Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Tècnic/a de Gestió del Casal de Joves Girapells

Descripció anunci:

El Consell de la Joventut d’Horta-Guinardó (CJD7), com a entitat gestora de l’equipament, i l’assemblea del Casal de Joves Girapells obre la següent convocatòria l’objecte de la qual és la selecció i contractació d’un/a tècnic/a de gestió per a desenvolupar les següents tasques:

Tasques a desenvolupar:

 • Programació i calendarització d’activitats:
  • Creació i actualització del calendari intern de les activitats i actes del Casal i l’entorn.
  • Gestió cessió de claus i espais.
 • Suport i seguiment a la Comissió de Coordinació del Casal (COCO):
  • Suport a la preparació de les assemblees obertes (repàs ordre del dia, assistència, temes a treballar).
  • Garantir que s’enviïn les actes de les assemblees obertes i repàs de les tasques que s’han assumit.
  • Garantir el bon funcionament i assegurar el compliment de les funcions de la COCO.
  • Preparar ordres del dia de les COCO i fer repàs de tasques assumides i del seu compliment.
  • Suport i seguiment de la gestió del conveni, juntament amb la coordinadora de projectes.
  • Suport en l’elaboració del pressupost i del balanç del Casal, juntament amb la coordinadora de projectes.
  • Coordinació i suport en la redacció del projecte del Casal.
  • Gestió del correu del Casal.
  • Concessió, desenvolupament i treball de les línies del projecte a l’assemblea.
  • Comunicació i difusió del projecte.
 • Gestionar les xarxes socials, web, facebook, twitter, instagram… 
 • Impulsar i donar suport el projecte de relació amb veïns i veïnes.
 • Estar atentes a possibles subvencions que facin referencia als  projecte i activitats del casal. Sol·licitar i fer-se responsable d’aquelles que afectin al casal.
 • Implementació i treball de l’ideari, en les activitats i projectes del Casal:
  • Cerca i/o generació de xerrades, formacions i activitats relacionades.
  • Impulsar el treball dels eixos de l’ideari, tant interns com extern.
 • Assistència i participació les reunions amb districte, a les taules i reunions a nivell de districte de coordinació amb serveis del barri i districte.
 • Potenciar el treball en xarxa i vinculació a l’entorn de l’assemblea del al barri.
 • Assistència i participació a les reunions de COCO i Assemblea. 

Requisits:

 • Tenir entre 20 i 30 anys.
 • Tenir un mínim d’estudis de grau mig.
 • Formació i/o experiència en el treball amb joves.
 • Ser participant a la dinàmica pròpia del teixit associatiu del Guinardó i conèixer l’activitat associativa de Barcelona.
 • Capacitat de comunicació i relació amb adolescents, joves, professionals, veïns/es i altres agents.
 • Domini de l’office, Internet i xarxes socials.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària.

Es valorarà:

 • Coneixement de les dinàmiques pròpies del Casal de Joves Girapells.
 • Coneixement de l’organització de l’administració pública, serveis i equipaments juvenils.
 • Experiència en gestió i realització de tasques tècniques de projectes i/o entitats.
 • Capacitat resolutiva, iniciativa i treball en equip.

Condicions generals:

 • Contracte indefinit (1 mes de prova)
 • Jornada de 37,5 hores setmanals
 • Horari flexible adaptat a les necessitats dels projectes
 • Sou brut mensual de 1732,22€ (12 pagues)
 • Incorporació 1 de Juny del 2017
 • Lloc de treball al Casal de Joves Girapells (c/Teodoro Llorente, 20)

Data límit per la presentació: 4 de Maig a les 23:59h.
Per tal d’entrar dins del procés de selecció, cal que envieu un correu amb el vostre CV i una carta de presentació (1 pàgina màxim) a selecciogirapells@gmail.com. Qui no compleixi els requisits ni enviï els dos documents no entrarà al procés de selecció.

Entitat o associació:
Casal de Joves Girapells
Telèfon:
---------
Llegir més

Tècnic/a de projectes europeus

Descripció anunci:

L’Observatori del Deute en la Globalització convoca la selecció d’un/a Tècnic/a de projectes europeus, en coordinació amb la resta de l’equip tècnic.

L’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) som un equip de persones que elaborem anàlisis crítica de processos complexos i/o estructurals, per mostrar els impactes i riscs visibles (i no visibles) del sistema capitalista i patriarcal, produint eines que faciliten l’interpretació del context actual.

Produïm anàlisis crítica per a la mobilització i transformació social front a les desigualtats socials, econòmiques, ambientals i de gènere, amb la voluntat d’incidència política i denúncia dels actors polítics i econòmics que identifiquem com a responsables.

