Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Ofertes laborals

Es busca voluntariat

Formacions

Més recursos

Coordinador/a tècnic a Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Descripció anunci:

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya convoca un procés de selecció per a una substitució de Coordinador/a tècnic a l’Oficina de Serveis Generals (OSG) de l’associació, amb seu a Valldoreix. Data límit 29 de gener del 2019.

Tasques a realitzar:

Integrada a l’Oficina de Serveis Generals, assumirà les següents tasques i funcions:

 • Redacció i valoració de memòries i projectes.
 • Suport en LOPD.
 • Suport en la gestió de certificats digitals.
 • Suport en la campanya de casals.
 • Gestionar programes i projectes de l’entitat.
 • Desenvolupar tasques de gestió i suport a diferents serveis.

Requisits:

 • Titulació universitària/Grau Mig o equivalent.
 • Capacitat d’interlocució amb l’administració pública, agents socials i educatius.
 • Capacitat d’iniciativa, treball en equip i autonomia personal.
 • Capacitat de planificació, organització i resolució.
 • Bon nivell i coneixement de les eines informàtiques i domini del català parlat i escrit.
 • Disponibilitat horària per dur a terme reunions amb els equips de voluntaris/es.

Es valorarà:

 • Persones formades i/o titulades en educació, ciències socials i de la cooperació.
 • Experiència en llocs de treball de gestió de projectes i treball amb equips de voluntaris.
 • Persona coneixedora de l’escoltisme i motivada per les finalitats de l’associació.
 • Experiència en entitats socials i associacionisme juvenil.

S’ofereix:

 • Contracte a jornada completa.
 • Durada: fins al maig de 2019 amb possibilitat de pròrroga.
 • Retribució segons escala salarial de MEG.
 • Lloc de treball: Seu de MEG, Rambla Mn. Jacint Verdaguer, 10. Valldoreix (Sant Cugat del Vallès).
 • Incorporació immediata.

Per inscriure’s a l’oferta cal enviar una carta de motivació i el currículum a cprojectes@escoltesiguies.cat.

La data límit és el 29 de gener del 2019.

 

Entitat o associació:
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG)
Telèfon:
935 902 700
Llegir més

Convocatòria de la plaça de tècnic/a de projectes d’Emancipació, Cooperació i Interculturalitat del Consell de la Joventut de Barcelona

Descripció anunci:

El Consell de la Joventut de Barcelona obre la convocatòria de la plaça de tècnic/a de projectes d’Emancipació, Cooperació i Interculturalitat.

Tasques a realitzar:

 • Execució tècnica dels projectes del CJB relacionats amb Emancipació Juvenil, Cooperació Internacional i Interculturalitat.
 • Dinamització i seguiment tècnic dels grups de treball del CJB dels àmbits corresponents.
 • Suport tècnic al Secretariat en els projectes (projectes de cooperació internacional, cicles de xerrades o
  formacions, creació de material d’informació i/o sensibilització, esdeveniments culturals, etc.).
 • Seguiment i estudi de l’evolució i necessitats de les entitats.
 • Seguiment i actualització dels webs www.cjb.cat/juneco i www.cjb.cat/noclaudiquis.
 • Coordinació tècnica de la formació en perspectiva de intercultural per a les entitats juvenils.
 • Coordinació amb els departaments municipals de referència dels projectes relacionats (Departament de
  Cooperació Internacional, Departament de Joventut).

Es demana:

 • Edat de 20 a 30 anys.
 • Estudis superiors en l’àmbit social.
 • Coneixement del teixit associatiu juvenil de Barcelona, i concret de les entitats referents als àmbits
  corresponents.
 • Experiència associativa en entitats juvenils.
 • Experiència remunerada o voluntària en la gestió de projectes associatius.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària.
 • Coneixements d’ofimàtica de programari lliure (LibreOffice).

