Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Ofertes laborals

Es busca voluntariat

Formacions

Més recursos

Responsable de comunicació de SETEM

Descripció anunci:

SETEM Catalunya som una associació de solidaritat internacional independent i participativa que, juntament amb altres organitzacions, vol sensibilitzar la ciutadania sobre les creixents desigualtats globals del nostre món i les seves causes i promoure les transformacions personals i socials necessàries per aconseguir un món més just i solidari.

Cerquem un/a Responsable de Comunicació per integrar-­se a l’Equip Tècnic de SETEM Catalunya a la seu de Barcelona, i fer-­se càrrec de l’estratègia i execució de la comunicació de l’entitat i acompanyar la comunicació dels projectes, activitats i campanyes. Data límit el 28 de juliol de 2019.

Funcions:

Persona que assumirà la corresponsabilitat en comunicació formant part de l’equip tècnic de SETEM Catalunya, assumint l’estratègia i execució de la comunicació de l’entitat i acompanyant i millorant la comunicació de projectes, campanyes i activitats en marxa, vinculant la seva tasca professional també a la Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques.

a-­ Coordinació de l’estratègia comunicativa, alineada amb l’estratègia pel canvi social de SETEM.

b-­ Relació amb els mitjans de comunicació. Gestionar i realitzar la comunicació amb els massmèdia. Millora de l’agenda de premsa de SETEM Catalunya. Notes de premsa, rodes de premsa, concreció d’entrevistes amb les persones responsables de SETEM Catalunya.

c-­ Codinamització i gestió dels continguts web.

d‐ Cogestió de les comunitats virtuals vinculades a SETEM Catalunya.

e-­ Corealització de nous materials comunicatius.

f-­ Suport a l’acció comunicativa sobre les activitats de SETEM Catalunya.

g-­ Adhesió de les persones voluntàries de Setem Catalunya a l’àrea de premsa i comunicació de l’entitat.

La persona seleccionada s’incorporarà a SETEM Catalunya a través d’un contracte per obra i servei de trenta hores setmanals amb un salari brut inicial de vint-­mil vuit‐cents quaranta-­nou euros anuals. De les trenta hores setmanals quinze ho seran dedicades a SETEM Catalunya setem.org i quinze hores ho seran dedicades a la Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques comercjustibancaetica.org, amb dependència de SETEM Catalunya. Inicialment l’encàrrec arriba a trenta-­u de desembre de dos‐mil dinou, moment en el qual serà valorada la seva extensió durant l’exercici dos‐mil vint.

Passats el termini vigent de prova i la data del proper trenta-­u de desembre, el contracte de treball podrà ser consolidat en indefinit.

 • Coordinació de l’estratègia comunicativa de les diferents campanyes, alineada amb l’estratègia comunicativa per al canvi social de l’entitat. Dissenyar i implementar les estratègies de comunicació externa de les diferents campanyes assegurant la coherència amb la visió, missió i valors de SETEM, en el marc de treball del Pla Estratègic i Pla Operatiu vigent.
 • Relació amb els mitjans de comunicació. Gestionar i realitzar la relació amb els mitjans de comunicació, amb l’objectiu d’impulsar la presència dels missatges i continguts de les diferents campanyes. Enviament de notes i convocatòries de premsa, organització de rodes de premsa, gestió d’entrevistes, etc.
 • Dinamització i gestió de continguts web i del butlletí. Coordinació, redacció i traducció (si s’escau) de continguts per a les pàgines web de les diferents campanyes i projectes de l’entitat. Realització butlletins i enviaments electrònics específics.
 • Gestió de les comunitats virtuals. Coordinació i dinamització de les xarxes socials de les diferents campanyes de SETEM (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, etc.).
 • Coordinació i realització de materials comunicatius. Nocions de programes d’edició gràfica i maquetació. Contacte i seguiment amb proveïdors dels materials comunicatius (redacció, edició i maquetació d’informes, vídeos, cartelleria, díptics i diversos materials gràfics offi on line),segons els manuals d’imatge de les diferents campanyes.
 • Suport a l’estratègia comunicativa de les diferents campanyes i activitats de l’entitat. Acompanyar les estratègies o accions de comunicació i difusió de les activitats i projectes de l’entitat com ara la Campanya Roba Neta, Banca Armada, Comerç Just, Finances Ètiques, Pam a Pam o els Camps de Solidaritat.
 • Dinamització del voluntariat de l’àrea. Coordinació de l’equip de persones voluntàries que formen part de l’àrea i impulsen la comunicació i difusió de les activitats de l’entitat.

