Skip to Content

L’Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans als projectes de cooperació. Aplicació pràctica
Descripció anunci:

Capacitacions semi presencials per la utilització i el desplegament de l’EGiBDH en les intervencions de cooperació a nivell estratègic i operatiu.

La gradual transició des del model tradicional cap a l’Enfocament de Gènere i Basat en els Drets Humans que s’està produint en el sistema de cooperació per al desenvolupament no és fruit d’una moda passatgera.

Aquest nou model ha demostrat avantatges objectius en la consecució d’un desenvolupament humà sostenible a tot el món. Avantatges que expliquen la progressiva incorporació de l’Enfocament per part de la majoria d’actors de cooperació internacional però també planteja grans reptes.

El desenvolupament del EGiBDH ha estat considerable en els últims anys, tant en un plànol teòric com a pràctic. No obstant això, els valors del model tradicional de cooperació encara persisteixen en la pràctica d’algunes organitzacions i en les seves intervencions.

Perquè el EGiBDH sigui una realitat és també imprescindible que s’apliqui de forma transversal en el conjunt de les polítiques públiques. Desgraciadament, l’elaboració de polítiques i de pressupostos seguint criteris de gènere i drets humans és encara una assignatura pendent.

En les capacitacions s’aportaran els coneixements teòrics i recursos pràctics per a l’aplicació de l’Enfocament en totes les fases del projecte. Mitjançant dinàmiques participatives, el curs pretén, a més, construir de forma conjunta noves eines i metodologies per fer un pas més en la pràctica del EGiBDH tant a nivell estratègic com operatiu, posant especial atenció al seguiment i avaluació de les intervencions

Destinataris:

  • Membres d’entitats (ONGD, associacions, fundacions, etc.) que treballan en cooperació per al desenvolupament a municipis de la província de Barcelona.

  • Personal municipal de les àrees de cooperació i d’altres relacionades amb drets humans (igualtat, ciutadania, participació, diversitat, immigració, etc.) dels municipis de la provincia de Barcelona.

Es realitzaran dues capacitacions:

1. Barcelona

Formació virtual | 2 d’octubre – 9 de novembre

Formació presencial | 19 i 26 d’octubre i 3 i 9 de novembre

2. Sant Boi i Espluges de Llobregat

Formació virtual | 2 d’octubre – 9 de novembre

Formació presencial | 18 i 25 d’octubre i 2 i 8 de novembre

Més info

Entitat o associació:
Institut de Drets Humans de Catalunya
Telèfon:
93 119 03 72