Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

Premi

Premi Comerç de Barcelona
Convoca:
L’Ajuntament de Barcelona - Regidoria de Turisme, Comerç i Mercats
Descripció:

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Regidoria de Turisme, Comerç i Mercats, convoca un any més una nova edició del Premi Comerç de Barcelona. Enguany s’unifica en aquesta convocatòria la vint – i -unena edició del Premi Comerç de Barcelona i la novena edició del Premi Mercats de Barcelona, Jordi Maymó. Barcelona és una ciutat amb moltes realitats comercials, totes elles adaptades a l’entorn que l’espai urbà els hi ofereix, des del comerç de barri, als dels principals eixos de destí de compres.

Aquest Premi vol reconèixer a aquells establiments comercials que han sabut evolucionar en la proposta a client, gestionar la continuïtat dels seus models de negoci i contribuir de manera permanent a la dinamització comercial de Barcelona, i a la seva referència comercial. Es consolida el reconeixement de la ciutat a la tasca dels nostres comerciants de la xarxa de mercats municipals i de les seves associacions de venedors, especialment a les iniciatives empresarials que aporten valor afegit, a les dinamitzacions comercials que s’estan duent a terme, i a les persones que treballen en el món dels mercats i que contribueixen a fer de Barcelona una ciutat moderna i emprenedora de la qual tots ens sentim orgullosos, i dels seus mercats un valor en alça i un referent mundial.

Bases:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&05/022018011484.pdf&1
Termini de presentació:
29.06.2018
II Premi Interuniversitari Colònies i Educació
Convoca:
Plataforma per a la promoció de les colònies escolars
Descripció:

La Plataforma per a la promoció de les colònies escolars convoca el segon premi interuniversitari per fomentar l’estudi i la recerca de les estades educatives dels infants i joves a les cases de colònies de Catalunya.

Objectiu

Donar visibilitat i reconeixement a aquells treballs de grau que tinguin per objecte la descripció, l’anàlisi i la recerca de les estades d’infants i joves a cases de colònies en relació amb els sistemes educatius i amb el seu context social, cultural i tecnològic. Els treballs poden adoptar una perspectiva històrica, pedagògica, social o cultural, i es valora especialment l’enfocament innovador cap a aquesta activitat d’educació en el lleure

A qui s’adreça?

A estudiants de grau de qualsevol estudi vinculat amb el món de l’educació, la formació del professorat, la pedagogia, l’educació social, el treball social, l’activitat física-esportiva o la gestió cultural que hagin d’elaborar treballs de curs com a part necessària del seu currículum i, per tant, de l’obtenció de la titulació dels estudis cursats.

Dotació: 1.000 euros

El Premi compta amb el suport de la Direcció General de Joventut i del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. El convoquen les tres entitats impulsores del Projecte Colònies i Educació conjuntament amb les set facultats d’educació de les universitats catalanes.

Bases:
https://coloniesieducacio.wordpress.com/premi-interuniversitari-colonies-i-educacio/bases-del-premi-interuniversitari-colonies-i-educacio/
Termini de presentació:
30.06.2018
XI Concurs d’Articles sobre la Unió Europea
Convoca:
Comissió Europea
Descripció:

La representació de la Comissió Europea a Barcelona ofereix als  futurs professionals de la comunicació l’oportunitat de capbussar-se en la realitat comunitària tot escrivint un article sobre la UE. Els guanyadors del concurs tenen l’oportunitat de participar en un viatge de periodistes a Brussel·les i conèixer de prop les institucions europees. A més, els articles seleccionats es publiquen al diari Ara.

Dades clau del concurs:

  • Els articles hauran de tractar sobre la UE, les seves polítiques, prioritats i programes; sobre el procés de construcció europea o la idea d’Europa.
  • Adreçat tant a joves fins a 30 anys que estiguin estudiant en un centre universitari de la UE o que s’hagin llicenciat o graduat en els darrers 5 anys.
  • La data límit per entregar els treballs és el 27 de maig del 2018 a les 12h de la nit.
  • Es podran enviar articles informatius o d’opinió que competiran en categories diferents.
  • Els treballs s’han d’enviar a l’adreça: comm-bcn-concurs@ec.europa.eu
  • (link sends e-mail)
  • Els articles guanyadors es publicaran al diari ARA i els seus autors participaran en un viatge de periodistes a Brussel·les
Bases:
https://ec.europa.eu/spain/barcelona/youth/eu-articles/bases-xi-concurs-darticles-sobre-la-ue_ca
Termini de presentació:
30.06.2018
V Premi Rafel Tudó de dansa tradicional catalana
Convoca:
Esbart Català de Dansaires
Descripció:

L’Esbart Català de Dansaires convoca la cinquena edició del Premi Rafel Tudó, de convocatòria quinquennal.

