable de:

 •  Obertura i tancament del Centre.
 •  Control d’accessos.
 •  Obertura de fitxa per fer seguiment de la persona usuària i actualitzarà les bases de dades.
 •  Logística general del Centre.
 •  Control de sales i de maquinària.
Requisits:

 • Tècnic/a en ciències socials (Educador/a social, Treballador/a social, …).
 • Professional amb habilitats comunicatives i nocions de Counselling i escolta activa.
 • Orientació a serveis a les persones i empàtic/a.
 •  Nivell C de català. Imprescindible anglès parlat per atenció al públic.
 •  Coneixement exhaustiu del catàleg de serveis del Centre.
 •  Coneixement dels serveis municipals, d’altres administracions i d’entitats i col·lectius LGTB.

S’ofereix:

 • Incorporació en un projecte innovador de nova creació.
 • Formació a càrrec del Centre adient al lloc de treball.
 • Contracte laboral a jornada completa (horari a convenir segons necessitats del Centre).
 • Tipus de contracte per obra i servei.
 • Retribució segons conveni.
 • Reportarà a l’equip directiu.
 • Data prevista d’incorporació: mitjans desembre de 2018.

Els i les interessades heu d’enviar el currículum a plataformalgtbicat@gmail.com amb la referència “Informador/a, dinamitzador/a” abans del 12 de novembre.

 

Entitat o associació:
Plataforma LGTBI de Catalunya
Telèfon:
-
Llegir més

Tècnic/a de comunicació a SOS Racisme

Descripció anunci:

La finalitat d’aquesta plaça és donar suport a l’àrea de comunicació, fent equip amb la responsable de Comunicació i en coordinació amb les diferents àrees de l’entitat. Es necessita una persona amb coneixements de comunicació, especialment en xarxes socials, web, disseny i multimèdia. Però, per damunt de tot, busquem una persona amb perspectiva antiracista i defensora de drets, que aposti per una comunicació política i social transformadora.

SOS Racisme Catalunya és una associació creada el 1989 per treballar en la defensa dels drets humans des de l’acció antiracista, de manera independent, democràtica i des de l’acció de base. Lluitem per la igualtat de drets i oportunitats a través de tres vies: l’atenció i denúncia de qualsevol cas de racisme; la incidència política, per transformar lleis i polítiques públiques; i la sensibilització, per canviar consciències.

 
Funcions:

 • Redacció i correcció de textos.
 • Actualització i anàlisi de continguts web.
 • Gravació i edició de vídeos.
 • Seguiment, manteniment i anàlisi de les xarxes socials de l’entitat.
 • Disseny i maquetació de cartells i publicacions digitals.
 • Clipping de premsa i seguiment de l’actualitat.
 • Suport en la planificació d’esdeveniments.
 • Suport a tasques transversals de l’entitat.
 • Coordinació amb la responsable de Comunicació per les funcions assignades i d’altres que puguin sorgir.
 • Suport molt puntual en tasques relacionades amb Gabinet de premsa (contacte amb mitjans de comunicació, redacció i enviament de comunicats i notes e premsa, organització de rodes de premsa, entre altres).
Requisits:

 • CFGM, CFGS o títol universitari en el camp del periodisme, la comunicació audiovisual o la publicitat o experiència demostrable de dos anys o més en el camp de les xarxes socials i la comunicació política.
 • Coneixements i habilitats en disseny gràfic i web (InDesign o altres).
 • Coneixements i habilitats en edició de vídeos i imatges (Premiere, Photoshop o altres).
 • Competència escrita en català i castellà.
 • Domini del gestor de continguts web WordPress.
 • Coneixements en gestió de xarxes socials: Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp, Telegram.
 • Nivell alt de català i castellà.
 • Capacitat resolutiva, gestió del temps, treball en equip, autonomia, flexibilitat horària i adaptabilitat als canvis.
Es valorarà:

 • Formar o haver format part del moviment associatiu.
 • Conèixer i compatir la lluita contra el racisme i per la defensa dels drets humans.
 • Experiència en comunicació d’entitats i/o periodisme.
 • Coneixements de SEO, SEM, Analytics i màrqueting digital.
 • Experiència i/o formació en comunicació política.
 • Coneixement d’altres idiomes.
 • Coneixements de programari lliure.
 • En igualtat de condicions, per corregir el biaix de diversitat cultural de l’entitat, es valorarà la diversitat d’origen ètnic o cultural.
Condicions de la plaça:

 • Contractació de 20 hores setmanals.
 • Contractació per obra i servei (6 mesos prorrogables).
 • Sou brut: 1025,03€ /mes.
 • Lloc de treball: Barcelona (Rambla de Santa Mònica, 10).
 • Data d’incorporació prevista: 26 de novembre de 2018.

