Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

subvencions

Subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat 2019
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

L’Ajuntament de Barcelona publica la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat. Ja està disponible la informació de les bases, amb les diferents àrees i programes pels projectes que presentin les entitats, però encara no està oberta la convocatòria. 

En breu es publicarà la convocatòria a través del BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona).

El període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria del 2019 estarà comprès entre els dies 27 de desembre de 2018 i 24 de gener de 2019.

A continuació, podeu trobar el document de la convocatòria amb les àrees temàtiques i els programes: Informació convocatòria subvencions municipals 2019.

La sol·licitud i la resta de documentació estarà disponible al començament de la convocatòria en aquest mateix web. De moment, la documentació que es pot trobar a la web és la següent: 

Recordeu que per a qualsevol dubte o consulta podeu contactar amb l’assessora de finançament del CRAJ a través del correu  assessoraments@crajbcn.cat o trucant al 93 265 52 17.

El dijous 10 de gener a les 18.30h des del CRAJ es farà una sessió informativa dirigida a totes aquelles entitats interessades en les particularitats de la convocatòria a l’Espai Jove La Fontana. Ja us hi podeu inscriure a través del següent formulari: Inscripció a la sessió informativa sobre la Convocatòria de subvencions municipals 2019.

Recordeu que podeu fer qualsevol consulta podeu contactar amb l’assessora de finançament del CRAJ a través del correu assessoraments@crajbcn.cat o trucant al 93 265 52 17.

Bases:
https://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/1-llibret_convocatoria_general_2019v3.pdf
Termini de presentació:
24.01.2019
Subvencions per a entitats sense afany de lucre que hagin realitzat actuacions en l’àmbit de la salut durant el 2018
Convoca:
Departament de Salut - Generalitat de Catalunya
Descripció:

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, convoca subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que han realitzat actuacions en l’àmbit de la salut durant l’any 2018.

Les activitats subvencionables es divideixen en els tres àmbits següents:

 • a) Actuacions de foment de la salut i suport a pacients i famílies.
 • b) Actuacions per a la prevenció de la infecció per VIH/sida
 • c) Actuacions per a la prevenció i el tractament de drogodependències.

Poden sol·licitar aquestes subvencions les entitats privades sense afany de lucre que desenvolupin actuacions incloses dins d’aquests tres objectes -també els tres alhora-.

Els tràmits per a sol·licitar aquesta subvenció els podreu fer als enllaços que us facilitem a continuació:

Per a l’àmbit a) : Tràmits per a projectes de foment de la salut i suport a pacients i famílies

Per a l’àmbit b) : Tràmits per a projectes per a la prevenció de la infecció del sida

Per a l’àmbit c): Tràmits per a projectes per a la prevenció i el tractament de drogodependències

Els termini per sol·licitar aquesta subvenció finalitza el 24 de gener del 2019

La informació de la convocatòria la trobareu al següent enllaç: Convocatòria

Si teniu dubtes amb la sol·licitud de la convocatòria i/o la justificació d’un projecte subvencionat, no dubteu en demanar un assessorament a assessoraments@crajbcn.cat o trucar-nos al 932655217!

Bases:
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7512/1647717.pdf
Termini de presentació:
24.01.2019
Subvencions de la Fundació ONCE a projectes de reforç de l’ocupabilitat de persones amb discapacitat ‘Uno a uno’ 2018-2019
Convoca:
Fundació ONCE
Descripció:

La Fundació ONCE convoca els ajuts ‘Uno a uno’ per tal de fomentar les capacitats i competències laborals de les persones amb discapacitat i preparar-les en l’exercici d’una activitat professional que respongui a les demandes reals del mercat laboral actual.

Els ajuts econòmics a fons perdut que ofereix la Fundació ONCE en qualitat d’organisme Intermedi del Programa Operatiu del FSE d’Inclusió Social i Economia Social 2014-2020, es destinen a projectes de reforç de l’ocupabilitat, a través de programes de formació que incloguin formació en lloc de treball i que contribueixin a la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, qui tenen una major dificultat per trobar una feina de qualitat.

Qui les pot sol·licitar?

Les associacions, fundacions, congregacions religioses, federacions i confederacions de la discapacitat, el fi de estatutari o la definició del objecte fundacional dels quals estigui prioritàriament adreçat a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i / o de les seves famílies.

Bases:
https://www.fundaciononce.es/sites/default/files/bases_convocatoria_poises_unoauno_2018-2019.pdf
Termini de presentació:
25.01.2019
S’obre el protocol d’adhesió a la campanya d’activitats de vacances per a infants i adolescents per a l’any 2019
Convoca:
Ajuntament de Barcelona - Àrea de Drets Socials
Descripció:

Les entitats que organitzen activitats d’estiu per a infants i que vulguin adherir-se a la Campanya d’Activitats de Vacances per a Infants i Adolescents 2019-2022 ja ho podran fer a través de la presentació de sol·licituds i acompanyant-les amb la documentació requerida i les propostes d’activitats, segons el procediment establert en el protocol.

El Protocol, així com la documentació necessària, estarà a disposició de les persones interessades al següent enllaç:

Adhesió al Protocol de la campanya vacances d’estiu i homologació d’activitats 2019

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 15 de gener de 2019 i finalitzarà el dia 31 de gener de 2019 i hauran de ser presentades a qualsevol de les oficines del Registre General dels Districtes.

