Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

subvencions

Subvencions per a la realització de projectes del Programa empleaverde 2018
Convoca:
Fundación Biodiversidad
Descripció:

La Fundación Biodiversidad convoca subvencions per al recolzament a projectes que engeguin actuacions dirigides a fomentar la creació i millora de l’ocupació i a empreses en activitats econòmiques vinculades al medi ambient.

Les activitats objecte de subvenció hauran de tenir com a objectius els següents:
crear ocupació verda i blava
millorar les competències i qualificacions dels treballadors en sostenibilitat
impulsar la innovació social amb impacte ambiental positiu
promoure la creació i creixement d’empreses verdes i blaves
connectar els ecosistemes europeus de suport a l’emprenedoria i ocupació verda i blava

Col·lectius destinataris:

 • Dones
 • Altres col·lectius prioritaris:
 • Joves de fins a 35 anys.
 • Majors de 45 anys.
 • Persones immigrants.
 • Persones amb discapacitat.
 • Residents en àrees protegides i/o zones rurals.

Dotació
La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 8.965.000 euros. L’import per a cada línia queda distribuïda de la següent manera:

Crea

 • Empleaverde Crea: 7.018.000€
 • Empleaazul Crea: 352.000€

Innova

 • Empleaverde Innova: 473.000€
 • Empleaazul Innova: 352.000€

Impulsa

 • Empleaazul Impulsa: 495.000€

Connecta

 • Empleaverde Connecta: 275.000€
Bases:
http://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/multimedia/archivos/bases_reguladoras_fse_0.pdf
Termini de presentació:
30.04.2018
Subvencions per a la planificació, la gestió i el seguiment de Plans de Desenvolupament Comunitaris a la ciutat de Barcelona
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

L’Ajuntament de Barcelona obre convocatòria de subvencions per a la planificació, la gestió i el seguiment de Plans de Desenvolupament Comunitaris a la ciutat de Barcelona.

Els projectes que seran objecte de la subvenció han de tenir com a objectiu principal la cohesió i la inclusió social i es realitzaran mitjançant accions comunitàries de foment de les relacions socials, de pertinença i de cooperació entre membres d’un determinat espai de convivència,. Els projectes han d’incorporar l’atenció i apoderament de col·lectius vulnerables, de població amb diversitat funcional i d’orígens diversos.

Bases:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2015&06/022015015338.pdf&1
Termini de presentació:
01.05.2018
Subvencions a la cultura popular i a l’associacionisme cultural
Convoca:
Generalitat de Catalunya, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:

La Generalitat de Catalunya, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural acaba de convocar les subvencions en l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a l’any 2018, per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme.

Bases:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=814736&language=ca_ES
Termini de presentació:
02.05.2018
Subvencions per a la promoció de la música 2018
Convoca:
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Institut Català de les Empreses Culturals
Descripció:

L’Institut Català de les Empreses Culturals convoca subvencions per a donar suport a activitats de promoció de la música, de caràcter professional, en els àmbits de la formació, la producció i els projectes globals.

Contingut:
Modalitats subvencionables

 • Suport a la formació.
 • Suport a l’organització d’activitats de formació adreçades a professionals del sector i de perfeccionament en forma de seminaris, jornades, tallers i cursos. Les activitats de formació han de ser de pagament.
 • Suport a la producció.
 • Suport a la producció d’un espectacle musical de nova creació, d’alt interès cultural. Ha de ser la presentació d’una producció singular de gran format o que integri una posada en escena. S’ha d’acreditar l’estrena pública de la producció, en el període subvencionable, amb el compromís formal de l’auditori o espai d’exhibició corresponent.
 • Suport a projectes globals.
 • Suport a projectes de promoció de la música que incloguin activitats relacionades amb els àmbits següents: recerca, formació, publicacions, producció i exhibició.
Bases:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=813250&language=ca_ES
Termini de presentació:
10.05.2018
Convocatòria per a l’atorgament de subvencions per l’arranjament i adequació dels locals d’entitats de caire cultural representatives d’altres ciutats i comunitats autònomes amb seu social a la ciutat de Barcelona per l’any 2018
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

Es convoquen subvencions per a l’arranjament i adequació dels locals d’entitats de caire cultural representatives d’altres ciutats i comunitats autònomes amb seu social a la ciutat de Barcelona per l’any 2018.

Bases:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&04/022018008325.pdf&1
Termini de presentació:
18.05.2018
Pàgina 1 de 212