Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Ofertes laborals

Es busca voluntariat

Formacions

Més recursos

El paper de l’associacionisme juvenil en les polítiques locals

Descripció anunci:

El CNJC està recollint informació i experiències, tant d’entitats de joves com de professionals del sector, a través de dos qüestionaris, un dirigit a associacions juvenils i l’altre a tècnics/ques de joventut i a regidories.

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) ha posat en marxa el projecte ‘Activem el Pla A(ssociacionisme juvenil)’, conjuntament amb la Diputació de Barcelona. L’objectiu del pla és analitzar casos de col·laboració entre l’associacionisme juvenil i les administracions, i detectar quines són les estratègies per dissenyar polítiques de qualitat en matèria de participació juvenil i foment de l’associacionisme als municipis.

La iniciativa pretén analitzar les polítiques de foment de la participació i l’associacionisme que duen a terme els diferents ajuntaments i el seu impacte, així com la valoració que en fan les entitats juvenils del territori.

Per aquest motiu, el CNJC està recollint informació i experiències, tant de les entitats juvenils com de professionals de la joventut, a través de dos qüestionaris, un dirigit a associacions juvenils i l’altre a tècnics/ques de joventut i a regidories. Els resultats obtinguts de les respostes permetran conèixer quines iniciatives s’estan duent a terme des dels ens locals, quin impacte tenen, les fortaleses i mancances d’aquestes mesures, així com la detecció de bones pràctiques que podrien replicar-se a diferents punts del territori.

Aquelles persones que estiguin interessades en participar del projecte, ja poden omplir el formulari corresponent:

Tallers amb tècnics/es de joventut

Els resultats de l’enquesta complementaran el contingut de vuit tallers amb tècniques de joventut de diferents municipis de la Diputació de Barcelona on s’analitzaran i es debatran les estratègies del foment de la participació i l’associacionisme al món local. Les sessions també esdevindran un espai per compartir experiències positives i negatives en clau municipal. Tot i recollir informació d’experiències a tot Catalunya, el projecte s’aplicarà únicament a la demarcació de Barcelona, però en funció dels resultats obtinguts es valorarà la possibilitat de desenvolupar la iniciativa a la resta de municipis del país.

Un cop acabat aquest període, el CNJC posarà en comú totes les respostes i les analitzarà per tal d’obtenir unes conclusions que es traslladaran en clau propositiva a regidories i tècniques de joventut. Aquest serà el punt de partida d’un procés d’incidència política més ampli enfocat a millorar les polítiques locals de foment de l’associacionisme i la participació juvenil.

 

Entitat o associació:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
Telèfon:
933 683 080
Llegir més

Decidim: Entitats i Ajuntament uneixen esforços per fomentar la participació democràtica online

Descripció anunci:

El passat 4 d’abril es va signar un conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i diverses entitats de l’àmbit de l’acció comunitària i de l’economia social i solidària, a través del qual l’Ajuntament facilitarà a les entitats signants la instal·lació de la plataforma de participació online #Decidim i assessorament per al seu ús.

La plataforma #Decidim és un software per a la participació digital fet en codi obert que en els darrers 3 anys s’ha estès a més de 100 ciutats i organitzacions del món. Va ser creat des de l’Ajuntament de Barcelona per tal de fomentar la democràcia participativa a la ciutat.

Les entitats signants del conveni són les següents:

Barceloneta Alerta, Asociación Ágora, Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), Escoltes Catalans, Federació d’Entitats en Salut Mental en 1a Persona, Federació d’Escoltisme i Guiatge, Federació Catalana de Voluntariat Social, Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona (FAVB), Federació d’Ateneus de Catalunya, Lafede.cat, Foodcoop, l’Economat Social, Fòrum Mundial per les Economies Transformadores, Som Connexió i la Xarxa d’Economia Solidària (XES).

Amb la signatura del conveni, aquestes entitats es comprometen a complir el Contracte Social de la plataforma Decidim i a participar de la Comunitat Decidim. El Contracte Social estableix els següents principis rectors de la plataforma: l’ús de programari obert sigui quin el desenvolupament que se’n faci, transparència, igualtat d’oportunitats, privadesa de les dades i garantia democràtica. 

