Skip to Content

Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Ofertes laborals

Es busca voluntariat

Formacions

Més recursos

Tècnic/a de comunicació en pràctiques

Descripció anunci:

El Projecte Boscos de Muntanya/Bergwaldprojekt fomenta el manteniment i conservació dels boscos i paisatges en l’àmbit de muntanya mitjançant estades de voluntariat amb adults, la formació i la divulgació. L’organització vol incorporar un/a tècnic/a de comunicació en pràctiques. Aquest lloc de treball està vinculat a una subvenció del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris. El/la jove treballaria perquè el Projecte Boscos de Muntanya sigui una entitat referent a Catalunya en l’àmbit de la divulgació de la conservació i manteniment dels boscos i paisatges als Pirineus mitjançant el voluntariat. Es sumaria als esforços de l’entitat en implicar al màxim número de persones i institucions públiques i privades en la missió de l’entitat, treballant amb la base social i els col·lectius de l’organització, estructurant els continguts i les accions de comunicació, potenciant la participació i el voluntariat.

Tasques:

 • Executar les accions de comunicació establertes, per als diversos canals de comunicació:
  • Contingut i suport audiovisual per a presentacions públiques
  • Materials en paper: tríptics, cartells, presentacions a nous col·laboradors.
  • Internet: web, mailings, newsletters, xarxes socials
  • Premsa
  • Suport als esdeveniments i activitats de difusió de l’organització.
 • Les tasques es coordinaran amb l’equip tècnic, la junta directiva i els voluntaris actius en aquest àmbit.

Perfil:

 • Jove menor de 30 anys inscrit/a com a demandant d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya i inscrit a Garantia Juvenil.
 • Identificat/da amb la missió de l’entitat.
 • Llicenciat/da en publicitat, periodisme, comunicació o similars.
 • Persona dinàmica, amb iniciativa, comunicativa i capacitat per a organitzar-se.
 • Bona capacitat comunicativa, tant parlada com escrita.
 • Domini del català i del castellà.

Es valorarà:

 • Experiència en comunicació i en els àmbits Pirineus, boscos, voluntariat o entitats.
 • Proximitat a la seu social de l’entitat (ubicat a Llavorsí).
 • Capacitat per a treballar en equip, coordinar accions amb voluntaris i fomentar la participació de la base social de l’organització.

Condicions:

 • El contracte de pràctiques serà per sis mesos, amb inici el 15 de novembre de 2016 i finalització el 15 de maig de 2017
 • Contracte a jornada completa
 • Sou brut aproximat de 11000 € per 6 mesos.

Presentació de sol·licituds:

 • Els i les interessats/des hauran d’enviar una carta de motivació i Currículum Vitae per correu electrònic a info@projecteboscos.cat abans del 10 de novembre.
Entitat o associació:
Projecte Boscos
Telèfon:
97 362 22 47
Llegir més

Màster: Globalització, Desenvolupament i Cooperació

Descripció anunci:

Aquest màster en desenvolupament i cooperació pretén formar a especialistes que, enfortits d’una base teòrica i pràctica, puguin intervenir directament en la construcció d’unes estratègies de desenvolupament que apuntalin un món possible de solidaritat i benestar, respectuós amb la naturalesa i esperançador per a les generacions futures.

Horaris: Dimarts i dijous i un divendres al mes de 18 a 21.30h.

Idioma: Les classes són el castellà.

Preu: 1350€ + 70€ (taxes UB).

Preinscripció: fins a l’11 de novembre

Informació i matrícules: Món-3 Facultat d’Economica i Empresa. Av. Diagonal, 690, 08034.

Coordinadora: Maite Sirera (msirera@ub.edu).

Més info

Entitat o associació:
Món-3
Telèfon:
93 402 43 25
Llegir més

Tècnic/a en recerca social aplicada

Descripció anunci:

La Fundació Ferrer i Guàrdia  ha obert un termini per a la presentació de currículums amb l’objectiu de cobrir una plaça de tècnic/a en recerca social aplicada de l’Institut d’Anàlisi Social i Polítiques Públiques de la Fundació a través d’una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Aquesta persona serà l’encarregada de donar suport ens els estudis en els que treballa la Fundació.

El termini per presentar candidatura finalitza el dia 10 de novembre de 2016. Els currículums els heu de fer arribar a fundacio@ferrerguardia.org.