L’ODG es també una plataforma oberta a la participació, el debat i a l’acció, que promou la creació de xarxes i espais de construcció d’alternatives que enforteixin les sobiranies populars i l’apoderament de les comunitats.

Funcions:

 • Formulació, execució i justificació de projectes i cerca de finançament. Interlocució amb partners, finançadores i organismes oficials a nivell europeu.
 • Seguiment de les xarxes i plataformes per a la justícia social i ambiental en les que participa l’ODG a nivell català, estatal, europeu i internacional.
 • Coordinació i execució de les diferents activitats associades a projectes i campanyes (xerrades, jornades, accions d’incidència, coordinació de recerques, etc).
 • Treball conjunt amb la resta de l’equip tècnic per a la consecució de les línies estratègiques de l’organització: posicionament a mitjans de comunicació, incidència política, promoció del grup de voluntariat, etc.

Requisits:

 • Nivell d’estudis: Llicenciatura o superiors.
 • Formació i/o experiència en la gestió de projectes a nivell tècnic i econòmic.
 • Experiència en treball amb moviments socials i incidència política.
 • Experiència en coordinació de campanyes, treball en xarxa i organització d’esdeveniments.
 • Coneixement de la problemàtica vinculada al Deute i al Model energètic.
 • Coneixement i experiència en projectes i relacions internacionals a nivell europeu.
 • Molt bona capacitat comunicativa, oral i escrita, en català, castellà i anglès.
 • Nivell avançat en l’ús del paquet Office.
 • Nivell usuari en l’ús eines de treball col∙laboratiu online (Drive, Clouds, Pads col·laboratius, etc.) i Xarxes Socials.
 • Persona amb capacitats multidisciplinars, molt autònoma i resolutiva. Capacitat de lideratge i coordinació d’equips de treball diversos.

Es valorarà:

 • Formació específica en DDHH i Gènere.
 • Altres idiomes. Ex. Francès.

Condicions de la plaça:

 • Jornada: 20 hores setmanals.
 • Lloc de treball: Seu de l’ODG. C/Girona 25, ppal., Barcelona.
 • Data d’incorporació: Inmediata.
 • Retribució: Segons taula salarial interna.
 • Flexibilitat horària i disponibilitat per viatjar.

 Informació requerida:

Les persones interessades poden enviar el seu CV i una carta de motivacions en PDF a: observatori@odg.cat indicant la referència “REF: 2017_Tècnic/a Projectes Europeus”

Entitat o associació:
Observatori del Deute en la Globalització
Telèfon:
93 301 17 93
Llegir més

Auxiliar administratiu/va – Projecte Boscos

Descripció anunci:
Projecte Boscos de Muntanya / Bergwaldprojekt és una organització sense ànim de lucre que treballa per la conservació i la millora dels boscos i paisatges de muntanya als Pirineus Catalans. Vincula la societat civil amb el medi forestal a través de l’acció, organitzant estades de voluntariat per a difondre els beneficis que ens donen els boscos de muntanya. Bergwaldprojekt va néixer a Suïssa el 1987, i avui dia és present a 4 països:
Suïssa, Àustria, Alemanya i Catalunya.
 
Quines serien les teves funcions?
 • Donar suport al projecte en l’àmbit administratiu i comptable amb les següents tasques:
 • Gestió administrativa, laboral i comptable.
 • Gestió de socis, voluntaris i participants en cursos i setmanes de voluntariat.
 • Suport a les accions al bosc, a les tasques de difusió (presentacions, fires i similars) i a la captació de fons públics i privats.
Què estem buscant?
 • Formació en gestió administrativa, comptable o similar.
 • Experiència mínima de dos anys en tasques administratives.
 • Bon coneixement de l’entorn Office i bases de dades o similars (CRM).
 • Es valorarà un coneixement mig d’anglès o alemany.
 • Persona dinàmica, amb iniciativa, comunicativa, amb capacitat per a relacionar-se i organitzar-se.
 • Flexibilitat i capacitat d’adaptació.
 • Carnet de conduir B1
Què t’oferim?
 • Contracte inicial de sis mesos , amb possibilitat d’ampliació.
 • Contracte a mitja jornada (20 hores setmanals).
 • Sou brut aproximat: 660€/mes.
 • Lloc de treball: Llavorsí (Pallars Sobirà)
 • Incorporació: mitjans de maig.
Presentació de sol·licituds:
 • Els i les interessats/des hauran d’enviar un escrit i currículum per correu electrònic a andreugm@projecteboscos.cat explicant la seva motivació i què creuen poder aportar a aquesta tasca. Incloure referències fins al 28 d’abril de 2017. Només contactarem amb les candidatures preseleccionades.
Entitat o associació:
Projecte Boscos
Telèfon:
973 622 247
Llegir més

Responsable de Dinamització – AC Casa Orlandai

Descripció anunci:

L’Associació Cultural Casa Orlandai (ACCO) obre la següent convocatòria l’objecte de la qual és la selecció i contractació d’un/a dinamitzador/a sociocultural que s’ocupi de la programació i dinamització sociocultural del centre.

