Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Ofertes laborals

Es busca voluntariat

Formacions

Més recursos

S’engega una campanya per garantir la qualitat democràtica a les organitzacions

Descripció anunci:

Vol sensibilitzar i explicar com es poden detectar pràctiques errònies, així com millorar la participació a l’entorn de l’Economia Social i Solidària.

La iniciativa ‘Vetllem per la qualitat democràtica’ està impulsada per SETEM Catalunya, que forma part de l’eina col·lectiva ‘Pam a pam’, una plataforma que vol posar l’economia social i solidària al servei de les persones.

La campanya promou espais de participació oberts a totes les persones que formen part de l’organització, aportant la informació necessària per garantir la qualitat i la igualtat en la presa de decisions. També vol donar peu a la reflexió sobre els privilegis i les relacions de poder que es generen en la gestió col·lectiva.

Aquesta campanya proposa identificar aquells rols de poder que han estat legitimats per l’equip i que tenen molta influència en els espais i la presa de decisions, tenint en compte que les veus amb menys pes poden significar dissens.

De cara a trobar mecanismes de participació més igualitària, intenta crear consciència sobre la necessitat que totes les persones de l’equip tinguin accés als espais de presa de decisions. La iniciativa explica també que és una mala pràctica prendre-les en espais informals.

D’altra banda, recomana preparar bé les reunions, enviant l’ordre del dia a les persones que hi assisteixin i amb una metodologia prèviament establerta, per fer que la participació sigui realment efectiva.

Entitat redactora: Colectic – Comunitari

 

Entitat o associació:
SETEM Catalunya
Telèfon:
934 415 335
Llegir més

Es crea un nou espai per a joves per denunciar vulneracions de drets sexuals i reproductius

Descripció anunci:

‘Pren-los!’ vol esdevenir una plataforma que faci d’altaveu per treballar la incidència política amb joves, formar-se i reivindicar els seus drets en els diferents àmbits, locals o internacionals.

L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius engega aquest nou espai per exigir des de les polítiques feministes tots aquells canvis que considera necessaris i per garantir-los.

L’entitat defineix ‘Pren-los’ com un “espai líquid, on vosaltres decidiu com voleu desenvolupar els vostres coneixements sobre activisme, quins processos participatius voleu aplicar per a prendre decisions i quines normes cal establir perquè esdevingui un espai segur i inclusiu“.

La nova plataforma també vol fer una aproximació a la formació en relació a les polítiques de drets sexuals i reproductius. Pretén facilitar processos d’apoderament individual i col·lectiu a la població jove perquè puguin fer incidència política per tal d’assolir aquests drets.

El llançament de ‘Pren-los’ es farà el 9 de maig de les 18 a les 21 hores amb una activitat artística en un lloc encara a concretar al barri de Gràcia. També hi ha programats sis mòduls formatius de dues hores de durada sobre apoderament feminista, activisme digital, violències masclistes, drets sexuals i reproductius, incidència política i mobilització de comunitats. Els dos primers es faran el 23 de maig i el 13 de juny, respectivament, en un lloc també a concretar.

Les inscripcions es poden fer a partir del formulari en línia. Pots tenir més informació escrivint a contacte@prenlos.org o trucant al telèfon 93 415 10 00.

 

Entitat o associació:
Pren-los!
Telèfon:
934 151 000
Llegir més

El paper de l’associacionisme juvenil en les polítiques locals

Descripció anunci:

El CNJC està recollint informació i experiències, tant d’entitats de joves com de professionals del sector, a través de dos qüestionaris, un dirigit a associacions juvenils i l’altre a tècnics/ques de joventut i a regidories.

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) ha posat en marxa el projecte ‘Activem el Pla A(ssociacionisme juvenil)’, conjuntament amb la Diputació de Barcelona. L’objectiu del pla és analitzar casos de col·laboració entre l’associacionisme juvenil i les administracions, i detectar quines són les estratègies per dissenyar polítiques de qualitat en matèria de participació juvenil i foment de l’associacionisme als municipis.

La iniciativa pretén analitzar les polítiques de foment de la participació i l’associacionisme que duen a terme els diferents ajuntaments i el seu impacte, així com la valoració que en fan les entitats juvenils del territori.

