Skip to Content

Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

ofertes laborals
es busca voluntariat
compartir local
formacions
jo vull ser voluntari/a
altres

Formació: Projectes europeus per a ONGs

Descripció anunci:

La Unió Europea, sovint percebuda com un ens llunyà i complicat, inverteix molts esforços en ser propera als ciutadans i les organitzacions i els ofereix gran quantitat d’oportunitats per dur a terme els seus projectes.

El curs “Projectes europeus per a les ONG: programes i participació” presenta aquestes oportunitats d’una forma propera i dóna les eines per a que les organitzacions puguin fer, de forma independent, els primers passos per apropar-se a la realitat Europea i a les seves oportunitats.

Més concretament, té com a objectius:

 • Explicar la realitat i el funcionament europeus

 • Revisar el Marc de finançament plurianual actual

 • Exposar els principals programes i línies de finançament per a ONG

 • Mostrar els passos per presentar i gestionar un projecte europeu

 • Donar a conèixer les vies de participació de les ONGs catalanes a Europa.

Destinataris:

Aquest curs va dirigit a tècnics i directius d’organitzacions del tercer sector amb coneixements previs en la formulació de projectes i interessades en apropar-se a Europa. Es tracta d’un curs que comença des d’una perspectiva força general però que es va concretant per tal de donar indicacions i eines als seus participants per a que puguin aplicar aquests coneixements en el seu dia a dia, durant el curs i també un cop aquest finalitzi.

Professorat:

 • Cristina Mont, Directora Executiva de MAC Partners, consultora en projectes europeus.
 • Albert Segura, Soci de MAC Partners, expert en política europea.
 • Albert Sorrosal, expert de la Comissió Europea

Programa del curs:

Informació sobre la inscripció:
 • Les inscripcions estan obertes des d’avui fins al 3 de maig.
 • A través del web: http://www.ciemen.cat/cursos-i-seminaris/projectes-europeus-per-a-ong-3/
Entitat o associació:
Ciemen
Telèfon:
93 444 38 00
Llegir més

Curs: L’avaluació participativa com a metodologia d’aprenentatge a les organitzacions del Tercer Sector Social

Descripció anunci:

El disseny i la implementació de processos d’avaluació és, cada cop més, una necessitat i una demanda a les organitzacions socials i laborals. Des d’alguns posicionaments teòrics -que expliquem en aquesta proposta formativa- l’avaluació no només serveix per a mesurar el grau d’assoliment dels objectius d’una organització; sinó que representa també una oportunitat per a desenvolupar aprenentatges individuals i organitzacionals durant el mateix procés avaluador.  

 • Organització: Col·legi d’educadores i educadors socials a Catalunya.
 • Programa del curs: Descarregueu-vos la fitxa completa del curs.
 • A càrrec de: 
  • Héctor D. Núñez López, educador social i pedagog. Màster en Investigació Educativa i doctor en Ciències de l’Educació per la UAB. 7 anys d’experiència laboral en docència universitària i investigació. 7 anys d’experiència laboral com a educador social. Membre de la Sociedad Iberoamericana de Pedagogia Social (SIPS).
 • Informació sobre la inscripció:
  • Col·legiats/ades i/o amics/gues del CEESC: 50 €
  • No col·legiats/ades: 70 €
  • Persones aturades i/o pensionistes: 55 €
 • Altra informació relevant:
  • Certificat: les persones participants en aquest curs rebran una vegada finalitzi l’activitat un certificat d’assistència. Per tenir dret a aquest certificat cal haver assistit, com a mínim, al 80% de l’activitat formativa.
  • 50% de descompte per a col·legiades i amigues del CEESC a l’atur.
Llegir més

Responsable de Dinamització – AC Casa Orlandai

Descripció anunci:

L’Associació Cultural Casa Orlandai (ACCO) obre la següent convocatòria l’objecte de la qual és la selecció i contractació d’un/a dinamitzador/a sociocultural que s’ocupi de la programació i dinamització sociocultural del centre.

Funcions:

 • Funcions vinculades a l’Àrea de Programació i dinamització sociocultural:
  • Elaborar, juntament amb la Comissió de Programació, el programa trimestral d’activitats i exposicions de la Casa Orlandai seguint els principis de l’Associació Cultural Casa Orlandai i garantint una programació variada fruit de la participació veïnal i del treball en xarxa amb altres entitats.
  • Mantenir una relació fluïda i de col∙laboració amb diferents agents públics i entitats així com representar la Casa Orlandai en la preparació d’activitats al barri.
  • Dinamitzar els canals de participació relacionats amb la programació d’activitats: o Comissió de Programació, subcomissions i voluntaris/àries.
  • Elaborar el programa d’actes especials organitzats des de la Casa Orlandai juntament amb les diferents subcomissions.
  • Coordinar la regidoria d’actes i espectacles així com el muntatge d’exposicions.
  • Gestionar la partida pressupostària d’activitats i col·laborar en la recerca d’estratègies, subvencions i patrocinis per a augmentar les fonts d’ingressos.
  • Col·laborar en la comunicació relacionada amb activitats així com contribuir a actualitzar la informació a les xarxes socials i a la pàgina web.
 • Altres funcions:
  • Implicació en la globalitat del projecte de l’ACCO, participant en jornades associatives i en les diverses comissions relacionades amb la programació de la Casa Orlandai.
  • Elaboració i seguiment dels indicadors de les àrees corresponents i els de gestió ciutadana així com elaboració de les memòries requerides.
  • Atenció al públic, suport logístic al taulell d’informació i en la preparació de sales.
  • Vetllar per l’acompliment del Conveni de Gestió de Casa Orlandai, del Pla Estratègic de l’Associació i de la normativa municipal.

