Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

subvencions

Convocatòria de Subvencions de Projectes d’Acció Social i de Salut
Convoca:
Probitas Fundació Privada
Descripció:

A partir d’aquesta convocatòria la Fundació Probitas vol donar suport a projectes que complementin l’acció socioeducativa dels seus programes, per donar una cobertura més integral a la realitat de les persones menors, el seu entorn més pròxim, família, barri/municipi, i sempre amb l’objectiu principal de millorar la qualitat de vida de les persones menors.

La present convocatòria va dirigida a projectes les línies d’actuació dels qual seran:

  • Reptes de la intervenció social en un context de pobresa i interculturalitat.
  • Nous enfocaments d’abordatge de salut mental en infants i joves.
Bases:
http://www.fundacionprobitas.org/documents/14775454/53690622/Bases+Convocatoria++proyectos+Acci%C3%B3n+Social+y+Salud+2019.pdf/6dadeba2-0376-4ce1-9644-cbe0e6d5ad23
Termini de presentació:
16.11.2018
Subvencions per a iniciatives innovadores d’emprenedoria social tecnològica
Convoca:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Descripció:

Es convoquen subvencions per a les iniciatives innovadores d’emprenedoria social tecnològica.

La finalitat genèrica d’aquestes beques és l’impuls de l’emprenedoria social tecnològica dirigida a la
millora de la qualitat de vida de les persones i a la generació de teixit econòmic amb capacitat
d´innovació, connectant el talent emprenedor i fent realitat les idees amb projectes viables.

Podran participar i ser beneficiaris de les beques que regulen aquestes Bases i Convocatòria, qualsevol
persona física o jurídica, que estigui empadronat o amb domicili fiscal en qualsevol municipi de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, que presentin la sol·licitud i documentació en temps i forma, i una proposta
de projecte d’emprenedoria social tecnològica dirigida a la millora de les persones i dels seus serveis
públics.

Es podrà utilitzar qualsevol suport tecnològic.

L’import total de la convocatòria és de 70.000 euros, els quals es repartiran entre els 10 projectes
finalistes, amb un mínim de 5.000 euros per cadascun i la resta fins a 70.000 euros es repartirà en funció
dels criteris de valoració recollits en les bases.

Bases:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&10/022018020442.pdf&1
Termini de presentació:
18.11.2018
Subvencions en inversions per rehabilitació d’equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la ciutat de Barcelona
Convoca:
Institut de Cultura - Ajuntament de Barcelona
Descripció:

S’obre la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en inversions per rehabilitació d’equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la ciutat de Barcelona i la seva dotació d’equipament tècnic de l’any 2018.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria hauran de destinar-se a les inversions referides a la base 1.1 de les bases generals, iniciades durant l’any 2018 o 2019 i amb finalització prevista abans del 31 de desembre de 2021.

Bases:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&10/022018021436.pdf&1
Termini de presentació:
21.11.2018
Subvencions per a la traducció al català d’obres literàries i d’obres no literàries 2018
Convoca:
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions amb la finalitat de promoure l’oferta en català d’obres literàries i d’obres no literàries traduïdes, en forma de llibre.

Modalitats:

  1. Traducció al català d’obres literàries escrites originàriament en qualsevol llengua no oficial a Catalunya.
  2. Traducció al català d’obres no literàries escrites originàriament en qualsevol altra llengua.

    A qui va dirigit?
    A les empreses editorials, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb acreditació de distribució i comercialització.
    A les entitats editorials sense ànim de lucre privades.

Bases:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=813911
Termini de presentació:
30.11.2018
Pàgina 1 de 11