Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Ofertes laborals

Es busca voluntariat

Formacions

Més recursos

7 consells per dur a terme projectes de voluntariat intergeneracional

Descripció anunci:

Els projectes intergeneracionals neixen amb l’objectiu d’aconseguir un major benestar de les persones grans, infants i joves a través de la interrelació i el coneixement mutu. En aquest recurs, basat en la ‘Guía de buenas prácticas para poner en marcha proyectos de voluntariado intergeneracional en educación e inserción laboral’, es traça una línia metodològica que pot ser d’utilitat per a les organitzacions que vulguin posar en pràctica iniciatives de voluntariat entre generacions.

Formació dels lideratges

Abans de posar en marxa un projecte d’aquestes característiques, és imprescindibles que les persones responsables s’hagin format en aquest àmbit, cosa que permetrà posar el focus en la relació entre les persones de diverses generacions com a element central, prioritari i permanent. S’evitarà, d’aquesta manera, una desorientació conceptual del projecte o la difusió distorsionada de la noció intergeneracional.

El projecte, per escrit

El primer pas és posar per escrit allò que s’ha pensat. No n’hi ha prou en tenir la idea, sinó que aquesta s’ha de plasmar sobre el paper després d’estudiar-la, meditar-la i fonamentar-la. És interessant realitzar aquesta tasca entre vàries persones i comptant amb la participació de diversos grups d’interès i persones expertes. Aquest fase ha de comptar el títol del projecte i donar resposta a qüestions com: què, per què, per a què, com, quan, qui, amb qui, i quant costarà. A més, inclourà aspectes sobre avaluació i legalitat.

Resposta a necessitats reals

Una de les claus de l’èxit a l’hora de dur a terme un programa intergeneracional és la seva vinculació a necessitats reals, la qual cosa despertarà l’interès de les persones involucrades i motivarà a tots els diversos agents en la consecució dels objectius plantejats. Projectes d’aquest tipus no poden ser qüestió de modes, sinó que han de donar resposta a demandes, inquietuds, problemes i reptes dels grups i de les entitats participants. Cal aconseguir complicitat entre les persones de diverses edats.

Beneficis multidireccionals

En els programes intergeneracionals, els beneficis són recíprocs i multidireccionals perquè totes les generacions s’enriqueixen a partir del treball continu que es realitzar al llarg el programa. A una major participació de les parts implicades des de la gestació del projecte, més gran i positius seran els resultats que s’obtindran. En aquest sentit, resulta interessant treballar aspectes com la superació d’estereotips respecte a persones d’altres generacions o la sensació de guany i experiència amb l’edat.

‘Feedback’ dels progressos

Fer que les persones participants transmetin informació sobre l’evolució del programa reforçarà les conductes més adequades i permetrà rectificar aquells detalls que aportin poc als possibles resultats finals. Aquest ‘feedback’ el pot proporcionar el mateix grup, avaluant i prenent consciència de l’abast de l’experiència intergeneracional en què participen. També pot venir per part de les persones responsables del projecte, mitjançant informes periòdics que continguin dades rellevants dels progressos i que serviran com a avaluacions periòdiques del programa.

Treball en xarxa

Es fa difícil imaginar un programa intergeneracional sense un treball en xarxa entre diverses entitats, organitzacions i agents perquè la relació entre aquest resulta intrínseca al contingut de les relacions que s’estableixen entre persones de diverses generacions. Per a un treball en xarxa de qualitat, és imprescindible una sensibilització prèvia i tenir consciència que la unió farà possible un millor assoliment dels objectius. Tothom ha de mostrar generositat per compartir idees i honestedat per reconèixer les aportacions de cadascú.

