Skip to Content

Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

ofertes laborals
es busca voluntariat
compartir local
formacions
jo vull ser voluntari/a
altres

Responsable de Dinamització – AC Casa Orlandai

Descripció anunci:

L’Associació Cultural Casa Orlandai (ACCO) obre la següent convocatòria l’objecte de la qual és la selecció i contractació d’un/a dinamitzador/a sociocultural que s’ocupi de la programació i dinamització sociocultural del centre.

Funcions:

 • Funcions vinculades a l’Àrea de Programació i dinamització sociocultural:
  • Elaborar, juntament amb la Comissió de Programació, el programa trimestral d’activitats i exposicions de la Casa Orlandai seguint els principis de l’Associació Cultural Casa Orlandai i garantint una programació variada fruit de la participació veïnal i del treball en xarxa amb altres entitats.
  • Mantenir una relació fluïda i de col∙laboració amb diferents agents públics i entitats així com representar la Casa Orlandai en la preparació d’activitats al barri.
  • Dinamitzar els canals de participació relacionats amb la programació d’activitats: o Comissió de Programació, subcomissions i voluntaris/àries.
  • Elaborar el programa d’actes especials organitzats des de la Casa Orlandai juntament amb les diferents subcomissions.
  • Coordinar la regidoria d’actes i espectacles així com el muntatge d’exposicions.
  • Gestionar la partida pressupostària d’activitats i col·laborar en la recerca d’estratègies, subvencions i patrocinis per a augmentar les fonts d’ingressos.
  • Col·laborar en la comunicació relacionada amb activitats així com contribuir a actualitzar la informació a les xarxes socials i a la pàgina web.
 • Altres funcions:
  • Implicació en la globalitat del projecte de l’ACCO, participant en jornades associatives i en les diverses comissions relacionades amb la programació de la Casa Orlandai.
  • Elaboració i seguiment dels indicadors de les àrees corresponents i els de gestió ciutadana així com elaboració de les memòries requerides.
  • Atenció al públic, suport logístic al taulell d’informació i en la preparació de sales.
  • Vetllar per l’acompliment del Conveni de Gestió de Casa Orlandai, del Pla Estratègic de l’Associació i de la normativa municipal.

Requisits:

 • Titulació: Llicenciatura, grau universitari o cicle formatiu de grau superior.
 • Experiència mínima de tres anys en un lloc de treball de característiques similars a les d’aquesta convocatòria.
 • Experiència mínima d’un any en el sector associatiu i en la dinamització d’espais comunitaris.
 • Català i castellà parlats i escrits amb correcció.
 • Experiència en gestió i coordinació d’equips de treball.
 • Actitud proactiva, flexible i dinàmica.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària, subjecta a les activitats programades.
 • Certificació negativa per delictes de naturalesa sexual.

Es valorarà:

 • Formació específica en l’àmbit de l’animació sociocultural, la gestió cultural o l’educació social.
 • Coneixement del territori i del teixit associatiu de Sarrià.
 • Coneixement de l’oferta sociocultural del barri i de la ciutat.
 • Coneixement d’eines i tècniques vinculades a la gestió i la producció cultural.
 • Habilitats socials, facilitat en les relacions personals i capacitat de mediació.
 • Interès en el projecte de la Casa Orlandai.

Condicions generals:

 • Tipus de contracte: Indefinit amb tres mesos de prova.
 • Horari: 37,5 hores setmanals.
 • Retribució: 20.844€ bruts anuals, distribuïts en 14 pagues.
 • Data d’incorporació: 15/05/2017.
 • Lloc de treball: Casa Orlandai (C. Jaume Piquet, 23, 08017, Barcelona)
 • Horari: dilluns, dimecres i divendres de 14:30h a 22h; dimarts i dijous de 10h a 18:30h.
 • Es requereix disponibilitat i flexibilitat fora d’aquest horari per cobrir les necessitats de la programació d’activitats de la Casa.

Presentació de sol·licituds:

 • Les persones interessades en participar en aquesta convocatòria hauran d’enviar un currículum i una carta de presentació, seguint els següents criteris en la presentació dels documents:
  • Una breu carta de presentació (màxim 1 pàgina) on s’expliqui la motivació per a ocupar el lloc de treball i on es justifiqui l’acompliment dels requisits exigits en la present convocatòria.
  • El currículum vitae del/de la candidat/a resumit i que destaqui el que és requerit per a aquest lloc de treball (màxim 1 pàgina).
  • Format: La carta i el CV es poden presentar en un únic document o bé en dos i en format PDF. La persona seleccionada, en el moment de fer efectiva la contractació, haurà de presentar documents originals que acreditin els mèrits descrits al currículum, així com la certificació negativa per delictes de naturalesa sexual.
  • Les sol·licituds s’enviaran per correu electrònic a rrhh@casaorlandai.cat amb l’assumpte: “Convocatòria abril 2017”.
 • Per a qualsevol dubte o aclariment durant el procés, cal dirigir-se a rrhh@casaorlandai.cat.
 • No s’acceptaran sol·licituds rebudes amb posterioritat a la data 24/04/2017 a les 23:59 hores.
 • Les candidatures que no compleixin amb aquest requisits no seran incloses en el procés de selecció.

