Skip to Content

Coordinador/a economia – Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (FAGiC)
Descripció anunci:

La Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (FAGiC), és una organització sense ànim de lucre que aglutina associacions gitanes de tota Catalunya. És l’entitat més representativa de l’associacionisme gitano en la societat catalana i es va crear amb l’objectiu de defensar i promoure els drets i la cultura del Poble Gitano de Catalunya. Busquen un coordinador/a d’Economia. Data límit 20/03/2018.

Funcions:

 • Seguiment pressupostari i assignació dels recursos disponibles de forma eficient.
 • Gestió de les variables financeres, és a dir, la revisió de la gestió de tresoreria, dels crèdits demanats, dels cobraments i pagaments.
 • Seguiment i control econòmic de les diferents subvencions que rep la Federació.
 • Realització de pagaments i cobraments (nòmines, proveïdors, subvencions, altre finançament, etc.).
 • Control de la facturació.
 • Control de Bancs i Caixes.
 • La negociació amb les entitats bancàries i financeres per reduir les comissions bancàries i els interessos.
 • Utilització d’eines per a la petició de serveis financers.
 • Coordinació i centralització de la informació econòmica i financera dels diferents projectes i institucions amb l’objectiu de facilitar la justificació econòmica de les subvencions i ajudes rebudes.
 • Elaboració de resums mensuals per a l’elaboració dels documents comptables, els quals s’hauran de controlar i interpretar.
 • Facilitar la informació davant de les auditories externes.
 • Tancament anual comptable i elaboració pla de tresoreria
 • Coordinació de l’àrea de fonts de finançament amb ens privats. Coneixement de les estratègies del Fundraising.

Requisits:

 • Titulació universitària en Economia i/o ADE.
 • Alts coneixements del paquet Office (i nivell avançat en EXCEL).
 • Experiència mínima de 3 – 5 anys.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Habilitats en la gestió d’equips de treball.
 • Coneixement del poble i cultura gitana.
 • Nivell C de català o perfecte domini del mateix.

Competències transversals:

 • Capacitat en gestió econòmica d’entitats sense afany de lucre.
 • Capacitat analítica per adaptar-se a les diferents situacions econòmiques.
 • Planificació i organització.
 • Preocupació per l’ordre i la qualitat.
 • Treball en equip i cooperació.
 • Flexibilitat i gestió del canvi.
 • Iniciativa.
 • Aprenentatge i utilització de coneixements.

S’ofereix:

 • Incorporació: Abril 2018.
 • Jornada de 37,5 h/setmanals.
 • Contracte per obra i servei fins a de desembre de 2018.
 • Horari: Matins de 8 a 15 h i una tarda a la setmana de 15-18 h.
 • Sou brut anual segons conveni del lleure.
 • Lloc de treball a L’Hotel d’Entitat de La Pau (Barcelona).

Per formalitzar la candidatura cal enviar el currículum a l’adreça rrhh@fagic.org abans del 20 de març del 2018, amb la referència: Ref.: 2018-001- Coordinador/a economia

 

Entitat o associació:
Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya (FAGiC)
Telèfon:
933 051 071