Skip to Content

Convocatòria d’una plaça de Tècnic/a de Comunicació d’Escoltes Catalans
Descripció anunci:

Escoltes Catalans, l’associació laica de l’escoltisme català, obre convocatòria per tal de contractar una persona que elabori i implementi l’estratègia comunicativa de l’entitat, i pugui coordinar la comunicació interna i externa conjuntament amb l’equip de comunicació voluntari. Data límit 3 de març del 2019.

A continuació, us detallem les condicions generals de la plaça:

Funcions:

 • Elaborar, implementar, executar i fer seguiment de l’estratègia comunicativa en coordinació amb l’equip de voluntàries responsable.
 • Coordinar i executar la comunicació externa (xarxes socials, notícies i continguts webs, redacció de posicionaments…).
 • Coordinar i executar la comunicació interna (butlletins, maquetar i dissenyar documentació de l’entitat…).
 • Gestionar els contactes amb mitjans de comunicació: notes de premsa, seguiment dels mitjans, suport a portaveus, definició estratègica del missatge etc.
 • Revisar i vetllar per la imatge corporativa de l’entitat i per la coherència d’estil.
 • Coordinar l’edició de la revista corporativa d’Escoltes Catalans.
 • Relació i gestió amb els proveïdors.
 • Donar suport comunicatiu als equips generals, projectes associatius i agrupaments escoltes.
 • Coordinar la promoció general de l’entitat (a fires, mostres, actes, etc.).

Requisits:

 • Formació en el camp de la comunicació i/o publicitat.
 • Experiència en l’elaboració i execució d’estratègies i campanyes comunicatives.
 • Experiència en gabinet de premsa.
 • Coneixement estratègic i experiència en gestió de XXSS.
 • Domini alt de comprensió i redacció en català.
 • Capacitat de síntesi, anàlisi i interpretació de continguts.
 • Coneixements i ús d’eines de disseny gràfic i producció audiovisual (Photoshop, InDesing, …).
 • Capacitat d’iniciativa, resolutiva i proactiva.
 • Capacitat de flexibilitat i adaptabilitat.
 • Capacitat de treball en equip.

Es valorarà:

 • Experiència i vinculació amb el món associatiu i especialment amb Escoltes Catalans o
  altres entitats d’educació en el temps de lleure de base associativa.
 • Coneixement d’idiomes, especialment d’anglès.
 • Coneixement i experiència en l’àmbit de la comunicació en entitats del tercer sector.

Condicions Laborals:

 • Contracte de treball estable a jornada complerta (37,5 hores setmanals).
 • Incorporació prevista durant el mes de març de 2019.
 • Es demana total disponibilitat durant les trobades associatives, per a la realització de reportatges i per l’assistència a reunions o activitats fora de l’horari laboral.
 • Retribució segons l’escala salarial de l’entitat.

Les interessades hauran de respondre les preguntes d’aquest enllaç i adjuntar-hi el currículum: Formulari Convocatòria tècnica de comunicació.

No es tindran en compte CV que no contestin l’enquesta. Data límit 3 de març del 2019.
Per tal d’adreçar qualsevol dubte referent a la convocatòria, contacteu amb gerencia@escoltes.org o bé trucant al 93 268 61 10 (Lara Cáceres).

 

Entitat o associació:
Escoltes Catalans
Telèfon:
932 686 110