Comissió de selecció:

 • La Comissió de Selecció es compondrà dels membres següents:
  • La Directora del Centre
  • Tres persones membres de la Junta Directiva de l’A.C. Casa Orlandai, una de les quals actuarà com a Secretari/a.

Resolució de la convocatòria:

 • Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de Selecció valorarà els currículums, d’acord amb la taula de mèrits adjunta. La Comissió convocarà els/les aspirants més ben puntuats per a la realització d’una entrevista personal.
 • El període d’entrevistes es preveu entre el 2 i el 4 de maig.
 • Es respondrà per correu electrònic a tots els/les candidats/es, sigui quina sigui la resolució final.
Entitat o associació:
Casa Orlandai
Telèfon:
93 252 42 62
Llegir més

La incidència política des de les ONG i els moviments socials

Descripció anunci:

Curs organitzat per Enginyeria Sense Fronteres i l’Institut de Drets Humans de Catalunya, que ofereix una caixa d’eines per afrontar el disseny i implementació de processos d’incidència política, amb un enfoc de gènere i basat en drets humans.

Aquest curs, organitzat conjuntament per Enginyeria Sense Fronteres i per l’Institut de Drets Humans de Catalunya, té com a objectiu servir de base per a que una persona individual o organitzada en un col·lectiu disposi d’una metodologia bàsica i d’una caixa d’eines per afrontar el disseny i implementació de processos d’incidènciap olítica en el context actual, amb un enfocament de gènere i basat en drets humans.

Es treballaran els processos impulsats per les organitzacions de la societat civil per reclamar la realització d’un o diversos drets humans.

Programa

 • Unitat 1. La incideència política des de l’enfocament estratègic de Gènere i Basat en Drets Humans (EGiBDH)
 • Unitat 2. Disseny d’un procés d’incidència política
 • Unitat 3. Canals i mecanismes establerts i autogenerats d’incidència política

Curs impartit en castellà.

Entitat o associació:
Enginyeria Sense Fronteres
Telèfon:
93 302 27 53
Llegir més

Dones, violència, conflicte armat i construcció de la pau

Descripció anunci:

L’Institut d’Estudis sobre Conflictes i Acció Humanitària – IECAH organitza del 24 d’abril al 4 de juny del 2017 aquesta aquesta formació en línia on aprofundeix en les causes i conseqüències de les diferents violències en la participació de les dones en la vida social, econòmica, política i cultural.

Alhora, dóna a conèixer estratègies d’acció i supervivència de nombrosos col·lectius de dones a l’Àfrica, Amèrica Llatina, Europa i Orient Mitjà.

El programa té una durada de 60 hores i consta de tres mòduls:

 • Pautes teòriques, marc jurídic i context internacional
 • Dones i conflicte armat
 • Dones i construcció de pau

El preu de la matrícula és de 240 euros. Les persones interessades poden inscriure’s a través daquest formulari.

Per a més informació, contacteu a través del telèfon  913 771 498 o escriviu a info@iecah.org

Entitat o associació:
Institut d’Estudis sobre Conflictes i Acció Humanitària – IECAH
Telèfon:
91 377 1498
Llegir més

Plaça de Cap de Comunicació d’Esplais Catalans

Descripció anunci:

Esplais Catalans ha obert un termini per a la presentació de currículums amb l’objectiu de cobrir una plaça de Cap de Comunicació, que és la persona encarregada de vetllar per la bona comunicació interna i externa de l’entitat. El termini finalitza el dia 26 d’abril de 2017. Els currículums i les cartes de motivació les heu de fer arribar a esplac@esplac.cat amb la referència ComunicacióST a l’assumpte del mail.

Funcions:

 • Elaboració, execució i avaluació del pla estratègic de comunicació intern i extern.
 • Vetllar pel correcte funcionament dels canals de comunicació interns i externs.
 • Difondre el discurs i els posicionaments d’Esplais Catalans.
 • Vetllar pel contacte i la relació amb mitjans de comunicació i altres agents.
 • Gestionar i coordinar la identitat corporativa i les publicacions d’Esplais Catalans.
 • Responsable de la web d’Esplais Catalans, la revista digital Som Esplai i la dinamització de les xarxes socials de l’associació.
 • Coordinació de la Secretaria tècnica juntament amb Cap de projectes, Gerència i Secretaria general.
 • Redacció, seguiment i avaluació dels projectes i activitats definits en el Pla de treball d’Esplais Catalans.
 • Relació amb proveïdors i dissenyadors.
 • Coordinació amb la Secretaria tècnica i l’Equip de Direcció per a les funcions assignades i d’altres que puguin sorgir.

