Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Ofertes laborals

Es busca voluntariat

Formacions

Més recursos

Tècnic/a d’intervenció en projectes associatius – Consell d’Associacions de Barcelona (CAB)

Descripció anunci:

El Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) obre una convocatòria laboral per a cobrir una plaça de Tècnic/a assessor/a de gestió associativa a l’Espai Torre  Jussana- Centre de Serveis a les Associacions. Data límit 1 de març del 2019.

La gestió de Torre Jussana s’organitza en diferents àrees de treball, i una d’elles és l’Espai de Vida Associativa des d’on es deriven els programes d’acompanyaments orientats a l’enfortiment i al desenvolupament del teixit associatiu de la ciutat de Barcelona.

Formació i coneixements:

Indispensable:

 • Estudis universitaris de grau mig o superior.
 • Coneixement i experiència sobre la gestió d’entitats sense ànim de lucre.
 • Coneixement i experiència en dinamització, facilitació de grups i processos de participació i comunicació.
 • Ampli coneixement del funcionament i característiques del teixit associatiu barceloní i català.
 • Coneixement en la gestió i elaboració de projectes.
 • Català parlat i escrit correctament (nivell C o equivalent).
 • Coneixements a nivell d’usuari del paquet Office i de programari lliure i entorns GNU/Linux.

Es valorarà:

 • Coneixements i experiència en la gestió de la comunicació en projectes associatius.
 • Coneixements  i/o estudis en ciències de la comunicació.
 • Formació complementària en matèria de comunicació.
 • Participació en la xarxa associativa.

Funcions i responsabilitats principals:

Les principals funcions adscrites a aquest perfil són:

 • Realitzar processos d’acompanyaments a les entitats sol·licitants en el territori.
 • Realitzar formacions específiques en matèria de gestió associativa.
 • Acollir i informar a les demandes sol·licitants d’assessorament.

Competències clau:

 • Capacitat comunicativa i docent.
 • Iniciativa.
 • Treball en equip i cooperació.
 • Flexibilitat i gestió del canvi.
 • Capacitat d’acompanyar processos.
 • Planificació i organització.
 • Pensament analític.
 • Empatia i vocació de servei públic.
 • Orientació a l’assoliment i a les persones usuàries.
 • Preocupació per l’ordre i la qualitat.

Condicions laborals i presentació candidatures:

 • Jornada: 25 h setmanals, de dilluns a divendres.
 • Horari: Preferiblement tardes (a negociar).
 • Sou brut: 12.600 €.
 • Presentació de CV i carta de motivació a: personal@cab.cat
 • Data límit de recepció de CV: 1 de març.
 • Referència: Tècnic/a projectes associatius.

 

Entitat o associació:
Consell d’Associacions de Barcelona (CAB)
Telèfon:
932 564 087
Llegir més

Director/a de lleure per a gestionar un casal d’estiu – Calàbria 66

Descripció anunci:

La Federació d’Entitats Calàbria 66 inicia un procés de selecció per incorporar un director/a de lleure per a gestionar el casal d’estiu del 25 de juny al 6 de setembre. Els participants tenen edats compreses entre els 3 i 12 anys.

Aquesta figura haurà de treballar en estreta col·laboració amb l’equip promotor del casal d’estiu.

Funcions generals:

 • Coordinar l’equip de monitors/es.
 • Comunicació amb les famílies.
 • Seguiment econòmic.

Perfil/requisits:

 • Titulació de director/a de lleure expedida per la Generalitat de Catalunya.
 • Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual.
 • Coneixement i experiència en el món del lleure educatiu.
 • Persona flexible, adaptable, amb iniciativa i proactivitat, habilitats de dinamització d’equips humans, capacitat de treball en equip.
 • Nivell C de Català i domini de l’idioma oral i escrit.
 • Domini del paquet office i Google.

Es valorarà:

 • Títol de manipulador d’aliments.
 • Coneixement de la realitat social i associativa del barri de Sant Antoni.
 • Persona menor de 35 anys.