Difondre els resultats

Una experiència d’aquest tipus sempre acostuma a ser enriquidora i, per tant, cal ressaltar la importància dels resultats a través de la seva difusió. D’aquesta manera, s’augmenta l’eficiència i la probabilitat d’èxit dels projectes que puguin realitzar altres organitzacions a posteriori i es posa de manifest allò que ha funcionat bé i què no tant. Els canals per comunicar-ho poden ser múltiples, des de l’organització d’un acte de presentació a l’elaboració d’un dossier, com també a través de web, xarxes socials i mitjans de comunicació.

 

Entitat redactora: F Pere Tarrés

Autor/a: Joan Rosinach
 
 
Entitat o associació:
Fundació Pere Tarrés
Telèfon:
934 301 606
Llegir més

6 guies per desmuntar l’odi

Descripció anunci:

Entitats i institucions treballen en l’elaboració i publicació de documents per fer front a actituds de xenofòbia i racisme.

L’Institut d’Estudis Catalans defineix xenofòbia com “odi als estrangers”. No hi ha dubtes del significat d’aquest tipus d’actitud, com tampoc n’hi ha de la seva presència en la nostra societat en ple segle XXI. Per aquest motiu, entitats i institucions segueixen treballant per eradicar, definitivament, aquesta xacra. Una forma de fer-ho és també amb l’elaboració de documents que posin per escrit com fer front a aquesta problemàtica des de diverses perspectives, com els que es mostren a continuació.

Pareu de parar-me

Publicada el 2018 per l’entitat SOS Racisme, aquesta guia tracta com fer front i denunciar les identificacions policials per perfil ètnic. El document, amb infografies i explicacions gràfiques, ofereix recursos perquè tant les persones que siguin obligades a identificar-se a causa de la seva aparença física com aquelles que siguin testimoni d’aquesta situació sàpiguen com protegir-se, intervenir-hi i denunciar-ho.

Guia de serveis d’assistència en situacions de discriminació

En el marc del projecte ‘Stop Racisme’, l’Ajuntament de Palma de Mallorca va presentar l’any 2017 aquesta guia, amb els objectius de detectar els casos de racisme i xenofòbia que es produeixen en qualsevol àmbit, atendre de forma efectiva a les persones víctimes de racisme i xenofòbia, i sensibilitzar a la ciutadania per avançar cap a una societat intercultural que respongui als reptes de la diversitat d’una forma dialogant, constructiva i inclusiva.

‘Guía temática: Interculturalidad, racismo y xenofobia’

El 2016, L’Instituto Nacional contra la Discriminación y el Racismo (INADI) publicava aquesta guia temàtica sobre interculturalitat, racisme i xenofòbia, per dotar d’eines per a l’exercici dels drets individuals i col·lectius, de desnaturalitzar idees i pràctiques discriminatòries, i acompanyar la societat en un procés continu d’inclusió que parteix des del respecte. S’hi tracten temàtiques com la condició social, l’aspecte físic, la nacionalitat, les creences religioses, la identitat de gènere o l’orientació sexual.

‘Guia del antirracismo: No discriminación y combate del racismo y la xenofobia’

Aquesta guia de 2015, promoguda per l’Associació Salut i Família, compta amb propostes d’actuació que pretenen despertar la sensibilitat i la consciència en relació al racisme. Va dirigida a totes les persones individuals, organitzacions de participació ciutadana i entitats socials i culturals que són conscients de la importància d’apropar-se i comprendre la diversitat cultural en el seu entorn.

‘Manual de apoyo para la prevención y detección del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en las aulas’

Oberaxe, ‘Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia’ va publicar l’any 2015 aquest manual en què es descriuen els motius i raons que fan possible encara l’existència de la xenofòbia, el racisme i altres formes connexes d’intolerància. El document recull el diagnòstic de la situació de la població migrant, el marc normatiu i estratègies de prevenció i sensibilització en els centres educatius.

Guia de llenguatge inclusiu: immigració, racisme i xenofòbia

L’any 2013, la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual, publicava aquesta guia amb l’objectiu que els mitjans de comunicació contribuïssin a integrar la diversitat de la societat catalana mitjançant un llenguatge inclusiu. Les recomanacions procuren que els termes emprats tinguin en compte com les persones volen ser anomenades, fugir de determinades paraules i expressions amb connotacions i evitar certes associacions.