Per aquest motiu, el CNJC està recollint informació i experiències, tant de les entitats juvenils com de professionals de la joventut, a través de dos qüestionaris, un dirigit a associacions juvenils i l’altre a tècnics/ques de joventut i a regidories. Els resultats obtinguts de les respostes permetran conèixer quines iniciatives s’estan duent a terme des dels ens locals, quin impacte tenen, les fortaleses i mancances d’aquestes mesures, així com la detecció de bones pràctiques que podrien replicar-se a diferents punts del territori.

Aquelles persones que estiguin interessades en participar del projecte, ja poden omplir el formulari corresponent:

Tallers amb tècnics/es de joventut

Els resultats de l’enquesta complementaran el contingut de vuit tallers amb tècniques de joventut de diferents municipis de la Diputació de Barcelona on s’analitzaran i es debatran les estratègies del foment de la participació i l’associacionisme al món local. Les sessions també esdevindran un espai per compartir experiències positives i negatives en clau municipal. Tot i recollir informació d’experiències a tot Catalunya, el projecte s’aplicarà únicament a la demarcació de Barcelona, però en funció dels resultats obtinguts es valorarà la possibilitat de desenvolupar la iniciativa a la resta de municipis del país.

Un cop acabat aquest període, el CNJC posarà en comú totes les respostes i les analitzarà per tal d’obtenir unes conclusions que es traslladaran en clau propositiva a regidories i tècniques de joventut. Aquest serà el punt de partida d’un procés d’incidència política més ampli enfocat a millorar les polítiques locals de foment de l’associacionisme i la participació juvenil.

 

Entitat o associació:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
Telèfon:
933 683 080
Llegir més

Decidim: Entitats i Ajuntament uneixen esforços per fomentar la participació democràtica online

Descripció anunci:

El passat 4 d’abril es va signar un conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i diverses entitats de l’àmbit de l’acció comunitària i de l’economia social i solidària, a través del qual l’Ajuntament facilitarà a les entitats signants la instal·lació de la plataforma de participació online #Decidim i assessorament per al seu ús.

La plataforma #Decidim és un software per a la participació digital fet en codi obert que en els darrers 3 anys s’ha estès a més de 100 ciutats i organitzacions del món. Va ser creat des de l’Ajuntament de Barcelona per tal de fomentar la democràcia participativa a la ciutat.

Les entitats signants del conveni són les següents:

Barceloneta Alerta, Asociación Ágora, Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), Escoltes Catalans, Federació d’Entitats en Salut Mental en 1a Persona, Federació d’Escoltisme i Guiatge, Federació Catalana de Voluntariat Social, Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona (FAVB), Federació d’Ateneus de Catalunya, Lafede.cat, Foodcoop, l’Economat Social, Fòrum Mundial per les Economies Transformadores, Som Connexió i la Xarxa d’Economia Solidària (XES).

Amb la signatura del conveni, aquestes entitats es comprometen a complir el Contracte Social de la plataforma Decidim i a participar de la Comunitat Decidim. El Contracte Social estableix els següents principis rectors de la plataforma: l’ús de programari obert sigui quin el desenvolupament que se’n faci, transparència, igualtat d’oportunitats, privadesa de les dades i garantia democràtica. 

El conveni tindrà una durada de dos anys amb la intenció que, al finalitzar aquest període, les entitats puguin ser autosuficients respecte el manteniment i l’administració de la plataforma.

El #Decidim és una eina a l’abast de totes les organitzacions que vulguin millorar la seva democràcia interna. Conegueu-la més a fons

 

Una eina per a la governança de Torre Jussana

El Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), entitat gestora de Torre Jussana, és una de les entitats signants del conveni.

Des del CAB i TJ ja s’està treballant per tal de poder oferir ben aviat l’eina DecidimTJ amb l’objectiu de realitzar processos de participació, tant en el marc del Consell de Centre de l’equipament com per al projecte de governança global del centre, que es vol obrir a totes les associacions de la ciutat. Ben aviat engegarem aquest espai de participació democràtica digital per a TJ. Us mantindrem informades i informats!