Condicions:

 • Sou segons conveni del lleure.
 • Incorporació mes de juny (data a determinar).
 • Jornada laboral: 37’5 h/setmanals de dilluns a divendres.
 • Temps estimat de contractació: 2 mesos i mig.

 

Entitat o associació:
Federació d'Entitats Calàbria 66
Telèfon:
931 720 194
Llegir més

Plaça de Tècnic/a d’Agrupaments d’Escoltes Catalans

Descripció anunci:

Escoltes Catalans, l’associació laica d’escoltisme català, obre convocatòria per tal de cobrir una plaça de Tècnic/a d’Agrupaments (persona de l’estructura tècnica de referència pels Agrupaments i per l’àmbit de Vegueries), amb l’objectiu de facilitar la coordinació, la transmissió d’informació i l’assoliment dels programes associatius. Data límit 17/03/2019.

Funcions:

 • Suport tècnic als Agrupaments d’EC en la gestió de subvencions, incidències, aspectes legals, consolidació comptable, etc., coordinadament amb l’Àmbit de Vegueries.
 • Suport i seguiment del Pla de Qualitat.
 • Suport tècnic i logístic en les trobades i activitats associatives.
 • Executar i dinamitzar proactivament l’estratègia de Creixement associativa
 • Coordinació amb l’àrea de Creixement voluntària.
 • Dinamització i formació de grups de joves que volen crear un agrupament i als agrupaments en formació, coordinadament amb l’àrea de Creixement.
 • Establir vincles amb administracions, entitats, etc. per tal de facilitar la tasca dels agrupaments i el creixement associatiu.

Requisits:

 • Experiència en entitats d’educació en el temps de lleure, juvenils, moviments socials, etc.
 • Coneixement dels ritmes i funcionament intern de les entitats juvenils i de base assembleària.
 • Facilitat per relacionar-se i comunicar-se tant amb l’administració pública com amb joves.
 • Bon nivell d’expressió escrita i ortogràfica en llengua catalana, i capacitat de redacció de projectes.
 • Coneixements en ofimàtica (processadors de textos i fulls de càlcul) a nivell alt.
 • Coneixement de les eines de coordinació entre equips (doodle, google docs, etc.)
 • Capacitat resolutiva, proactiva i d’autogestió.
 • Capacitat d’organització i gestió del temps.
 • Capacitat de flexibilitat i adaptabilitat.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Carnet de conduir B1.
 • Flexibilitat horària, disponibilitat per treballar els caps de setmana puntualment i disponibilitat per traslladar-se pel territori.

Es valorarà:

 • Disposar i/o cursar estudis superiors.
 • Títol de monitors/res i/o directors/es d’activitats de lleure infantil i juvenil i formació relacionada amb l’educació en el temps de lleure.
 • Experiència laboral i formació en temes d’interculturalitat, immigració, treball comunitari i de xarxes i/o similars.
 • Experiència en redacció i justificació de subvencions.
 • Coneixement d’idiomes.
 • Tenir vehicle propi.
 • Experiència, coneixement i/o vincle amb Escoltes Catalans.

Condicions Laborals:

 • Contracte de treball estable a jornada completa (37,5h/set).
 • Incorporació prevista durant el mes d’abril.
 • Horari flexible a pactar.
 • Es demana total disponibilitat durant l’Assemblea General d’EC (3r cap de setmana de novembre) i per l’assistència a reunions o activitats d’especial interès fora de l’horari laboral.
 • Retribució segons l’escala salarial de l’entitat (20.143,34€ bruts anuals).

Les interessades hauran de respondre les preguntes d’aquest enllaç i adjuntar-hi el currículum: Formulari plaça Tècnic/a d’Agrupaments d’Escoltes Catalans.

No es tindran en compte CV que no responguin l’enquesta. Data límit 17 de març.