El conveni tindrà una durada de dos anys amb la intenció que, al finalitzar aquest període, les entitats puguin ser autosuficients respecte el manteniment i l’administració de la plataforma.

El #Decidim és una eina a l’abast de totes les organitzacions que vulguin millorar la seva democràcia interna. Conegueu-la més a fons

 

Una eina per a la governança de Torre Jussana

El Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), entitat gestora de Torre Jussana, és una de les entitats signants del conveni.

Des del CAB i TJ ja s’està treballant per tal de poder oferir ben aviat l’eina DecidimTJ amb l’objectiu de realitzar processos de participació, tant en el marc del Consell de Centre de l’equipament com per al projecte de governança global del centre, que es vol obrir a totes les associacions de la ciutat. Ben aviat engegarem aquest espai de participació democràtica digital per a TJ. Us mantindrem informades i informats!

 

Entitat o associació:
Torre Jussana
Telèfon:
932 564 118
Llegir més

7 consells per dur a terme projectes de voluntariat intergeneracional

Descripció anunci:

Els projectes intergeneracionals neixen amb l’objectiu d’aconseguir un major benestar de les persones grans, infants i joves a través de la interrelació i el coneixement mutu. En aquest recurs, basat en la ‘Guía de buenas prácticas para poner en marcha proyectos de voluntariado intergeneracional en educación e inserción laboral’, es traça una línia metodològica que pot ser d’utilitat per a les organitzacions que vulguin posar en pràctica iniciatives de voluntariat entre generacions.

Formació dels lideratges

Abans de posar en marxa un projecte d’aquestes característiques, és imprescindibles que les persones responsables s’hagin format en aquest àmbit, cosa que permetrà posar el focus en la relació entre les persones de diverses generacions com a element central, prioritari i permanent. S’evitarà, d’aquesta manera, una desorientació conceptual del projecte o la difusió distorsionada de la noció intergeneracional.

El projecte, per escrit

El primer pas és posar per escrit allò que s’ha pensat. No n’hi ha prou en tenir la idea, sinó que aquesta s’ha de plasmar sobre el paper després d’estudiar-la, meditar-la i fonamentar-la. És interessant realitzar aquesta tasca entre vàries persones i comptant amb la participació de diversos grups d’interès i persones expertes. Aquest fase ha de comptar el títol del projecte i donar resposta a qüestions com: què, per què, per a què, com, quan, qui, amb qui, i quant costarà. A més, inclourà aspectes sobre avaluació i legalitat.

Resposta a necessitats reals

Una de les claus de l’èxit a l’hora de dur a terme un programa intergeneracional és la seva vinculació a necessitats reals, la qual cosa despertarà l’interès de les persones involucrades i motivarà a tots els diversos agents en la consecució dels objectius plantejats. Projectes d’aquest tipus no poden ser qüestió de modes, sinó que han de donar resposta a demandes, inquietuds, problemes i reptes dels grups i de les entitats participants. Cal aconseguir complicitat entre les persones de diverses edats.

Beneficis multidireccionals

En els programes intergeneracionals, els beneficis són recíprocs i multidireccionals perquè totes les generacions s’enriqueixen a partir del treball continu que es realitzar al llarg el programa. A una major participació de les parts implicades des de la gestació del projecte, més gran i positius seran els resultats que s’obtindran. En aquest sentit, resulta interessant treballar aspectes com la superació d’estereotips respecte a persones d’altres generacions o la sensació de guany i experiència amb l’edat.

‘Feedback’ dels progressos

Fer que les persones participants transmetin informació sobre l’evolució del programa reforçarà les conductes més adequades i permetrà rectificar aquells detalls que aportin poc als possibles resultats finals. Aquest ‘feedback’ el pot proporcionar el mateix grup, avaluant i prenent consciència de l’abast de l’experiència intergeneracional en què participen. També pot venir per part de les persones responsables del projecte, mitjançant informes periòdics que continguin dades rellevants dels progressos i que serviran com a avaluacions periòdiques del programa.