Tasques i funcions:

 • Recerca de dades a partir de fonts secundàries
 • Cerca d’informació de forma autònoma
 • Redacció d’informes
 • Tractament de dades estadístiques
 • Conducció o suport en dinàmiques participatives
 • Preparació de documents de suport per a presentacions de resultats
 • Redacció, seguiment i avaluació de projectes i memòries

Requisits:

 • Titulació: Grau o llicenciatura en Sociologia o en Ciències Polítiques i de l’Administració.
 • Menor de 30 anys
 • Inscrit/a com a beneficiari/a del Programa de Garantia Juvenil
 • Nivell superior de català i castellà
 • Coneixements alts en ofimàtica, especialment en full de càlcul, i en programari estadístic (SPSS,…)
 • Capacitat alta de treball en equip i d’autonomia personal.

Es valorarà:

 • Competencia en disseny, redacció, seguiment i avaluació de projectes
 • Competències en comunicació i/o disseny
 • Capacitat de parlar en públic
 • Carnet de conduir i disposar de vehicle propi
 • Coneixements de llengua anglesa
 • Coneixement i experiència en l’àmbit associatiu

S’ofereix:

 • Contracte laboral en pràctiques a jornada complerta
 • Salari brut de 1450 € mensuals aproximadament.
 • Durada del contracte: 6 mesos
 • Lloc de treball habitual: Barcelona
 • Incorporació immediata
Entitat o associació:
Fundació Ferrer i Guàrdia
Telèfon:
936011644
Llegir més

Tècnic/a en comunicació i màrqueting

Descripció anunci:

La Fundació Mans a les Mans convoca una plaça tècnica lligada a la subvenció de Garantia Juvenil. La data màxima de recepció de currículums serà el dimarts 8 de novembre. Cerquen un/a Tècnic/a en comunicació i màrqueting amb una forta motivació per treballar en entitats no lucratives i de transformació social.

Oferim un contracte de pràctiques exclusivament per a joves inscrits/es en el programa de Garantia Juvenil (mirar requisits més avall) a jornada complerta (matins i tardes de dilluns a divendres) durant sis mesos.

Realitzarà tasques de suport en xarxes socials, wordpress, informes web, coordinació amb mitjans, disseny de continguts i elaboració dels butlletins i la memòria anual. Serà part important en el disseny d’accions i esdeveniments comunicatius orientats al coneixement i al finançament de l’entitat.

El lloc de treball està al barri de la Marina de Port (Zona Franca de Barcelona). Es necessita incorporació immediata.

Funcions:

 • Gestionar i crear contingut web
 • Gestionar el butlletí semestral
 • Elaborar la memòria anual de l’entitat
 • Gestionar la comunicació en xarxes socials
 • Gestionar i crear nou contingut audiovisual
 • Donarà suport a l’elaboració del Pla de Comunicació de l’entitat i el seu posicionament.
 • Donarà suport al llançament i seguiment de campanyes comunicatives
 • Donarà suport a esdeveniments i accions dutes a terme per l’entitat
 • Pot realitzar altres tasques administratives relacionades o no amb el seu àmbit laboral

Requisits:

 • Disponibilitat matí i tarda (horari partit)
 • Domini de la llengua catalana i castellana
 • Certificat de delictes de naturalesa sexual (imprescindible per treballar amb menors)

Què demana el SOC:

 • Per poder accedir a aquesta plaça subvencionada els candidats i candidates han de ser joves entre 16 i 30 anys, beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, inscrits com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) a les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i que puguin acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.
 • Per poder inscriure’t a la Garantia Juvenil has de:
 • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
 • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
 • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

S’ofereix:

 • Jornada completa (5 matins i 4 tardes a pactar amb el candidat/a)
 • Contracte de pràctiques per 6 mesos
 • Sou brut anual aproximat: 12000€
Entitat o associació:
Fundació Mans a les Mans
Telèfon:
932 237 923
Llegir més

Plaça de tècnic/a informàtic/a d’Esplais Catalans

Descripció anunci:

Esplac ha obert un termini per a la presentació de currículums amb l’objectiu de cobrir una plaça de tècnic/a informàtic/a d’Esplais Catalans a través d’una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Aquesta persona serà l’encarregada de donar suport a l’àrea d’informàtica de l’entitat en la programació de les aplicacions informàtiques amb les que treballem a Esplais Catalans. El termini per presentar candidatura finalitza el dia 9 de novembre de 2016. Els currículums els heu de fer arribar a esplac@esplac.cat amb la referència InformàticaSTSOC a l’assumpte del mail.

Funcions:

 • Execució del pla de treball de les aplicacions informàtiques que s’usen a Esplac donant suport a les tasques de l’àrea informàtica.
 • Dur a terme canvis i millores a la web i intranet de l’entitat.
 • Escalat i resolució d’incidències tècniques del sistema informàtic (maquinari i programari) d’Esplac i vetllar pel correcte funcionament dels canals de comunicació interns i externs.
 • Coordinació amb l’equip, coordinació informàtica i gerència per a les funcions assignades i d’altres que puguin sorgir.