El perfil desitjat:

 • Llicenciatura o grau en periodisme, ciències de la comunicació o experiència equivalent demostrable documentalment.
 • Experiència demostrable de no menys de 3 anys reals en estratègies de comunicació en moviments socials i/o organitzacions no governamentals per la transformació social i en defensa de la justícia social.
 • Experiència demostrable en mitjans de comunicació.
 • Nivell alt de coneixement i ús corrent de les llengües catalana, castellana i anglesa.
 • Capacitat elevada de redactat de continguts i d’escrits, articles, notes de premsa, …
 • Experiència en comunicació digital.
 • Gestió d’eines de maquetació, edició d’imatges, …
 • Bona capacitat de treball en equip i en coordinació horitzontal.

Seran valorats:

 • Formació específica en comunicació en les ONG.
 • Certificat de nivell superior de català, antic nivell D.
 • Coneixements en perspectiva de gènere.
 • Experiència en dinamització de voluntariat.
 • Experiència de portaveu, activitats formatives i parlar en públic.
 • Coneixements sobre drets humans i especialment les condicions laborals de les persones treballadores en els sectors globals del tèxtil i l’electrònica.
 • Coneixements en l’àmbit de l’economia solidària i el consum responsable.
 • Ser sòcia o voluntària de SETEM Catalunya.

Condicions del lloc de treball:

 • Lloc de treball: seu de SETEM Catalunya (Barcelona).
 • Jornada de 30hores a la setmana.
 • Remuneració: entre 20.800-­‐23.000 €bruts mensuals en12 pagues.
 •  Incorporació prevista: a principis de setembre.

Les persones interessades: Envieu una carta de motivació i el vostre Currículum Vitae en català a Recursos Humans de SETEM Catalunya a candidatures@setem.org amb l’assumpte “Oferta de treball: Responsable de Comunicació” fins el 28 de juliol de 2019.

 

Entitat o associació:
SETEM Catalunya
Telèfon:
934 415 335
Llegir més

Coordinador/a per els punts Liles – Fundació Surt

Descripció anunci:

Surt és una fundació sense ànim de lucre que treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i erradicar les discriminacions que vivim, a través de promoure processos d’empoderament que permetin a les dones engegar canvis que potencien l’adquisició de poder individual i col·lectiu.

¿Què busquem?

Coordinador/a per els punts Liles.

Per a coordinar el “Servei de prevenció, detecció i atenció de les violències masclistes a l’espai públic durant la celebració de festes ciutadanes i en zones d’elevada concentració de locals d’oci a la ciutat de Barcelona, en el marc de la campanya de l’Ajuntament “Barcelona Antimasclista”. També es desenvoluparan tasques de coordinació del Protocol No Callem contra les agressions i els assetjaments sexuals en espais d’oci nocturn privat i d’altres que gestiona l’entitat.

Cal enviar Currículum vitae a cv@surt.org; eva.cruells@surt.org fins el 19/07/2019.

Descripció:

 • Realitzar la coordinació i gestió del servei.

 • Assessorar en la elaboració de protocols de prevenció, detecció i atenció de les violències masclistes en espais d’oci nocturn.

 • Dissenyar e impartir formacions per a la prevenció, detecció i atenció de les violències masclistes en espais d’oci nocturn.

 • Prevenció, detecció i atenció de violències sexuals, amb personal dins de l’estand i amb personal itinerant.

Funcions del lloc de treball:

 • Accions de coordinació i gestió del Servei de prevenció, detecció i atenció de les violències masclistes a l’espai públic durant la celebració de festes ciutadanes i en zones d’elevada concentració de locals d’oci a la ciutat de Barcelona, en el marc de la campanya de l’Ajuntament “Barcelona Antimasclista”

 • Accions de coordinació i gestió del Protocol No Callem contra les agressions i els assetjaments sexuals en espais d’oci nocturn privat i d’altres que gestiona l’entitat.

 • Disseny de formacions específiques en l’àmbit de les violències de gènere, violències sexuals, espais d’oci, consum, gestió de punts liles, entre d’altres.

