Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

Ajuts

VIII Convocatòria d’ajuts a projectes inclusius de la Fundación Universia – Fundación Konecta 2019
Convoca:
Fundación Universia - Fundación Konecta
Descripció:

La Fundación Universia – Fundación Konecta obre la vuitena edició de la seva convocatòria anual d’ajuts per a la realització de projectes que fomentin i promoguin la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat a través d’idees innovadores i metodologies diferents, donant suport a la consolidació de la igualtat d’oportunitats.

Els projectes a subvencionar hauran de desenvolupar en algun dels següents cinc àmbits de actuació o categories:

 • Educació: Projectes formatius centrats en la millora de l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat. Formació orientada a la consecució d’ocupació i a la millora i desenvolupament professional en relació amb el potencial i el talent de les persones amb discapacitat com element de diferenciació.
 • Ocupació i Emprenedoria: Projectes orientats a l’impuls de l’ocupació ordinari a través de la incorporació laboral i professional, relacionats amb l’autoocupació i el emprenedoria; així com projectes formatius centrats en la millora de l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat.
 • Investigació: Projectes científics que afrontin els reptes i processos de la inclusió social, professional, i educativa de les persones amb discapacitat.
 • Cultura: Activitats que afavoreixin les capacitats, habilitats, talent i experiència en qualsevol àmbit artístic com a via d’inserció ocupacional i laboral de les persones amb discapacitat.
 • Esport: Projectes de foment de l’esport adaptat i inclusiu com a mitjà d’integració laboral i d’adquisició de competències professionals de les persones amb discapacitat.

Per a més informació consulteu l’enllaç següent: Més informació

Bases:
https://www.fundacionuniversia.net/wp-content/uploads/2019/04/BASES_VIII-CONVOCATORIA-DE-AYUDAS-A-PROYECTOS-INCLUSIVOS-2019-FUNDACI%C3%93N-UNIVERSIA.pdf
Termini de presentació:
20.05.2019
Ajuts a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura – 2019
Convoca:
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Descripció:

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació convoca subvencions per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura.

Línies d’actuació

 • Assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions d’apicultors/es.
 • Lluita contra la varroasi.
 • Racionalització de la transhumància.
 • Mesures de suport als laboratoris d’anàlisi de la mel

Per a tenir-ne més informació podeu consultar l’enllaç següent: Més informació

Bases:
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7865/1740918.pdf
Termini de presentació:
23.05.2019
Ajuts Carrefour a favor de la infància en situació de vulnerabilitat – 2019
Convoca:
Fundación Solidaridad Carrefour
Descripció:

La Fundación Solidaridad Carrefour obre la seva convocatòria d’ajuts per a sis projectes que puguin ser considerats com a model, pel benefici que aporten a la infància en situació de vulnerabilitat a Espanya.

Beneficiàries

S’adreça exclusivament a institucions o entitats no governamentals sense ànim de lucre (fundacions o associacions, així com les federacions o confederacions de les mateixes), amb seu social i fiscal a Espanya, els projectes de les quals tinguin com a lloc de realització arreu del territori espanyol i promoguin millores en les condicions de vida de nens o joves en situació de desavantatge social (edats compreses entre 0 i 21 anys residents a Espanya).

Dotació de cada un dels sis projectes seleccionats serà de 30.000 euros.

Per a presentar els projectes cal seguir l’enllaç següent: Presentació del projecte

 

Bases:
https://convocatoriafundacionsolidaridadcarrefour.fundacionlealtad.org/_/images/Bases%20Convocatoria%202019%20VF.pdf
Termini de presentació:
24.05.2019
3a convocatòria d’Impulsem el que fas per projectes que impulsin l’economia dels barris
Convoca:
Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa
Descripció:

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha obert la tercera convocatòria d’ajuts per finançar projectes que impulsin l’economia dels barris. Es busquen projectes arrelats al territori que fomentin l’ocupació, l’emprenedoria i l’empresa, la innovació socioeconòmica, el turisme responsable, i la innovació social i digital. Com a novetat, enguany se subvencionaran projectes sobre models agroalimentaris sostenibles, així com noves tipologies d’accions en totes les modalitats proposades.

Qui s’hi pot presentar?
Us hi podeu presentar tant persones físiques com jurídiques: associacions, fundacions, micro i petites empreses, cooperatives, persones autònomes, etc.

Import de la subvenció
Podreu rebre fins al 80% del pressupost total del vostre projecte, amb un màxim de 50.000 euros d’import subvencionat.

Quins projectes poden ser subvencionats?

