Skip to Content

Tècnic/a de Projectes de cooperació i Comunicació
Descripció anunci:

La Fundació Proide és l’ONGD de La Salle Catalunya que des de 1992 treballa per garantir dues missions fonamentals:

 • Dret a l’Educació a països d’Àfrica (Togo i Madagascar), a Amèrica Llatina (Guatemala i Perú), i Orient Mitjà (Líban).
 • Educació Transformadora a les aules per forjar una ciutadania informada, crítica i compromesa amb la justícia global.  

Funcions:

La persona seleccionada s’integrarà a l’organització per liderar les àrees de Projectes i Comunicació. Les seves responsabilitats seran:

 • Planificació estratègica de les accions de cooperació i sensibilització
 • Cerca i contacte de fonts de finançament públiques i privades
 • Relació amb contraparts locals i finançadors per formular projectes de col·laboració i fer-hi el seguiment tècnic i econòmic dels mateixos
 • Acompanyament a les escoles lasal·lianes en la comprensió de les temàtiques de desenvolupament de les campanyes
 • Gestió de la comunicació interna i externa de l’entitat

Requisits:

Formació més valorable:

 • Màster en cooperació al desenvolupament
 • Formació en gestió de projectes
 • Formació en màrqueting i captació de fons

Experiència/ coneixements:

 • Experiència d’almenys 3 anys en:
  •   Tasques relacionades amb la formulació i seguiment (tècnic i financer) de projectes de convocatòries públiques i privades de cooperació internacional
  •    Tasques relacionades amb la cerca de finançament privat
  •    Tasques de sensibilització
  •    Tasques de comunicació
 • Coneixements de disseny, tractament d’imatges i edició de vídeos
 • Coneixement in situ de la realitat social d’Àfrica i Amèrica Llatina

Capacitats:

 • Iniciativa, creativitat i capacitat de proposta
 • Capacitat de treball administratiu
 • Capacitat verbal i rigor en la redacció, en llengua catalana i castellana
 • Capacitat d’expressió en públic
 • Coneixement de la dinàmica i actors de la cooperació catalana
 • Visió panoràmica de la realitat social
 • Domini verbal i escrit de la llengua francesa
 • Desig i il·lusió d’apoderament de la responsabilitat

Altra formació valorable:

 • Titulació universitària en l’àmbit de les Ciències Socials
 • Altres formacions relacionades amb el Tercer Sector

Altres capacitats valorables:

 • Tarannà conciliador i entusiasta
 • Domini verbal i escrit de la llengua anglesa
 • Vinculació present o passada a moviments socials

Altres requisits:

 • Disponibilitat per viatjar als països de col·laboració durant algunes setmanes
 • Disponibilitat de vehicle propi per desplaçar-se per Catalunya cercant fonts de finançament i oferint suport de sensibilització a les escoles de La Salle
 • Flexibilitat horària per adaptar-nos al ritme d’altres actors 

Contracte laboral:

D’obra i servei

Jornada laboral:

30 hores setmanals, de 9h. a 15h.

Remuneració:

18.500 € bruts anuals fixos

Incorporació prevista:

2 de gener de 2018

Lloc de treball:

Seu central de Fundació PROIDE a Sant Joan de La Salle, 42 (Sarrià – St. Gervasi) de Barcelona

Recepció de candidatures:

CV (amb fotografia recent) + carta de motivació a proide@fundacioproide.org, amb la referència  “Candidatura Projectes” a l’assumpte del correu.

Entitat o associació:
Proide
Telèfon:
932 377 180