Es valorarà:

 • Coneixement de l’organització de l’administració pública local i serveis juvenils.
 • Formació complementària en gestió de projectes o entitats.
 • Formació complementària en els àmbits dels projectes relacionats amb la plaça.
 • Capacitat d’autonomia, iniciativa i treball en equip.
 • Coneixement de les polítiques de joventut, principalment aquelles que afecten a l’associacionisme juvenil.

S’ofereix:

 • Contracte indefinit (3 mesos de prova).
 • Incorporació immediata.
 • Jornada de 25 hores setmanals.
 • Horari flexible adaptat a les necessitats dels projectes (a convenir).
 • Sou brut anual de 14495,4 € (14 pagues).

Les candidatures s’han de presentar per correu electrònic a la direcció seleccio@cjb.cat amb l’assumpte
“Ref.EmanCoop2019” i respondre el següent formulari: Convocatòria de la plaça de tècnic/a de Cooperació Internacional, Emancipació i Interculturalitat del Consell de la Joventut de Barcelona (Important: no es tindran en compte candidatures que no realitzin els dos passos).

La data límit de lliurament de currículums serà el diumenge 27 de gener de 2019 a les 23:59 hores.

 

Entitat o associació:
Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)
Telèfon:
932 654 736
Llegir més

Professor/a de català i castellà per sol·licitants i beneficiaris/es de refugi – Asociación Provivienda

Descripció anunci:

L’ associació Provivienda obre convocatòria per cobrir una plaça de professor/a de català i castellà en el marc d’un Projecte d’Acollida Temporal i Integració per a sol·licitants i Persones beneficiàries de Protecció Internacional.

Missió del lloc:

Garantir en les persones participants del projecte una correcta comprensió de la informació, assessorament i/o prestacions rebudes. Promoció de competències comunicatives elementals de les persones ateses.

Funcions:

 • Agrupació de les persones ateses per nivells
 • Disseny i confecció de materials i recursos formatius
 • Desenvolupament d’accions formatives relacionades amb l’aprenentatge de l’idioma
 • Treball en xarxa
 • Coordinacions amb professionals d’altres recursos i serveis
 • Registre en l’aplicació informàtica dels expedients de les famílies i persones ateses, seguiments i actuacions realitzades.
 • Suport en l’elaboració de les memòries tècniques i informes de seguiment del programa
 • Reunions d’equip

Perfil:

 • Titulat/da -Grau en Magisteri o Filologia o Pedagogia o similars
 • Es valorarà postgrau en ensenyament del castellà/català per a persones estrangeres
 • Imprescindible el coneixement d’idiomes (anglès o francès o àrab o ucraïnès)
 • Coneixements d’informàtica nivell avançat (Office)

Experiència laboral:

 • Experiència mínima de dos anys en projectes d’atenció a persones immigrants o refugiades realitzant tasques similars a les descrites per a aquest lloc.
 • Experiència en gestió del voluntariat.
 • Experiència de treball en ONG

Es valorarà:

 • Haver viscut o treballat en els països d’origen de les persones ateses
 • Certificat de discapacitat almenys el 33%.
 • Carnet de conduir i vehicle propi.
 • Experiència en alfabetització i en ensenyament de l’ ús de l’alfabet llatí.

Competències:

 • Compromís amb els valors i la missió de Provivienda.
 • Capacitat propositiva i resolutiva.
 • Orientació a l’assoliment d’objectius.
 • Treball en equip i col·laboració.
 • Flexibilitat i adaptació al canvi.
 • Capacitat organitzativa.
 • Habilitats de mediació i resolució de conflictes.
 • Bon/a comunicador/a i capacitat per a representació i relacions institucionals

S’ofereix:

 • Jornada: 18,75 hores/setmanes distribuïdes de dilluns a divendres
 • Salari Brut Mensual: 728,38 € (12 pagues) i 665,33 € (2 pagues)
 • Salari brut anual: 10.071,16 €
 • Contracte: Per obra i servei
 • Data inicial d’incorporació: immediata
 • Data fi: Fi d’obra i servei
 • Període de prova: 6 mesos

La persona interessada haurà d’enviar el seu Currículum Vitae abans de les 14.00 hores del proper 25/01/2019 a jocaro@provivienda.org

 

Entitat o associació:
Associació Provivienda
Telèfon:
934 100 611
Llegir més

Dinamitzadors per als debats del 6è Congrés d’Ateneus de Catalunya – Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC)

Descripció anunci:

Coordinació i prestació de serveis de les entitats federades. En l’actualitat 179 entitats d’arreu de Catalunya.