Els i les interessades cal que envieu currículum vitae i carta de motivació a comunicacio@sosracisme.org amb la referència “Tècnic/a de comunicació” abans del 4 de novembre del 2018.

*Les candidatures seleccionades seran convidades a una entrevista i una prova escrita.

 
 
Entitat o associació:
SOS Racisme
Telèfon:
933 010 597
Llegir més

Producció i Logística del Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores de Barcelona (2019/2020)

Descripció anunci:

Descripció de l’anunci: El Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores, que tindrà lloc a Barcelona l’any 2020. Des de RIPESS Europa, la XES i REAS ens hem proposat d’organitzar un Fòrum Social Mundial temàtic de les anomenades Economies Transformadores, previst en dues etapes: 2019 i 2020, a Barcelona. Per tant, aquesta perspectiva obre un procés de 2 anys en el qual caldrà promoure l’acceleració de dinàmiques de confluència entre moviments i xarxes que ofereixen alternatives transformadores al sistema econòmic actual. Fins ara, la coordinació del Fòrum ha estat acompanyada des de RIPESS i des de la comissió de relacions externes de la XES.

S’està acabant d’estructurar un equip local – sense perdre el vincle amb les demés organitzacions promotores – per tal de començar a preparar la primera trobada que tindrà lloc el 2019; i s’obre convocatòria per incorporar una persona per dur a terme les tasques de producció i logística dels dos esdeveniments.

Principals tasques:
 • Impulsar i acompanyar processos d’intercooperació entre iniciatives de l’economia solidària que es necessiten per tal de donar resposta a les necessitats logístiques de les trobades presencials (allotjament, menjar, gestió d’espais, etc).
 • Coordinació d’una comissió de logística per a l’organització dels dos esdeveniments .
 • Cerca de finançament i redacció de projectes per a la part de programació cultural dels dos esdeveniments.
 • Responsable de la programació cultural durant els dos esdeveniments.
 • Producció, organització i logística dels dos esdeveniments que s’acolliran a Barcelona a la primavera del 2019 i 2020.
 • Gestions administratives relacionades amb la plaça (gestions notarials, sol·licitud de permisos, llicències d’activitats, assegurances, etc.).
 • Gestió de proveïdors (amb el suport de la persona d’administració) per als dos esdeveniments.
 • Gestions logístiques relacionades amb vols, allotjament i visats de les persones convidades.
 • Relació amb altres entitats impulsores del FSMET (especialment la XES, RIPESS i REAS).
 • Ús de plataformes de comunicació i coordinació virtual alternatives.
Competències, coneixements i habilitats:
 • Experiència demostrable realitzant tasques de producció, organització i logística d’esdeveniments, tant locals com internacionals.
 • Competències lingüístiques: català, castellà i anglès.
 • Compromís i coneixements en l’àmbit de l’economia solidària, feminismes, consum responsable, i/o altres causes de justícia social i/o ambientals.
 • Capacitat de treballar en equip.
 • Gran capacitat d’autonomia, iniciativa, organització i innovació.
Es valorarà:
 • Coneixement d’altres llengües (especialment francès)
 • Participació activa a moviments socials i/o vinculació en entitats no lucratives
 • Participació en esdeveniments d’escala internacional
 • Coneixements en perspectiva de gènere
 • Experiència en organització i logística d’esdeveniments internacionals
S’ofereix:
El FSMET és un procés actiu i creatiu de construcció col·lectiva que permet aprofundir en les economies transformadores així com la coneixença d’organitzacions, moviments socials i xarxes d’economies  transformadores tant a nivell local com internacional.
 • Jornada de 20 hores setmanals. 1 any, renovable – a Barcelona
 • Salari: 12.900€ brut anual (12,81€/hora)
 • Incorporació immediata (15 de novembre)
Procediment de selecció:
Les persones interessades en aquest lloc de treball han d’enviar el seu CV i una carta de motivació en castellà a ​coord@transformadora.org fins el 5 de novembre (inclòs).
Les candidatures preseleccionades rebran resposta abans del 15 de novembre.
 
 
Entitat o associació:
Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores
Telèfon:
-
Llegir més
Pàgina 29 de 116« Primera...1020...2728293031...405060...Última »