Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Ofertes laborals

Es busca voluntariat

Formacions

Més recursos

Tècnica en orientació laboral juvenil – Avalot – Joves de la UGT de Catalunya

Descripció anunci:

AVALOT – Joves de la UGT de Catalunya obren convocatòria per cobrir una plaça de tècnica en orientació laboral juvenil. Data límit 15/02/2019.

Tasques:

 • Orientació laboral a joves.
 • Assessorament en drets i deures laborals a joves.
 • Acompanyament a la inserció laboral a joves. 
 • Gestió de la borsa de treball per a joves de la comarca.
 • Realització de tallers formatius de temàtica sociolaboral en centres educatius i punts d’informació juvenil.
 • Elaboració d’informes: seguiment i avaluació de les accions desenvolupades.

Perfil del personal:

Capacitat comunicativa, amb interès i consciència per l’ocupació juvenil, implicació i compromís amb el projecte, capacitat elevada d’autogestió i iniciativa pròpia, capacitat de treballar en equip i persona polivalent, sistemàtica, proactiva, empàtica i amb capacitat d’adaptabilitat als canvis.

Edat: Fins a 32 anys.

Carnet de conduir: Sí         Vehicle propi: Sí

Estudis: Diplomatura en Relacions Laboral i/ Grau Universitari de l’àmbit social i/o educatiu.

Idiomes: Nivell C de Català.

Experiència: Imprescindible experiència demostrable en l’àmbit de la joventut i el d’ocupació mínima d’un any.

Condicions de treball:

 • Ubicació: Granollers i municipis del Vallès Oriental.
 • Retribució: 1.513,62 € bruts aprox. al mes per 14 pagues.
 • Contracte: D’obra i servei.
 • Jornada: 35 hores setmanals, distribuïdes de dilluns a divendres.

**A l’Avalot fem servir el femení en genèric, s’entén doncs tant candidates com candidats.

Per presentar candidatura s’ha d’enviar el currículum a avalot@catalunya.ugt.org abans del 15 de febrer.

 

Entitat o associació:
AVALOT – Joves de la UGT de Catalunya
Telèfon:
932 956 100
Llegir més

Tècnic/a en dinamització sociocultural amb xinès – Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR)

Descripció anunci:

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat obre convocatòria per una plaça de tècnic/a en dinamització sociocultural amb xinès. Data límit 8/02/2019.

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa el dret d’asil i els drets de les persones refugiades, i assumim també la defensa dels drets de les persones immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Ens qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectius del lloc:

 • Promoure la participació de les persones d’origen xinès a la vida comunitària del Prat i les relacions interculturals entre aquest col·lectiu i la resta de la ciutadania.
 • Facilitar l’accés als serveis públics de les persones d’origen xinès (policia, promoció econòmica, serveis de ciutadania, esports) així com l’aprenentatge de la llengües catalana i castellana a través de la seva incorporació a l’itinerari del servei municipal d’acollida.  

Funcions:

 • Dinamització de la participació de les persones d’origen xinès a la vida de la ciutat.
 • Creació d’espais de trobada intercultural entre el col·lectiu xinès i altres sectors de la ciutadania.
 • Detectar i potenciar la implicació de persones d’origen xinès en relació a diversos àmbits de participació a nivell local: taula nova ciutadania, activitats del departament de comerç, activitats de l’àmbit d’educació etc.
 • Gestionar un punt d’informació i orientació dels serveis municipals dirigit a la comunitat xinesa de la ciutat.
 • Contactar amb totes les persones xineses que s’empadronen oferint-les el servei del punt d’informació i orientació.
 • Realització d’interpretacions al xinès, català o castellà, per cobrir les demandes dels diferents serveis municipals canalitzades a través del Programa Nova Ciutadania.
 • Traduir notes informatives i altre documentació al xinès o al català i castellà.
 • Realització d’una diagnosi sobre la realitat dels xinesos residents al Prat a partir d’una recollida de dades amb enquestes i entrevistes.
 • Elaboració de memòries, propostes de millora i documentació necessària per a la gestió del projecte.
 • Registre de dades en la base de dades interna i qualsevol altra base de dades depenent de la gestió dels programes que tingui assignats.
 • Promoure la implicació de les persones usuàries en la defensa dels seus DDHH.

Requisits:

 • Titulació de manera preferent: formació professional de grau superior en integració social, dinamització sociocultural o similar; o bé formació universitària en l’àmbit social o de llengües.
 • Domini de la llengua xinesa, castellana i catalana.
 • Alta motivació per al treball en Drets Humans i una identificació amb els objectius de la CCAR.

Es valorarà:

 • Coneixement sobre el funcionament dels serveis públics.
 • Experiència en lloc similar.
 • Capacitat resolutiva, propositiva i gran capacitat de treball amb autonomia.
 • Capacitat de treball en equip en ambients interculturals.

S’ofereix:

 • Incorporació immediata.
 • Contracte per obra i servei.
 • Jornada parcial: dilluns i dijous de 15h a 20h.
 • Remuneració segons taules salarials de l’entitat.

