Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

Ajuts

Convocatòria de projectes – Solucions digitals per l’autisme 2017
Convoca:
Fundació Orange
Descripció:

La Fundació Orange obre convocatòria per a projectes que ofereixin solucions tecnològiques a les necessitats de les persones amb autisme i del seu entorn (famílies, professionals, etc.) millorant la seva inclusió social i, per tant, la seva qualitat de vida.

A tall d’exemple, seran actuacions subvencionables les següents:

 • Jocs, contes i / o aplicacions de lleure educatiu
 • Programari per a Internet de les coses, wearables; 
 • Solucions per a l’aprenentatge (educació, habilitats socials, etc.); 
 • Propostes digitals per a adults i trànsit a la vida adulta;
 • Programes per a les famílies (germans, pares, etc.);
 • Sensibilització sobre TEA; 
 • Iniciatives per afavorir i preparar a l’ocupació; 
 • Solucions per a persones amb Asperger, fins i tot quant desenvolupadors i creadors d’aquestes solucions;
 • Projectes digitals per a la formació dels professionals; 
 • Etc.
Bases:
http://www.proyectosfundacionorange.es/convocatoria2017/pdf/Bases_convocatoria_fundacion_orange_2017.pdf
Termini de presentació:
14.05.2017
Ajuts a projectes d’iniciatives socials 2017. Acció social en l’àmbit rural
Convoca:
Obra Social "La Caixa"
Descripció:

L’Obra Social “La Caixa” obre convocatòria amb la finalitat d’impulsar projectes adaptats a les característiques específiques i a les necessitats psicosocials en el medi rural d’infants, joves, dones, gent gran, persones amb discapacitat o malaltia mental i persones en risc de pobresa o exclusió social.

Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la dependència

 • Prevenció de la fragilitat, la dependència i els seus efectes 
 • Atenció sociosanitària a la discapacitat, a la dependència i a la malaltia centrada en la persona
 • Prevenció i resposta davant l’aïllament social en gent gran i en persones amb discapacitat o malaltia mental 
 • Suport psicosocial a l’entorn familiar i relacional 
 • Enfortiment de les xarxes relacionals i promoció de l’oci i el lleure inclusius
 • Accessibilitat universal 

Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social

 • Desenvolupament social i educatiu d’infants i joves en situació de pobresa o exclusió social 
 • Promoció de la inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió 

Inserció sociolaboral 

 • Millora de l’ocupabilitat de persones en risc d’exclusió i persones amb discapacitat o malaltia mental en activitats productives implantades en el medi rural
 • Itineraris personalitzats d’acompanyament a les persones durant el procés d’inserció i adaptació al lloc de treball 

Interculturalitat i cohesió social

 • Promoció de la convivència intercultural 
 • Promoció de la identitat i les singularitats de l’àmbit rural per afavorir la participació social, la dinamització socioeconòmica i l’enfortiment comunitari
 • Igualtat d’oportunitats i lluita contra la discriminació

Finançament

75 % del cost del projecte:

 • Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.
 • Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d’un partenariat format per dues entitat o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.
Bases:
http://xarxanet.org/financament/ajuts-projectes-diniciatives-socials-2017-accio-social-en-lambit-rural
Termini de presentació:
24.05.2017
“El Desafío” de Talent Solidari 2017
Convoca:
Fundació Botín
Descripció:

La Fundació Botín convoca una nova edició del seu “desafío” amb l’objectiu de trobar noves solucions / idees en la promoció de la participació activa, autorealització i independència de la gent gran.

Seran subvencionables aquelles iniciatives que:
– Fomentin la seva participació activa en els aspectes de la vida cultural, econòmica i social de la seva comunitat: Participació social.
– Permetin el desenvolupament de les seves facultats basades en el seu talent i experiència acumulades: Autorealització.
– Promoguin la seva autonomia permetent-viure amb confiança, seguretat i dignitat a les pròpies llars o en la seva comunitat: Independència.