La convocatòria comprèn sis modalitats que volen impulsar projectes, nous o existents, que busquin millorar la situació socioeconòmica dels districtes o barris de la ciutat a través de diferents tipus d’accions:

 • Modalitat 1. Empresa al territori: impuls a les empreses i l’emprenedoria en les zones més desfavorides socioeconòmicament (consulteu els 21 barris detallats a les bases) i suport a projectes empresarials o emprenedors d’alt valor afegit a la resta de la ciutat. Instal·lació d’activitat econòmica en locals buits als barris de Trinitat Nova i Roquetes. Si voleu informació detallada de locals disponibles a Roquetes i Trinitat Nova escriviu un correu a noubarrisactiva@barcelonactiva.cat.

 

 • Modalitat 2. Innovació socioeconòmica: Foment de la innovació socioeconòmica vinculada al
  territori i amb dimensió comunitària. Els projectes presentats en aquesta modalitat han de tenir en compte la participació d’agents comunitaris en els processos d’innovació, i partir de necessitats detectades i impulsades des del territori.

 

 • Modalitat 3. Foment de l’ocupació de qualitat al territori: creació de projectes, iniciatives o accions innovadores adreçades a col·lectius especialment vulnerables a l’atur, així com a la promoció de l’ocupació de qualitat. Podran ser actuacions d’orientació professional, formació i capacitació; programes d’experienciació, actuacions en el mercat de treball i intermediació per a la qualitat de l’ocupació i abordatge de la precarietat laboral.

 

 • Modalitat 4. Innovació social digital: impuls de l’ús de les tecnologies obertes i de protecció del dret a la intimitat per fomentar noves formes d’innovació i col·laboració que resolguin reptes socials i de sostenibilitat dels territoris. Projectes que explotin la connectivitat digital i les eines de col·laboració per cocrear solucions basades en tecnologies de fabricació digital; tecnologia distribuïda, robòtica i intel·ligència artificial; dades obertes, etc.

 

 • Modalitat 5. Turisme responsable: impuls de nova activitat turística amb retorn social, arrelament al territori i creació de valor compartit. Foment de l’emprenedoria, l’empresa i l’ocupació de qualitat en aquest sector.
  Modalitat 6. Models agroalimentaris sostenibles: projectes o iniciatives socioeconòmiques adreçades a impulsar una model alimentari just, saludable i sostenible, que generi relacions més equilibrades a la cadena alimentària, especialment a través de la producció sostenible, la comercialització i la distribució de producte local, agroecològic i de circuit curt, així com de la intercooperació i el treball en xarxa.

Com i quan cal sol·licitar la subvenció?

Podeu presentar la vostra sol·licitud:

Per Internet: des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona (amb certificat digital).

Si us interessa aquesta convocatòria, us podeu inscriure a les sessions informatives per a la formulació dels vostres projectes.

Pots apuntar-te a les sessions informatives, aquí.

Bases:
https://empreses.barcelonactiva.cat/documents/20592/124769/Bases_2019.pdf/6f564ac5-aff8-4910-b793-dc9b0bf0628f
Termini de presentació:
29.05.2019
14è Programa ‘Santander Ayuda’
Convoca:
Fundación Banco Santander
Descripció:

La Fundación Banco Santander convoca ajuts per a projectes socials a nivell local que tinguin com a objectiu millorar la qualitat de vida de persones en situació de vulnerabilitat.

Es donarà suport a iniciatives que contribueixin al desenvolupament integral d’aquells col·lectius més afectats per la pobresa i l’exclusió social i projectes orientats a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a l’envelliment, a la discapacitat i al suport o tractament de malalties.

Àrees d’actuació dels projectes objecte de subvenció:

A) Pobresa i exclusió social:

Desenvolupament social i educatiu d’infants i joves (fins a 25 anys) en situació en situació o risc de pobresa i exclusió social i de les seves famílies.
Promoció de la inclusió social, el suport psicosocial i la inserció laboral de persones en situació o risc de pobresa i exclusió social amb especial atenció a persones sense llar, població reclusa i dones víctimes del tràfic o altres formes de violència.
Atenció de les necessitats bàsiques de col·lectius en situació o risc de pobresa i exclusió social.

B) Discapacitat, gent gran i salut:

Atenció sociosanitària, rehabilitació, accessibilitat i integració laboral de persones amb discapacitat.
Promoció de l’autonomia personal de la gent gran.
Millora de la qualitat de vida de persones en situació de malaltia.
Quantia: Les entitats sol·licitants podran sol·licitar fins a un màxim de 5.000 euros.

Per a més informació sobre la convocatòria podeu anar al següent enllaç: Més informació

Bases:
https://www.fundacionbancosantander.com/media/files/ayudasocial/bases_legales_santander_ayuda_14%20Convocatoria.pdf
Termini de presentació:
31.05.2019
Pàgina 1 de 11