 • Assessorament per a la elaboració de Protocols de prevenció, detecció i atenció de les violències masclistes en espais d’oci nocturn.

 • Gestió de Punts Liles.

 • Actuacions a medi Obert dels Punts Liles.

 • Disseny de projectes en l’àmbit de les violències sexuals.

Requisits:

 • Grau en Psicologia o titulació de grau superior en l’àmbit de les ciències socials.

 • Formació específica en violències de gènere, violències sexuals, en perspectiva de gènere i/o diversitat sexual i de gènere.

 • Experiència en la elaboració de protocols i la gestió de punts liles.

 • Preferiblement experiència en intervenció i abordatge en consum en contextos d’oci.

Competències:

 • Empatia i capacitat d’establir relacions interpersonals.

 • Organització del temps i de la pròpia feina.

 • Treball en equip de forma interpersonal.

 • Capacitat d’aprenentatge.

 • Motivació i disponibilitat per a treballar en ambients d’oci nocturn.

 • Capacitat per dissenyar projectes.

 • Ganes de innovar.

S’ofereix:

 • Contracte temporal de juliol a desembre (amb possibilitats de continuïtat).

 • Jornada parcial (50%).

 • Salari segons conveni d’Acció Social. Aprox. 12.000 € bruts/any

 • Incorporació immediata.

Podeu enviar les vostres candidatures a cv@surt.org i eva.cruells@surt.org especificant “Coordinació Punt Lila” abans del 19 de juliol del 2019

 

Entitat o associació:
Fundació Surt
Telèfon:
933 428 380
Llegir més

1 plaça al departament de comunicació – Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL)

Descripció anunci:

La CAL obre un procés de selecció pel departament de Comunicació amb la incorporació d’una persona experta en comunicació amb coneixements de disseny gràfic (digital i imprès) i creativitat.

Cal enviar currículum a secretariatjf@cal.cat fins el 05/09/2019.

A continuació la descripció de l’oferta:

Funcions:

 • Disseny gràfic.

 • Capacitat d’adaptació dels diversos continguts de la campanya en els formats adequats (imatges, cartells, fulletons, bàners…).

 • Capacitat de treballar en equip.

 • Coneixement del moviment associatiu i especialment de l’entitat.

 • Respondre peticions concretes de les comissions de l’entitat.

Requisits:

 • Estudis superiors, preferentment de Comunicació Audiovisual, Periodisme o PRRPP.

 • Experiència en producció de materials gràfics i audiovisuals (edició de vídeos).

 • Capacitat de prioritzar tasques i treballar sota pressió.

 • Treball en equip.

 • Treballar amb Windows.

 • Domini del software:

  • Illustrator

  • InDesign

  • Photoshop

  • Adobe Acrobat DC

 • Coneixements mitjans de fotografia.

 • Experiència en redacció de textos en diferents formats.

 • Domini de la llengua catalana escrita i parlada.

 • Domini de les eines ofimàtiques i en línia bàsiques (processador de text,gestor de correu electrònic, gestor de continguts web, mailchimp, etc).

 • Flexibilitat horària.

 • Nivell C-2 de català.

 • Cal que ens feu arribar el vostre treball previ de disseny gràfic.

Es valorarà:

 • Experiència en treball en equips de premsa, redaccions i/o agències de publicitat.

 • Experiència en l’elaboració de materials gràfics i audiovisuals.

 • Experiència de treball amb equips de voluntaris.

 • Coneixement de l’actualitat lingüística catalana i sintonia amb els valors de l’entitat (Llengua, Cultura i Llibertat).

 • Que sigui soci/a de la CAL o entitats afins.

 • Permís de conduir B1, vehicle propi i disponibilitat per desplaçar-se.

Condicions laborals:

 • Jornada de 30 h setmanals. (principalment tarda)

 • Sou, segons escala salarial de l’entitat (conveni personal oficina).

 • Lloc de treball a Barcelona i puntualment desplaçaments a altres indrets.

Important:

Interessats/ades, envieu el Currículum vitae en format PDF a l’adreça electrònica secretariatjf@cal.cat abans del 5 de setembre del 2019.

Indiqueu en l’assumpte Tècnic comunicació i disseny Gràfic + nom del candidat.

Es realitzarà prova tècnica.

Les sol·licituds que no s’hagin contestat el 10 de setembre s’han de considerar rebutjades.

