Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

Ajuts

Programes innovació ICUB 2018
Convoca:
Direcció d'Innovació, Coneixement i Arts Visuals de l'Institut de Cultura de Barcelona
Descripció:

La Direcció d’Innovació, Coneixement i Arts Visuals de l’Institut de Cultura de Barcelona impulsa un conjunt de programes d’innovació, amb l’objectiu de promoure la participació conjunta entre les comunitats creatives i l’Ajuntament de Barcelona per tal de resoldre reptes concrets de la ciutat.

Una de les característiques principals d’aquests programes serà oferir la possibilitat que les comunitats socials, culturals, científiques i creatives participin en la generació i implementació de projectes de ciutat. Els projectes treballaran en les estratègies de recerca —en el camp de la innovació en indústries creatives en tecno-política, urbanisme i acció comunitària, entre d’altres— que caracteritzen l’acció del Barcelona Laboratori.

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant els seus diversos àmbits, facilitarà la implementació dels projectes guanyadors d’aquestes convocatòries a través de programes i projectes propis. A més un conjunt d’experts i mentors acompanyaran i assessoraran els diferents projectes en la seva implementació.

Bases:
http://lameva.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/recomanem/presentacio-programes-innovacio-icub-2018?a=share#actions
Termini de presentació:
28.02.2018
Fundación Probitas obre convocatòria de cooperació internacional en Salut Global
Convoca:
Fundación Probitas
Descripció:

La Fundación Probitas obre convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament en matèria de Salut Global.

L’objecte de la convocatòria és el donar suport econòmic a aquelles iniciatives dirigides a millorar la qualitat de vida de les comunitats més vulnerables, a través de projects dirigits a la lluita contra la malària, el VIH/SIDA, la tuberculosi i les malalties tropicals desateses. 

Cada entitat sol·licitant podrà presentar un únic projecte.
Els projectes presentats s’hauran d’emmarcar en algun dels següents àmbits de treball:

 • Enfortiment de les estructures sanitàries locals en la lluita contra la malària, el VIH/SIDA, la tuberculosi i les malalties tropicals desateses.
 • Acondicionament i equipament de laboratoris de diagnòstic i centres de salut per a la lluita contra aquestes malalties.
 • Provisió d’aigua, sanejament i higiene per a la prevenció d’aquestes malalties.
  Assistència sanitària especialitzada en malària, VIH/Sida, tuberculosi i malalties tropicals desateses.
 • Formació i capacitació del personal de salut en la prevenció, el diagnòstic i tractament d’aquestes malalties.
 • Investigació aplicada en la millora del diagnòstic i tractament de les malalties tropicals desateses.
 • Control de vectors.
 • Campanyes de sensibilització i IEC (informació, educació, comunicació) a nivell comunitari. 

Les sol·licituds s’hauran d’enviar únicament per email a la direcció fundacion.probitas@grifols.com

Bases:
http://www.fundacionprobitas.org/documents/14775454/38737650/Bases+Convocatoria+2018.pdf/7073f5ab-7e01-4465-878c-b43e3d9750dd
Termini de presentació:
02.03.2018
Ajuts de la Fundación Biodiversidad en l’àmbit de la biodiversitat, el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible 2018
Convoca:
Fundación Biodiversidad
Descripció:

La Fundación Biodiversidad convoca ajuts per a la realització d’activitats l’objectiu principal de les quals sigui la protecció del medi ambient.

Contingut:
La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 200.000€. L’import màxim que es concedirà per cada sol·licitut no podrà ser superior a 55.000 €.

Seran objecte de les subvencions aquelles activitats que contribueixin en el marc de la col·laboració amb els òrgans estatals de participació pública per a l’elaboració, implementació i seguiment de les polítiques mediambientals entre l’Administració General de l’Estat i els sectors socials i econòmics, com poden ser:

 • Convenis internacionals.
 • Congressos internacionals de protecció del medi ambient.
 • Reunions consultives d’òrgans de govern de la Unió Europea.
 • Reunions i altres aspectes del Comitè Espanyol de la UICN.
 • Plataformes de gestió mediambiental, com la Plataforma de Custòdia del Territori.
 • Qualsevol altra activitat dins del marc establert per la convocatòria.
 • Despeses generals de l’entitat, fins a un màxim d’un 10% de l’import de la dotació final individualitzada per a cadascuna d’elles.
Bases:
http://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/multimedia/archivos/bases_reguladoras_colaboracion_y_representacion.pdf
Termini de presentació:
07.03.2018
Ajuts a projectes d’iniciatives socials 2018 – Inserció sociolaboral
Convoca:
Obra Social La Caixa
Descripció:

L’Obra Social La Caixa obre convocatòria per tal de promoure projectes d’inserció sociolaboral per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social.

Accions subvencionables

 • Formació per a la millora de l’ocupabilitat (s’hi inclou la segona oportunitat educativa) 
 • Prospecció d’ofertes de treball en el món empresarial per a persones en situació de vulnerabilitat
 • Itineraris personalitzats d’acompanyament a les persones durant el procés d’inserció i d’adaptació al lloc de treball 
 • Promoció de l’autoocupació per a col·lectius vulnerables
 • Suport a les empreses d’inserció i als centres especials de treball per a la creació de nous llocs de treball

Quantia
Es subvencionarà el 75% del cost del projecte:
Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.
Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d’un partenariat format per dues entitats o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.

Bases:
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/717651/bases_insercion_laboral_2018_ca.pdf/663e28f8-8e0f-4e7d-98ac-bd96562a8839
Termini de presentació:
09.04.2018
7a convocatòria de les Beques Educar Fomentant l’Esforç
Convoca:
Fundació Espavila
Descripció:

La Fundació Espavila engega la setena convocatòria d’aquestes Beques amb l’objectiu de promoure iniciatives que es duguin a terme a Catalunya i en l’àmbit educatiu i lúdic de 0 a 18 anys per promoure els valors de la cultura de l’esforç.

Qui s’hi pot presentar?
Qualsevol persona individual, entitat o empresa que vulguin dur a terme un projecte presentat en un entorn lúdic o educatiu, ja sigui a dins l’escola o a fora, i que siguin capaços de transmetre amb continuïtat en els infants i els joves un compromís per una educació basada en l’esforç.
Caldrà demostrar per escrit el suport del/s centre/s on es pretén desenvolupar el projecte.
Els projectes han d’anar dirigits a infants i nois/es de qualsevol edat, amb un topall màxim de 18 anys.

S’instauren 4 beques d’entre 1.000 i 3.000 euros cada una. Dotació total 8.000 euros.

Bases:
http://www.espavila.cat/bases-del-concurs/
Termini de presentació:
30.04.2018
Pàgina 1 de 212