Skip to Content

Reforç escolar d’estiu, Aprenem compartint
Descripció anunci:

El Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta cerquen persones amb ganes de donar un cop de mà a l’alumnat amb dificultats, ajudar-los al moment de fer els deures i d’estudiar, en el marc del projecte Aprenem compartint.

L’Aprenem compartint és un projecte impulsat pel Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, amb el suport del Districte de Sants-Montjuïc i la Diputació de Barcelona. És un recurs educatiu de caràcter preventiu al servei dels centres de primària i secundària i que té la finalitat millorar l’aprenentatge, les actituds i la motivació de l’alumnat amb dificultats

Requisits:

Es farà una entrevista prèvia, s’oferirà formació i assessorament per poder dur a terme el suport educatiu.  Es valorarà el nivell d’estudis. 

Paper de la persona voluntària:

La persona voluntària acompanyarà un grup de 10 alumnes al moment de fer els deures i d’estudiar amb el suport d’un/a monitor/a responsable del grup. 

Les tasques que durà a terme són:

  • Donar suport a l’alumnat, resolent dubtes i ajudant-lo a fer els deures, a planificar-se i a estudiar per preparar els exàmens.
  • Tancament de cada sessió amb una trobada de 10 minuts amb l’equip per avaluar la sessió.
  • Assistència a una reunió trimestral per avaluar dinàmiques, metodologies, l’aprenentatge/comportament de l’alumnat i fer propostes de millora.

Temps de dedicació:

Un o dos matins a la setmana.

 

Entitat o associació:
Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Telèfon:
932 918 942