 

Entitat o associació:
Torre Jussana
Telèfon:
932 564 118
Llegir més

7 consells per dur a terme projectes de voluntariat intergeneracional

Descripció anunci:

Els projectes intergeneracionals neixen amb l’objectiu d’aconseguir un major benestar de les persones grans, infants i joves a través de la interrelació i el coneixement mutu. En aquest recurs, basat en la ‘Guía de buenas prácticas para poner en marcha proyectos de voluntariado intergeneracional en educación e inserción laboral’, es traça una línia metodològica que pot ser d’utilitat per a les organitzacions que vulguin posar en pràctica iniciatives de voluntariat entre generacions.

Formació dels lideratges

Abans de posar en marxa un projecte d’aquestes característiques, és imprescindibles que les persones responsables s’hagin format en aquest àmbit, cosa que permetrà posar el focus en la relació entre les persones de diverses generacions com a element central, prioritari i permanent. S’evitarà, d’aquesta manera, una desorientació conceptual del projecte o la difusió distorsionada de la noció intergeneracional.

El projecte, per escrit

El primer pas és posar per escrit allò que s’ha pensat. No n’hi ha prou en tenir la idea, sinó que aquesta s’ha de plasmar sobre el paper després d’estudiar-la, meditar-la i fonamentar-la. És interessant realitzar aquesta tasca entre vàries persones i comptant amb la participació de diversos grups d’interès i persones expertes. Aquest fase ha de comptar el títol del projecte i donar resposta a qüestions com: què, per què, per a què, com, quan, qui, amb qui, i quant costarà. A més, inclourà aspectes sobre avaluació i legalitat.

Resposta a necessitats reals

Una de les claus de l’èxit a l’hora de dur a terme un programa intergeneracional és la seva vinculació a necessitats reals, la qual cosa despertarà l’interès de les persones involucrades i motivarà a tots els diversos agents en la consecució dels objectius plantejats. Projectes d’aquest tipus no poden ser qüestió de modes, sinó que han de donar resposta a demandes, inquietuds, problemes i reptes dels grups i de les entitats participants. Cal aconseguir complicitat entre les persones de diverses edats.

Beneficis multidireccionals

En els programes intergeneracionals, els beneficis són recíprocs i multidireccionals perquè totes les generacions s’enriqueixen a partir del treball continu que es realitzar al llarg el programa. A una major participació de les parts implicades des de la gestació del projecte, més gran i positius seran els resultats que s’obtindran. En aquest sentit, resulta interessant treballar aspectes com la superació d’estereotips respecte a persones d’altres generacions o la sensació de guany i experiència amb l’edat.

‘Feedback’ dels progressos

Fer que les persones participants transmetin informació sobre l’evolució del programa reforçarà les conductes més adequades i permetrà rectificar aquells detalls que aportin poc als possibles resultats finals. Aquest ‘feedback’ el pot proporcionar el mateix grup, avaluant i prenent consciència de l’abast de l’experiència intergeneracional en què participen. També pot venir per part de les persones responsables del projecte, mitjançant informes periòdics que continguin dades rellevants dels progressos i que serviran com a avaluacions periòdiques del programa.

Treball en xarxa

Es fa difícil imaginar un programa intergeneracional sense un treball en xarxa entre diverses entitats, organitzacions i agents perquè la relació entre aquest resulta intrínseca al contingut de les relacions que s’estableixen entre persones de diverses generacions. Per a un treball en xarxa de qualitat, és imprescindible una sensibilització prèvia i tenir consciència que la unió farà possible un millor assoliment dels objectius. Tothom ha de mostrar generositat per compartir idees i honestedat per reconèixer les aportacions de cadascú.

Difondre els resultats

Una experiència d’aquest tipus sempre acostuma a ser enriquidora i, per tant, cal ressaltar la importància dels resultats a través de la seva difusió. D’aquesta manera, s’augmenta l’eficiència i la probabilitat d’èxit dels projectes que puguin realitzar altres organitzacions a posteriori i es posa de manifest allò que ha funcionat bé i què no tant. Els canals per comunicar-ho poden ser múltiples, des de l’organització d’un acte de presentació a l’elaboració d’un dossier, com també a través de web, xarxes socials i mitjans de comunicació.

 

Entitat redactora: F Pere Tarrés

Autor/a: Joan Rosinach
 
 
Entitat o associació:
Fundació Pere Tarrés
Telèfon:
934 301 606
Llegir més
Pàgina 4 de 12« Primera...23456...10...Última »