Skip to Content

Responsable del projecte Pam a Pam
Descripció anunci:
SETEM Catalunya (www.setem.cat) som una associació de solidaritat internacional independent i participativa que, juntament amb altres organitzacions, vol sensibilitzar la ciutadania sobre les creixents desigualtats globals del nostre món i les seves causes i promoure les transformacions personals i socials necessàries per aconseguir un món més just i solidari.
 
Cerquem un/a Responsable de Campanyes per coordinar el projecte Pam a Pam, conjuntament amb una altra persona i integrar-se a l’Equip Tècnic de SETEM Catalunya.
 
Pam a Pam és el mapa que mostra les iniciatives del consum responsable i de l’Economia Social i Solidària a Catalunya. És un projecte conjunt de SETEM i la XES que pretén al mateix temps donar resposta a totes aquelles persones interessades en fer un consum responsable i ser una eina de diagnosi i articulació de les pròpies iniciatives de l’àmbit.
 
Funcions
Coordinació de Pam a Pam
• Participar en la definició de l’estratègia del projecte, de manera coordinada amb els grups que impulsen Pam a Pam.
• Coordinació amb la XES.
• Seguiment de la implementació de Pam a Pam a barris de Barcelona i municipis d’arreu de Catalunya.
• Formular, fer seguiment tècnic i econòmic i justificar els projectes a les finançadores.
• Integrar-se a l’equip tècnic de SETEM i donar resposta a les necessitats organitzatives de l’entitat en general.
 
Formació d’activistes i dinamització de grups
• Fer formacions sobre ESS i Pam a Pam.
• Seguiment de comissions de treball de Pam a Pam i acompanyament als grups d’activistes d’arreu del territori.
 
Comunicació i activitats públiques
• Seguiment de les tasques de comunicació (blog, xarxes socials, cobertura d’actes públics).
• Seguiment amb proveïdors per l’elaboració de materials comunicatius de Pam a Pam.
• Atenció a mitjans de comunicació.
• Fer xerrades, tallers i activitats públiques com a representant de Pam a Pam.
• Co-­gestió del lloc web del projecte: revisió i publicació de punts, donar rol a noves xinxetes, etc.
 
Perfil requerit
• Titulació universitària preferentment en l’àrea de les Ciències Socials.
• Coneixements sobre Economia Solidària.
• Experiència laboral i/o de voluntariat en entitats o moviments socials, prioritàriament en món associatiu.
• Nivell C de català.
• Coneixements de Marc Lògic i experiència en gestió de projectes.
• Experiència en dinamització d’equips de treball i gestió d’activisme / voluntariat.
• Capacitat de treball en equip amb coordinació horitzontal.
• Autonomia, iniciativa i habilitat per escriure i parlar en públic.
• Sensibilitat en l’enfocament de gènere.
 
Es valorarà
• Participació a Pam a Pam, a SETEM i/o al moviment de l’economia solidària.
• Experiència de treball amb institucions públiques, pel que fa a incidència política i a compra pública.
• Coneixement de metodologies participatives.
• Experiència en comunicació per al canvi social.
• Coneixements de gestió web i comunicació digital.
 
Condicions del lloc de treball
• Lloc de treball: seu de SETEM Catalunya (Barcelona).
• Jornada de 22 hores.
• Contracte d’obra i servei fins la finalització del projecte, període de prova de 3 mesos.
• Remuneració segons l’escala salarial de l’entitat.
• Flexibilitat horària per a la coordinació amb les persones voluntàries.
• Incorporació: Immediata
 
Les persones interessades han d’enviar un CV i carta de motivació en català (es descartaran aquelles candidatures que no ens facin arribar els dos documents en l’idioma indicat) a Recursos Humans de SETEM Catalunya: rrhh@setem.org amb la referència “Oferta de treball: Campanya Pam a Pam” fins el diumenge 21 de gener de 2018.
Entitat o associació:
SETEM
Telèfon: