Skip to Content

Plaça de Coordinació General de la COCAT
Descripció anunci:

La Coordinadora d’Organitzadors de Camps de Treball Internacionals de Catalunya (COCAT) obre la convocatòria de la plaça de Coordinació General de l’entitat. La Coordinació General ostenta la màxima responsabilitat de l’equip tècnic de l’entitat, fent d’enllaç entre els òrgans directius (Assemblea i Junta Directiva) i l’estructura no voluntària.

Funcions:

 • Gestió dels recursos humans: coordinació de l’equip tècnic i voluntari de l’organització.
 • Gestió econòmica: elaboració del pressupost i estat de comptes, i seguiment econòmic de l’entitat.
 • Desenvolupament estratègic: desenvolupament del projecte i direcció de les accions derivades.
 • Representació nacional i internacional: representant institucional i a les xarxes als què l’entitat participa.
 • Membre de la Junta Directiva: seguiment de l’execució del projecte, juntament amb els membres voluntaris de l’òrgan.

Experiència:

 • Recorregut professional en l’àmbit del voluntariat.
 • Experiència en el món associatiu català i/o internacional, en projectes de camps de treball internacionals o de voluntariat internacional.
 • Experiència en gestió d’equip i/o d’entitats
 • Es valorarà la pertinença en alguna de les entitats membres de la COCAT.

Habilitats i competències:

 • Capacitat de lideratge i treball en equip
 • Capacitat de planificació i organització estratègica
 • Autogestió i iniciativa

Coneixements:

 • Idiomes: És imprescindible un bon nivell de català i anglès, oral i escrit. Es valorarà el domini d’altres idiomes.
 • Coneixements sobre el teixit associatiu català i internacional, institucions i administracions relacionades.
 • Coneixements en gestió econòmica i gestió laboral d’entitats.
 • Domini d’aplicacions informàtiques bàsiques.

Condicions laborals:

 • Es demana compromís temporal envers al projecte.
 • La jornada laboral establerta és de 25h setmanals.
 • El càrrec implica disponibilitat per a viatjar, com a mínim dos cops a l’any.
 • La retribució es d’acord l’escala de l’entitat (conveni de lleure).
 • La incorporació està prevista per a principis de novembre del 2016.
Entitat o associació:
Coordinadora d'Organitzadors de Camps de Treball Internacionals de Catalunya
Telèfon:
934 254 064