Skip to Content

Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

ofertes laborals
es busca voluntariat
compartir local
formacions
jo vull ser voluntari/a
altres

Convocatòria de places de Formadors/es per a Tallers Educatius adreçats a ESO i Batxillerat

Descripció anunci:

La Fundació Escolta Josep Carol -la fundació catalana de l’escoltisme laic- obre convocatòria de places de Formadors/es per a Tallers Educatius adreçats a ESO i Batxillerat. La Fundació té com a missió promoure l’educació d’infants i joves en la ciutadania responsable i en els valors propis de l’escoltisme laic català. Per aconseguir-ho, la Fundació dóna suport a la tasca d’Escoltes Catalans, presta serveis en l’entorn educatiu i promou la generació de reflexió i pensament. A continuació, us detallem les condicions generals de la plaça.

Funcions:

 • Dinamitzar tallers per grups d’alumnes d’ensenyament secundari amb els següents continguts:
  • Competències de la persona emprenedora
  • Valors del treball, esforç i risc en els processos formatius
  • Autoconeixement i el desenvolupament de competències
  • Habilitats i interessos personals i grupals
  • Pautes per dissenyar un projecte d’emprenedoria
 • Vetllar pel bon funcionament de les activitats programades així com del material i infraestructures.
 • Gestionar el grup i fomentar la participació dels joves
 • Realitzar reunions de seguiment i avaluació amb la Coordinació de la Fundació

Requisits:

 • Formació universitària en ciències socials , psicologia, pedagogia o postgrau en matèria de Joventut.
 • Diploma de Monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil.
 • Experiència docent en la realització de tallers adreçats a secundària.
 • Capacitat de planificació i organització.
 • Capacitat comunicativa i de relació interpersonal.
 • Català nivell C.
 • Flexibilitat horària
 • Disponibilitat per desplaçar-se arreu de Catalunya.
 • Carnet de conduir B1 i disponibilitat de vehicle propi
 • Es valorarà experiència i vinculació amb el món associatiu

Condicions Laborals

 • Persona en règim d’autònoms o amb capacitat de facturar.
 • Jornada variable segons els tallers assignats.
 • Retribució del taller:
  • Taller de 2 hores a raó de 22,59€ hora
  • Es pagaran els quilometres efectuats a raó de 0,19€ per quilòmetre.
  • Incorporació setembre 2017

Els/Les interessats/des hauran de fer arribar el seu currículum a la seu de la Fundació Escolta Josep Carol, fent referència a la plaça al correu electrònic cmuset@josepcarol.cat. La data límit de lliurament de currículums serà el proper 18 de juliol de 2017.

Entitat o associació:
Fundació Escolta Josep Carol
Telèfon:
93 268 91 11
Llegir més

Vols ser formador/a d’Entre[Terres]?

Descripció anunci:

El Servei Civil Internacional de Catalunya és una entitat que treballa per la pau i la justícia social mitjançant el voluntariat internacional i projectes d’educació per la pau. Busquem una persona per incorporar-se de forma externa i puntual en l’execució d’un dels projectes de l’entitat.

Fa uns mesos vam realitzar la guia entre[terres] conjuntament amb Stop Mare Mortum i amb el suport del CNJC, el CJB i les entitats d’assocaicionisme educatiu.

Tenim ganes de treure-li més suc i que arribi al màxim de persones possibles. Durant la propera tardor, realitzarem dues jornades de formació per a formadors/es que vulguin treballar la temàtica de les migracions a través de la guia educativa. Es realitzaran dues formacions per a docents i dues formacions per a activistes provinents de moviments socials, entitats juvenils i/o membres d’ entitats de lleure educatiu. A més a més, realitzarem tallers de la guia en centres educatius i en col·lectius, entitats juvenils i/o entitats del lleure educatiu.

Per això, busquem una persona que vulgui fer créixer aquest projecte, preparar-lo, cuidar-lo i realitzar les activitats!

Definició de tasques:

 • Preparació logística (contacte amb els agents implicats, atenció al públic i informació, inscripcions, lloguer d’espais, etc) de les activitats.
 • Suport a la persona tècnica de comunicació de l’SCI per la difusió de les activitats referents a la guia.
 • Preparació del contingut de les formacions i avaluacions de les mateixes
 • Facilitació de 2 formacions per a responsables educatius d’entitats de l’associacionisme educatiu i 2 formacions per a docents
 • Facilitació de 15 tallers de la guia entre[terres] per a centres i entitats educatives.
 • Reunions de seguiment amb la persona tècnica responsable del projecte
 • Recopilació del material creat (llistat de participants, fotografies…).

Requisits:

 • Perfil jove
 • Experiència en educació no formal, facilitació i dinamització de grups
 • Coneixements sobre migracions i dret d’asil.

Es valorarà:

 • Estudis en el camp de les ciències socials.
 • Participació i experiència associativa i en moviments socials.
 • Ser soci/sòcia, voluntari/a i/o haver participat d’activitats de l’SCI Catalunya.

Habilitats personals:

 • Capacitat de treballar autònomament.
 • Responsable, compromesa.
 • Organitzada, resolutiva i polivalent.
 • Iniciativa, creativitat.
 • Capacitat de treballar en equip.
 • Habilitats socials i interculturals.

S’ofereix:

 • La dedicació aproximada és de 150 hores i la retribució econòmica de 2.178€ (IVA inclòs, els serveis es pagaran un cop efectuat el servei i via facturació).
 • El projecte s’iniciarà al setembre i finalitzarà al desembre de 2017.
 • Es demana disponibilitat i flexibilitat durant aquests mesos. L’horari no serà fixe sinó que s’adaptarà segons les activitats (es preveu que pugui ser tant de matí com de tarda i en caps de setmana).

Localització: principalment a Barcelona tot i que alguna activitat pot ser desenvolupada en municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Envieu el currículum a seleccio@sci-cat.org i ompliu aquest formulari fins el dimecres 19 de juliol (inclòs).

Per a més informació podeu contactar al 93 441 70 79. Malauradament, davant el volum de feina actual de l’entitat, us demanem que només ho feu en cas que sigui molt necessari. Moltes gràcies per cuidar-nos!

Entitat o associació:
Servei Civil Internacional
Telèfon:
93 441 70 79
Llegir més

Tècnic/a de Comunicació – CNJC

Descripció anunci:

El CNJC tècnicament s’estructura en tres àrees coordinades internament: programes, comunicació i administració. Els responsables de les tres àrees formen un equip de direcció transversal que ha de ser capaç d’executar el pla de treball aprovat per les entitats de la manera més eficient i sostenible possible. Actualment des de comunicació, conjuntament amb les altres dues, s’estan duent a terme projectes d’incidència, de sensibilització i de formació orientats a assolir els objectius del CNJC.

Funcions Generals: 

 • Definir, executar i avaluar l’estratègia comunicativa en coordinació amb l’equip tècnic i secretariat.
 • Definir i desenvolupar la vessant comunicativa dels processos d’incidència política i de les campanyes de sensibilització.
 • Vetllar per la coherència i correcta aplicació de la imatge corporativa del CNJC.
 • Gestionar la relació de l’entitat amb els mitjans de comunicació.
 • Desenvolupar els suports gràfics senzills per a campanyes i activitat ordinària.
 • Gestionar els perfils corporatius a les xarxes socials.
 • Gestionar el web corporatiu: continguts, estructura i gestió de dominis.
 • Editar i coordinar la revista del CNJC.
 • Donar suport a l’activitat general del CNJC.
 • Gestionar el contacte i coordinació amb proveïdors/es.

