Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

Ajuts

Convocatòria oberta de projectes de la Fundació puntCAT 2019
Convoca:
Fundació puntCAT
Descripció:

La Fundació puntCAT ha obert la convocatòria de projectes amb contingut o estructura digital que tinguin ambició disruptiva, tracció col·laborativa o caràcter estratègic.

Qui hi pot optar?

Entitats públiques o privades sense ànim de lucre que tinguin la seva seu en l’àmbit territorial del català i que siguin propietàries d’un domini .cat i tinguin l’opció en els seus webs d’escollir continguts en català.

Àrees temàtiques:

TIC
Llengua, Cultura i Societat
Serveis i Infraestructures Estratègiques

Objectius de la convocatòria:

Desenvolupar solucions i serveis digitals que afegeixin valor als usuaris del domini puntCAT individualment i col·lectivament als membres de la Comunitat.cat
Dinamitzar el Català a Internet
Innovar en l’àmbit de les tecnologies digitals

Dotació:

Es dotaran dues categories d’ajuts en funció de la seva durada. Els de durada d’un any podran tenir una dotació de fins a 50.000 € mentre que els de durada quadrimestral la tindran fins un màxim de 15.000 €.

Per a més informació:

convocatoria@fundacio.cat | 900 866 192

Inscripció:

Enllaç d’inscripció

Bases:
https://fundacio.cat/sites/default/files/bases_convocatoria_oberta_de_projectes.pdf
Termini de presentació:
28.03.2019
Ajut específic d’Acció Solidària Contra l’Atur per a projectes relacionats amb el mar i medi ambient
Convoca:
Acció Solidària Contra l'Atur
Descripció:

Acció Solidària Contra l’Atur vol concedir un préstec sense interessos d’un import màxim de 15.000 € a un projecte que desenvolupi la seva activitat en l’àmbit marítim i que tingui una vessant mediambiental.

Requisits per accedir al préstec sense interessos:

 • El projecte pot estar en fase embrionària o en fase de creixement.
 • Ha d’estar relacionat amb el mar.
 • Es valorarà que sigui un projecte amb un impacte ambiental positiu.
 • Pot estar impulsat per una persona sola, una empresa, una cooperativa o una entitat sense ànim de lucre.

Formulari de sol·licitud

Bases:
Més informació
Termini de presentació:
31.03.2019
Ajuts a projectes d’iniciatives socials 2019 – Acció social en l’àmbit rural
Convoca:
Obra Social La Caixa
Descripció:

L’Obra Social La Caixa obre nova convocatòria destinada a pal·liar els factors que constitueixen una barrera a la implantació en el medi rural dels serveis que possibiliten una millor qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de les persones que hi viuen.

Objectiu:
Impulsar projectes adaptats a les característiques específiques i a les necessitats psicosocials en el medi rural d’infants i adolescents i e les seves famílies, dones, gent gran, persones amb discapacitat o malaltia mental i persones en risc d’exclusió social.

Àmbits d’actuació:

 • Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia
 • Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
 • Inserció sociolaboral
 • Interculturalitat i cohesió social

Finançament:

75 % del cost del projecte:

 • Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.
 • Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d’un partenariat format per dues entitat o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.
Bases:
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/717651/bases_accion-social-en-el-ambito-rural_2019_ca.pdf/69a85829-8d9f-40c0-19c2-5c04b4bddeb7
Termini de presentació:
25.04.2019
Ajuts a projectes d’iniciatives socials 2019 – Acció social en l’àmbit rural
Convoca:
Obra Social La Caixa
Descripció:

Les àrees rurals es caracteritzen per la dispersió dels nuclis urbans, la baixa densitat de població i l’envelliment demogràfic. Aquests factors constitueixen una barrera a la implantació en el medi rural dels serveis i en limiten l’accés. Així mateix configuren una realitat específica que planteja reptes a la qualitat de vida i a la igualtat d’oportunitats de les persones que viuen en l’entorn rural. Així, l’Obra Social La Caixa obre una convocatòria d’ajuts a projectes d’iniciatives socials per a l’any 2009 en acció social en l’àmbit rural.

El termini de presentació començarà el 25 de març i finalitzarà el 25 d’abril de 2019.

Finançament:

75 % del cost del projecte:

Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.

Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d’un partenariat format per dues entitat o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.

Què fem:

Impulsem projectes adaptats a les característiques específiques i a les necessitats psicosocials en el medi rural d’infants, joves, dones, persones grans, persones amb discapacitat o malaltia mental i persones en risc de pobresa o exclusió social.

A través del Portal de convocatòries podràs accedir a l’àrea privada per iniciar i gestionar les sol·licituds a les convocatòries que t’interessin.

Línies d’actuació

 • Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la dependència.
 • Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social.
 • Inserció sociolaboral.
 • Interculturalitat i cohesió social.
Bases:
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/717651/bases_accion-social-en-el-ambito-rural_2019_ca.pdf/69a85829-8d9f-40c0-19c2-5c04b4bddeb7
Termini de presentació:
25.04.2019
Ajuts a projectes d’iniciatives socials 2019 – Interculturalitat i acció social
Convoca:
Obra Social la Caixa
Descripció:

L’Obra Social La Caixa obre convocatòria amb la finalitat de donar suport a projectes d’intervenció social per a la millora de la convivència ciutadana intercultural i la cohesió social, i a projectes socioeducatius que contribueixin a la promoció de salut, a la prevenció de la violència i a la igualtat d’oportunitats.

Accions subvencionables:

 • Convivència ciutadana intercultural, mediació i gestió de la diversitat social i cultural
 • Participació social i desenvolupament comunitari
 • Èxit escolar i implicació familiar en el procés educatiu
 • Promoció d’hàbits saludables i prevenció d’addiccions
 • Prevenció de les diverses formes de violència

Quantia:

75 % del cost del projecte

 • Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.
 • Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d’un partenariat format per dues entitat o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.

Per a més informació, consulteu el següent enllaç: Més informació de la convocatòria

Bases:
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/717651/bases_interculturalidad-y-accion-social_2019_ca.pdf/f54baa1d-1922-8cb1-cc76-ba4939c51c11?t=1549300871250
Termini de presentació:
25.04.2019
Pàgina 1 de 212