Skip to Content

Coordinador/a de projectes en l’àmbit associatiu – Coordinadora d’Entitats VERN de la Verneda – Sant Martí
Descripció anunci:

La Coordinadora d’Entitats VERN de la Verneda – Sant Martí cerca una persona per a cobrir la plaça de coordinador/a de projectes de l’entitat. La Coordinadora VERN és una entitat de segon nivell que aglutina més de seixanta associacions i col·lectius dels barris de la Verneda i la Pau i de Sant Martí de Provençals de Barcelona. Compta amb més de 30 anys d’història de coordinació associativa als nostres barris i és la responsable de la organització de diferents esdeveniments socioculturals com la Festa Major, les Festes de Primavera, la Cavalcada de Reis o la Revetlla de Sant Joan, entre d’altres.

 

Actualment la Coordinadora VERN està desenvolupant una pla estratègic d’impuls i enfortiment dels moviments associatius, això vol dir que, més enllà dels projecte que ja es desenvolupen actualment, la Coordinadora VERN està cercant enfortir les associacions actuals, fomentar-ne la creació de noves i desenvolupar noves activitats associatives a la Verneda i la Pau i també a Sant Martí de Provençals.

Per aquest motiu es desitja incorporar el perfil d’un coordinador/a de projectes a l’entitat que donaria suport a l’impuls d’aquest pla estratègic, així com al conjunt de projectes associatius que actualment ja desenvolupa l’entitat.  

Funcions:

 • Coordinació amb la Junta de la Coordinadora VERN per a seguiment dels projectes de l’entitat.
 • Desenvolupament i seguiment del Pla estratègic de la Coordinadora VERN.
 • Diàleg permanent amb els agents territorials de la xarxa associativa i socio-cultural.
 • Generació de noves propostes associatives, socials i culturals.
 • Preparació de nous projectes: memòria, justificació, entitats col·laboradores, pressupost previst, possibles fonts de finançament, valors afegits del projecte a nivell social i cultural.
 • Recerca de finançament per a nous projectes, tant públic, com privat com autofinançat.
 • Consolidació de projectes existents, aportant propostes de millora i consolidar els models de finançament dels mateixos.
 • Desenvolupament de les accions previstes en els projectes que s’estiguin executant: coordinació amb l’Ajuntament per a tràmits de permisos i infraestructures, coordinació dels serveis externs a contractar, coordinació amb agents i entitats participants al projecte.
 • Control i seguiment pressupostari dels projectes.
 • Justificació administrativa dels projectes (memòria econòmica, memòria d’activitats)
 • Valoració dels projectes
 • Manteniment de les xarxes socials i pàgina web.
 • Coordinació reunions plenàries, reunions específiques de treball, etc.
 • Secretaria: Seguiment del correu electrònic, telèfon, atenció a les visites de les associacions.
 • Interlocució amb la gestoria per als tràmits administratius, comptables i fiscals.

Requisits:

 • Títol universitari o títol de grau superior.
 • Català i castellà, parlat i escrit.
 • Domini de les aplicacions ofimàtiques més comunes: editor de textos (Word o similar), fulles de càlcul  (Excel o similar), presentacions (PowerPoint o similar)
 • Domini de les xarxes socials més comunes (Facebook, Twitter, Instagram, etc.)
 • Es valorarà l’experiència laboral en el sector associatiu.
 • Es valorarà domini d’eines d’edició d’imatge.
 • Es valorarà el coneixement del territori on s’implementaran els projectes (Sant Martí de Provençals i Verneda La Pau).
 • Pel que fa al perfil professional, es cerca una persona amb capacitat d’organització, capaç de gestionar diversos projectes de manera simultànea, amb capacitat d’inicativa pròpia i creativitat, i amb habilitats de negociació i mediació. 

S’ofereix:

 • Jornada a temps complet (37,5 hores / setmanals).
 • Contracte temporal fins al 31 de desembre de 2018, amb possibilitats de continuïtat.
 • Salari segons conveni del sector del lleure educatiu i sociocultural.
 • Incorporació a partir del mes de juny de 2018.
 • Possibilitats de formació i aprenentatge en el sector sociocultural.
 • Ambient de treball dinàmic i creatiu.

Els i les interessades han d’enviar CV i carta de motivació a l’adreça de correu electrònic: info@evern.org fins al dia 21 de maig del 2018 (inclòs).

 

Entitat o associació:
Coordinadora d’Entitats VERN de la Verneda – Sant Martí
Telèfon:
932 565 780