Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

subvencions

Subvencions per a projectes d’entitats sense ànim de lucre per al foment de l’ús de la llengua catalana a Catalunya – 2019
Convoca:
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:

Són subvencions per promoure actuacions específiques per fomentar l’ús de la llengua catalana a Catalunya.
Aquesta línia de subvencions promou les actuacions següents:

          a) Actuacions que afavoreixin la presència i l’ús de la llengua catalana, preferentment en els àmbits laboral, empresarial, tecnològic, cultural i del lleure.
          b) Actuacions que afavoreixin l’ús de la llengua catalana: accions de sensibilització, grups i tallers de conversa, parelles lingüístiques.
          c) Jornades i sessions sobre la llengua catalana.
          d) Premis i reconeixements a actuacions vinculades al foment de l’ús i la qualitat de la llengua catalana.

Queden exclosos d’aquesta convocatòria els projectes que tenen com a objecte:
          a) L’edició de llibres, revistes i butlletins en qualsevol format.
          b) L’organització d’espectacles musicals i teatrals, i activitats culturals similars.
          c) L’organització de cursos de català.

Bases:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=847424
Termini de presentació:
22.05.2019
Subvencions per a activitats literàries – 2019
Convoca:
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:

Subvencions per a activitats literàries: Creació

L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport a la creació d’obres literàries en llengua catalana en tots els gèneres i les modalitats, inclosos els textos teatrals i els guions audiovisuals, tant d’autors consagrats com de nous creadors. Es subvenciona la dedicació de l’autor a la creació literària.

Subvencions per a activitats literàries: Traductors i traductores

Són subvencions per donar suport a traductors i traductores per a la traducció al català d’obres literàries d’especial relleu en altres llengües.

Subvencions per a activitats literàries: Investigació

L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport a projectes destinats a ser publicats en forma d’assaigs o estudis, a ser desenvolupats com a recursos digitals o exposicions, o a fer accessibles fons literaris personals.

Subvencions per a activitats literàries: Recursos digitals

Són subvencions per donar suport a la creació o renovació de recursos digitals tecnològicament innovadors, aplicacions mòbils (apps), itineraris digitals, documentals multimèdia (webdocs), projectes de realitat virtual i augmentada, sobre literatura catalana.

Subvencions per a activitats literàries: Activitats de promoció

L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport a activitats de promoció i difusió de la literatura en català la realització de les quals s’efectuï dins els territoris del domini lingüístic.

Bases:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=847444
Termini de presentació:
22.05.2019
Subvencions destinades a programes d’atenció, defensa o representació de les víctimes d’accidents de trànsit – 2019
Convoca:
Dirección General de Tráfico
Descripció:

Les subvencions es destinaran a finançar la realització de programes o projectes dirigits a la població general o a col·lectius de risc específic l’objectiu de les quals sigui la prevenció d’accidents de trànsit o la reducció de les seves conseqüències, prioritzant aquells que s’aliniin amb els àmbits prioritaris d’actuació que es fixin per la Direcció General de Trànsit en cada convocatòria. 

Es finançaran, també, projectes d’atenció directa a les víctimes d’accidents de trànsit que incloguin accions orientades a minimitzar l’impacte dels accidents tant en l’àmbit de la salut física i mental com en els àmbits d’orientació jurídica i la reinserció socio-laboral. 

 

Bases:
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/24/pdfs/BOE-B-2019-17988.pdf
Termini de presentació:
23.05.2019
Subvencions a activitats amb càrrec a l’assignació tributària de l’IRPF – 2019
Convoca:
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Descripció:

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social obre la convocatòria anual de subvencions en l’àmbit de les competències de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, per a la realització d’activitats d’interès general.

Col·lectius beneficiaris:

Cruz Roja Española i les entitats o organitzacions del Tercer Sector d’Acció Social.