Requisits:

 • Titulació: Llicenciatura, grau universitari o cicle formatiu de grau superior.
 • Experiència mínima de tres anys en un lloc de treball de característiques similars a les d’aquesta convocatòria.
 • Experiència mínima d’un any en el sector associatiu i en la dinamització d’espais comunitaris.
 • Català i castellà parlats i escrits amb correcció.
 • Experiència en gestió i coordinació d’equips de treball.
 • Actitud proactiva, flexible i dinàmica.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària, subjecta a les activitats programades.
 • Certificació negativa per delictes de naturalesa sexual.

Es valorarà:

 • Formació específica en l’àmbit de l’animació sociocultural, la gestió cultural o l’educació social.
 • Coneixement del territori i del teixit associatiu de Sarrià.
 • Coneixement de l’oferta sociocultural del barri i de la ciutat.
 • Coneixement d’eines i tècniques vinculades a la gestió i la producció cultural.
 • Habilitats socials, facilitat en les relacions personals i capacitat de mediació.
 • Interès en el projecte de la Casa Orlandai.

Condicions generals:

 • Tipus de contracte: Indefinit amb tres mesos de prova.
 • Horari: 37,5 hores setmanals.
 • Retribució: 20.844€ bruts anuals, distribuïts en 14 pagues.
 • Data d’incorporació: 15/05/2017.
 • Lloc de treball: Casa Orlandai (C. Jaume Piquet, 23, 08017, Barcelona)
 • Horari: dilluns, dimecres i divendres de 14:30h a 22h; dimarts i dijous de 10h a 18:30h.
 • Es requereix disponibilitat i flexibilitat fora d’aquest horari per cobrir les necessitats de la programació d’activitats de la Casa.

Presentació de sol·licituds:

 • Les persones interessades en participar en aquesta convocatòria hauran d’enviar un currículum i una carta de presentació, seguint els següents criteris en la presentació dels documents:
  • Una breu carta de presentació (màxim 1 pàgina) on s’expliqui la motivació per a ocupar el lloc de treball i on es justifiqui l’acompliment dels requisits exigits en la present convocatòria.
  • El currículum vitae del/de la candidat/a resumit i que destaqui el que és requerit per a aquest lloc de treball (màxim 1 pàgina).
  • Format: La carta i el CV es poden presentar en un únic document o bé en dos i en format PDF. La persona seleccionada, en el moment de fer efectiva la contractació, haurà de presentar documents originals que acreditin els mèrits descrits al currículum, així com la certificació negativa per delictes de naturalesa sexual.
  • Les sol·licituds s’enviaran per correu electrònic a rrhh@casaorlandai.cat amb l’assumpte: “Convocatòria abril 2017”.
 • Per a qualsevol dubte o aclariment durant el procés, cal dirigir-se a rrhh@casaorlandai.cat.
 • No s’acceptaran sol·licituds rebudes amb posterioritat a la data 24/04/2017 a les 23:59 hores.
 • Les candidatures que no compleixin amb aquest requisits no seran incloses en el procés de selecció.

Comissió de selecció:

 • La Comissió de Selecció es compondrà dels membres següents:
  • La Directora del Centre
  • Tres persones membres de la Junta Directiva de l’A.C. Casa Orlandai, una de les quals actuarà com a Secretari/a.

Resolució de la convocatòria:

 • Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de Selecció valorarà els currículums, d’acord amb la taula de mèrits adjunta. La Comissió convocarà els/les aspirants més ben puntuats per a la realització d’una entrevista personal.
 • El període d’entrevistes es preveu entre el 2 i el 4 de maig.
 • Es respondrà per correu electrònic a tots els/les candidats/es, sigui quina sigui la resolució final.
Entitat o associació:
Casa Orlandai
Telèfon:
93 252 42 62
Llegir més

La incidència política des de les ONG i els moviments socials

Descripció anunci:

Curs organitzat per Enginyeria Sense Fronteres i l’Institut de Drets Humans de Catalunya, que ofereix una caixa d’eines per afrontar el disseny i implementació de processos d’incidència política, amb un enfoc de gènere i basat en drets humans.

Aquest curs, organitzat conjuntament per Enginyeria Sense Fronteres i per l’Institut de Drets Humans de Catalunya, té com a objectiu servir de base per a que una persona individual o organitzada en un col·lectiu disposi d’una metodologia bàsica i d’una caixa d’eines per afrontar el disseny i implementació de processos d’incidènciap olítica en el context actual, amb un enfocament de gènere i basat en drets humans.

