Skip to Content

Coordinador/a de l’equipament – Aula Ambiental Bosc Turull
Descripció anunci:

La Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA) obre convocatòria per la selecció d’una persona responsable de la coordinació i gestió de l’Aula Ambiental Bosc Turull, equipament municipal centrat en la millora de la biodiversitat urbana i en la promoció de pràctiques comunitàries de sostenibilitat, reforçant i potenciant l’encreuament entre l’eix social i l’ambiental.

Funcions:

 • Dinamització i gestió de l’Aula Ambiental Bosc Turull i del seu projecte educatiu.
 • Atenció i informació al públic.
 • Elaboració del programa d’activitats.
 • Dinamització comunitària i coordinació dels col·lectius amb projecte permanent a l’equipament.
 • Suport i assessorament pedagògic als centres educatius participants.
 • Inscripció, preparació i suport en el desenvolupament de les activitats.
 • Comunicació i difusió (newsletter, gestió xarxes socials, creació notes de premsa, relació amb mitjans de comunicació)
 • Reunions de coordinació amb l’equip de treball, la Xarxa d’Equipaments Municipals i l’Administració.
 • Seguiment comptable i administratiu del projecte.
 • Elaboració de memòries tècniques, justificacions comptables i indicadors.
 • Resolució de possibles incidències.
 • Preparació, redacció i presentació de projectes relacionats amb la sostenibilitat urbana i els projectes comunitaris socioambientals.
 • Participació en el desenvolupament de les línies de treball de la SCEA.

Requisits indispensables:

 • Titulació: Llicenciatura universitària o Grau equivalent preferentment en Ciències Ambientals o
  Biologia, o bé llicenciatura/grau en ciències socials, pedagogia o ciències de l’educació amb
  experiència i coneixements acreditables en medi ambient urbà.
 • Formació addicional: en l’àmbit de l’educació ambiental, la participació ciutadana i el treball
  comunitari. Coneixements avançats d’ofimàtica i comunicació (paquet office, gestors de continguts
  web, Internet i xarxes socials).
 • Experiència: Imprescindible dos anys d’experiència contrastable en:
  • gestió i dinamització d’equipaments
  • creació de recursos didàctics i programes pedagògics
  • programació, planificació i coordinació d’activitats
  • treball comunitari i desenvolupament d’iniciatives socioambientals
  • redacció de memòries, informes, pressupostos i justificacions
 • Competències: Capacitat organitzativa, de gestió i coordinació. Iniciativa, creativitat i autonomia. Persona polivalent i proactiva. Bones habilitats comunicatives i de mediació/resolució de conflictes,
  capacitat de presa de decisions i de treball en equip.
 • Idiomes: Domini acreditat del català i el castellà tant parlat com escrit.

Es valorarà:

 • Ser soci/a de la SCEA
 • Experiència i coneixement en el tercer sector social, ambiental i de l’economia social i solidària.
 • Coneixement i participació en projectes associatius i comunitaris relacionats amb la sostenibilitat.
 • Coneixement del territori i dels col·lectius del barri (Vallcarca)/districte (Gràcia)
 • Coneixements sobre temàtiques relacionades amb la sostenibilitat a la ciutat, especialment sobre biodiversitat urbana.
 • Experiència en assessorament pedagògic i formatiu a professorat
 • Altres idiomes
 • Flexibilitat i bon tracte

Condicions Laborals:

 • Ubicació del lloc de treball: Barcelona.
 • Jornada: 31h setmanals (fonamentalment matins, dimecres tarda i dissabtes/diumenges matí cada 15 dies).
 • Tipus de contracte: Substitució malaltia i baixa per maternitat (nòmina)
 • Conveni: Oficines i despatxos.
 • Sou: 16.023,92€ anuals (1335,33€ bruts mensuals)
 • Incorporació: Immediata
 • Duració: Aproximadament fins al març del 2018. Període de prova.

Les persones interessades podran fer arribar el seu CV i carta de motivació a scea@scea.cat fins el dia 15 de setembre de 2017. És necessari acreditar els mèrits i requisits indispensables a la carta de motivació. Especificar a l’assumpte del correu l’oferta a la qual s’opta: “CoordinacioEquipamentAABT..”

 

Entitat o associació:
Societat Catalana d’Educació Ambiental
Telèfon:
93 213 39 45
Email:
scea@scea.cat