Skip to Content

Tècnic/ en Incidència Política a Comitè 1r de Desembre – Plataforma Unitària d’ONG-Sida de Catalunya
Descripció anunci:

Objecte
Donar suport a les diferents accions que es desenvolupen des del Comitè 1r de Desembre – Plataforma Unitària d’ONG-Sida de Catalunya, específicament aquelles centrades en la tasca d’incidència política i les que es vulguin dur a terme des de les entitats de la plataforma.

Funcions
–       Lideratge que concordi amb la missió, la visió i els fins de Comitè 1r de Desembre, determinats pels estatuts i els òrgans de govern de la plataforma.
–       Col·laborar activament en les accions d’incidència política.
–       Col·laborar activament en les agendes d’incidència política que determinin els òrgans de govern.
–       Participar en les reunions amb agents socials i polítics.
–       Planificació dels programes i accions de forma coordinada amb la Junta Directiva del Comitè 1r de Desembre.
–       Donar suport a la planificació i orientació estratègica del Comitè.
–       Donar suport en les Relacions institucionals.
–       Donar suport als òrgans de govern del Comitè.
–       Desenvolupar l’estratègia d’obtenció de fons privats i públics.

Requisits
–       Titulació superior o de grau mig, preferentment en l’àmbit de les Ciències Socials (Polítiques, Dret, Sociologia…).
–       Coneixements i experiència en tasques d’incidència política entorn de les ONG i ONGD.
–       Experiència i/o coneixements en l’àmbit de la Salut i els Drets Sexuals i Reproductius.
–       Formació i/o coneixements de gènere.
–       Comprensió i domini de llengua catalana i castellana.

Es valorarà
–       Experiència prèvia en gestió d’entitats del tercer sector.
–       Nivell alt d’anglès escrit i parlat.

Condicions
–       Incorporació gener/febrer 2018.
–       Jornada completa de 38,5 hores a la setmana. El primer mes, mitja jornada per relleu de la persona substituïda.
–       Salari brut mensual de 1456,70€.

Entitat o associació:
Comitè 1r de Desembre - Plataforma Unitària d'ONG-Sida de Catalunya
Telèfon:
661254358