Skip to Content

Coordinador/a Econòmica de Casals de Joves de Catalunya
Descripció anunci:

Casals de Joves de Catalunya és una associació que agrupa les associacions juvenils que fomenten la participació dels i les joves, des de la pròpia organització i sota els principis d’autogestió, democràcia, laïcitat i transformació social.

Funcions:
Responsable de l’àrea de gestió econòmica i laboral de l’entitat.
    • Responsable de comptabilitat
    • Planificació i gestió econòmica de l’entitat
    • Gestió financera
    • Control de liquiditat
    • Control i seguiment de pagaments i cobraments
    • Tancament de comptes anuals de l’entitat
    • Coordinació d’auditories
    • Elaboració d’impostos
    • Control i seguiment de la gestió laboral
    • Gestió d’assegurances
    • Recerca i tramitació de fons de fiançament
    • Formulació, seguiment i justificació de subvencions
    • Coordinació amb l’òrgan de decisió de l’entitat

Requisits:
    • Formació reglada en l’àmbit d’economia, administració d’empreses o similars
    • Experiència demostrable en la gestió i administració d’entitats del tercer sector
    • Experiència en les funcions descrites
    • Coneixement alt en matèria de subvencions
    • Capacitat de treball autònom
    • Persona responsable i rigorosa

Es valorarà:
    • Coneixement i experiència en el moviment associatiu, especialment a l’àmbit de l’educació en el lleure
    • Coneixement i experiència de treball per projectes
    • Capacitat de treball en equip i iniciativa
    • Ser menor de 30 anys
    • Flexibilitat i capacitat d’adaptació
    • Capacitat resolutiva

S’ofereix:
    • Contracte de 12 mesos prorrogable
    • Incorporació immediata
    • Jornada laboral entre 25 – 30 hores setmanals ( a confirmar a l’entrevista)
    • Horari de matins flexible
    • Sou brut aproximat de 1.460,25€ ( 25h) – 1.752,30€ (30h)
    • Lloc de treball: Barcelona

La data límit de lliurament de currículums i la carta de motivació és el divendres 7 de gener a les 23:59 per correu electrònic a casaldejoves@casalsdejoves.org referència: « REF: coordinadora econòmica”.

Entitat o associació:
Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya
Telèfon:
936 011 616