Presentació de candidatures enviant el CV abans del 8 de febrer a: ccar@ccar-cear.org

Referència de l’assumpte al missatge: DINAMITZACIÓ-ELPRAT

En cas de no rebre resposta en un termini de 10 dies, la mateixa s’entendrà com a desestimada.

 

Entitat o associació:
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
Telèfon:
933 012 539
Llegir més

Tècnic/a comunitària pel Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural de la Zona Nord

Descripció anunci:

L’Associació Sociocultural el Torrent de la Zona Nord, ofereix una plaça de Tècnic/a comunitària per incorporar-se a l’equip del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural de la Zona Nord, subvencionat per l’Obra Social la Caixa i l’Ajuntament de Barcelona.

Formació requerida a l’àmbit social.

Es valorarà coneixements d’intervenció en l’acció comunitària, interculturalitat, gènere, salut i/o educació comunitària.

Àmbit d’actuació: Zona Nord de Nou Barris (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona).

Contracta: Associació Sociocultural El Torrent de la Zona Nord.

Jornada laboral: 37,5h setmanals, amb horari flexible propi del desenvolupament de treball comunitari. De dilluns a divendres (amb caps de setmana segons activitats).

Incorporació immediata. Contracte fins 31 de desembre de 2019 amb un mes de prova.

Recepció de candidatures fins al 15 de febrer de 2019 al correu icizonanord@gmail.com indicant a l’assumpte “Tècnica comunitària”.

 

Llegir més

Convocatòria per cobrir la plaça de Tècnic/a de Programes en Drets Civils del CNJC

Descripció anunci:
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) és la plataforma que aglutina les principals entitats juvenils de Catalunya. Un dels seus objectius principals és defensar els interessos de les persones joves a través de la incidència política, la sensibilització social i la formació. Per a fer-ho possible, el CNJC s’estructura tècnicament en tres grans àrees coordinades entre si internament: programes, comunicació i administració.
 
Busquem una persona que pugui adaptar-se ràpidament dins de l’àrea de programes i que sigui capaç de combinar el treball en equip amb una autonomia personal i autoorganització en l’execució tècnica dels projectes sobre drets civils (gènere, interculturalitat, diversitat funcional i cooperació). A més, una de les funcions serà el seguiment tècnic de tota la tasca de representació internacional i el contacte amb els partners del CNJC, a més de la realització de projectes internacionals. Data límit 14 de febrer del 2019.

Requisits:

 • Titulació universitària en ciències socials (Ciències Polítiques, Dret, Sociologia o similar) o coneixement elevat acreditat en l’àmbit social.
 • Nivell C de català o perfecte domini del mateix.
 • Domini oral i escrit de l’anglès (C1) i el castellà.
 • Experiència en la planificació i execució de projectes, prioritàriament vinculats amb els àmbits temàtics de la plaça.
 • Flexibilitat horària per adaptar-se a l’horari associatiu (matins, tardes i caps de setmana).
 • Disponibilitat per viatjar.
Funcions generals:
 • Dissenyar, executar i avaluar els projectes assignats.
 • Avaluació de polítiques públiques de les temàtiques relacionades (gènere, interculturalitat, cooperació…).
 • Dissenyar i executar processos d’incidència política.
 • Analitzar la realitat juvenil per tal d’extreure conclusions.
 • Interlocució tècnica amb les administracions.
 • Contacte i assessorament tècnic permanent amb les xarxes i espais de participació internacional.
 • Sol·licitud de subvencions (Erasmus+).
 • Suport tècnic en la concreció dels objectius estratègics de l’entitat.
 • Suport general a les activitat ordinàries del CNJC.
Competències necessàries:
 • Capacitat d’anàlisi crítica de la realitat social i en especial la juvenil.
 • Entendre i conèixer el funcionament del món associatiu juvenil i el moviment organitzat (participació, equips de persones voluntàries…).
 • Planificació i execució de projectes.
 • Versatilitat i multifuncionalitat en les tasques a realitzar.
 • Capacitat de treballar en equip, empatia i assertivitat.
 • Autonomia personal de treball.
 • Organització i gestió eficient del temps.
Es valorarà:
 • Ser menor de 30 anys.
 • Altres idiomes: Francès i/o àrab.
 • Coneixement en llengua de signes.
 • Experiència en projectes de gènere i d’interculturalitat.
 • Experiència en formulació i eines de recerca social.
 • Trajectòria associativa o participació en moviments socials.
 • Formació complementària en cooperació, DDHH, gènere i/o interculturalitat.
 • Coneixements en metodologies participatives.
 • Coneixement de l’organització i funcionament de l’administració pública catalana.
S’ofereix:
 • Contractació 35h setmanals (principalment horari de matí).
 • Període de prova: 3 mesos.
 • Sou brut anual aproximat 24.500€ en 14 pagues.
 • Lloc de treball: Barcelona, seu del CNJC .
Data prevista d’incorporació: 1 de març de 2019.
Data límit per respondre el formulari: 14 de febrer de 2019 (fins les 23.59h).

