Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Ofertes laborals

Es busca voluntariat

Formacions

Més recursos

Convocatòria laboral de la plaça de gerència del CJB

Descripció anunci:

Tasques a realitzar:

Direcció i coordinació general del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) i dels serveis que gestiona: el Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ), l’Espai Jove La Fontana i el Punt d’Informació Juvenil de Gràcia.
Interlocució i representació institucional davant entitats i administracions públiques.
Control i Gestió financera i administrativa de l’entitat.
Gestió de tresoreria (facturació i quotes)
Gestió de recursos humans dels diferents equips tècnics del CJB.
Recerca de finançament públic i privat.
Seguiment i negociació de subvencions i convenis amb l’Administració (Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya, etc.).
Gestió d’aspectes legals de l’entitat.
Relació amb proveïdors i entitats financeres.
Assistència als Secretariats (òrgan de direcció del CJB) i gestió dels acords presos.

Requisits:

Edat entre 20 i 35 anys.
Estudis universitaris de grau superior.
Experiència associativa en entitats juvenils de Barcelona i ampli coneixement d’aquestes.
Experiència en direcció, gestió o coordinació d’entitats
Experiència, voluntària o remunerada, en la gestió de projectes i subvencions.
Experiència en el treball amb l’administració pública, tant tècnica (presentació
de projectes, documentació, …) com política (capacitat de representació).
Experiència en la gestió d’equips de persones.

Es valorarà
Capacitat d’iniciativa i de treball en equip.
Formació complementària relativa al lloc de treball.
Coneixements d’idiomes.
Disponibilitat horària.
Domini d’ofimàtica.
Domini de català i castellà.
Vinculació amb entitats, moviments socials i altres projectes d’àmbit general

S’ofereix
Contracte indefinit amb 6 mesos de prova.
Jornada de 35 hores setmanals.
Sou brut mensual de 1870€ (14 pagues).

Enviar CV’s a seleccio@cjb.cat i respondre el formulari fins el 21-06-2015

Entitat o associació:
Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)
Telèfon:
932 654 736
Llegir més

Monitors/es per llars amb suport

Descripció anunci:

L’Associació Grup Atra obre una convocatòria laboral per a fer una substitució del 3 al 30 d’agost de 2015, cobrint 24 hores a la setmana realitzant tasques de monitor a llars amb suport a persones amb malalties mentals.

Tasques a realitzar

Supervisar que es compleixi el RRI, i intervenir en cas contrari.
Seguiment del procés dels usuaris.
Tasques d’observació, intervenció i registre (tutorització dels residents assignats)
Dirigir i dinamitzar espais educatius.
Intervenció grupal en els espais quotidians.
Participar setmanalment de la Reunió d’Equip.
Informar a la Direcció del Servei de les Incidències.
Coordinacions de seguiment dels casos, habituals: tutor amb supervisió i coordinació part del director de servei.
Responsabilitat de que la documentació estigui al dia.
Apuntar hores de teràpies, visites mèdiques, etc dels residents al calendari/ agenda.
Revisar manteniment del pis, i informar a la Direcció del Servei de les incidències i necessitats.

Requisits:

Titulació mínima requerida: Integració Social.
Es valora: Formació en Salut Mental, Experiència en de salut mental, Experiencia en programació i dinamització d’activitas de lleure.
Domini del Català i Castellà
Competències requerides: Iniciativa, planificació i organització, treball en equip i cooperació.

Data límit per enviar el CV: 30 de juny de 2015.

Entitat o associació:
Grup Atra - Salut Mental Gràcia
Telèfon:
932 376 824
Llegir més

Tècnic/a de subvencions i gestió de socis – AECC

Descripció anunci:

L’associació Catalunya contra el Càncer obre convocatòria laboral per cobrir una plaça de Tècnic/a de subvencions i gestió de socis

L’objectiu del lloc de treball será incrementar la captació de subvencions publiques i privades, diversificant l’origen de les mateixes, per al desenvolupament de programes i serveis de l’aecc i la gestió dels socis.

Requisits:

Diplomat universitari (valorable formació branca social)
Experiència: Almenys d’un any en lloc similar

Coneixements de comptabilitat
Informatica: Word nivell usuari
Domini Excel i gestió de Bases de Dades
Català: Nivell C

Condicions

Incorporació immediata
Contracte de substitució
40 hores/semana
Salari de 18.000 € a 20.000 € bruts/anuals
Persones interessades: enviar CV a barcelona@aecc.es  especificant a l’assumpte: Plaça vacant TECNIC DESUBVENCIONS I GESTIO DE SOCIS

Data límit d’enviament de CV: 10 de juny de 2015.

