Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Tècnic/a de participació i incidència

Descripció anunci:

La finalitat de la plaça és enfortir, d’una banda, la participació interna de SOS Racisme i, de l’altra, el treball en xarxa amb altres entitats, sobretot en relació al projecte «Pareu de parar-me: incidència contra el perfil ètnic».

Es tracta d’un projecte de dos anys que busca incidir a nivell polític, social i comunicatiu per impulsar un ferm posicionament oficial a Catalunya contra les identificacions policials per perfil ètnic.

SOS Racisme Catalunya és una associació creada el 1989 per treballar en la defensa dels drets humans des de l’acció antiracista, de manera independent, democràtica i des de l’acció de base. Lluitem per la igualtat de drets i oportunitats a través de tres vies: l’atenció i denúncia de qualsevol cas de racisme; la incidència política, per transformar lleis i polítiques públiques; i la sensibilització, per canviar consciències.

Funcions:

 • Execució tècnica de les activitats del projecte
 • Interlocució amb associacions i persones d’orígens culturals diversos
 • Contacte amb la base social de l’entitat (persones sòcies i activistes)
 • Avaluació permanent del treball en xarxa de l’entitat i de la participació interna
 • Planificació, convocatòria i dinamització de trobades i reunions
 • Organització d’esdeveniments
 • Investigació i anàlisi de dades (anglès)
 • Edició i redacció de textos
 • Suport en la difusió de les activitats del projecte
 • Suport en la interlocució amb els socis del projecte (anglès)
 • Suport en el seguiment econòmic i narratiu del projecte (anglès)
 • Suport en la gestió de la base de dades de sòcies i activistes
 • Suport en altres projectes i activitats de l’entitat

Requisits:

 • Habilitats socials i comunicatives
 • Formació en l’àmbit social, polític o comunicatiu
 • Català i castellà (nivell C1 o superior)
 • Anglès (nivell B1 o superior)
 • Capacitats de comprensió, síntesi i argumentació
 • Competència escrita
 • Coneixements sobre món associatiu, participació i moviments socials
 • Coneixements i interès per la lluita contra el racisme i per la defensa dels drets humans
 • Capacitat organitzativa, resolutiva, gestió del temps, treball en equip, autonomia, flexibilitat i adaptabilitat.

Es valorarà:

 • Experiència en projectes de participació ciutadana
 • Trajectòria personal activista o associativa
 • Coneixement, teòric o vivencial, de les identificacions policials per perfil ètnic
 • Habilitats d’oratòria
 • Disponibilitat per viatjar
 • En igualtat de condicions, per corregir el biaix de diversitat cultural de l’entitat, es valorarà la diversitat d’origen ètnic o cultural.

Condicions de la plaça:

 • Contractació de 20 hores setmanals
 • Contractació per obra i servei (18 mesos aprox.)
 • Sou brut: 931€/mes
 • Lloc de treball: Barcelona (Rambla de Santa Mònica, 10)

Informació requerida:

 • Currículum vitae i carta de motivació.
 • Les candidatures seleccionades seran convidades a una entrevista en català i anglès.
 • Adreça electrònica on fer l’enviament: sensibilitzacio@sosracisme.org
 • Referència de la plaça: Tècnic/a de participació i incidència
 • Data límit de recepció de candidatures: 30 de juliol de 2017
 • Data prevista d’incorporació: 4 de setembre de 2017
 • Més informació: 93 301 05 97 / sensibilitzacio@sosracisme.org
Entitat o associació:
SOS Racisme
Telèfon:
93 301 05 97
Llegir més

Oferta temporal – Departament de comunicació de La Fede

Descripció anunci:

Es requereix una persona amb experiència de treball en el sector de les ONG, coneixements de temàtiques de pau, drets humans i desenvolupament; coneixement de l’àmbit de la comunicació o periodisme i les xarxes socials 2.0; amb capacitat per a la planificació i l’organització de la feina; habilitats per a les relacions humanes i el treball en equip; capacitat creativa, iniciativa i flexibilitat.

La persona seleccionada s’encarregarà de realitzar tasques de comunicació externa i interna de Lafede.cat, d’acord amb el pla estratègic i de treball de Lafede.cat, i en coordinació amb les diferents àrees.

Responsabilitats principals:

 • Redacció, edició i publicació de notícies, articles, notes de premsa i posicionaments de Lafede.cat.
 • Relació amb els mitjans de comunicació i seguiment de l’agenda informativa relacionada amb el sector
 • Documentació d’activitats (foto i vídeo).
 • Elaboració de materials promocionals i gestió de la imatge corporativa.
 • Gestió de xarxes socials / community manager.
 • Facilitació de reunions i organització de tallers de formació i activitats relacionades amb la comunicació.