Perfil requerit:

 • Titulació universitària en ciències de la comunicació (Periodisme, Publicitat i RRPP, Comunicació Audiovisual, etc.).
 • Experiència en gabinets de comunicació: elaboració de material de premsa, contactes amb mitjans, etc.
 • Experiència en planificació de campanyes d’incidència i/o sensibilització.
 • Flexibilitat horària.

Competències necessàries:

 • Proactivitat, capacitat resolutiva i visió estratègica.
 • Capacitat de síntesi, anàlisi i interpretació de continguts.
 • Domini en la gestió de les xarxes socials aplicades a la comunicació corporativa.
 • Domini d’editores web i coneixements de redacció aplicada en entorns digitals.
 • Coneixements de programes d’edició d’imatge i vídeo.
 • Nivell elevat de redacció de textos en català.
 • Capacitat d’organització i treball en equip.
 • Coneixement de la realitat associativa juvenil i/o moviments socials.

Es valorarà:

 • Experiència en mitjans de comunicació.
 • Coneixement de les polítiques de joventut, les administracions públiques i els canals d’interlocució amb l’administració.
 • Pertinença o trajectòria en entitats juvenils.
 • Domini oral i escrit de l’anglès.
 • Capacitat d’anàlisi de la realitat social.
 • Nivell superior de català (D o C2)
 • Ser menor de 30 anys.

S’ofereix:

 • Contractació 35h setmanals
 • Sou brut anual aproximat 23.500 €
 • Lloc de treball: Barcelona

Data prevista d’incorporació: principis de setembre de 2017
Data límit de recepció de currículums: 20 de juliol de 2017

Per formalitzar la candidatura:

Per a més informació, truqueu-nos al 93 368 30 80

Entitat o associació:
Consell Nacional de Joventut de Catalunya
Telèfon:
93 368 30 80
Llegir més

Vull participar en una entitat!

Descripció anunci:

Què és i què no és voluntariat? Què rebo quan participo? En quins àmbits puc ser voluntari o voluntària?

Si estàs pensant en participar en una associació, pot ser-te d’utilitat conèixer el que t’expliquem en la següent infografia. I si vols ampliar informació o saber on dirigir-te en la teva recerca d’entitats, no dubtis en consultar aquesta Fitxa Temàtica!

voluntariat

Entitat o associació:
CRAJ
Telèfon:
93 265 52 17
Llegir més

Responsable de Camps de Solidaritat – Setem Catalunya

Descripció anunci:

Setem Catalunya som una associació de solidaritat internacional independent i participativa que, juntament amb altres organitzacions, vol sensibilitzar la ciutadania sobre les creixents desigualtats globals del nostre món i les seves causes i promoure les transformacions personals i socials necessàries per aconseguir un món més just i solidari. Cerquem una persona Responsable de Camps de Solidaritat per integrar-se a l’equip tècnic de Setem Catalunya a la seu de Barcelona. Les tasques descrites a continuació es realitzaran en equip amb els membres del Consell de Camps, òrgan participatiu format per un grup de persones voluntàries amb anys d’implicació a l’organització i amplis coneixements de l’activitat.

Funcions:

 • Planificació del programa anual dels Camps de Solidaritat.
 • Elaboració del Pla de Comunicació, juntament amb el Responsable de Comunicació de Setem, i coordinació de les xerrades informatives del programa de Camps de Solidaritat, conjuntament amb el voluntariat al territori.
 • Seguiment i realització de les entrevistes, les inscripcions, la formació dels grups i atenció a les demandes d’informació i preparació de la documentació necessària.
 • Dinamització, seguiment i organització de les jornades formatives dels cursos de formació: eines i habilitat per coordinar un Camp de Solidaritat i Apropar-se al Sud.
 • Coordinació de les persones voluntàries que participen als Camps de Solidaritat.
 • Dinamització al llarg de l’any de les reunions i trobades del Consell de Camps, així com de les diferents comissions temàtiques que depenen del Consell.
 • Relació, correspondència i contactes amb les contraparts del Sud que acullen grups de Camps de Solidaritat a diferents països d’Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica.
 • Coordinació i seguiment de la logística –amb el suport d’una agència de viatges- dels bitllets, assegurances i altra documentació relacionada amb els desplaçaments internacionals de les persones voluntàries.
 • Acompanyament dels grups a la tornada del viatge, juntament amb el Responsable de Voluntaritat de Setem Catalunya.
 • Actualització de continguts a l’apartat de Camps de Solidaritat al lloc web de Setem.
 • Planificació i seguiment pressupostari de l’activitat al llarg de l’any.
 • Elaboració, presentació i justificació de subvencions a les administracions públiques.

