Skip to Content

Plaça de coordinador/a tècnica del Consell de la Joventut d’Horta Guinardó (CJD7)
Descripció anunci:

El Consell de la Joventut d’Horta Guinardó (CJD7) obre convocatòria per a cobrir la plaça de coordinador/a tècnica. Data límit 15/06/2018.

Tasques a realitzar:

1. SUPORT A LES ENTITATS QUE CONFORMEN EL CJD7

 • Dinamització i gestió dels espais de treball amb les entitats.
 • Formació, assessorament i seguiment a les Entitats.
 • Recolzament en les activitats de les Entitats.

2. COORDINACIÓ DE PROJECTES I EQUIPAMENTS

 • Redacció, seguiment i justificació dels projectes.
 • Seguiment dels equipaments i les treballadores (Punt7 i CJ Girapells).
 • Seguiment del pla de comunicació.

3. SUPORT I ACOMPANYAMENT AL SECRETARIAT

 • Recull, redacció i retorn d’actes i seguiment de les activitats que se’n derivin.
 • Relacions externes (Administracions, CJB, Plataforma de Gestió Ciutadana i altres).
 • Realització de convocatòries i jornades pròpies del CJD7.
 • Seguiment de les línies estratègiques del CJD7.

4. GESTIÓ DE L’ECONOMIA I TASQUES ADMINISTRATIVES

 • Gestió de les subvencions, els convenis, i l’economia diària i global.
 • Administració de l’arxiu i del funcionament de l’espai del CJD7.
 • Contacte amb la gestoria per temes laborals, comptables i auditories.
 • Comunicació de l’entitat.

Es demana:

 • Edat entre 20 i 30 anys.
 • Vinculació i coneixement al teixit associatiu juvenil del districte d’Horta-Guinardó.
 • Capacitat i experiència en disseny, preparació i coordinació de projectes.
 • Capacitat d’iniciativa i treball en equip.
 • Domini de l’entorn Windows, paquet Office, XX.SS i Mailchimp.
 • Flexibilitat horària.

Es valorarà:

 • Estudis en l’entorn de les Ciències Socials.
 • Coneixement en la gestió de pressupostos i tasques administratives.
 • Coneixement de les xarxes socials i del WordPress i programari de disseny i tractament d’imatge.
 • Formació complementària.

S’ofereix:

 • Jornada de 32h setmanals.
 • Incorporació: Setembre 2018.
 • Categoria laboral: Coordinador/a de projectes.
 • Sou, en dotze pagues, segons Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural.

Per presentar-vos a la plaça cal entregar el CV via email a cjd7@cjd7.org i respondre el següent formulari (no caldrà carta de presentació).
No es tindran en compte les candidatures que no realitzin els dos passos. Data màxima de presentació a l’oferta: Divendres 15 de JUNY del 2018.

 

Entitat o associació:
Consell de la Joventut d'Horta Guinardó (CJD7)
Telèfon:
652 772 084