Relació de programes, prioritats i requisits:

A. Programes d’atenció a les persones amb necessitats d’atenció intgral sociosanitària.

 • Programes estatals de difusió, informació, assessorament, sensibilització i apoderament de les persones amb necessitats d’atenció integral sociosanitària.
 • Programes estatals d’atenció a persones amb necessitats d’atenció integral sociosanitària en la societat en general i a les persones recloses, exrecloses i sotmeses a mesures alternatives.
 • Programes estatals d’investigació aplicada, d’innovació i de difusió del coneixement generat en el camp de l’atenció a persones amb necessitats sociosanitàries.
 • Programes estatals de col·laboració i cooperació tècnica de les entitats del Tercer Sector d’àmbit estatal amb l’Administració General de l’Estat i amb entitats supraestatals, en el camp de l’atenció a persones amb necessitats sociosanitàries.
 • Programes estatals d’enfortiment del Tercer Sector d’àmbit estatal que actua en el camp de l’atenció a persones amb necessitats sociosanitàries.

B. Programes d’atenció a les persones amb necessitats educatives o d’inserció laboral.

 • Programes estatals de sensibilització i conscienciació per a l’activació laboral i el foment de l’emprenedoria.
 • Programes estatals d’atenció a persones amb necessitats educatives o d’inserció laboral.
 • Programes estatals d’investigació aplicada i de difusió del coneixement generat en matèria educativa o inserció laboral.
 • Programes estatals de col·laboració i cooperació tècnica de les entitats del Tercer Sector d’àmbit estatal amb l’Administració General de l’Estat i amb entitats supraestatals, en l’àmbit de l’atenció educativa, l’acreditació de competències i la inserció laboral.
 • Programes estatals d’enfortiment del Tercer Sector d’àmbit estatal en matèria d’atenció a les persones amb necessitats educatives o d’inserció laboral.

C. Programes per al foment de la seguretat ciutadana i la prevenció de la delinqüència.

 • Programes estatals de difusió, prevenció, sensibilització i apoderament de les persones en matèria de seguretat ciutadana i prevenció de la delinqüència.
 • Programes estatals d’assistència integral a les víctimes de delictes violents, en particular, de delictes relacionats amb totes les formes de violència contra les dones, inclosa la violència domèstica, per al foment de la seguretat ciutadana i la prevenció de la delinqüència.
 • Programes estatals d’investigació aplicada i de difusió del coneixement generat en matèria de seguretat ciutadana i de prevenció de la delinqüència.
 • Programes estatals de col·laboració i cooperació tècnica de les entitats del Tercer Sector d’àmbit estatal amb l’Administració General de l’Estat i amb entitats supraestatals, en l’àmbit de la seguretat ciutadana i la prevenció de la delinqüència.
 • Programes estatals d’enfortiment del Tercer Sector d’àmbit estatal en matèria de seguretat ciutadana i la prevenció de la delinqüència.

Per tenir més informació, podeu consultar la convocatòria a l’enllaç següent: Convocatòria

Bases:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8621.pdf
Termini de presentació:
27.05.2019
Subvencions a projectes i actuacions d’entitats i associacions veïnals dels barris d’habitatges administrats o gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya – 2019
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Agència de l'Habitatge de Catalunya
Descripció:

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya convoca subvencions per al finançament de projectes socials d’actuacions comunitàries amb activitats de cohesió social, per a l’adequació o manteniment de dependències, amb la finalitat de fomentar la cohesió social, el teixit associatiu i el civisme veïnal.

Entitats destinatàries

Les subvencions s’adrecen a les entitats i associacions veïnals que actuïn en barris amb un parc d’habitatges de lloguer públic i administrats o gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i en àrees de risc d’exclusió residencial o amb degradació urbana.

Actuacions subvencionables

 • Programa A · Projectes d’actuacions comunitàries, consistents en activitats de foment d’actuacions relacionades amb les comunitats de propietaris i residents.
 • Programa B · Projectes d’adequació, rehabilitació i manteniment de les dependències que constitueixen la seu de les entitats i associacions veïnals i dels espais o elements comuns.

Per a saber-ne més, consulteu l’enllaç següent: Més informació

Bases:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=823019&language=ca_ES
Termini de presentació:
28.05.2019
Pàgina 1 de 3123