Perfil necessari:

 • Titulació universitària, preferentment en l’àrea de les Ciències Socials.
 • Experiència en el món associatiu català i/o internacional.
 • Experiència en dinamització d’equips de treball i gestió del voluntariat.
 • Capacitat de treball en equip i presa de decisions col·lectives.
 • Coneixements de l’àmbit de la cooperació internacional i/o l’educació per al desenvolupament.
 • Autonomia, iniciativa i habilitat per parlar en públic i transmetre entusiasme.
 • Capacitat organitzativa i de planificació.
 • Capacitat per atendre i resoldre situacions imprevistes.
 • Domini d’aplicacions informàtiques bàsiques (Lliure office, Limesurvey, WordPress i Bases de Dades).
 • Coneixements de formulació i justificació de projectes.
 • Nivell alt de català, castellà i anglès.
 • Facilitat per desplaçar-se per tot el territori.
 • Haver participat en un Camp de Solidaritat de Setem Catalunya.

Es valorarà:

 • Haver fet de coordinador o coordinadora d’un Camp de Solidaritat.
 • Experiència en l’àmbit de l’educació en el lleure.
 • Experiència en el Tercer Sector com a persona tècnica o com a persona voluntària/activista.
 • Coneixements de les campanyes de denúncies i alternatives de Setem Catalunya.
 • Coneixement de portuguès i francès escrit i parlat.
 • Ser sòcia o voluntària de Setem Catalunya.
 • Permís de conduir B i vehicle propi.

Condicions del lloc de treball:

 • Lloc de treball: seu de Setem Catalunya (Barcelona)
 • 30 hores setmanals.
 • Contracte indefinit amb un període de prova de 6 mesos.
 • Remuneració segons l’escala salarial de l’entitat.
 • Flexibilitat horària. Disponibilitat per treballar dissabtes i festius a diversos indrets de Catalunya.
 • Incorporació prevista: finals de setembre del 2017.

Les persones interessades han d’enviar carta de motivació i Currículum Vitae en català a Recursos Humans de Setem Catalunya a rrhh@setem.org amb l’assumpte “Oferta de treball: Responsable de Camps de Solidaritat” i omplir el següent formulari: http://limesurvey.setem.org/index.php/959583 (es descartaran aquelles candidatures que no ens facin arribar els tres documents) fins al 19 de juliol de 2017.

Entitat o associació:
Setem Catalunya
Telèfon:
934 415 335
Web:
setem.org
Llegir més

Voluntariat al Casal dels Infants

Descripció anunci:

El Casal dels Infants som una entitat social i ciutadana. Treballem als barris, al costat dels infants i joves amb més dificultats perquè tinguin al màxim d’oportunitats. Cerquem persones voluntàries per a fer acompanyament socioeducatiu a joves de 12 a 16 anys en situació de desavantatge social.

Horaris i lloc:

Les activitats es duen a terme a les tardes, fora l’horari escolar. Es pot participar un mínim d’una tarda a la setmana i tenim projectes amb joves a Santa Coloma de Gramanet, al Besòs-La Mina, Badalona, Raval i Salt.

Ens dones un cop de mà? Som-hi!

Entitat o associació:
Casal dels Infants - Acció Social als Barris
Telèfon:
93 317 0013
Llegir més
Pàgina 3 de 14212345...102030...Última »