Funcions:

 • Funcions vinculades a l’Àrea de Programació i dinamització sociocultural:
  • Elaborar, juntament amb la Comissió de Programació, el programa trimestral d’activitats i exposicions de la Casa Orlandai seguint els principis de l’Associació Cultural Casa Orlandai i garantint una programació variada fruit de la participació veïnal i del treball en xarxa amb altres entitats.
  • Mantenir una relació fluïda i de col∙laboració amb diferents agents públics i entitats així com representar la Casa Orlandai en la preparació d’activitats al barri.
  • Dinamitzar els canals de participació relacionats amb la programació d’activitats: o Comissió de Programació, subcomissions i voluntaris/àries.
  • Elaborar el programa d’actes especials organitzats des de la Casa Orlandai juntament amb les diferents subcomissions.
  • Coordinar la regidoria d’actes i espectacles així com el muntatge d’exposicions.
  • Gestionar la partida pressupostària d’activitats i col·laborar en la recerca d’estratègies, subvencions i patrocinis per a augmentar les fonts d’ingressos.
  • Col·laborar en la comunicació relacionada amb activitats així com contribuir a actualitzar la informació a les xarxes socials i a la pàgina web.
 • Altres funcions:
  • Implicació en la globalitat del projecte de l’ACCO, participant en jornades associatives i en les diverses comissions relacionades amb la programació de la Casa Orlandai.
  • Elaboració i seguiment dels indicadors de les àrees corresponents i els de gestió ciutadana així com elaboració de les memòries requerides.
  • Atenció al públic, suport logístic al taulell d’informació i en la preparació de sales.
  • Vetllar per l’acompliment del Conveni de Gestió de Casa Orlandai, del Pla Estratègic de l’Associació i de la normativa municipal.

Requisits:

 • Titulació: Llicenciatura, grau universitari o cicle formatiu de grau superior.
 • Experiència mínima de tres anys en un lloc de treball de característiques similars a les d’aquesta convocatòria.
 • Experiència mínima d’un any en el sector associatiu i en la dinamització d’espais comunitaris.
 • Català i castellà parlats i escrits amb correcció.
 • Experiència en gestió i coordinació d’equips de treball.
 • Actitud proactiva, flexible i dinàmica.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària, subjecta a les activitats programades.
 • Certificació negativa per delictes de naturalesa sexual.

Es valorarà:

 • Formació específica en l’àmbit de l’animació sociocultural, la gestió cultural o l’educació social.
 • Coneixement del territori i del teixit associatiu de Sarrià.
 • Coneixement de l’oferta sociocultural del barri i de la ciutat.
 • Coneixement d’eines i tècniques vinculades a la gestió i la producció cultural.
 • Habilitats socials, facilitat en les relacions personals i capacitat de mediació.
 • Interès en el projecte de la Casa Orlandai.

Condicions generals:

 • Tipus de contracte: Indefinit amb tres mesos de prova.
 • Horari: 37,5 hores setmanals.
 • Retribució: 20.844€ bruts anuals, distribuïts en 14 pagues.
 • Data d’incorporació: 15/05/2017.
 • Lloc de treball: Casa Orlandai (C. Jaume Piquet, 23, 08017, Barcelona)
 • Horari: dilluns, dimecres i divendres de 14:30h a 22h; dimarts i dijous de 10h a 18:30h.
 • Es requereix disponibilitat i flexibilitat fora d’aquest horari per cobrir les necessitats de la programació d’activitats de la Casa.

Presentació de sol·licituds:

 • Les persones interessades en participar en aquesta convocatòria hauran d’enviar un currículum i una carta de presentació, seguint els següents criteris en la presentació dels documents:
  • Una breu carta de presentació (màxim 1 pàgina) on s’expliqui la motivació per a ocupar el lloc de treball i on es justifiqui l’acompliment dels requisits exigits en la present convocatòria.
  • El currículum vitae del/de la candidat/a resumit i que destaqui el que és requerit per a aquest lloc de treball (màxim 1 pàgina).
  • Format: La carta i el CV es poden presentar en un únic document o bé en dos i en format PDF. La persona seleccionada, en el moment de fer efectiva la contractació, haurà de presentar documents originals que acreditin els mèrits descrits al currículum, així com la certificació negativa per delictes de naturalesa sexual.
  • Les sol·licituds s’enviaran per correu electrònic a rrhh@casaorlandai.cat amb l’assumpte: “Convocatòria abril 2017”.
 • Per a qualsevol dubte o aclariment durant el procés, cal dirigir-se a rrhh@casaorlandai.cat.
 • No s’acceptaran sol·licituds rebudes amb posterioritat a la data 24/04/2017 a les 23:59 hores.
 • Les candidatures que no compleixin amb aquest requisits no seran incloses en el procés de selecció.