*Per a més informació, truqueu al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya: 933 683 080.

 

Entitat o associació:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
Telèfon:
933 683 080
Email:
Llegir més

Responsable de Voluntariat i Activisme a SETEM Catalunya

Descripció anunci:
SETEM Catalunya és una associació de solidaritat internacional independent i participativa que, juntament amb altres organitzacions, vol sensibilitzar la ciutadania sobre les creixents desigualtats globals del nostre món i les seves causes i promoure les transformacions personals i socials necessàries per aconseguir un món més just i  solidari.
Cerquem un/a Responsable per coordinar els diferents grups de voluntaris/activistes de l’entitat i per desenvolupar el Pla de Voluntariat i Activisme. Data límit 6 de febrer del 2019.
 
Creiem que l’impuls de qualsevol activitat ha d’anar de la mà de la base social. Més encara, a SETEM volem que el voluntari/activista mogui l’entitat, que sigui qui lideri els diferents àmbits, qui decideixi les línies estratègiques, el motor de generació d’activitats i d’accions de sensibilització i denúncia. És clau fomentar la participació de les persones voluntàries i activistes i que formin part tant dels diferents grups d’activitats com dels espais de presa de decisions per tal de potenciar l’objectiu de transformació de la societat. Per aconseguir aquests objectius, també és imprescindible pensar com volem que sigui el pas i la vivència d’aquestes persones per SETEM, però cal ser conscients de que perquè esdevingui una realitat, és molt important la tasca de totes les persones que vetllen pels voluntaris/activistes de l’entitat.
 
Funcions:
 • Coordinació, suport, formació i dinamització dels equips de voluntaris i activistes dels diferents àmbits de l’entitat i la base social.
 • Coordinació, supervisió i seguiment amb la resta de l’Equip Tècnic per a les funcions relacionades i incloses al Pla de Voluntariat i Activisme.
 • Gestió i justificació tècnica i econòmica de projectes associats en funció al voluntariat i l’activisme.
 • Consolidar el caràcter associatiu de l’entitat: coordinar, planificar, executar i donar suport tècnic a l’Assemblea General Ordinària, a la Cafeteria de Comerç Just i als pressupostos participatius de l’entitat.
 • Integrar-se a la Tercera Fase dels Camps de Solidaritat de SETEM, coordinant i planificant la formació conjuntament amb la persona Responsable dels Camps.
 • Gestió i execució de formacions d’activistes i mobilització de campanyes en l’àmbit universitari.
 • Dinamització i enfortiment del grup activista de Barcelona i territori a través del grup de defensa de drets laborals en roba, electrònica i finances ètiques i a través del disseny d’accions de carrer amb el suport de les responsables de les campanyes Roba Neta, Electrònica i Banca Armada.
 • Suport en l’organització d’activitats de l’àrea de campanyes: jornades, accions i esdeveniments, també al territori.
 • Gestió de tallers i talleristes, revisió, actualització i difusió del Catàleg de Serveis de SETEM.
 
Perfil requerit:
 • Experiència mínima de 2 anys, laborals i/o voluntària en dinamització de grups i en la gestió de cicles de formació en diferents formats: tallers, jornades, etc.
 • Experiència mínima de 2 anys en la gestió de projectes.
 • Experiència en voluntariat o activisme en organitzacions del tercer sector, prioritàriament al món associatiu.
 • Nivell C1 de català i B1 d’anglès.
 • Formació o experiència en l’àmbit de la globalització econòmica i motivació per la justícia global i la solidaritat internacional.
 • Capacitat de redacció i de parlar en públic.
 • Capacitat d’organització i planificació, i de treballar de forma autònoma.
 • Capacitat de treball en equip, en cercles de consentiment i en contextos multiculturals.
 • Participació i coneixement de l’entitat.

 

Es valorarà:

 • Titulació universitària en Ciències Socials.
 • Coneixements de metodologies participatives.
 • Sensibilitat en l’enfocament de gènere.
 • Persona proactiva, amb capacitats i lideratge per a la mobilització.
 • Haver participat en algun Camp de Solidaritat o com a activista en alguna de les campanyes de SETEM.
 
S’ofereix:
 • Lloc de treball: seu de SETEM Catalunya (Barcelona).
 • Jornada laboral de 30 hores setmanals.
 • Contracte d’obra i servei fins a la finalització del projecte (31/12/2019), amb possibilitat de continuïtat, amb cinc mesos de prova.
 • Flexibilitat horària.
 • Disponibilitat en caps de setmana.
 • Remuneració: 1.686,18€ bruts mensuals a 12 pagues.
 • Incorporació immediata.
 
Les persones interessades han d’enviar un CV i carta de motivació en català a Recursos Humans de SETEM Catalunya: rrhh@setem.org amb la referència “Oferta de treball: Responsable de Voluntariat/Activisme” fins el dimecres 6 de febrer del 2019.
 
 
Entitat o associació:
SETEM Catalunya
Telèfon:
934 415 335
Llegir més
Pàgina 21 de 116« Primera...10...1920212223...304050...Última »