Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

Premi

Premis EMAS Catalunya
Convoca:
Club EMAS
Descripció:

Els Premis EMAS Catalunya es realitzen cada dos anys i estan adreçats a qualsevol organització registrada EMAS que disposi com a mínim d’un centre ubicat a Catalunya. Són un estímul per promoure la millora ambiental d’aquestes organitzacions.

4 categories

 • Millor declaració ambiental
  Es poden presentar les declaracions ambientals complertes o simplificades en qualsevol format (paper, digital, altres).
 • Millor acció d’implicació de les parts interessades
  Per a iniciatives que estiguin adreçades a interactuar i implicar les diferents parts interessades, ja siguin internes (personal, col·laboradors, etc.) o externes (veïns, administració, ONGs, clients, proveïdors, etc.). Es pot presentar qualsevol acció de comunicació ambiental que tingui l’objectiu de sensibilitzar i/o informar a les parts interessades (internes o externes) sobre els aspectes i el comportament ambiental de l’organització, sobre les millores del sistema de gestió, així com també sobre actuacions per fer créixer el coneixement de la marca EMAS: campanyes de sensibilització, pòsters, exposicions, vídeos i/o altres eines de comunicació, així com també altres actuacions d’implicació que van més enllà de la comunicació (concursos, mecanismes d’incentivació dels treballadors, jornades de portes obertes, etc.).
 • Millora del comportament ambiental
  Per a millores de qualsevol vector ambiental aconseguides en el marc de l’EMAS. Aquestes millores poden consistir, per exemple, tant en millores de processos com de pràctiques, o la modificació/innovació en productes i serveis i que per tant, aconsegueixin reducció d’emissions (atmosfèriques, de residus, etc.), o bé de recursos (materials o energètics) o reducció dels seus corresponents impactes.
 • Millor projecte en Tàndem (exclusiva 2018)
  Per al millor projecte de col·laboració en matèria de medi ambient que s’hagi portat a terme de manera conjunta entre una organització i una o més entitats/organitzacions. L’objectiu d’aquesta cooperació ha d’incorporar beneficis adreçats tant a l’organització o empresa com al partner del tercer sector. 

Com es presenta la candidatura?
Mitjançant correu electrònic a l’adreça electrònica info@clubemas.cat
Enviant o lliurant la documentació a la seu del Club EMAS, c/ Aragó n. 208-210, àtic 1a 08011 Barcelona.

Bases:
http://www.clubemas.cat/mm/file/PREMIS%20EMAS%202018/BasesPremisEMASCatalunya2018%2Btandem.pdf
Termini de presentació:
20.09.2018
Premis ENERINVEST
Convoca:
Plataforma ENERINVEST
Descripció:

La Plataforma ENERINVEST convoca la primera edició d’aquests premis que volen reconèixer actuacions innovadores per al finançament de projectes d’energia sostenible a l’Estat espanyol.

Objectius

Reconèixer i incentivar la recerca d’alternatives financeres i models de negoci que hagin fet possible executar inversions en energies renovables i eficiència energètica, tant des del sector públic com des de les empreses.
Premiar i ajudar a identificar les entitats bancàries i financeres que han optat per oferir nous esquemes de finançament i ampliar els seus serveis de suport econòmic i d’assessorament a persones emprenedores en projectes d’energia sostenible, adaptant-se així a les necessitats especials d’aquests sectors.
Informar i orientar els potencials inversors i promotors en energia sostenible, mostrant casos d’èxit que es puguin replicar i millorar els propers anys, per a aconseguir objectius globals d’estalvi en l’ús de l’energia i de reducció d’emissions de CO2 al territori espanyol. 

Categories

Categoria 1: Projectes d’energia sostenible en el sector públic.
Es premiarà la millor actuació per a la promoció de l’energia sostenible que hagi implementat una formula o model de negoci innovador en el seu finançament, executat en el sector públic.

Categoria 2: Projectes d’energia sostenible en el sector privat.
Es premiarà el millor projecte o actuació en energia sostenible que hagi implementat una formula o model de negoci innovador en el seu finançament, executat en el sector privat.

Categoria 3: Mecanismes de finançament innovadors d’aplicació a projectes d’energia sostenible.
Es reconeixerà el millor mecanisme o formula de finançament innovadora d’aplicació a projectes d’energia sostenible, posada en marxa des d’una entitat financera o d’inversió.

Bases:
https://www.enerinvest.es/docs/I%20Premios%20Enerinvest%20-%20Bases%20de%20la%20Convocatoria.pdf
Termini de presentació:
21.09.2018
Premi Francesca Bonnemaison a la recerca en polítiques de gènere
Convoca:
Francesca Bonnemaison
Descripció:

Es convoca el premi a la recerca en polítiques de gènere, Francesca Bonnemaison, per fomentar la investigació i les eines d’interès públic o social que tinguin per finalitat el disseny i la viabilitat de la implementació de polítiques de gènere a nivell municipal, de l’Oficina de les Dones i LGTBI de la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania.

L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió i pagament del premi que atorgui la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de les Dones i LGTBI, destinat a finançar projectes que tinguin com a objectiu donar suport a la investigació -acció en polítiques de gènere i a dissenyar eines per a la seva aplicació als ajuntaments de la demarcació de Barcelona.

Podrà ser beneficiària d’aquest premi la persona física, de qualsevol nacionalitat, que tingui el nivell acadèmic corresponent a una llicenciatura, diplomatura o a un grau universitari, per realitzar l’activitat per la que s’atorga el premi, i no estar afectada per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Bases:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&09/022018016367.pdf&1
Termini de presentació:
23.09.2018
Convocatòria dels premis de foment de l’ocupació Josep M. Piñol
Convoca:
Acció Solidària contra l’Atur
Descripció:

Els Premis al Foment de l’Ocupació Josep M. Piñol estan organitzats per Acció Solidària contra l’Atur, que té com a missió mobilitzar la ciutadania i lluitar per canviar la situació d’injustícia des de la solidaritat i no des de la beneficència.

Els projectes que es presentin al concurs poden guanyar una dotació de 10.000 euros per ajudar en la seva implementació i el seu desenvolupament. Es concedeix un premi a la millor trajectòria i una altre a la iniciativa més innovadora.

Pots consultar les bases del concurs des del web de l’entitat. També pots descarregar els formularis d’inscripció per poder presentar-se a la categoria de millor trajectòria i a la d’iniciativa més innovadora.

El termini per presentar les propostes finalitzarà el 28 de setembre i la decisió del jurat es donarà a conèixer durant el mateix acte d’entrega dels premis, que tindrà lloc el 20 de novembre a les 19 hores al Palau Macaya, a Barcelona.

Bases:
http://acciosolidaria.cat/wp-content/uploads/2015/09/2018_Premis_Pi%C3%B1ol_Bases.pdf
Termini de presentació:
28.09.2018
Selecció d’escenes teatrals pel Cling!
Convoca:
Espai Jove La Fontana
Descripció:

Ja està oberta la convocatòria de textos per participar al CLINGFestival de Microteatre d’humor a Gràcia

Si tens alguna proposta es busquen joves fins als 29 anys que vulguin ensenyar les seves creacions humorístiques de màxim 20 minuts: clown, teatre, monòlegs, etc.

Bases:
http://lafontana.org/wp-content/uploads/2015/11/bases_cling_2018.pdf
Termini de presentació:
28.09.2018
Pàgina 1 de 41234