 

Entitat o associació:
Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL)
Telèfon:
934 159 002
Llegir més

Monitors/es de menjador a Barcelona curs 2019-2020

Descripció anunci:
La Fundació Pere Tarrés cerca monitors/es de menjador per el curs 2019-2020 per treballar en centres escolars situats a Barcelona.
Cal respondre el formulari fins el 25-08-2019

Localitat: Barcelona

Vacants: 20

Funcions:

 • Educar a l’estona de menjador i en el lleure.

 • Treballar hàbits, normes de convivència i actituds envers el menjar.

 • Organització del menjador (pautes de conducta, control d’àpats, etc…)

 • Dinamització i seguiment d’un grup d’infants.

Cerquem monitors/es amb experiència en lleure, títol de monitor/a i disponibilitat per treballar en la franja horària de 12:30 a 15:00h de Setembre a Juny.

Requisits:

 • Experiència mínima d’un any en activitats de lleure.

 • Títol de monitor/a de lleure.

 • Bon nivell de català.

 • Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals.

 • Incorporació 12 de setembre.

 

Entitat o associació:
Fundació Pere Tarrés
Telèfon:
934 301 606
Llegir més

Tècnic/a d’intervenció social a l’Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)

Descripció anunci:

ACPP- Catalunya busca una persona per al seu equip tècnic. La persona contractada s’encarregarà de gestionar els projectes d’Intervenció Social de la Delegació d’ACPP-Cataluña que els siguin assignats. Per tant, hauria d’idear, analitzar, identificar, formular, executar i fer el seguiment tècnic i econòmic dels projectes i tasques corresponents.

Funcions:

 • Supervisar, implementar els projectes i impulsar els projectes en l’àmbit d’intervenció social a Catalunya sota la seva responsabilitat.
 • Supervisar i fer seguiment als ingressos i despeses imputades als projectes, assegurant la conciliació de les dades financeres i comptables de les intervencions sota la seva responsabilitat.
 • Elaborar amb autonomia els informes tècnics i econòmics dels projectes, assegurant el compliment de la normativa i procediments.
 • Recolzament a la identificació i la formulació de projectes d’Intervenció Social de la Delegació d’ACPP-Catalunya sota la seva responsabilitat.
 • Treball amb centres i comunitats educatives relacionats amb els projectes.
 • Participació a reunions de consells de cooperació i grups de treball de diferents xarxes.

Requisits:

 • Experiència en formulació i seguiment de projectes.
 • Imprescindible bon nivell de català i castellà, parlat i escrit.
 • Capacitat de treball en equip, bona gestió dels temps, maneig de vàries tasques paral·leles i bona gestió de situacions d’estrès. Bones habilitats comunicatives i organitzatives.
 • Ús d’eina Excel a nivell avançat. Domini del paquet Windows-Office.
 • Afinitat amb els valors de l’organització.

Es valorarà:

 • Domini de l’anglès i/o el francès.
 • Experiència al món associatiu, l’activisme i l’interès en la incidència política.
 • Coneixements i experiència en l’àmbit de l’Economia Social i Solidària.
 • Coneixements addicionals en Enfocament basat en Drets Humans, Cultura de Paz, Interculturalitat i equitat de Gènere i Feminismes, entre uns altres.

Condicions de la plaça:

 • Tipus de contracte: contracte per obra, jornada completa de 40 h setmanals.
 • El salari segons l’escala salarial de l’organització.
 • Lloc de treball: Seu d’ACPP a Barcelona.
 • Data d’Incorporació: Procés de selecció durant el mes de juliol i agost. Incorporació al mes de setembre.

La persona interessada pot enviar el seu CV i carta de motivació a l’adreça catalunya@acpp.com amb la següent referència a l’assumpte: “Vacant tècnic / a de Intervenció Social+ Nom i cognom de la persona candidata” fins el 30 de juliol 2019.

Els CV enviats fora de termini no es tindran en compte en el procés de selecció. Només es contestaran aquelles candidatures que siguin pre-seleccionades.

En la selecció de CV i de perfil definitiu, es tindrà en compte l’equilibri de gènere en el relacionat amb el sector sub-representat.

Més informació: http://www.acpp.com

 

Entitat o associació:
Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)
Telèfon:
933 105 728
Llegir més
Pàgina 2 de 11412345...102030...Última »