Es demana:

 • Titulació universitària en el camp del periodisme, comunicació audiovisual, publicitat o relacions públiques.
 • Especialització en temes de comunicació, com ara comunicació corporativa, xarxes socials, relacions amb mitjans de comunicació,…
 • Tenir menys de 30 anys.
 • Nivell alt de català i castellà i bon nivell d’anglès.
 • Competència escrita: redacció de projectes, memòries, articles, notes de premsa i altra documentació.
 • Coneixement i experiència en l’àmbit de l’associacionisme educatiu i els esplais.
 • Coneixements informàtics: Linux i Mac, LibreOffice, Illustrator, Photoshop, WordPress, Mailchimp (o altres programes de gestió de trameses on-line), programes d’edició de vídeo i Google Analytics.
 • Capacitat d’organització, gestió del temps, treball en equip, autonomia personal, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Assistència a reunions o activitats d’especial interès fora de l’horari laboral, vocació de servei als esplais i compromís amb els valors d’Esplais Catalans.
 • Experiència en les funcions descrites.

Es valorarà:

 • Experiència com a responsable d’esplai.
 • Títol de Director/a d’entitats de lleure infantil i juvenil.
 • Coneixement de treball per projectes.
 • Coneixement d’altres idiomes, principalment el francès.
 • Coneixements i habilitats en disseny gràfic i programació web.
 • Coneixement en temes específics relacionats amb el projecte educatiu d’Esplais Catalans.
 • Facilitat per conèixer noves eines de treball.
 • Carnet de conduir i vehicle propi.

Condicions laborals:

 • Contracte de 37,5 hores setmanals.
 • Sou segons l’escala salarial de l’entitat.
 • Incorporació immediata.
 • Lloc de treball habitual: Barcelona.
 • El termini finalitza el dia 26 d’abril de 2017
Entitat o associació:
Esplais Catalans
Telèfon:
93 302 61 03
Llegir més

Oferta formativa de primavera de Torre Jussana

Descripció anunci:

Amb l’arribada de la primavera, un any més a Torre Jussana estrenen una nova oferta formativa. Aquest 2017, entre els mesos de maig i juny, ofereixen diferents propostes formatives gratuïtes i especialitzades, dirigides a les associacions de la ciutat i concebudes per ajudar a les juntes directives, equip tècnic i persones associades a millorar el funcionament de l’entitat enfortint les competències de les persones que hi participen.

Els diferents cursos i  tallers s’estructuren en els quatre àmbits que considerem clau per al bon funcionament de les associacions i permeten realitzar itineraris formatius temàtics.

D’entre les principals novetats destaquen els cursos sobre tècniques de dinamització d’assemblees i reunions, metodologies innovadores de redacció de projectes, una sessió on conèixer i elaborar el canvas de l’associació, o com entendre i transformar el conflicte. Les inscripcions per a cadascun dels cursos ja estan obertes. Tots els detalls i formularis d’inscripció estan disponibles en el següent enllaç:

Oferta Formativa de Primavera de TJ 2017

Formació en àmbits i temàtiques clau per al bon funcionament associatiu

Els diferents cursos i tallers de l’oferta formativa de primavera 2017 s’emmarquen en els quatre àmbits que des de Torre Jussana considerem clau per al bon funcionament d’una associació: La intenció, la participació, l’acció i la gestió. Dins d’aquests àmbits oferim diferents propostes amb la possibilitat de realitzar itineraris sobre temàtiques com l’estratègia, la gestió jurídica, fiscal i econòmica o qüestions relacionades amb la participació. Algunes tenen per objectiu oferir habilitats transversals que reforcin les persones que gestionen l’associació.