A Barcelona hi ha un ampli ventall d’organitzacions de l’àmbit del lleure, de l’esport, de la cultura i de l’àmbit sociosanitari, que dissenyen, gestionen i produeixen activitats d’educació en el lleure durant el període de vacances d’estiu, a través de la promoció esportiva, de l’activitat lúdica i sociocultural i de l’aprenentatge en un marc d’acció planificat i participatiu. La pràctica totalitat d’aquestes organitzacions treballen al llarg de l’any amb els infants i adolescents, i específicament durant el període estiuenc de vacances escolars, amb l’objectiu de fer gaudir als infants i adolescents d’un temps de lleure amb propostes atractives i de qualitat.

Per això l’Ajuntament de Barcelona promou la redacció d’un Protocol de la Campanya d’Activitats de Vacances d’Estiu per a infants i adolescents (la Campanya), al qual s’hi poden adherir les entitats que ho destigin que organitzen i ofereixen aquestes activitats.

Les activitats que composen la Campanya han de caracteritzar-se per ser:

 • D’educació en el lleure, engrescadores i divertides, a través de la promoció esportiva, l’activitat lúdica i sociocultural i l’aprenentatge des de la recerca i la convivència en nous entorns.
 • Basades en valors socials, pluralisme i respecte per a qualsevol creença o orientació. El civisme, la solidaritat, el respecte , la protecció del medi ambient i la seva sostenibilitat ; la convivència, l’altruisme, les actituds, els hàbits saludables i el consum responsable.
 • Accessibles, inclusives i obertes a tots els nuclis de convivència empadronats a Barcelona; – arrelades al territori i adaptades a la realitat social i comunitària dels infants; – basades en paràmetres que s’adeqüen al mercat del sector del lleure i de la promoció
  esportiva, amb una correcta relació qualitat
 • Preu, segons el preu màxim establert anualment per l’Ajuntament de Barcelona ( veure Annex 2);
 • Explicitades a través d’una programació planificada, organitzada, ben definida i segura; – amb continguts variats i equilibrats, integradors i adients a la franja d’edat dels infants i adolescents als quals s’adrecen;
 • Amb una dotació de recursos materials i infraestructurals adient i suficient per al desenvolupament dels seus continguts;
 • Amb una durada variable, d’acord amb la modalitat de l’activitat

La Campanya té la finalitat de garantir una oferta àmplia, distribuïda i equilibrada d’activitats lúdiques, esportives i culturals de les organitzacions que hagin estat identificades com aquelles que, a través de les seves accions, col·laboren en la cohesió social, la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania de Barcelona.

La Campanya vol assegurar la participació dels infants interessats en l’oferta, independentment de la capacitat econòmica de la seva família. Per això, l’Ajuntament de Barcelona activa un ampli sistema d’ajuts econòmics adreçats als nuclis de convivència empadronats a Barcelona i que puguin justificar la necessitat d’un suport econòmic. Les característiques d’aquests ajuts econòmics i suport a la inclusió, així com els requisits i procediment per accedir-hi, queden detallats a l’Annex 1 del present Protocol.

Els destinataris de l’oferta que recull la Campanya d’Activitats de Vacances d’Estiu són els nens i les nenes entre 1 i 17 anys que viuen i conviuen a la ciutat de Barcelona i hi estan empadronats amb llurs famílies.

Bases:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2019&01/022018025750.pdf&1
Termini de presentació:
31.01.2019
Convocatòria de subvencions en els àmbits de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones a favor d’entitats sense ànim de lucre – 2019
Convoca:
Diputació de Barcelona
Descripció:

Aquesta és una convocatòria per a entitats sense ànim de lucre situades a Barcelona o que hi tinguin seu permanent.

Aquestes subvencions financen projectes que tinguin com a objectiu la inclusió social, la prevenció del VIH/SIDA, la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, la compensació de dèficits de suport social i de situacions de vulnerabilitat, la promoció d’actituds i capacitats de les persones i col·lectius, la promoció de les polítiques d’igualtat, prevenció i erradicació de la violència de gènere, la convivència i el respecte a la diversitat i als drets fonamentals, afavorir l’autonomia, l’emancipació i l’associacionisme de la gent jove, donar suport i descans a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental mitjançant programes de respir i la millora de la qualitat de vida de les persones amb la capacitat d’obrar modificada i de les seves famílies mitjançant serveis complementaris a la tutela.

Quantia

Per a l’any 2019 es destinen dos milionts vint-i-cinc mil euros repartits aproximadament en:

 • Benestar Social: Un milió tres-cents mil euros (1.300.000€)
 • Igualtat i Ciutadania: tres-cents setanta-cinc mil euros (375.000€)
 • Respir i Serveis: tres-cents cinquanta mil euros (350.000€)

L’import individual a concedir a cadascun dels projectes subvencionats, fins a esgotar la dotació màxima pressupostària, es determinarà en relació als punts que s’obtinguin un cop valorats tècnicament. Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds presentades es tindrà en compte la fonamentació, oportunitat i viabilitat del projecte, la coherència de l’estructura interna, el nivell de concreció de les activitats descrites així com la incorporació d’elements d’avaluació de la qualitat. En tot cas, la subvenció concedida no podrà ser superior a la quantia sol·licitada ni podrà excedir del 50% del cost total del projecte o activitat subvencionada.

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 14 de gener de 2019 i finalitzarà el dia 4 de febrer de 2019.

Els projectes i les activitats subvencionades hauran de ser desenvolupades durant el període comprés entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019.

Les entitats només es podran presentar a un sol àmbit (Benestar Social, Igualtat i Ciutadania, o Respir i Serveis complementaris a la tutela) i només podran presentar un únic projecte.

Bases:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&12/022018025556.pdf&1
Termini de presentació:
04.02.2019
Pàgina 1 de 212