Treball en xarxa

Es fa difícil imaginar un programa intergeneracional sense un treball en xarxa entre diverses entitats, organitzacions i agents perquè la relació entre aquest resulta intrínseca al contingut de les relacions que s’estableixen entre persones de diverses generacions. Per a un treball en xarxa de qualitat, és imprescindible una sensibilització prèvia i tenir consciència que la unió farà possible un millor assoliment dels objectius. Tothom ha de mostrar generositat per compartir idees i honestedat per reconèixer les aportacions de cadascú.

Difondre els resultats

Una experiència d’aquest tipus sempre acostuma a ser enriquidora i, per tant, cal ressaltar la importància dels resultats a través de la seva difusió. D’aquesta manera, s’augmenta l’eficiència i la probabilitat d’èxit dels projectes que puguin realitzar altres organitzacions a posteriori i es posa de manifest allò que ha funcionat bé i què no tant. Els canals per comunicar-ho poden ser múltiples, des de l’organització d’un acte de presentació a l’elaboració d’un dossier, com també a través de web, xarxes socials i mitjans de comunicació.

 

Entitat redactora: F Pere Tarrés

Autor/a: Joan Rosinach
 
 
Entitat o associació:
Fundació Pere Tarrés
Telèfon:
934 301 606
Llegir més

6 guies per desmuntar l’odi

Descripció anunci:

Entitats i institucions treballen en l’elaboració i publicació de documents per fer front a actituds de xenofòbia i racisme.

L’Institut d’Estudis Catalans defineix xenofòbia com “odi als estrangers”. No hi ha dubtes del significat d’aquest tipus d’actitud, com tampoc n’hi ha de la seva presència en la nostra societat en ple segle XXI. Per aquest motiu, entitats i institucions segueixen treballant per eradicar, definitivament, aquesta xacra. Una forma de fer-ho és també amb l’elaboració de documents que posin per escrit com fer front a aquesta problemàtica des de diverses perspectives, com els que es mostren a continuació.

Pareu de parar-me

Publicada el 2018 per l’entitat SOS Racisme, aquesta guia tracta com fer front i denunciar les identificacions policials per perfil ètnic. El document, amb infografies i explicacions gràfiques, ofereix recursos perquè tant les persones que siguin obligades a identificar-se a causa de la seva aparença física com aquelles que siguin testimoni d’aquesta situació sàpiguen com protegir-se, intervenir-hi i denunciar-ho.

Guia de serveis d’assistència en situacions de discriminació

En el marc del projecte ‘Stop Racisme’, l’Ajuntament de Palma de Mallorca va presentar l’any 2017 aquesta guia, amb els objectius de detectar els casos de racisme i xenofòbia que es produeixen en qualsevol àmbit, atendre de forma efectiva a les persones víctimes de racisme i xenofòbia, i sensibilitzar a la ciutadania per avançar cap a una societat intercultural que respongui als reptes de la diversitat d’una forma dialogant, constructiva i inclusiva.

‘Guía temática: Interculturalidad, racismo y xenofobia’

El 2016, L’Instituto Nacional contra la Discriminación y el Racismo (INADI) publicava aquesta guia temàtica sobre interculturalitat, racisme i xenofòbia, per dotar d’eines per a l’exercici dels drets individuals i col·lectius, de desnaturalitzar idees i pràctiques discriminatòries, i acompanyar la societat en un procés continu d’inclusió que parteix des del respecte. S’hi tracten temàtiques com la condició social, l’aspecte físic, la nacionalitat, les creences religioses, la identitat de gènere o l’orientació sexual.

‘Guia del antirracismo: No discriminación y combate del racismo y la xenofobia’

Aquesta guia de 2015, promoguda per l’Associació Salut i Família, compta amb propostes d’actuació que pretenen despertar la sensibilitat i la consciència en relació al racisme. Va dirigida a totes les persones individuals, organitzacions de participació ciutadana i entitats socials i culturals que són conscients de la importància d’apropar-se i comprendre la diversitat cultural en el seu entorn.

