Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

Ajuts

Programa “Santander Ayuda” 2016/2017
Convoca:
Fundació Banco Santander
Descripció:

Poden beneficiar-se d’aquest Programa les persones en situació o risc de vulnerabilitat (persones amb discapacitat, majors o malalts; inclusió social i atenció a necessitats bàsiques; equipaments i infraestructures …). En general, qualsevol iniciativa social que afavoreixi la igualtat d’oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat social podrà ser recolzada.

L’import de cadascuna de les ajudes és d’un màxim de 5.000 euros.

Terminis de presentació

 • Primer termini de participació: del 2 de desembre de 2016 al 28 de febrer de 2017.
 • Segon termini de participació: de l’1 març 2017 al 31 de maig de 2017.
 • Tercer termini de participació: de l’1 juny 2017 al 31 d’agost de 2017.
 • Quart termini de participació: de l’1 setembre 2017 a l’1 de desembre de 2017.
Bases:
https://www.fundacionbancosantander.com/media/files/ayudasocial/Bases_Legales_Santander_Ayuda_Convocatoria_2016_17.pdf
Termini de presentació:
31.05.2017
Programa “Talento Solidario” 2017 de la Fundación Botín
Convoca:
Fundación Botín
Descripció:

La Fundación Botín engega una nova edició del Programa “Talento Solidario” adreçat a impulsar i dinamitzar la professionalització del sector no lucratiu.

La finalitat del programa és aconseguir un tercer sector fort, professionalitzat, innovador i sostenible.

Els objectius del Programa:

 • Enfortiment intern de les entitats
 • Incorporació de talent a les organitzacions socials
 • Foment de la innovació i el treball col·laboratiu en el Sector

El programa transcorre a través de dues convocatòries:

 • Per a entitats no lucratives. Fundacions i associacions sense ànim de lucre amb seu social a Espanya, amb àmbit d’actuació estatal, autonòmic, provincial o local i de qualsevol sector d’activitat, que vulguin desenvolupar o millorar una àrea estratègica de la seva organització per ser més innovadores, sostenibles i amb més impacte social i/o que vulguin entrar a formar part de la Xarxa “Talento Solidario”.
 • Per a professionals en atur que vulguin exercir la seva activitat professional en el sector social i vulguin aplicar a un dels projectes seleccionats a la convocatòria per a entitats. Només es publicaran els perfils professionals demandats per les entitats seleccionades en l’Opció 1 de la convocatòria anterior.

Els requisits per a la participació són:

 • Tenir la seva seu social a Espanya.
 •  Tenir un mínim de tres anys d’antiguitat des de la seva constitució (podent complir els 3 anys al llarg de l’any 2017)
 •  No superar un volum d’ingressos anuals de 2.000.000 euros.
 •  El nombre de personal contractat en l’entitat ha de ser entre 2 i 25 empleats/es.
Bases:
http://www.fundacionbotin.org/89dguuytdfr276ed_uploads/TALENTO%20SOLIDARIO/2017/BASES%20CONVOCATORIA%20VIII%20EDICIN%202017ok.pdf
Termini de presentació:
03.07.2017
Convocatòria_EU Aid Volunteers: millorar la capacitat de les organitzacions d’enviament i d’acollida per preparar i donar resposta a crisis humanitàries
Convoca:
Comissió europea
Descripció:

L’objectiu de la convocatòria és el reforç de les capacitats de les organitzacions d’enviament i d’acollida partícips en la Iniciativa de Voluntaris/àries de la UE per preparar i donar resposta a crisis humanitàries.

08/03/2017 14:03

Per mitjà d’aquesta convocatòria, es pretenen assolir els objectius següents:

 • Gestionar el risc de catàstrofes, així com millorar-ne la prevenció i les accions de resposta;
 • Potenciar la vinculació entre els serveis d’emergència, rehabilitació i desenvolupament;
 • Reforçar el voluntariat local de tercers països;
 • Facilitar l’obtenció de la certificació necessària per participar en les iniciatives de voluntariat;
 • Millorar la transmissió d’alertes a les comunitats locals.

Pressupost: 7.607.000 €, amb un màxim de 700.000 € per projecte, cofinançats al 85% 

Bases:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:C2017/067/09
Termini de presentació:
03.07.2017
Ajuts a projectes de lluita contra l’estigma i la discriminació en salut mental d’Obertament 2017
Convoca:
Obertament
Descripció:

Obertament posa a l’abast d’entitats una convocatòria d’ajuts econòmics per a projectes que tinguin com a objectiu acabar amb la discriminació per raons de salut mental.

Objectius de la convocatòria
Promoure projectes de lluita contra l’estigma en salut mental amb la metodologia TLC3 (Targeted o segmentat: dirigit a un col·lectiu específic; Local: projecte local; Credible: creïble, en primera persona per part de les persones afectades; Continuous Contact: contacte continuat).
Implementar bones pràctiques amb una alta efectivitat i reproductibilitat, per tal de multiplicar les experiències locals de manera conjunta.

Durant les properes setmanes, Obertament realitzarà sessions de formació territorials per informar sobre la convocatòria i la creació de projectes de lluita contra l’estigma en salut mental.

Bases:
http://xarxanet.org/sites/default/files/userfiles/F%20Pere%20Tarr%C3%A9s_files/Convocatria_Obertament_2017_BASES.pdf
Termini de presentació:
27.07.2017
Integració del mercat de treball / Iniciativa d’ocupació juvenil
Convoca:
Descripció:

Soci del projecte: Municipi Gävle Kommun (Suecia). 

Descripció: Es busquen socis per dos projectes centrats en un, la integració del mercat laboral amb l’objectiu d’establir un centre de coneixements i disseny en el que se es faci servir pedagogia funcional combinant activitats artístiques i teòriques i un altre centrat en la identificació de casos d’èxits de projectes dins de la Iniciativa de la UE d’Ocupació Juvenil. 

Persona de contacto: Annika Lundqvist  annika.lundqvist@gavle.se  +46 26178283 (Municipio Gävle Kommun (Suecia))

Bases:
http://programasue.info/documentos/2015-Gavie-07.pdf
Termini de presentació:
31.08.2017
Pàgina 1 de 3123