Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

Premi

21a edició del Concurs de Cartells de la Festa Major del Poble-sec, Districte de Sants-Montjuïc
Convoca:
Ajuntament de Barcelona, Districte de Sants- Montjuic
Descripció:

En el marc de la celebració de la Festa Major del Poble-sec 2018, la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec, amb la col·laboració del Districte de Sants-Montjuïc, ha convocat la 21a edició del Concurs de cartells de la Festa Major del Poble-sec.

Aquest concurs té com a finalitat potenciar la creació artística i incentivar la participació d’artistes professionals i novells, per tal d’aconseguir una col·laboració ciutadana plural i donar difusió a la Festa Major del barri del Poble-sec.

El disseny que resulti guanyador serà premiat i se’n farà ús amb un cartell i un programa de mà, sense perjudici de realitzar altres elements de difusió.

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la 21a edició del Concurs de cartells de la Festa Major del Poble-sec 2018, per tal de promoure una participació plural i una implicació d’artistes amb diferents graus d’experiència en la Festa Major del barri del Poble-sec.

El concurs es durà a terme en el marc de la promoció cultural i artística, i amb la finalitat de fomentar la implicació ciutadana en la festivitat del barri.

La participació és oberta tant a professionals com a artistes novells de qualsevol edat, tenint en compte que en cas de tractar-se d’un o d’una menor d’edat, serà necessari afegir a les dades de l’autor o l’autora (en sobre a part de l’original amb pseudònim), les dades d’un tutor o tutora. El participant s’haurà de trobar al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i no tenir cap deute amb l’Ajuntament de Barcelona.

Podrà ser presentada al concurs qualsevol obra que s’ajusti a l’objecte de la convocatòria i que, a criteri del jurat, compleixi amb els següents requisits:

– El tema del cartell és lliure, però es valorarà positivament que la creació artística faci ús de motius o imatges que puguin associar-se al barri del Poble-sec o a la seva història, així com la inclusió d’algun motiu al·lusiu a la diversitat cultural.

– Els dissenys es podran realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en quatre colors.

Tanmateix, no s’admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i/o volums enganxats. – L’obra haurà d’incloure necessàriament les frases “Festa Major del Poble-sec”, “Del 13 al 22 de juliol de 2018” – Es tindrà en compte la inclusió en el disseny d’algun motiu al·lusiu a la Celebració del 75è aniversari de la presència de la Sala de ball Apolo al barri del Poble-sec.

– El cartell portarà darrere un pseudònim i, en un sobre a part, les dades identificatives de la persona participant. Les obres presentades que no reuneixin els requisits anteriors no seran admeses a concurs.

Bases:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&03/022018005532.pdf&1
Termini de presentació:
11.05.2018
2n Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta, Districte de Sants-Montjuïc
Convoca:
Ajuntament de Barcelona, Districte de Sants- Montjuic
Descripció:

En el marc de la celebració de la Festa Major de la Bordeta 2018, la Comissió de de Veïns i Veïnes de la Bordeta amb la col·laboració del Districte de Sants-Montjuïc, han convocat la 2a edició del Concurs de cartells de la Festa Major de la Bordeta. Aquest concurs té com a finalitat potenciar la creació artística i incentivar la participació d’artistes professionals i novells, per tal d’aconseguir una col·laboració ciutadana plural i donar difusió a la Festa Major del barri de la Bordeta. El disseny guanyador serà premiat i esdevindrà la imatge publicitària que s’utilitzarà en el cartell, programa de mà i d’altres elements de difusió.

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la 2a edició del Concurs de cartells de la Festa Major de la Bordeta de l’any 2018, per tal de promoure una participació plural i una implicació d’artistes amb diferents graus d’experiència en la Festa Major del barri de la Bordeta. El concurs es durà a terme en el marc de la promoció cultural i artística, i amb la finalitat de fomentar la implicació ciutadana en la festivitat del barri.

La participació és oberta tant a professionals com a artistes novells de qualsevol edat, tenint en compte que en cas de tractar-se d’un o d’una menor d’edat, serà necessari afegir a les dades de l’autor o l’autora (en sobre a part de l’original amb pseudònim), les dades d’un tutor o tutora. El participant s’haurà de trobar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i no tenir cap deute amb l’Ajuntament de Barcelona.

Bases:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&03/022018005534.pdf&1
Termini de presentació:
18.05.2018
Germinador Social 2018 · Concurs d’innovació per a la transició energètica
Convoca:
Som Energia i Coop57
Descripció:

Som Energia i Coop57 presenten la segona edició del Germinador Social, un concurs per estimular la creació de models socials innovadors amb l’objectiu de promoure nous agents locals per a la transició energètica.

Contingut:

El Germinador Social és un concurs per a projectes dins l’economia social i solidària en l’àmbit de les energies renovables i l’eficiència energètica, que contribueixin a la democratització de l’energia i l’empoderament de les persones usuàries.

El concurs és obert a qualsevol forma legal d’economia social i solidària:

 • Cooperatives.
 • Societats laborals.
 • Mutualitats.
 • Empreses d’inserció.
 • Centres Especials de Treball.
 • Societats Agràries de Transformació.
 • Associacions.
 • Fundacions.

Categories:

 • Eficiència energètica (llars, organitzacions, big data, IoT, business inteligence…).
 • Formació (assessorament, consultoria, educació…).
 • Generació renovable (autoproducció, eòlica, solar, hidràulica, biogàs…).
 • Medi urbà o rural (alimentació, smart city, biotech, agrotech…).
 • Mobilitat Sostenible (vehicles elèctrics, mobilitat compartida, bateries…).
 • Pobresa Energètica (Incidència política, social, econòmica, difusió…).
 • Procomuns (comunitat, família, salut, intercanvi, banc del temps…).
 • Altres (altres projectes d’innovació social per a la transformació energètica).