Entitat redactora: Fundació Autònoma Solidària

 

Entitat o associació:
Fundació Autònoma Solidària
Telèfon:
935 812 485
Email:
fas@uab.cat
Llegir més

m4Social presenta apps per millorar l’atenció a les persones

Descripció anunci:

Es donarà a conèixer ‘Voluntariapp’, una app creada pel Grup Alba amb la FCVS per posar en contacte persones voluntàries amb les necessitats de les entitats socials

La Taula del Tercer Sector torna a participar en les activitats del programa oficial del Mobile World Congress el dijous 28 de febrer amb un espai per donar a conèixer projectes innovadors en l’àmbit social. Entre aquests, es presentarà ‘Voluntariapp’ una app creada pel Grup Alba, amb la Federació Catalana de Voluntariat Social, que té com a objectiu posar en contacte persones voluntàries i entitats socials a través del mòbil.

m4Social, el projecte d’innovació digital en l’àmbit social de la Taula, comptarà amb un espai per donar a conèixer projectes innovadors en l’àmbit social. Es presentarà:

Voluntariapp

App creada pel Grup Alba, amb la Federació Catalana de Voluntariat Social, que té com a objectiu posar en contacte persones voluntàries amb les necessitats de les entitats socials a través del mòbil. A través d’aquesta tecnologia col·laborativa es vol digitalitzar el procés de gestió del voluntariat i facilitar la feina a entitats socials de tot el territori.

Projecte Instant Network

App d’ajuda humanitària en zones de conflicte, catàstrofes naturals i suport als refugiats de la Fundació Vodafone. Aquest programa garanteix la connectivitat a persones en situació d’emergència, desplegant xarxes de telefonia en menys de 40 minuts. El ponent internacional, Oisin Walton, explicarà què succeeix des que s’arriba a un lloc enmig d’una emergència i com cal cercar solucions innovadores (en temps i recursos) que donin resposta a unes necessitats molt específiques i immediates que es produeixen en aquestes circumstàncies.

Apps Ease Touch, Ease Mouse i Ease Joystick

La Fundació ASPACE Catalunya i la Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i Etiologies Similars (FEPCCAT) presentaran aquests tres aplicatius que garanteixen l’accessibilitat digital a persones amb dificultats motrius.

Ease Touch aconsegueix que la pantalla tàctil d’un sistema Android respongui adequadament a les possibilitats motrius de la persona permetent elaborar gestos com, per exemple, pessigar per a fer zoom, arrossegar amb precisió, etc.

Ease Mouse permet estendre la funcionalitat del punter del mouse d’Android perquè puguin ser executats els gestos més habituals, com arrossegar, pessigar o accedir als botons de sistema.

Ease Joystick permet  controlar el mòbil a través de dispositius de jocs com per exemple els joystiks.

A banda de les apps, també es presentarà els projectes que s’han portat a terme durant el curs d’Agents d’Innovació de m4Social i que cerquen maneres innovadores de donar resposta a reptes, com la diversificació de les fonts de finançament, la gestió i captació de voluntariat o l’agilització dels processos interns de les organitzacions.

A més, partners de m4Social, com la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Bancària ‘la Caixa’, també donaran a conèixer iniciatives digitals aplicades en l’àmbit social.

Programa m4Social al MWC 2019

Font: Taula del Tercer Sector

 

Entitat o associació:
Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS)
Telèfon:
933 141 900
Llegir més

Pràctiques al Casal d’Estiu Escolta a Ciutat Meridiana

Descripció anunci:

Un estiu més, des de la Demarcació del Barcelonès de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, organitzem un Casal d’Estiu Escolta a Ciutat Meridiana, i volem oferir el Casal com a lloc de pràctiques per a estudiants d’Integració Social / Animació Sociocultural i Turística / Educació Infantil / Directors/es i Monitors/es de lleure.

