Skip to Content

Convocatòria per cobrir una substitució de la plaça de tècnic/a d’administració del CNJC
Descripció anunci:

El CNJC és la plataforma que aglutina les principals entitats juvenils de Catalunya. Un dels seus objectius principals és defensar els interessos de les persones joves a través de la incidència política, la sensibilització social i la formació. Per fer-ho possible el CNJC s’estructura tècnicament en tres grans àrees coordinades entre si internament: programes, comunicació i administració.

La tasca de la plaça d’administració és la de donar suport tècnic als projectes del CNJC, essencialment pel que fa a la seva logística. El treball està directament vinculat amb la gerència de l’entitat que conjuntament duen a terme tota l’administració i manteniment de l’entitat. Data límit 23/04/2018.
 
Funcions generals:

 • Atenció telefònica i al públic.
 • Gestió del registre d’entrada i sortida.
 • Gestió de l’Arxiu del CNJC.
 • Control d’agenda.
 • Vetllar per una gestió de la informació estandarditzada i controlada.
 • Redacció de documents i correus electrònics.
 • Relació amb proveïdors.
 • Suport directe a gerència i comptabilitat.
 • Vetllar per l’actualització del Portal de Transparència.
 • Suport administratiu a l’equip tècnic i al secretariat del CNJC.
 • Manteniment de la seu i del material administratiu.
 • Suport a projectes i a les activitats pròpies del CNJC.
 • Organització de la facturació i pagaments.

 
Perfil requerit:

 • Titulació universitària.
 • Flexibilitat horària.
 • Trajectòria o participació en organitzacions o moviments juvenils.

 

Competències necessàries:

 • Coneixement de les institucions catalanes (Govern de la Generalitat, Parlament de Catalunya i ens municipals).
 • Experiència en disseny, gestió i avaluació de projectes.
 • Capacitat d’organització i de treball tant autònomament com en equip.
 • Coneixement del món associatiu juvenil.
 • Nivell C de català o perfecte domini del mateix.
 • Domini oral i escrit de l’anglès i el castellà.
 • Coneixements informàtics (entorn Open Office, paquet Office, Internet…).

 
Es valorarà:

 • Estudis/Coneixement en administració i gestió de la informació.
 • Experiència professional en tasques administratives.
 • Coneixements d’altres idiomes i nivell superior (D) de Català.
 • Ser menor de 30 anys.

 
S’ofereix:

 • Contractació 24 h setmanals.
 • Es requerirà flexibilitat horària per poder adaptar-se a l’horari associatiu.
 • Contractació temporal per substitució de maternitat (període de prova: 2 mesos).
 • Sou brut mensual aproximat 1.100 €.
 • Lloc de treball: Barcelona.
 • Inici esperat: abril de 2018.

 
Per formalitzar la candidatura es imprescindible fer arribar el CV a consell@cnjc.cat i omplir el següent formulari abans del dia 23 d’abril de 2018.

Per a més informació, truqueu al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya: 93 368 30 80

 

Entitat o associació:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
Telèfon:
933 683 080