Per tal d’adreçar qualsevol dubte referent a la convocatòria, contacteu amb gerencia@escoltes.org o bé trucant al 93 268 61 10 (Lara Cáceres).

 

Entitat o associació:
Escoltes Catalans
Telèfon:
932 686 110
Llegir més

Plaça de Tècnic/a del V Congrés d’Escoltes Catalans

Descripció anunci:

Escoltes Catalans, l’associació laica d’escoltisme català, obre convocatòria per tal de cobrir una plaça de Tècnic/a del V Congrés d’Escoltes Catalans, que es preveu celebrar al maig de 2020, amb l’objectiu de coordinar tècnicament tots els aspectes tècnics de la trobada. Data límit 17/03/2019.

Funcions: Planificació, gestió, coordinació, execució i valoració del V Congrés.

 • Coordinació i execució tècnica del projecte.
 • Coordinació i suport als grups de treball de continguts i a la resta de persones voluntàries que hi participaran.
 • Suport en l’elaboració de materials i dinàmiques de participació.
 • Cerca de recursos.
 • Participar i donar suport a la comissió del V Congrés.
 • Gestionar la valoració i tancament del projecte.

Requisits:

 • Bon nivell d’expressió escrita en llengua catalana, i capacitat de redacció de projectes.
 • Coneixements en ofimàtica (processadors de textos, fulls de càlcul, eines de coordinació entre equips, etc.) a nivell alt.
 • Capacitat d’anàlisi i síntesi de la informació.
 • Capacitat organitzativa, resolutiva, proactiva i d’autogestió.
 • Capacitat d’organització i gestió del temps.
 • Capacitat de flexibilitat i d’adaptació al canvi.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Carnet de conduir B1.
 • Flexibilitat horària i disponibilitat per treballar els caps de setmana puntualment.

Es valorarà:

 • Experiència en l’organització de grans esdeveniments.
 • Disposar i/o cursar estudis superiors.
 • Experiència i vinculació amb entitats del Tercer Sector i especialment amb entitats d’educació en el temps de lleure i escoltisme.
 • Disposar de vehicle propi.
 • Coneixement d’idiomes.

Condicions Laborals:

 • Contracte de treball d’obra i servei fins aproximadament juny del 2020 a jornada parcial (20h/set).
 • Incorporació prevista durant el mes d’abril del 2019.
 • Horari flexible a pactar.
 • Retribució segons l’escala salarial de l’entitat (10.743,12€ bruts anuals).

Les interessades hauran de respondre les preguntes d’aquest enllaç i adjuntar-hi el currículum: Formulari Plaça de Tècnic/a del V Congrés d’Escoltes Catalans.

No es tindran en compte CV que no responguin l’enquesta.
Data límit 17 de març.

Per tal d’adreçar qualsevol dubte referent a la convocatòria, contacteu amb gerencia@escoltes.org o bé trucant al 93 268 61 10 (Lara Cáceres).

 

Entitat o associació:
Escoltes Catalans
Telèfon:
932 686 110
Llegir més

Tècnic/a en gestió de projectes de l’economia social i solidària

Descripció anunci:

El Banc de Recursos Comunitari de Ciutat Vella creix i està buscant un/a gerent a mitja jornada per pilotar el projecte durant l’any 2019 i dissenyar-ne el model de gestió i governança.

Cerquem un/a Tècnic/a en gestió de projectes de l’economia social i solidària per a projecte comunitari que busca l’autofinançament, orientada al detall, planificada i amb capacitat de treball en equip.
Algunes de les seves responsabilitats seran:

 • Definir un model de negoci, dins del marc de l ‘economia social i solidària amb col·laboració
  públic-comunitària.
 • Estudiar la viabilitat del projecte i determinar el conjunt de recursos per aconseguir-la a curt, mig i llarg termini.
 • Contactar amb diferents agents municipals i comunitaris per buscar col·laboracions.
 • Organitzar i sistematitzar la informació econòmica i financera i els recursos materials, humans i funcionals per garantir el servei.
 • Gestionar econòmicament els projectes en concurs públic segons marc jurídic i plecs.
 • Realitzar l’anàlisi i les revisions comptables per tancaments.