Perfil dels candidats/es:

 • Animador Sociocultural o equivalent.

Funcions:

 • Dinamització de dues sessions dels debats locals del 6è Congrés d’ateneus de Catalunya.

Requisits:

 • Coneixement de món ateneístic i l’associacionisme cultural.
 • Titulació en animació sociocultural / equivalent o experiència provada en aquest àmbit.
 • Coneixement de llengua catalana nivell C.
 • Coneixements en dinàmiques de grup, elaboració de diagnosis i habituat a fer treball de camp.
 • Persones amb imaginació i creativitat.
 • Carnet de conduir i vehicle propi. Cal desplaçar-se per Catalunya.

Condicions laborals:

 • 2 jornades de 4 hores + 1 hora de preparació de la dinamització. Total 10 hores.
 • Període d’execució: una jornada el mes febrer i una jornada el mes de març (dissabte pel matí).
 • Sou segons conveni.
 • L’empresa assumirà els costos de desplaçament, si fos necessari.

Interessats/des:

 

Entitat o associació:
Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC)
Telèfon:
932 688 130
Llegir més

Dinamitzadora sòcio-cultural per al Casal de Barri Besòs

Descripció anunci:

Des de l’entitat Enxarxa, gestora del Casal de Barri Besòs obrim procés de selecció per a la contractació d’una Dinamitzadora sòcio-cultural per al Casal de Barri Besòs, al barri Besòs-Maresme (Barcelona).

El termini per enviar les candidatures serà fins al 20 de gener 2019.

Tasques:

 • Difusió projecte del Casal de Barri Besòs.
 • Realització de propostes sòcio-culturals pel Casal de Barri.
 • Detecció de necessitats, oportunitats i recursos en l’àmbit de barri per a possibles accions.
 • Elaboració de la difusió pertinent de les propostes sòcio-culturals.
 • Acompanyament de propostes d’activitats col·lectives per part de veïnes del barri.
 • Seguiment dels diferents col·lectius del Casal de Barri.
 • Impuls i elaboració de propostes conjuntes (xarxa associativa i equipaments de proximitat) per a la programació del centre.
 • Coordinació amb les professionals del centre.
 • Coordinació amb professionals, entitats i serveis del territori.
 • Redactar memòria i projecte d’activitats.

Es demana:

 • Noia (per garantir paritat educativa).
 • Persona proactiva, amb capacitat de resolució de conflictes.
 • Capacitat de comunicació i relació amb el veïnat.
 • Nivell alt de català escrit i parlat.
 • Coneixement Google Drive.

Es valorarà:

 • Idiomes: Anglès, Àrab, Urdú, Francès…
 • Formació en l’àmbit social.
 • Experiència en el món associatiu.
 • Coneixement del territori.

S’ofereix:

 • Incorporació immediata.
 • Contracte fins el 31 de desembre del 2019.
 • Jornada de 21h setmanals.
 • Horari de 3 tardes a la setmana i un matí *l’horari pot canviar segons les activitats programades.
 • Sou brut mensual: segons conveni acció social.

Si estàs interessat cal que enviïs el teu CV i una carta de motivació a casalbarribesos@enxarxa.org
indicant a l’assumpte CV-dinamitzadora Casal de Barri, abans del 20 de gener.

 

Entitat o associació:
Associació Enxarxa
Telèfon:
938 887 990
Llegir més
Pàgina 1 de 9612345...102030...Última »