 

 

Entitat o associació:
Associació Catalunya contra el Càncer
Telèfon:
Llegir més

Responsable de Gestió econòmica

Descripció anunci:

L’Associació Genera cerca incorporar una companya a l’equip de treball amb tasques de gestió, comptabilitat i secretariat. Data límit de presentació de currículums: 15 de juny de 2015.

Funcions

Confecció i seguiment de la comptabilitat diària, caixes i conciliació bancària.
Balanç de situació, tancament comptable, confecció de Comptes Anuals i llibres obligatoris.
Control pressupostari, per partides i projectes.
Elaboració de les justificacions de subvencions.
Preparació i lliurament de justificants, seguiment de la documentació i dels requeriments.
Relacions amb les diferents institucions públiques per a justificacions i gestió administrativa.
Factures, proveïdors i pagaments.
Encàrrecs i tasques de secretariat.
Organització i arxiu de factures, contractes i documentació de l’entitat.
Col·laboració en gestió de projectes i en l’elaboració memòries econòmiques.

Condicions laborals
Incorporació juny-juliol 2015.
Les activitats es desenvoluparan a la ciutat de Barcelona.
12 hores setmanals repartides en dos o tres dies a la setmana. 15 dies previs de traspàs a 8 hores setmanals. Salari dins de les pautes establertes en l’organització, segons Conveni Acció Social.

Requisits:

Titulació en comptabilitat, economia o empresarials. Experiència en comptabilitat, justificacions econòmiques i gestió de projectes. Coneixements d’ofimàtica i Internet. Coneixement de programes comptables. Es valorarà molt especialment l’experiència prèvia en tercer sector, en justificacions de subvencions i en sector públic.

Entitat o associació:
Associació Genera
Telèfon:
Llegir més

Cap administratiu de l’Associació Salut i Família

Descripció anunci:

L’Associació Salut i Família obre una convocatòria laboral per cobrir la plaça de cap d’administració:

  • Responsable de la gestió dels comptes bancaris de l’entitat (pagaments i ingressos).
  • Responsable en la negociació de contractes amb proveïdors, en termes de compres, descomptes, etc.
  • Responsable dels temes administratius relacionats amb recursos humans.
  • Responsable de l’inventari de l’entitat.
  • Suport tècnic directe a les àrees de finances, administració i comptabilitat de l’entitat.
  • Suport tècnic directe a les funcions de comptabilitat, control pressupostari, tresoreria, anàlisis financer, auditories externes i internes i els sistemes de processament de dades.
  • Suport tècnic directe a les funcions de veracitat dels comptes de l’entitat en les seves partides d’actiu, passiu i resultats.
  • Suport tècnic directe en l’elaboració de documentació comptable requerida pels organismes oficials i preparació de les dades per a la liquidació d’impostos.
  • Suport tècnic directe en l’elaboració de pressupostos, així com els resultats i beneficis a assolir-ne.
  • Suport tècnic directe a les tasques administratives i comptables del Projecte “Ciutadania a Parts Iguals”.

Requisits:

Estudis mínims: Cicle de Formació Professional de Grau Superior. Administració i Finances.
Experiència: 3 anys mínim.

Coneixement del Pla General de Comptabilitat.
Coneixement de software comptable.
Nivell alt d’ofimàtica (entorn d’eines 2.0, Word i Excel).
Coneixement d’informes de gestió, fitxers de clients i proveïdors.
Personalitat extrovertida i facilitat de desenvolupar-se en nous àmbits.
Experiència de treball al Tercer Sector Social.
Capacitat elevada per a treballar en equip i amb diversitat de personal.
Nivell alt de castellà i català parlat i escrit.
Nivell mig d’anglès parlat i escrit.

Condicions: Contracte temporal (6 mesos prorrogables). Jornada laboral: 40 hores setmanals.
Retribució bruta/mes per 14 pagues: 1.762,18 Euros/mes.
Data límit de presentació de currículums: 5 de juny de 2015.

Entitat o associació:
Associació Salut i Família
Telèfon:
932 682 453
Llegir més
Pàgina 127 de 127« Primera...102030...123124125126127