Requisits:

 • Estudis tècnics o superiors.
 • Experiència demostrable en comunicació i/o periodisme.
 • Coneixement i experiència demostrable en el sector de la cooperació internacional, drets humans i pau (ONG i organismes internacionals) a Catalunya i/o a d’altres països.
 • Excel·lent redacció i capacitat de síntesi.
 • Capacitat d’anàlisi de la situació socio-política.
 • Coneixement d’eines i programes de disseny i edició de vídeo.
 • Coneixement i ús de xarxes socials Català i castellà parlat i escrit, i bon nivell d’anglès.
 • Capacitat pel treball en equip i les relacions humanes. Iniciativa i adaptació als canvis.
 • Flexibilitat horària.

Es valorarà:

 • Formació en comunicació crítica i transformadora.
 • Coneixement de l’entorn del programari lliure.
 • Coneixement del sector (entitats de pau, drets humans i desenvolupament) a l’Estat espanyol i la UE.
 • Nivell D de català. Nivell Advanced d’anglès.

Condicions de la plaça:

 • Contracte laboral per substitució de 4 mesos, amb possibilitat d’ampliació.
 • Jornada completa de 25 hores setmanals.
 • Salari brut de 1.215,81€ mensuals, per 14 pagues.
 • Incorporació: Segona quinzena de setembre 2017.

Informació requerida:

 • Les persones interessades poden enviar el seu currículum i una carta de motivació a federacio@lafede.cat fins el 3 de setembre de 2017 (inclòs).
 • Si en el termini de 15 dies les persones candidates no han rebut cap resposta, es donarà per finalitzat el procés de selecció.
Entitat o associació:
LaFede.Cat
Telèfon:
93 442 28 35
Llegir més

Monitors/es d’Activitats en el Lleure Infantil i Juvenil per Casals d’Estiu 2017

Descripció anunci:

La Fundació Escolta Josep Carol obre el procés de selecció per tal de cobrir places de monitors/es d’activitats en el lleure infantil i juvenil per Casals d’Estiu 2017. A continuació, us detallem les condicions generals de la plaça.

Funcions:

 • Tenir cura dels infants que participen de l’activitat.
 • Vetllar pel bon funcionament de les activitats programades.
 • Tenir cura del material i de les infraestructures.
 • Coordinar i avaluar, juntament amb l’equip responsable, les activitats establertes en la programació.
 • Participar de l’equip de serveis de la Fundació.

Requisits:

 • Diploma de Monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil.
 • Formació relacionada amb l’àmbit de l’educació
 • Tenir disponibilitat pel mes d’agost.
 • Tenir expedit i en vigor el certificat de delictes sexuals, requerit per la “Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescència” en relació a les persones que tenen contacte habitual amb menors.
 • Es valorarà pertànyer a algun agrupament d’Escoltes Catalans.

Condicions Laborals:

 • Jornada de treball a temps complet.
 • Contracte de treball de durada determinada per la realització del Casal d’Estiu.
 • Retribució segons 3r Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya.
 • Les entrevistes es duran a terme al llarg del mes de juliol de 2017 a Barcelona.

Els/Les interessats/des hauran de fer arribar el seu currículum per correu electrònic a cmuset@josepcarol.cat, fent referència de la plaça indicant “CASALSESTIU” a l’assumpte. La data límit de lliurament de currículums serà el proper 19 de juliol de 2017. Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 268 91 11 i preguntar per Cristina Muset.

Entitat o associació:
Fundació Escolta Josep Carol
Telèfon:
93 268 91 11
Llegir més

Convocatòria de places de Formadors/es per a Tallers Educatius adreçats a ESO i Batxillerat

Descripció anunci:

La Fundació Escolta Josep Carol -la fundació catalana de l’escoltisme laic- obre convocatòria de places de Formadors/es per a Tallers Educatius adreçats a ESO i Batxillerat. La Fundació té com a missió promoure l’educació d’infants i joves en la ciutadania responsable i en els valors propis de l’escoltisme laic català. Per aconseguir-ho, la Fundació dóna suport a la tasca d’Escoltes Catalans, presta serveis en l’entorn educatiu i promou la generació de reflexió i pensament. A continuació, us detallem les condicions generals de la plaça.

