Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobar√†s totes aquelles convocat√≤ries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser √ļtils per al finan√ßament del vostre projecte, amb un enlla√ß directe perqu√® tamb√© puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentaci√≥ de la sol¬∑licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

subvencions

Subvencions a emissores de televisió en català o en aranès, de titularitat privada 2017
Convoca:
Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència
Descripció:

El Departament de la Presid√®ncia obre convocat√≤ria de subvencions estructurals a empreses privades i entitats sense √†nim de lucre titulars o arrendat√†ries d’una llic√®ncia per prestar serveis de televisi√≥ en llengua catalana o aranesa.

L’objectiu d’aquestes subvencions s√≥n de consolidar la programaci√≥ televisiva en aquestes lleng√ľes i aix√≠ contribuir a la vertebraci√≥ d’un espai catal√† de comunicaci√≥, a l’enriquiment del patrimoni cultural del pa√≠s i a l’enfortiment de la cohesi√≥ social.

Qui hi pot optar?
Poden sol¬∑licitar aquesta subvenci√≥ les societats mercantils, les entitats sense afany de lucre i, en general, les persones f√≠siques i jur√≠diques privades que tinguin com a activitat, √ļnica o entre d’altres, l’emissi√≥ de programes televisius, i siguin titulars d’una llic√®ncia per a la prestaci√≥ de serveis de televisi√≥ digital terrestre o b√© siguin arrendataris d’una llic√®ncia amb la corresponent autoritzaci√≥ del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Bases:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=785893&language=ca_ES
Termini de presentació:
01.06.2017
Subvencions a emissores de ràdio en català o en aranès, de titularitat privada 2017
Convoca:
Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència
Descripció:

El Departament de la Presid√®ncia convoca subvencions estructurals a empreses privades i entitats sense √†nim de lucre titulars o arrendat√†ries d’una llic√®ncia per prestar serveis de r√†dio en llengua catalana o aranesa.

Objectiu
Consolidar la programaci√≥ radiof√≤nica en aquestes lleng√ľes i aix√≠ contribuir a la vertebraci√≥ d’un espai catal√† de comunicaci√≥, a l’enriquiment del patrimoni cultural del pa√≠s i a l’enfortiment de la cohesi√≥ social.

Qui hi pot optar?
Poden sol¬∑licitar aquesta subvenci√≥ les societats mercantils, les entitats sense afany de lucre i, en general, les persones f√≠siques i jur√≠diques privades que tinguin com a activitat, √ļnica o entre d’altres, l’emissi√≥ de programes radiof√≤nics, i siguin titulars d’una llic√®ncia per a la prestaci√≥ de serveis de r√†dio o b√© siguin arrendataris d’una llic√®ncia amb la corresponent autoritzaci√≥ del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Bases:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=785881&language=ca_ES
Termini de presentació:
01.06.2017
Subvencions per a l’edici√≥ de mitjans informatius digitals de titularitat privada en catal√† o en aran√®s 2017
Convoca:
Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència
Descripció:

El Departament de la Presidència convoca subvencions estructurals a mitjans informatius digitals en català o en aranès de titularitat privada.

Qui hi pot optar?
Les persones f√≠siques i jur√≠diques, que tenen com a activitat, √ļnica o entre d’altres, l’edici√≥ de mitjans informatius digitals.
Les agrupacions de persones físiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat.

Bases:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=785827&language=ca_ES
Termini de presentació:
01.06.2017
Subvencions per a l’edici√≥ de publicacions peri√≤diques en suport de paper en catal√† o en aran√®s 2017
Convoca:
Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència Data de publicació: 17/05/2017
Descripció:

Des del Departament de la Presid√®ncia es convoquen subvencions estructurals a empreses period√≠stiques i entitats sense √†nim de lucre per a l’edici√≥ de publicacions peri√≤diques en catal√† o aran√®s, en suport de paper, o b√© per a l’edici√≥ en catal√† o aran√®s de publicacions peri√≤diques en altres lleng√ľes.

Qui hi pot optar?
es empreses periodístiques.
Les entitats sense √†nim de lucre que tenen com a activitat, √ļnica o entre d’altres, l’edici√≥ de publicacions peri√≤diques.
Les agrupacions de persones f√≠siques, les comunitats de b√©ns o qualsevol altre tipus d’unitat econ√≤mica o patrimoni separat.

Despeses subvencionables
Els conceptes de despeses subvencionables per a totes les publicacions s√≥n: les despeses d’edici√≥, impressi√≥, comercialitzaci√≥, publicitat i promoci√≥.

Bases:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=785854&language=ca_ES
Termini de presentació:
01.06.2017
Subvencions a projectes de cooperaci√≥ al desenvolupament i d’educaci√≥ per al desenvolupament 2017
Convoca:
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Descripció:

L’Ag√®ncia Catalana de Cooperaci√≥ al Desenvolupament convoca subvencions a iniciatives presentades per ONGD catalanes, per a la transformaci√≥ social, que responguin a un enfocament integrat de g√®nere i basat en drets humans i s’orientin al compliment dels objectius estrat√®gics i espec√≠fics del Pla director de cooperaci√≥ al desenvolupament 2015-2018.

Les l√≠nies de subvencions s√≥n les seg√ľents;

Línia 1. Projectes de cooperació al desenvolupament.
Donar suport a projectes de cooperaci√≥ al desenvolupament impulsats per organitzacions no governamentals de desenvolupament amb implantaci√≥ a Catalunya, que es desenvolupin en pa√Įsos receptors d’Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) a trav√©s de contraparts locals, que integrin l’enfocament de g√®nere i basat en drets humans i que responguin a les prioritats i objectius del Pla director de cooperaci√≥ al desenvolupament 2015-2018 (Pla director).

Prioritats geogràfiques:

  • Prioritat A
    Grup 1 de pa√Įsos prioritaris: Marroc, Tun√≠sia, Senegal, G√†mbia, Mo√ßambic, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Bol√≠via, Col√≤mbia i Equador.
    Grup 2 de zones i pobles d’especial atenci√≥: S√†hara Occidental, B√≤snia i Hercegovina, Palestina i Poblaci√≥ Kurda.
  • Prioritat B
    Grup 3 de pa√Įsos receptors d’AOD de l’√Äfrica Subsahariana.

L√≠nia 2 . Projectes d’educaci√≥ per al desenvolupament.
Donar suport a projectes d’Educaci√≥ per al Desenvolupament (EpD) impulsats per ONGD amb implantaci√≥ a Catalunya, que es desenvolupin a Catalunya, que integrin l’enfocament de g√®nere i basat en drets humans, que responguin a les prioritats i objectius del Pla director i que contribueixin a la construcci√≥ d’una ciutadania global cr√≠tica i transformadora.

 

Bases:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=783502&language=ca_ES
Termini de presentació:
01.06.2017
Pàgina 1 de 3123