El Casal començarà el 25 de juny i durarà fins el 26 de juliol amb horari de 9h a 17,30h i hi participaran infants de 3 a 12 anys.

El Casal té com a objectiu reforçar el contacte amb la ciutat i la coneixença del barri mitjançant descobertes d’entitats, d’espais verds, de la gent del barri i de la immensitat d’entorns desconeguts que ens ofereix Barcelona. Es treballarà a través de petits projectes perquè els infants siguin realment protagonistes del Casal i es potenciarà que els nens i nenes siguin proactius, que decideixin què volen fer, creant i inventant ells mateixos jocs nous i fent volar la imaginació. Tot això, lligat a través d’un eix d’animació que serveixi de motivació per a tots i totes. Cada setmana hi ha una excursió i una sortida a la piscina, a part de les activitats pròpies del Casal a la mateixa escola.

Així, doncs, us volem oferir el Casal d’Estiu Escolta com a lloc de pràctiques a totes aquelles estudiants que en tingueu ganes!

Per qualsevol dubte, estem en contacte a: barcelones@escoltesiguies.cat

 

Entitat o associació:
Demarcació del Barcelonès de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Telèfon:
935 902 700
Llegir més

6 vídeos que inspiren el Nadal d’un món millor

Descripció anunci:

Fem un recull de vídeos de campanyes i iniciatives solidàries i sostenibles que són inspiració per viure un Nadal més just i transformador.

1. Per un món sense racisme

‘El rei Baltasar vindrà a la cavalcada d’aquest any?’. Aquest és el títol de la campanya de Casa nostra, casa vostra, que vol conscienciar i lluitar contra la pràctica del ‘blackface’, d’origen colonialista i racista, que dona rols escènics a persones blanques embetumades per a representar a persones negres, com en el cas del rei Baltarsar.

2. Per un món no sexista, des de la infància

‘Libertad para jugar!’ és la campanya de l’Ajuntament de Madrid que pretén trencar els estereotips de gènere que tradicionalment s’associen a determinats colors, joguines i activitats. Els nens i les nenes han de tenir la llibertat de decidir a què volen jugar.

3. Per un món on tothom tingui una llar

‘Homeless Commons, imatges que canvien mirades’ és la iniciativa de la Fundació Arrels per trencar els prejudicis de la societat vers les persones sense llar i així aconseguir que ningú dormi al carrer. Es tracta del primer banc d’imatges protagonitzat per persones que han viscut al carrer.

4. Per un món inclusiu

‘Arbres de Nadal inclusius’ és un projecte del Centre Ocupacional de Les Corts i del Centre Ocupacional de la Fundació Paideia a través del qual els seus usuaris i usuàries van elaborar uns arbres de decoració de paper reciclat per a les botigues del barri i unes bosses de tela serigrafiades per a la seva clientela, que van entregar ells i elles mateixes en persona.

5. Per un món on tots els infants puguin jugar

‘Els seus drets en joc’ és la campanya nadalenca de recollida de joguines de la Creu Roja Joventut de l’any 2016. Aquesta campanya, que segueix duent-se a terme, té l’objectiu de garantir el dret dels infants al joc i recollir joguines per a infants en situació de vulnerabilitat. Així com sensibilitzar sobre el valor educatiu del joc i la seva importància en el desenvolupament de la infància.

6. Per un món on tots els infants i joves es puguin desenvolupar lliurement

‘Deixeu-nos jugar a canviar el món!’ és el nou espot de la Cooperativa Abacus on infants i joves reivindiquen als adults la lliure elecció de jugar amb allò que volen i de ser el que volen ser, sense prejudicis ni estereotips.

Entitat redactora: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Autor/a: Anna Echeverria
 
Entitat o associació:
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG)
Telèfon:
935 902 700
Llegir més
Pàgina 5 de 13« Primera...34567...10...Última »