Es demana:

 • Titulació acabada o en curs de grau en enginyeria informàtica o cicle formatiu de grau superior (CFGS) de disseny d’aplicacions web (DAW) o experiència demostrable amb un certificat professional dels coneixements equiparables a les titulacions.
 • Coneixements en informàtica de sistemes i resolució de problemes de hardware.
 • Coneixements de sistemes operatius: Windows, Linux i Mac i dels programes ofimàtics.
 • Coneixement en llenguatges de programació: php, mysql, html, javascript, ajax i wordpress.
 • Nivell alt de català i castellà.
 • Capacitat d’organització, gestió del temps i compliments de terminis, treball en equip, autonomia personal, flexibilitat i adaptabilitat.

Què demana el SOC:

 • Per poder accedir a aquesta plaça subvencionada els candidats i candidates han de ser joves entre 16 i 30 anys, beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, inscrits com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) a les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i que puguin acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.
 • Per poder inscriure’t a la Garantia Juvenil has de:
 • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
 • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
 • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Es valorarà:

 • Coneixement i experiència en l’àmbit de l’associacionisme educatiu i els esplais. Títol de monitor d’entitats de lleure infantil i juvenil.
 • Coneixements i habilitats en disseny gràfic.
 • Facilitat per conèixer noves eines de treball.

Condicions laborals:

 • Contracte laboral en pràctiques a jornada completa.
 • Sou brut de 1.350 € mensuals.
 • Incorporació immediata.
 • Durada del contracte: 6 mesos.
 • Lloc de treball habitual: Barcelona.
Entitat o associació:
Esplais Catalans
Telèfon:
93 302 61 03
Llegir més

Plaça de tècnic/a administratiu/va d’Esplais Catalans

Descripció anunci:

Esplac ha obert un termini per a la presentació de currículums amb l’objectiu de cobrir una plaça de tècnic/a administratiu/va d’Esplais Catalans a través d’una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Aquesta persona serà l’encarregada de donar suport a l’àrea d’administració de l’entitat en la gestió de la secretaria, arxiu i altres tasques relacionades. El termini per presentar candidatura finalitza el dia 9 de novembre de 2016. Els currículums els heu de fer arribar a esplac@esplac.cat amb la referència AdministracióSTSOC a l’assumpte del mail.

Funcions:

 • Atenció a les persones: esplais, socis, proveïdors, visites, atenció telefònica de la centraleta i gestió de missatgeria i correu ordinari.
 • Manteniment i gestió de residus. Responsable de la gestió i manteniment del ordre dels esplais comuns (office, lavabos, sales de reunions, zones de pas i magatzems i armaris)
 • Arxiu i magatzem: Arxiu de documentació, Manteniment de bases de dades i inventaris.
 • Redacció, maquetació i impressió de documentació, informes, actes, memòries.
 • Cerca de pressupostos i proveïdors.
 • Tràmits amb Justícia, Hisenda, IVA, NIF, estatuts i inscripcions dels esplais a la DGJ.
 • Suport a l’Àrea de Comptabilitat.
 • Coordinació amb la Coordinació Tècnica per a les funcions assignades i d’altres projectes que puguin sorgir.

Es demana:

 • Titulació acabada en CFGS – Administració i finances (LOE), CFGS – Secretariat/Assistència a la direcció o similar.
 • Coneixements de sistemes operatius: Windows, Linux i Mac i dels programes ofimàtics.
 • Competència escrita: redacció de correus, memòries, informes i altra documentació.
 • Alt domini del paquet office, correu electrònic, Google Apps…
 • Coneixements bàsics d’editors d’imatge (GIMP, Photoshop o similar).
 • Capacitat d’organització, gestió del temps, treball en equip, autonomia personal, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Responsabilitat, rigor i puntualitat.
 • Nivell alt de català i castellà.

Què demana el SOC:

 • Per poder accedir a aquesta plaça subvencionada els candidats i candidates han de ser joves entre 16 i 30 anys, beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, inscrits com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) a les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i que puguin acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.
 • Per poder inscriure’t a la Garantia Juvenil has de:
 • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
 • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
 • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Es valorarà:

 • Coneixement i experiència en l’àmbit de l’associacionisme educatiu i els esplais. Títol de monitor d’entitats de lleure infantil i juvenil.
 • Coneixements d’idiomes.
 • Facilitat per conèixer noves eines de treball.

Condicions laborals:

 • Contracte laboral en pràctiques a jornada completa.
 • Sou brut de 1.350 € mensuals.
 • Incorporació immediata.
 • Durada del contracte: 6 mesos.
 • Lloc de treball habitual: Barcelona.
Entitat o associació:
Esplais Catalans
Telèfon:
93 302 61 03
Llegir més