Skip to Content

Responsable del Projecte d’Inserció (Itinerari formatiu d’inserció per joves)
Descripció anunci:

Fundació Mans a les mans busquen una persona, que tingui perfil de gestió i perfil educatiu, per tal de coordinar els projectes de la línia d’inserció. De cara al desembre únicament restarà el projecte PAS ENDAVANT, dirigit a joves d’entre 16 i 22 anys que no han tingut èxit escolar.

Fundació Mans a les mans és una entitat que neix emparada per la Parròquia de Port (al barri de la Marina, Zona Franca de Barcelona). Treballa amb infants i joves d’entre 7 i 24 anys, amb l’objectiu de potenciar oportunitats educatives que afavoreixin la vida de les persones i la comunitat.

Les funcions seran:

 • Coordinar el programa PAS ENDAVANT i participar en l’impuls d’altres programes que puguin néixer
  derivats d’aquest.
 • Coordinar-se amb direcció.
 • Realitzar el seguiment educatiu pertinent dels joves participants.
 • Realitzar la difusió del projecte a l’entorn i aconseguir que els i les joves coneguin l’oportunitat.
 • Realitzar els acompanyaments que es considerin necessaris dels talleristes que porten a terme les càpsules formatives (els acompanyaments poden ser a nivell formatiu i/o en la intervenció directa).
 • Coordinar-se amb les entitats/serveis del territori i representar institucionalment la Fundació al territori.
 • Elaborar els informes necessaris per a la justificació i sol·licitud de subvencions de tots els projectes de
  l’àrea d’inserció.
 • Avaluar mitjançant indicadors i informes l’impacte dels projectes.
 • Crear sinergies de treball entre programes i projectes de la pròpia entitat com d’altres entitats.

Requisits:

 • Grau, preferiblement en Treball Social i/o Educació Social.
 • Nivell avançat d’Ofimàtica.
 • 1 any d’experiència en lloc de treball similar (coordinador de projectes).
 • 4 anys d’experiència en la intervenció directa amb col.lectius de joves, es valorarà especialment si es
  tracta d’inserció de joves en situació d’atur.
 • Coneixement del mercat laboral i d’ idees innovadores per fomentar l’ocupació.
 • Experiència en redacció i justificació de subvencions.
 • Habilitats de treball en Equip.
 • Capacitat per organitzar-se i treballar de forma autònoma.
 • Actituds i habilitats socials i de comunicació.

S’ofereix:

 • Oferim jornada complerta (37.5h setmanals) distribuïdes entre les 8:30h i les 18:00h.
 • Sou brut anual 22.000€ distribuïts en 14 pagues (Aproximadament 1.500 bruts mensuals).
 • Bon ambient de treball.
 • Data d’inici: entre el 10 de desembre i el 7 de gener.
 • Tipus de contracte: Contracte temporal fins a final de curs (juny) amb possibilitat de continuar i consolidar el lloc.

Si voleu formar part del procés de selecció heu de fer arribar el vostre currículum a direccio@mansalesmans.org

 

Entitat o associació:
Fundació Mans a les mans
Telèfon:
932 237 923