Premis

Som Energia lliurarà a través de donatiu voluntari l’import total de 25.000 € a distribuir entre els projectes premiats.

La Fundació Coop57 bonificarà una part dels costos financers d’un possible préstec als projectes seleccionats:

 • Si el projecte ho requereix, s’ofereix la possibilitat de sol·licitar finançament a Coop57 per a la posada en marxa del projecte en condicions avantatjoses.
 • Si Coop57 convé a concedir-hi el préstec, la Fundació de Coop57 bonificarà part del cost financer associat.
 • La bonificació consistirà en la reducció del 50% del cost financer del préstec durant els dos primers anys.
 • Concessió del préstec per part de Coop57:
  • Per accedir a un préstec de Coop57, l’entitat s’ha de convertir, prèviament, en sòcia de serveis de Coop57.
  • Posteriorment, la Comissió Tècnica de Coop57 valorarà la viabilitat econòmica per a l’aprovació del finançament.
  • En el cas de concedir-se, el préstec tindria les següents característiques:
   • Import del préstec:
    • A definir segons les necessitats del projecte.
    • Import màxim: 300.000 euros.
   • Termini de devolució:
    • A definir segons les necessitats del projecte.
    • Termini màxim: 10 anys.
    • Possibilitat de fins a 1 any de carència.
   • Cost financer (sense aplicar bonificació):
    • 3% anual.
   • Garanties: avals personals mancomunats.

També s’oferirà assessorament tècnic, jurídic i administratiu en la implementació del projecte, subjecte a la disponibilitat de l’Equip Tècnic de Som Energia.

Així com la possibilitat de connectar amb iniciatives similars de l’àmbit europeu a través de REScoopEU.

Bases:
https://docs.google.com/document/d/1IfwzO_1RNjxLoZM1UruqAf9suO-9jwaSZsUWAmsIR4k/edit
Termini de presentació:
21.05.2018
Concurs de curts per a joves combat l’homofòbia al Casal Lambda
Convoca:
Casal Lambda
Descripció:

El centre associatiu llença la tercera edició del Concurs ‘Implica’t’, amb l’objectiu de sensibilitzar sobre els drets del col·lectiu LGTB.

El Casal Lambda torna a obrir una edició, enguany la tercera, del concurs d’audiovisuals ‘Implica’t contra l’homofòbia’, una iniciativa que té l’objectiu de reconèixer socialment els drets del col·lectiu LGTB i lluitar contra l’odi envers persones que tenen una orientació sexual cap a persones del mateix sexe. Amb el suport de dues llibreries especialitzades en temàtica LGTB, Cómplices i ANTINOVS, la convocatòria va adreçada a l’alumnat de secundària, batxillerat, cicles i ensenyaments postobligatoris no universitaris, així com a altres casals i entitats de joventut d’arreu de Catalunya.

En aquest concurs les peces seran curtmetratges de no més de cinc minuts, aquest és el format que s’haurà de presentar per optar a alguns dels premis.

Com que és un concurs dirigit a la comunitat educativa i als joves, les bases del mateix indiquen que els curts hauran d’anar acompanyats amb cartes signades pels centres educatius, el professorat responsable del projecte, i en el cas dels menors d’edat, dels seus tutors legals.

El Casal Lambda ha establert una sèrie de condicions a les bases per acreditar el material presentat. Totes aquestes condicions es poden consultar a les bases del concurs.

El curtmetratge guanyador es donarà a conèixer durant la 23a Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià ‘Fire’, un festival de pel·lícules i documentals per combatre l’homofòbia i promoure el respecte cap a la diferència i la igualtat de gènere. El jurat que valorarà les obres presentades estarà format per membres del Casal Lambda i persones dedicades al cinema en el seu àmbit professional.
Pel que fa als premis, el curtmetratge guanyador serà projectat a l’edició de ‘Fire’ que tindrà lloc el 2018, a més de rebre una targeta regal de l’FNAC valorada en 400€. El centre educatiu del curt guanyador rebrà un lot de publicacions, bibliografia i vídeos de temàtica LGTB. Així doncs, totes les persones interessades podran presentar els seus materials entre el 28 de maig i l’1 de juny.

Bases:
http://www.lambda.cat/index.php/assessories/assessoria-educativa/curts-homofobia/604-3er-edicio-concurs-de-curtmetratges-contra-l-homofobia-implica-t
Termini de presentació:
01.06.2018
VIII Premis Fundació Novia Salcedo a l’excel·lència en la integració professional dels joves
Convoca:
Fundació Novia Salcedo
Descripció:

VIII Premis Fundació Novia Salcedo a l’excel·lència en la integració professional dels joves

La Fundació Novia Salcedo engega una nova edició dels seus premis anuals a la tasca i el compromís de persones, empreses i institucions per a la millora de l’empleabilitat de les persones joves des del marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

Contingut:

En concret, la convocatòria fa referència als següents objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030:

 • ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge urant tota la vida per a tothom.
 • ODS 5. Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar a totes les dones i nenes.
 • ODS 8. Fomentar el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, la plena ocupació i productiva, i el treball digne per a tothom.
 • ODS 10. Reduir la desigualtat a i entre tots els països. 

  En aquesta vuitena edició s’adjudicaran els següents Premis:

 • a la Persona
 • al Jove
 • a l’Empresa gran
 • a la Petita i mitjana empresa
 • a les Administracions i societats públiques
 • a Institucions i/o Organitzacions
Bases:
http://www.premionoviasalcedo.es/wp-content/uploads/2018/03/PREMIO-NOVIA-SALCEDO-VIII-EDICI%C3%93N.pdf
Termini de presentació:
08.06.2018
Pàgina 1 de 212