Funcions:

 • Dinamitzar tallers per grups d’alumnes d’ensenyament secundari amb els següents continguts:
  • Competències de la persona emprenedora
  • Valors del treball, esforç i risc en els processos formatius
  • Autoconeixement i el desenvolupament de competències
  • Habilitats i interessos personals i grupals
  • Pautes per dissenyar un projecte d’emprenedoria
 • Vetllar pel bon funcionament de les activitats programades així com del material i infraestructures.
 • Gestionar el grup i fomentar la participació dels joves
 • Realitzar reunions de seguiment i avaluació amb la Coordinació de la Fundació

Requisits:

 • Formació universitària en ciències socials , psicologia, pedagogia o postgrau en matèria de Joventut.
 • Diploma de Monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil.
 • Experiència docent en la realització de tallers adreçats a secundària.
 • Capacitat de planificació i organització.
 • Capacitat comunicativa i de relació interpersonal.
 • Català nivell C.
 • Flexibilitat horària
 • Disponibilitat per desplaçar-se arreu de Catalunya.
 • Carnet de conduir B1 i disponibilitat de vehicle propi
 • Es valorarà experiència i vinculació amb el món associatiu

Condicions Laborals

 • Persona en règim d’autònoms o amb capacitat de facturar.
 • Jornada variable segons els tallers assignats.
 • Retribució del taller:
  • Taller de 2 hores a raó de 22,59€ hora
  • Es pagaran els quilometres efectuats a raó de 0,19€ per quilòmetre.
  • Incorporació setembre 2017

Els/Les interessats/des hauran de fer arribar el seu currículum a la seu de la Fundació Escolta Josep Carol, fent referència a la plaça al correu electrònic cmuset@josepcarol.cat. La data límit de lliurament de currículums serà el proper 18 de juliol de 2017.

Entitat o associació:
Fundació Escolta Josep Carol
Telèfon:
93 268 91 11
Llegir més

Vols ser formador/a d’Entre[Terres]?

Descripció anunci:

El Servei Civil Internacional de Catalunya és una entitat que treballa per la pau i la justícia social mitjançant el voluntariat internacional i projectes d’educació per la pau. Busquem una persona per incorporar-se de forma externa i puntual en l’execució d’un dels projectes de l’entitat.

Fa uns mesos vam realitzar la guia entre[terres] conjuntament amb Stop Mare Mortum i amb el suport del CNJC, el CJB i les entitats d’assocaicionisme educatiu.

Tenim ganes de treure-li més suc i que arribi al màxim de persones possibles. Durant la propera tardor, realitzarem dues jornades de formació per a formadors/es que vulguin treballar la temàtica de les migracions a través de la guia educativa. Es realitzaran dues formacions per a docents i dues formacions per a activistes provinents de moviments socials, entitats juvenils i/o membres d’ entitats de lleure educatiu. A més a més, realitzarem tallers de la guia en centres educatius i en col·lectius, entitats juvenils i/o entitats del lleure educatiu.

Per això, busquem una persona que vulgui fer créixer aquest projecte, preparar-lo, cuidar-lo i realitzar les activitats!

Definició de tasques:

 • Preparació logística (contacte amb els agents implicats, atenció al públic i informació, inscripcions, lloguer d’espais, etc) de les activitats.
 • Suport a la persona tècnica de comunicació de l’SCI per la difusió de les activitats referents a la guia.
 • Preparació del contingut de les formacions i avaluacions de les mateixes
 • Facilitació de 2 formacions per a responsables educatius d’entitats de l’associacionisme educatiu i 2 formacions per a docents
 • Facilitació de 15 tallers de la guia entre[terres] per a centres i entitats educatives.
 • Reunions de seguiment amb la persona tècnica responsable del projecte
 • Recopilació del material creat (llistat de participants, fotografies…).

Requisits:

 • Perfil jove
 • Experiència en educació no formal, facilitació i dinamització de grups
 • Coneixements sobre migracions i dret d’asil.

Es valorarà:

 • Estudis en el camp de les ciències socials.
 • Participació i experiència associativa i en moviments socials.
 • Ser soci/sòcia, voluntari/a i/o haver participat d’activitats de l’SCI Catalunya.

Habilitats personals:

 • Capacitat de treballar autònomament.
 • Responsable, compromesa.
 • Organitzada, resolutiva i polivalent.
 • Iniciativa, creativitat.
 • Capacitat de treballar en equip.
 • Habilitats socials i interculturals.

S’ofereix:

 • La dedicació aproximada és de 150 hores i la retribució econòmica de 2.178€ (IVA inclòs, els serveis es pagaran un cop efectuat el servei i via facturació).
 • El projecte s’iniciarà al setembre i finalitzarà al desembre de 2017.
 • Es demana disponibilitat i flexibilitat durant aquests mesos. L’horari no serà fixe sinó que s’adaptarà segons les activitats (es preveu que pugui ser tant de matí com de tarda i en caps de setmana).

Localització: principalment a Barcelona tot i que alguna activitat pot ser desenvolupada en municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Envieu el currículum a seleccio@sci-cat.org i ompliu aquest formulari fins el dimecres 19 de juliol (inclòs).

Per a més informació podeu contactar al 93 441 70 79. Malauradament, davant el volum de feina actual de l’entitat, us demanem que només ho feu en cas que sigui molt necessari. Moltes gràcies per cuidar-nos!

Entitat o associació:
Servei Civil Internacional
Telèfon:
93 441 70 79
Llegir més
Pàgina 1 de 5112345...102030...Última »