Perfil demanat:

 • Diplomatura en Ciències Empresarials, Llicenciatura en ADE, Econòmiques, Grau Superior en Administració i/o finances.
 • Experiència com a administratiu/va comptable i gestió econòmica.
 • Nivell alt d’Excel.
 • Compromís i coneixements en l’àmbit de l’economia solidària i consum responsable, altres causes de justícia social i/o ambientals i de la Xarxa d’Economia Social i Solidària.
 • Capacitat de treballar en equip i de coordinar-lo.
 • Capacitat d’autonomia, iniciativa, organització i innovació.
 • Competències lingüístiques: nivell alt de català i castellà i nivell intermedi d’anglès.
 • Coneixements en perspectiva de gènere.

Condicions laborals:

 • Contracte de 9 mesos (amb possibilitat de continuïtat).
 • Jornada de 19 hores setmanals.
 • Salari: 937 euros (brut mensual a 12 pagues).
 • Lloc de treball: Raval, Barcelona.
 • Incorporació immediata.

Les persones interessades en aquest lloc de treball han d’enviar a projecteitaka@gmail.com el CV i la carta de motivació. Data límit 25 de febrer (inclòs).

 

Descripció del projecte:

El Banc de Recursos Comunitari de Ciutat Vella és una iniciativa público-comunitària impulsada conjuntament per el Districte de Ciutat Vella, Barcelona Activa, el Pla de Barris Raval Sud Gòtic Sud i el Projecte Itaka, que pretén donar servei a les entitats socials i culturals del districte mitjançant el préstec i la cessió gratuïta de materials diversos per a realitzar les seves activitats.

Es tracta d’un espai obert a totes les entitats i col·lectius de Ciutat Vella, un lloc on tothom pot compartir i cedir els seus recursos, fomentant així el treball en xarxa i potenciant les sinergies entre el teixit associatiu del districte.

El Banc de Recursos de Ciutat Vella, ubicat físicament al carrer Tàpies número 6, és un espai que ofereix recursos d’infraestructura i de serveis a les entitats socials i culturals, veïns/es i col·lectius del districte per a les seves accions de caràcter comunitari i/o socioeducatives. Així, a partir de compartir material entre entitats que conviuen en el mateix territori, el projecte persegueix l’objectiu d’estimular les sinergies i col·laboracions entre el teixit associatiu del districte, a més de convertir-se en un espai de suport i referència per a entitats, veïns/es i sector cultural de Ciutat Vella.

A més, el projecte implica la formació i contractació de joves del districte que s’ocupen de la gestió i
manteniment del Banc de Recursos, fet que permet proporcionar-los l’oportunitat d’accedir al món
laboral per mitjà d’una experiència laboral positiva que doni peu a potenciar les seves capacitats.

El Banc de Recursos Comunitari de Ciutat Vella està en funcionament des del mes de setembre 2017 i està en continua construcció cap a un nou model de gestió i governança que busca la sostenibilitat econòmica entorn a 3 eixos principals:

 • Mancomunació de recursos i xarxa de reciclatge de materials en desús.
 • Prestació de serveis de transport i muntatge de materials per esdeveniments així com altres
  serveis en via de definició.
 • Itinerari formatiu i d’experienciació laboral per a joves del Districte.

El projecte està finançat per aquest 2019 amb l’encàrrec d’acabar de dissenyar i definir el banc de recursos de Ciutat Vella del 2020, valorar les línies d’actuacions actuals i possibles noves, buscar finançament i col·laboracions que possibilitin la viabilitat econòmica del projecte en la seva globalitat, així com vetllar per la seva gestió público-comunitària.

 

Entitat o associació:
Projecte Itaka
Telèfon:
934 436 583
Llegir més
Pàgina 28 de 125« Primera...1020...2627282930...405060...Última »