Skip to Content

Tècnic/a d’intervenció social a l’Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)
Descripció anunci:

ACPP- Catalunya busca una persona per al seu equip tècnic. La persona contractada s’encarregarà de gestionar els projectes d’Intervenció Social de la Delegació d’ACPP-Cataluña que els siguin assignats. Per tant, hauria d’idear, analitzar, identificar, formular, executar i fer el seguiment tècnic i econòmic dels projectes i tasques corresponents.

Funcions:

 • Supervisar, implementar els projectes i impulsar els projectes en l’àmbit d’intervenció social a Catalunya sota la seva responsabilitat.
 • Supervisar i fer seguiment als ingressos i despeses imputades als projectes, assegurant la conciliació de les dades financeres i comptables de les intervencions sota la seva responsabilitat.
 • Elaborar amb autonomia els informes tècnics i econòmics dels projectes, assegurant el compliment de la normativa i procediments.
 • Recolzament a la identificació i la formulació de projectes d’Intervenció Social de la Delegació d’ACPP-Catalunya sota la seva responsabilitat.
 • Treball amb centres i comunitats educatives relacionats amb els projectes.
 • Participació a reunions de consells de cooperació i grups de treball de diferents xarxes.

Requisits:

 • Experiència en formulació i seguiment de projectes.
 • Imprescindible bon nivell de català i castellà, parlat i escrit.
 • Capacitat de treball en equip, bona gestió dels temps, maneig de vàries tasques paral·leles i bona gestió de situacions d’estrès. Bones habilitats comunicatives i organitzatives.
 • Ús d’eina Excel a nivell avançat. Domini del paquet Windows-Office.
 • Afinitat amb els valors de l’organització.

Es valorarà:

 • Domini de l’anglès i/o el francès.
 • Experiència al món associatiu, l’activisme i l’interès en la incidència política.
 • Coneixements i experiència en l’àmbit de l’Economia Social i Solidària.
 • Coneixements addicionals en Enfocament basat en Drets Humans, Cultura de Paz, Interculturalitat i equitat de Gènere i Feminismes, entre uns altres.

Condicions de la plaça:

 • Tipus de contracte: contracte per obra, jornada completa de 40 h setmanals.
 • El salari segons l’escala salarial de l’organització.
 • Lloc de treball: Seu d’ACPP a Barcelona.
 • Data d’Incorporació: Procés de selecció durant el mes de juliol i agost. Incorporació al mes de setembre.

La persona interessada pot enviar el seu CV i carta de motivació a l’adreça catalunya@acpp.com amb la següent referència a l’assumpte: “Vacant tècnic / a de Intervenció Social+ Nom i cognom de la persona candidata” fins el 30 de juliol 2019.

Els CV enviats fora de termini no es tindran en compte en el procés de selecció. Només es contestaran aquelles candidatures que siguin pre-seleccionades.

En la selecció de CV i de perfil definitiu, es tindrà en compte l’equilibri de gènere en el relacionat amb el sector sub-representat.

Més informació: http://www.acpp.com

 

Entitat o associació:
Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)
Telèfon:
933 105 728