L’objectiu d’aquest premi és el reconeixement de treballs realitzats sobre dansa tradicional catalana: estudis històrics, antropològics, etnogràfics o etnològics; estudis sobre un ball concret, un tipus de ball o d’una zona geogràfica; materials pedagògics; reculls musicals, reconstruccions, etc.

El premi és un trofeu commemoratiu, l’edició de l’obra a través de cinquanta exemplars de l’obra editada.

Bases:
https://www.irmu.org/centers/call/162
Termini de presentació:
30.06.2018
3a Edició del “Premi boboli suma”
Convoca:
boboli
Descripció:

Boboli, responent a la seva identitat i compromís amb la infància, convoca la Tercera Edició del Premi Boboli suma, dirigit a totes aquelles entitats que treballen pels Drets de l’Infant.

Coincidint amb el Dia Universal del Nen, el proper 20 de novembre del 2018, es realitzarà l’acte de lliurament dels Premis donant reconeixement i suport a tres projectes d’àmbit nacional que promocionin, en aquesta edició, el dret a la alimentació, recollit en la Declaració de Drets de l’Infant per defensar les necessitats bàsiques de la infància.

Objecte del premi:

L’edició d’aquest any, reconeixerà el treball de les entitats sense ànim de lucre que
contribueixin al dret a l’alimentació adequada a la infància de 0 a 12 anys.
Les línies d’actuació d’aquest Premi es centren en:
• Reduir la desnutrició
• Promoure la nutrició saludable
• Incrementar l’accés als aliments bàsics

Podran optar als ajuts les entitats sense ànim de lucre que actuïn dins del territori nacional i gestionin el projecte per al qual se sol·licita l’ajuda.
Els projectes hauran de ser realitzables durant el 2019.

Premi:

D’entre tots els projectes presentats, el Comitè del Premi Boboli suma
seleccionarà tres projectes finalistes amb 8.000 euros cadascun.

Requisits:

Les entitats sol·licitants hauran de reunir els següents requisits:

• Estar constituïdes legalment com a entitats sense ànim de lucre.
• Estar inscrites en el registre corresponent amb una antiguitat de tres anys des de la publicació d’aquest premi.
• Tenir experiència demostrada de, com a mínim tres anys, en l’àmbit objecte de l’activitat.
• Estar al corrent de les obligacions fiscals i laborals.
• L’Entitat haurà d’estar subjecta a la Llei 49/2002.
• Els estatuts de l’entitat han d’estar d’acord amb l’objecte del Premi.

Cada entitat només podrà presentar un projecte en aquesta convocatòria.
L’incompliment de qualsevol d’aquests requisits serà motiu d’exclusió de la convocatòria.

Criteris de valoració:
• Demostrar capacitat econòmica i tècnica per desenvolupar el projecte.
• Fer pública la memòria econòmica i d’activitats a la pàgina web.
• Disposar de persones voluntàries vinculades al projecte, i d’un Pla de voluntariat.
• L’abast i nombre de beneficiaris directes.
• El treball en xarxa amb altres actors del territori, amb convenis de col·laboració.
• Demostrar que treballa per la seva sostenibilitat present i futura, a través de la diversificació d’ingressos.
• Comptar amb auditoria externa de comptes dels últims dos exercicis econòmics tancats.
• Codi ètic i de bones pràctiques publicat a la pàgina web.

Bases:
http://newsimages.boboli.es/suma/02_Bases%20boboli%20suma%202018.pdf?_ga=2.154519032.190092490.1527493738-2037976502.1527493738
Termini de presentació:
30.06.2018
Pàgina 1 de 3123