‘Manual de apoyo para la prevención y detección del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en las aulas’

Oberaxe, ‘Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia’ va publicar l’any 2015 aquest manual en què es descriuen els motius i raons que fan possible encara l’existència de la xenofòbia, el racisme i altres formes connexes d’intolerància. El document recull el diagnòstic de la situació de la població migrant, el marc normatiu i estratègies de prevenció i sensibilització en els centres educatius.

Guia de llenguatge inclusiu: immigració, racisme i xenofòbia

L’any 2013, la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual, publicava aquesta guia amb l’objectiu que els mitjans de comunicació contribuïssin a integrar la diversitat de la societat catalana mitjançant un llenguatge inclusiu. Les recomanacions procuren que els termes emprats tinguin en compte com les persones volen ser anomenades, fugir de determinades paraules i expressions amb connotacions i evitar certes associacions.

Entitat redactora: Fundació Autònoma Solidària

 

Entitat o associació:
Fundació Autònoma Solidària
Telèfon:
935 812 485
Email:
fas@uab.cat
Llegir més

m4Social presenta apps per millorar l’atenció a les persones

Descripció anunci:

Es donarà a conèixer ‘Voluntariapp’, una app creada pel Grup Alba amb la FCVS per posar en contacte persones voluntàries amb les necessitats de les entitats socials

La Taula del Tercer Sector torna a participar en les activitats del programa oficial del Mobile World Congress el dijous 28 de febrer amb un espai per donar a conèixer projectes innovadors en l’àmbit social. Entre aquests, es presentarà ‘Voluntariapp’ una app creada pel Grup Alba, amb la Federació Catalana de Voluntariat Social, que té com a objectiu posar en contacte persones voluntàries i entitats socials a través del mòbil.

m4Social, el projecte d’innovació digital en l’àmbit social de la Taula, comptarà amb un espai per donar a conèixer projectes innovadors en l’àmbit social. Es presentarà:

Voluntariapp

App creada pel Grup Alba, amb la Federació Catalana de Voluntariat Social, que té com a objectiu posar en contacte persones voluntàries amb les necessitats de les entitats socials a través del mòbil. A través d’aquesta tecnologia col·laborativa es vol digitalitzar el procés de gestió del voluntariat i facilitar la feina a entitats socials de tot el territori.

Projecte Instant Network

App d’ajuda humanitària en zones de conflicte, catàstrofes naturals i suport als refugiats de la Fundació Vodafone. Aquest programa garanteix la connectivitat a persones en situació d’emergència, desplegant xarxes de telefonia en menys de 40 minuts. El ponent internacional, Oisin Walton, explicarà què succeeix des que s’arriba a un lloc enmig d’una emergència i com cal cercar solucions innovadores (en temps i recursos) que donin resposta a unes necessitats molt específiques i immediates que es produeixen en aquestes circumstàncies.

Apps Ease Touch, Ease Mouse i Ease Joystick

La Fundació ASPACE Catalunya i la Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i Etiologies Similars (FEPCCAT) presentaran aquests tres aplicatius que garanteixen l’accessibilitat digital a persones amb dificultats motrius.

Ease Touch aconsegueix que la pantalla tàctil d’un sistema Android respongui adequadament a les possibilitats motrius de la persona permetent elaborar gestos com, per exemple, pessigar per a fer zoom, arrossegar amb precisió, etc.

Ease Mouse permet estendre la funcionalitat del punter del mouse d’Android perquè puguin ser executats els gestos més habituals, com arrossegar, pessigar o accedir als botons de sistema.

Ease Joystick permet  controlar el mòbil a través de dispositius de jocs com per exemple els joystiks.

A banda de les apps, també es presentarà els projectes que s’han portat a terme durant el curs d’Agents d’Innovació de m4Social i que cerquen maneres innovadores de donar resposta a reptes, com la diversificació de les fonts de finançament, la gestió i captació de voluntariat o l’agilització dels processos interns de les organitzacions.

A més, partners de m4Social, com la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Bancària ‘la Caixa’, també donaran a conèixer iniciatives digitals aplicades en l’àmbit social.

Programa m4Social al MWC 2019

Font: Taula del Tercer Sector

 

Entitat o associació:
Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS)
Telèfon:
933 141 900
Llegir més
Pàgina 1 de 912345...Última »