Es treballaran els processos impulsats per les organitzacions de la societat civil per reclamar la realització d’un o diversos drets humans.

Programa

 • Unitat 1. La incideència política des de l’enfocament estratègic de Gènere i Basat en Drets Humans (EGiBDH)
 • Unitat 2. Disseny d’un procés d’incidència política
 • Unitat 3. Canals i mecanismes establerts i autogenerats d’incidència política

Curs impartit en castellà.

Entitat o associació:
Enginyeria Sense Fronteres
Telèfon:
93 302 27 53
Llegir més

Dones, violència, conflicte armat i construcció de la pau

Descripció anunci:

L’Institut d’Estudis sobre Conflictes i Acció Humanitària – IECAH organitza del 24 d’abril al 4 de juny del 2017 aquesta aquesta formació en línia on aprofundeix en les causes i conseqüències de les diferents violències en la participació de les dones en la vida social, econòmica, política i cultural.

Alhora, dóna a conèixer estratègies d’acció i supervivència de nombrosos col·lectius de dones a l’Àfrica, Amèrica Llatina, Europa i Orient Mitjà.

El programa té una durada de 60 hores i consta de tres mòduls:

 • Pautes teòriques, marc jurídic i context internacional
 • Dones i conflicte armat
 • Dones i construcció de pau

El preu de la matrícula és de 240 euros. Les persones interessades poden inscriure’s a través daquest formulari.

Per a més informació, contacteu a través del telèfon  913 771 498 o escriviu a info@iecah.org

Entitat o associació:
Institut d’Estudis sobre Conflictes i Acció Humanitària – IECAH
Telèfon:
91 377 1498
Llegir més

Plaça de Cap de Comunicació d’Esplais Catalans

Descripció anunci:

Esplais Catalans ha obert un termini per a la presentació de currículums amb l’objectiu de cobrir una plaça de Cap de Comunicació, que és la persona encarregada de vetllar per la bona comunicació interna i externa de l’entitat. El termini finalitza el dia 26 d’abril de 2017. Els currículums i les cartes de motivació les heu de fer arribar a esplac@esplac.cat amb la referència ComunicacióST a l’assumpte del mail.

Funcions:

 • Elaboració, execució i avaluació del pla estratègic de comunicació intern i extern.
 • Vetllar pel correcte funcionament dels canals de comunicació interns i externs.
 • Difondre el discurs i els posicionaments d’Esplais Catalans.
 • Vetllar pel contacte i la relació amb mitjans de comunicació i altres agents.
 • Gestionar i coordinar la identitat corporativa i les publicacions d’Esplais Catalans.
 • Responsable de la web d’Esplais Catalans, la revista digital Som Esplai i la dinamització de les xarxes socials de l’associació.
 • Coordinació de la Secretaria tècnica juntament amb Cap de projectes, Gerència i Secretaria general.
 • Redacció, seguiment i avaluació dels projectes i activitats definits en el Pla de treball d’Esplais Catalans.
 • Relació amb proveïdors i dissenyadors.
 • Coordinació amb la Secretaria tècnica i l’Equip de Direcció per a les funcions assignades i d’altres que puguin sorgir.

Es demana:

 • Titulació universitària en el camp del periodisme, comunicació audiovisual, publicitat o relacions públiques.
 • Especialització en temes de comunicació, com ara comunicació corporativa, xarxes socials, relacions amb mitjans de comunicació,…
 • Tenir menys de 30 anys.
 • Nivell alt de català i castellà i bon nivell d’anglès.
 • Competència escrita: redacció de projectes, memòries, articles, notes de premsa i altra documentació.
 • Coneixement i experiència en l’àmbit de l’associacionisme educatiu i els esplais.
 • Coneixements informàtics: Linux i Mac, LibreOffice, Illustrator, Photoshop, WordPress, Mailchimp (o altres programes de gestió de trameses on-line), programes d’edició de vídeo i Google Analytics.
 • Capacitat d’organització, gestió del temps, treball en equip, autonomia personal, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Assistència a reunions o activitats d’especial interès fora de l’horari laboral, vocació de servei als esplais i compromís amb els valors d’Esplais Catalans.
 • Experiència en les funcions descrites.

Es valorarà:

 • Experiència com a responsable d’esplai.
 • Títol de Director/a d’entitats de lleure infantil i juvenil.
 • Coneixement de treball per projectes.
 • Coneixement d’altres idiomes, principalment el francès.
 • Coneixements i habilitats en disseny gràfic i programació web.
 • Coneixement en temes específics relacionats amb el projecte educatiu d’Esplais Catalans.
 • Facilitat per conèixer noves eines de treball.
 • Carnet de conduir i vehicle propi.

Condicions laborals:

 • Contracte de 37,5 hores setmanals.
 • Sou segons l’escala salarial de l’entitat.
 • Incorporació immediata.
 • Lloc de treball habitual: Barcelona.
 • El termini finalitza el dia 26 d’abril de 2017
Entitat o associació:
Esplais Catalans
Telèfon:
93 302 61 03
Llegir més
Pàgina 2 de 12712345...102030...Última »