Mentorizadas per un equip d’experts, les entitats que participin en el “desafío” treballaran en el disseny i implementació de projectes en un entorn de co-creació, d’aprenentatge i d’intercanvi d’ experiències i coneixement juntament amb altres entitats que els ajudarà a millorar o reforçar la innovació en els seus projectes i processos de treball.

Als projectes que siguin finalment guanyadors a més els prestaran tota l’ajuda i el suport necessari que consistirà en:
Capital llavor- Suport econòmic de fins a 20.000 € per a la posada en marxa del projecte.
Suport en Consultoria Estratègica per consultores de referència del sector.
Suport Jurídic: per a determinar el marc jurídic i acords necessaris per a la implementació del projecte.
Suport tecnològic: per a aquells projectes que el Comitè decideixi que poden ser susceptibles de digitalització.

Bases:
http://eldesafiots.org/
Termini de presentació:
30.05.2017
Programa “Santander Ayuda” 2016/2017
Convoca:
Fundació Banco Santander
Descripció:

Poden beneficiar-se d’aquest Programa les persones en situació o risc de vulnerabilitat (persones amb discapacitat, majors o malalts; inclusió social i atenció a necessitats bàsiques; equipaments i infraestructures …). En general, qualsevol iniciativa social que afavoreixi la igualtat d’oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat social podrà ser recolzada.

L’import de cadascuna de les ajudes és d’un màxim de 5.000 euros.

Terminis de presentació

 • Primer termini de participació: del 2 de desembre de 2016 al 28 de febrer de 2017.
 • Segon termini de participació: de l’1 març 2017 al 31 de maig de 2017.
 • Tercer termini de participació: de l’1 juny 2017 al 31 d’agost de 2017.
 • Quart termini de participació: de l’1 setembre 2017 a l’1 de desembre de 2017.
Bases:
https://www.fundacionbancosantander.com/media/files/ayudasocial/Bases_Legales_Santander_Ayuda_Convocatoria_2016_17.pdf
Termini de presentació:
31.05.2017
Programa “Talento Solidario” 2017 de la Fundación Botín
Convoca:
Fundación Botín
Descripció:

La Fundación Botín engega una nova edició del Programa “Talento Solidario” adreçat a impulsar i dinamitzar la professionalització del sector no lucratiu.

La finalitat del programa és aconseguir un tercer sector fort, professionalitzat, innovador i sostenible.

Els objectius del Programa:

 • Enfortiment intern de les entitats
 • Incorporació de talent a les organitzacions socials
 • Foment de la innovació i el treball col·laboratiu en el Sector

El programa transcorre a través de dues convocatòries:

 • Per a entitats no lucratives. Fundacions i associacions sense ànim de lucre amb seu social a Espanya, amb àmbit d’actuació estatal, autonòmic, provincial o local i de qualsevol sector d’activitat, que vulguin desenvolupar o millorar una àrea estratègica de la seva organització per ser més innovadores, sostenibles i amb més impacte social i/o que vulguin entrar a formar part de la Xarxa “Talento Solidario”.
 • Per a professionals en atur que vulguin exercir la seva activitat professional en el sector social i vulguin aplicar a un dels projectes seleccionats a la convocatòria per a entitats. Només es publicaran els perfils professionals demandats per les entitats seleccionades en l’Opció 1 de la convocatòria anterior.

Els requisits per a la participació són:

 • Tenir la seva seu social a Espanya.
 •  Tenir un mínim de tres anys d’antiguitat des de la seva constitució (podent complir els 3 anys al llarg de l’any 2017)
 •  No superar un volum d’ingressos anuals de 2.000.000 euros.
 •  El nombre de personal contractat en l’entitat ha de ser entre 2 i 25 empleats/es.
Bases:
http://www.fundacionbotin.org/89dguuytdfr276ed_uploads/TALENTO%20SOLIDARIO/2017/BASES%20CONVOCATORIA%20VIII%20EDICIN%202017ok.pdf
Termini de presentació:
03.07.2017
Pàgina 1 de 3123