Skip to Content

Administració, Comptabilitat i Logística del Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores de Barcelona (2019/2020)
Descripció anunci:
Des de RIPESS Europa, la XES i REAS ens hem proposat d’organitzar un Fòrum Social Mundial Temàtic de les anomenades Economies Transformadores, previst en dues etapes: 2019 i 2020, a Barcelona. Aquesta perspectiva obre un procés de 2 anys en el qual caldrà promoure l’acceleració de dinàmiques de confluència entre moviments i xarxes que ofereixen alternatives transformadores al sistema econòmic actual. Fins ara, la coordinació del Fòrum ha estat acompanyada des de RIPESS i des de la comissió de relacions externes de la XES. Ara ha arribat el moment d’estructurar un equip local que funcioni de forma autònoma – però sense perdre el vincle amb les demés organitzacions promotores – per tal de començar a preparar la primera trobada que tindrà lloc el 2019.
 
Principals tasques:
 • Gestió del pressupost per a l’organització del Fòrum.
 • Gestió de les diferents fonts de finançament (institucions, fundacions, recursos propis).
 • Escriptura de projectes per a subvencions (en coordinació amb la resta de l’equip tècnic).
 • Justificació de subvencions.
 • Suport en la redacció de convenis amb l’administració per al finançament del Fòrum (en coordinació amb l’equip tècnic).
 • Gestió econòmica general (factures, pressupostos anuals, fiscalització trimestral, etc.).
 • Referència de la gestoria laboral.
 • Gestions de l’associació específica creada per al Fòrum.
 • Relació amb altres entitats co-promotores del Fòrum, especialment la XES, RIPESS i REAS.
 • Altes i baixes de les persones treballadores.
 • Gestions notarials, sol·licitud de permisos, llicències d’activitats etc..
 • Gestió de proveïdors en els dos esdeveniments previstos a Barcelona (2019 / 2020).
 • Gestions logístiques relacionades amb vols, allotjament i visats de les persones convidades.
 • Ús de plataformes de comunicació i coordinació virtual alternatives (Commons Cloud).
 • Coordinació d’una comissió de logística per a l’organització dels dos esdeveniments.
Competències, coneixements i habilitats:
 • Experiència demostrable en el camp de la comptabilitat i l’administració en entitats no lucratives i/o moviments socials.
 • Competències lingüístiques: català, castellà i anglès.
 • Compromís i coneixements en l’àmbit de l’economia solidària, feminisme, consum responsable, i/o altres causes de justícia social i/o ambientals.
 • Capacitat de treballar en equip i de coordinar-lo.
 • Gran capacitat d’autonomia, iniciativa, organització i innovació.
Es valorarà:
 • Coneixement d’altres llengües (especialment francès).
 • Participació activa a moviments socials.
 • Participació en esdeveniments d’escala internacional.
 • Coneixements en perspectiva de gènere.
 • Experiència en organització i logística d’esdeveniments internacionals.
S’ofereix:
 • Jornada de 20 hores setmanals. 1 any, renovable – a Barcelona.
 • Salari: 12.900€ brut anual (12,81€/hora).
 • Incorporació a inicis d’octubre.
 • Possibilitat de relacionar-se i posar-se en contacte amb moviments socials i xarxes a nivell internacional.
Les persones interessades en aquest lloc de treball han d’enviar a forum2020@ripess.org el seu CV i una carta de motivació en castellà abans del 23 de setembre del 2018.
Les candidatures preseleccionades rebran resposta abans de l’1 d’octubre.
 
Entitat o associació:
Xarxa d'Economia Solidària (XES)
Telèfon:
661 508 895