Comissió de selecció:

 • La Comissió de Selecció es compondrà dels membres següents:
  • La Directora del Centre
  • Tres persones membres de la Junta Directiva de l’A.C. Casa Orlandai, una de les quals actuarà com a Secretari/a.

Resolució de la convocatòria:

 • Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de Selecció valorarà els currículums, d’acord amb la taula de mèrits adjunta. La Comissió convocarà els/les aspirants més ben puntuats per a la realització d’una entrevista personal.
 • El període d’entrevistes es preveu entre el 2 i el 4 de maig.
 • Es respondrà per correu electrònic a tots els/les candidats/es, sigui quina sigui la resolució final.
Entitat o associació:
Casa Orlandai
Telèfon:
93 252 42 62
Llegir més

Plaça de Cap de Comunicació d’Esplais Catalans

Descripció anunci:

Esplais Catalans ha obert un termini per a la presentació de currículums amb l’objectiu de cobrir una plaça de Cap de Comunicació, que és la persona encarregada de vetllar per la bona comunicació interna i externa de l’entitat. El termini finalitza el dia 26 d’abril de 2017. Els currículums i les cartes de motivació les heu de fer arribar a esplac@esplac.cat amb la referència ComunicacióST a l’assumpte del mail.

Funcions:

 • Elaboració, execució i avaluació del pla estratègic de comunicació intern i extern.
 • Vetllar pel correcte funcionament dels canals de comunicació interns i externs.
 • Difondre el discurs i els posicionaments d’Esplais Catalans.
 • Vetllar pel contacte i la relació amb mitjans de comunicació i altres agents.
 • Gestionar i coordinar la identitat corporativa i les publicacions d’Esplais Catalans.
 • Responsable de la web d’Esplais Catalans, la revista digital Som Esplai i la dinamització de les xarxes socials de l’associació.
 • Coordinació de la Secretaria tècnica juntament amb Cap de projectes, Gerència i Secretaria general.
 • Redacció, seguiment i avaluació dels projectes i activitats definits en el Pla de treball d’Esplais Catalans.
 • Relació amb proveïdors i dissenyadors.
 • Coordinació amb la Secretaria tècnica i l’Equip de Direcció per a les funcions assignades i d’altres que puguin sorgir.

Es demana:

 • Titulació universitària en el camp del periodisme, comunicació audiovisual, publicitat o relacions públiques.
 • Especialització en temes de comunicació, com ara comunicació corporativa, xarxes socials, relacions amb mitjans de comunicació,…
 • Tenir menys de 30 anys.
 • Nivell alt de català i castellà i bon nivell d’anglès.
 • Competència escrita: redacció de projectes, memòries, articles, notes de premsa i altra documentació.
 • Coneixement i experiència en l’àmbit de l’associacionisme educatiu i els esplais.
 • Coneixements informàtics: Linux i Mac, LibreOffice, Illustrator, Photoshop, WordPress, Mailchimp (o altres programes de gestió de trameses on-line), programes d’edició de vídeo i Google Analytics.
 • Capacitat d’organització, gestió del temps, treball en equip, autonomia personal, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Assistència a reunions o activitats d’especial interès fora de l’horari laboral, vocació de servei als esplais i compromís amb els valors d’Esplais Catalans.
 • Experiència en les funcions descrites.

Es valorarà:

 • Experiència com a responsable d’esplai.
 • Títol de Director/a d’entitats de lleure infantil i juvenil.
 • Coneixement de treball per projectes.
 • Coneixement d’altres idiomes, principalment el francès.
 • Coneixements i habilitats en disseny gràfic i programació web.
 • Coneixement en temes específics relacionats amb el projecte educatiu d’Esplais Catalans.
 • Facilitat per conèixer noves eines de treball.
 • Carnet de conduir i vehicle propi.

Condicions laborals:

 • Contracte de 37,5 hores setmanals.
 • Sou segons l’escala salarial de l’entitat.
 • Incorporació immediata.
 • Lloc de treball habitual: Barcelona.
 • El termini finalitza el dia 26 d’abril de 2017
Entitat o associació:
Esplais Catalans
Telèfon:
93 302 61 03
Llegir més
Pàgina 1 de 4712345...102030...Última »