Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

Ajuts

S’obre la convocatòria de la 3ª edició del Programa B-value
Convoca:
Fundació Ship2B, Fundació Banc Sabadell, Fundació Juan Entrecanales de Azcárate, AFTERSHARE.TV i Fundació PwC
Descripció:

S’obre la convocatòria a la 3ª edició del Programa #BValueTransforma

Després de l’èxit d’edicions anteriors, la Fundació Ship2B, Fundació Banc Sabadell, Fundació Juan Entrecanales de Azcárate, AFTERSHARE.TV i Fundació PwC convoquen la tercera edició de B-Value. Durant les dues edicions anteriors s’ha donat suport a 80 entitats, de les quals 20 van ser finalistes i van obtenir més de 320.000€ en ajudes i premis.

El programa es dirigeix a les entitats socials sense ànim de lucre que persegueixin models de professionalització i sostenibilitat. La convocatòria estarà oberta fins el 27 de gener del 2019. El comitè de selecció, composat per representants de les entitats impulsores del programa, farà una primera selecció de 40 entitats.

Les entitats seleccionades participaran en la primera fase de “formació i conceptualització” mitjançant la qual concretaran les seves propostes a partir d’una plataforma online de formació sobre innovació social, metodologia pel desenvolupament i anàlisi dels projectes, webinars amb experts i workshops amb professionals experts en distintes temàtiques.

Per la segona fase de “desenvolupament” el comité seleccionarà a 10 entitats finalistes per contrasctar el seu projecte amb persones mentores, expertes i possibles col·laboradores així com treballar aspectes específics. A més a més, participaran en workshops amb professionals de distintes àrees: finances, comunicació, estratègia de negoci…) que ajudarà a l’entitat a seguir optimitzant les seves propostes.

A finals del 2019, les entitats finalistes presentaran els seus projectes al Demo Day, un esdeveniment públic al qual es presentaran els resultats del programa i s’entregaran públicament els premis i les ajudes de B-Value.

A més, com a novetat d’aquesta edició, els projectes premiats comptaran amb un consell assessor, format per mentores i expertes, amb l’objectou de seguir donant suport als equips finalistes després del programa.

Per més informació sobre la 3ª edició del Programa B-Value, et facilitem el següent enllaç: Més informació

Bases:
https://www.ship2b.org/b-value/
Termini de presentació:
27.01.2019
Ajuts de la Fundació Biodiversidad F.S.P., per la realització de projectes en matèria d’adaptació al canvi climàtic – 2018
Convoca:
Fundació Biodiversidad
Descripció:

 

Són ajudes a entitats per la realització d’activitats en matèria d’impactes, vulnerbilitat i adaptació al canvi climàtic sempre que es relacionin directament amb els fins de la Fundació previstos en els seus Estatuts.

La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 2.000.000€. L’import màxim que es pot concedir per cada sol·licitud d’ajuts no pot ser superior a 120.000€.

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini per presentar solicituds va des del dia següent a la data de la publicació de la Convocatòria al BOE (12 de desembre de 2018) fins les 14:00h del dia 31 de gener de 2019, en els termes i condicions especificats a les Bases Reguladores.

Altres dades: El text complet de la convocatòria, així com tota la informació rellevant del procés estarà publicada a la pàgina web de la Fundació Biodiversitat: Pàgina Web de la Fundació Biodiversitat

Bases:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-58684
Termini de presentació:
31.01.2019
Ajuts a projectes d’iniciatives socials 2019 – Acció social en l’àmbit rural
Convoca:
Obra Social La Caixa
Descripció:

L’Obra Social La Caixa obre nova convocatòria destinada a pal·liar els factors que constitueixen una barrera a la implantació en el medi rural dels serveis que possibiliten una millor qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de les persones que hi viuen.

Objectiu:
Impulsar projectes adaptats a les característiques específiques i a les necessitats psicosocials en el medi rural d’infants i adolescents i e les seves famílies, dones, gent gran, persones amb discapacitat o malaltia mental i persones en risc d’exclusió social.

Àmbits d’actuació:

  • Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia
  • Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
  • Inserció sociolaboral
  • Interculturalitat i cohesió social

Finançament:

75 % del cost del projecte:

  • Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.
  • Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d’un partenariat format per dues entitat o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.
Bases:
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/717651/bases_accion-social-en-el-ambito-rural_2019_ca.pdf/69a85829-8d9f-40c0-19c2-5c04b4bddeb7
Termini de presentació:
25.04.2019
Ajuts a projectes d’iniciatives socials 2019 – Acció social en l’àmbit rural
Convoca:
Obra Social La Caixa
Descripció:

Les àrees rurals es caracteritzen per la dispersió dels nuclis urbans, la baixa densitat de població i l’envelliment demogràfic. Aquests factors constitueixen una barrera a la implantació en el medi rural dels serveis i en limiten l’accés. Així mateix configuren una realitat específica que planteja reptes a la qualitat de vida i a la igualtat d’oportunitats de les persones que viuen en l’entorn rural. Així, l’Obra Social La Caixa obre una convocatòria d’ajuts a projectes d’iniciatives socials per a l’any 2009 en acció social en l’àmbit rural.

El termini de presentació començarà el 25 de març i finalitzarà el 25 d’abril de 2019.

Finançament:

75 % del cost del projecte:

Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.

Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d’un partenariat format per dues entitat o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.

Què fem:

Impulsem projectes adaptats a les característiques específiques i a les necessitats psicosocials en el medi rural d’infants, joves, dones, persones grans, persones amb discapacitat o malaltia mental i persones en risc de pobresa o exclusió social.

A través del Portal de convocatòries podràs accedir a l’àrea privada per iniciar i gestionar les sol·licituds a les convocatòries que t’interessin.

Línies d’actuació

  • Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la dependència.
  • Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social.
  • Inserció sociolaboral.
  • Interculturalitat i cohesió social.
Bases:
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/717651/bases_accion-social-en-el-ambito-rural_2019_ca.pdf/69a85829-8d9f-40c0-19c2-5c04b4bddeb7
Termini de presentació:
25.04.2019
8ª Convocatòria de les beques ‘Educar fomentant l’esforç’
Convoca:
Fundació Espavila
Descripció:

La Fundació Espavila engega la vuitena convocatòria d’aquestes Beques amb l’objectiu de promoure iniciatives que es duguin a terme a Catalunya i en l’àmbit educatiu i lúdic de 0 a 18 anys per promoure els valors de la cultura de l’esforç.

Qui s’hi pot presentar?

Qualsevol persona individual, entitat o empresa que vulguin dur a terme un projecte presentat en un entorn lúdic o educatiu, ja sigui a dins l’escola o a fora, i que siguin capaços de transmetre amb continuïtat en els infants i els joves un compromís per una educació basada en l’esforç.

El conjunt del projecte ha de detallar els aspectes educatius encaminats a fomentar la cultura de l’esforç; inculcant valors fonamentals com ara treball, responsabilitat, sinceritat, optimisme, respecte, etc. i sense discriminació per raó d’ètnia, cultura, etc. Així mateix, caldrà incloure el programa d’activitats, els recursos, etc

Caldrà demostrar per escrit el suport del/s centre/s on es pretén desenvolupar el projecte.

Els projectes han d’anar dirigits a infants i joves fins a 18 anys.

Dotació

S’instauren 4 beques d’entre 1.000 i 3.000 euros cada una. Dotació total de 8.000 euros.

Bases:
http://www.espavila.cat/bases-del-concurs/
Termini de presentació:
30.04.2019
Pàgina 1 de 11