Skip to Content

Responsable comptable i gestió – Associació Nexes
Descripció anunci:

Nexes, associació juvenil sense ànim de lucre, en procés de transformació en cooperativa de treball associat, treballa amb la comunitat local i amb altres països del món per afavorir l’aprenentatge intercultural, la participació activa i una transformació social sostenible que veu en la diversitat un recurs enriquidor. Data límit: 21/03/2018

Busquen una persona amb experiència en administració i gestió d’entitats de l’Economia Social i Solidària per cobrir una plaça de responsable comptable i de gestió.

Funcions:

 • Realitzar les tasques comptables pròpies de l’entitat: facturació, mecanització, arxiu, gestió de tresoreria, conciliació bancària manteniment de la documentació oficial.
 • Coordinar-se amb la gestoria de l’entitat per a facilitar la informació necessària a la presentació dels models tributaris i la gestió dels contractes i nòmines.
 • Supervisar la gestió econòmica i pressupostària de l’entitat: preparació del pressupost anual i del control pressupostari periòdic, seguiment i previsió de tresoreria.
 • Informació econòmica i financera als òrgans de govern de l’entitat i suport a la presa de decisions estratègiques.
 • Donar suport a l’equip tècnic en la preparació dels pressupostos de programes i projectes, així que la justificació econòmica de les subvencions aconseguides.

Característiques del lloc de feina:

 • Jornada de 30 hores setmanals, majoritàriament al matí amb 1 tarda setmanal. Flexibilitat horària.
 • Equip multicultural format per 6 treballadors/es, 1 jove voluntària europea i 1 jove local o estranger/a en pràctiques.

Perfil:

 • Experiència professional mínima de 3 anys.
 • Experiència i coneixements en la gestió d’entitats no lucratives o cooperatives.
 • Coneixement de subvencions públiques i finançament privat.
 • Titulació de grau mig o superior en Econòmiques, Empresarials i/o Gestió i Administració d’Empreses.
 • Domini del paquet Microsoft Office.
 • Experiència en l’ús de programes de comptabilitat.
 • Imprescindible domini de català, castellà i anglès.
 • Autonomia, capacitat d’adaptació, empatia i habilitats interpersonals.
 • Interès en formar part del projecte cooperatiu.

Es valorarà:

 • Coneixement de gestió de programes europeus.
 • Experiència associativa, personal o professional.
 • Possibilitat d’incorporació immediata.

S’ofereix:

 • Incorporació immediata.
 • Contracte eventual fins 31 de desembre 2018 amb possibilitat de continuïtat.
 • Jornada de 30 hores amb possibilitat d’ampliació.
 • Condicions salarials a concretar durant l’entrevista.

Per tal de formalitzar la candidatura cal enviar el currículum a seleccio@coopdema.cat amb la carta de motivació. Data límit: 21/03/2018

Un cop superat el termini, revisarem les candidatures i contactarem a les persones preseleccionades per tal de fer una entrevista personalitzada.

 

Entitat o associació:
Nexes
Telèfon:
934 427 167