Novetats del trimestre

Aquest trimestre incorporen algunes novetats pensades per aportar elements d’innovació a les associacions i oferir continguts sobre qüestions centrals i estratègiques. Són les següents

 • Dragon Dreaming: una metodologia innovadora per dissenyar millors projectes: En aquest curs s’exposarà aquest mètode que permet crear un pont entre l’associació i  l’individu i entre la teoria i la pràctica, que facilita el disseny de projectes col·laboratius i sostenibles, construint una cultura de respecte cap a les persones i el seu desenvolupament, la sostenibilitat i la creació de comunitat.
 • L’art de dinamitzar reunions per tal que siguin efectives: Les reunions o assemblees són una constant en les associacions. És important que les persones que les lideren, les faciliten o, simplement, hi participen coneguin quines actituds personals i qüestions cal tenir en compte per tal d’aconseguir que aquests espais de trobada siguin efectius, motivadors i promoguin la participació de totes les persones assistents.
 • Model Canvas: definiu o milloreu el projecte de la vostra associació: El model Canvas Social és un bon recurs per visibilitzar i establir relacions entre els factors que incideixen en la sostenibilitat i l’impacte d’un o de diversos projectes. En aquest taller s’explicarà aquesta eina, un recurs molt fàcil i visual que pot ser de gran ajuda a l’hora de definir un model d’associació rendible i sostenible.

Formació al territori

Durant aquest trimestre realitzaran diverses formacions fora de TJ, per tal d’apropar la formació del centre a d’altres punts de la ciutat. Així doncs el curs participació I: com aconseguir la participació de les persones associades? el durem a terme al Centre de Cultura Popular del Barri de Gràcia, la Violeta.

Una altra formació que realitzarem fora de Torre Jussana, serà la sessió dedicada a conèixer Quines responsabilitats tenim com a membres de la junta directiva. Es durà a terme a l’Espai 210, del Barri de la Sagrada Família. Amb aquesta sessió també estrenarem una nova franja horària formativa per tal de poder acollir a persones a les quals els horaris de matí o de tarda no els van bé. Es realitzarà de les 13:30 h a les 16 h.

La darrera de les formacions d’aquest trimestre que es realitzaran fora del centre serà el curs Comptabilitat per associacions I que es durà a terme a  l’espai “Calabria 66” del barri de Sant Antoni.

Altres cursos destacats

D’entre les formacions que realitzen periòdicament aquest trimestre recuperen el curs Com avaluar l’impacte dels projectes de l’associació?,en el qual s’exposarà com mesurar l’impacte real dels projectes associatius i es presentaran instruments per a la recollida d’informació i el seu processament.

També tornen a oferir la formació sobre organització d’esdeveniments, durant la qual s’explicaran els processos de preparació necessaris i les eines i tècniques que cal posar en pràctica per tal de planificar esdeveniments que siguin un èxit.

A més d’aquestes novetats, l’oferta formativa de primavera de TJ inclou cursos per comprendre la fiscalitat associativa i les diferents vies de captació de fons existents. Aquests són els següents:

Si teniu qualsevol dubte o dificultat a l’hora de realitzar la inscripció als cursos, poseu-vos en contacte amb Torre Jussana a través del tel. 932 564 118 o per correu electrònic a tjformacio@bcn.cat.

Entitat o associació:
Torre Jussana
Telèfon:
932 564 118
Llegir més

Camps de Treball Vies Braves

Descripció anunci:

Els camps de treball Vies Braves són una activitat innovadora on els joves es converteixen en experts en el medi marí i participen en la seva conservació.

Què són?

Són activitats de voluntariat on cada participant es compromet, de manera individual o en grup, i de forma desinteressada, en participar en el treball proposat (ambiental, social, patrimonial, arqueològic, cultural…) a canvi de la pernoctació, la manutenció i de poder gaudir d’activitats de lleure educatiu.

Els joves conviuen plegats durant 2 setmanes amb l’objectiu de realitzar projectes i serveis en la comunitat que els acull. 

Per saber-ne més, consulteu aquí.

Com són?

Els camps de treball Vies Braves són innovadors i divertits, fomenten la cooperació i el desenvolupament personal i, a la vegada, a través de l’esnòrquel (busseig amb tub) es pot conèixer, descobrir i conservar la costa catalana.

Els participants aprenen un munt de coses que els convertiran en divulgadors que informen i ajuden a la resta d’usuaris de la costa a gaudir del medi fent un ús respectuós i adient del nostre entorn.

Les activitats principals es realitzen a través de l’esnòrquel a una franja de mar costanera, abalisada i protegida per part del projecte Vies Braves. Entre les diverses tasques que es duen a terme destaquen:

 • La creació d’un vídeo on els participants són els actors, directors i guionistes
 • L’observació i la identificació d’espècies amb l’ús de la plataforma Natusfera.
 • La organització d’una jornada de neteja marina.
 • La participació en jornades de formació (ecologia, zoologia, primers auxilis, etc.).

Entre les moltes altres activitats que es fan, no falten les de lleure!

Qui ho organitza?

Els camps de treball Vies Braves són idea i creació de Xatrac i també participa en la seva organització Anèl·lides, serveis ambientals marins.

Les dues entitats compten amb un equip professional amb personal titulat en biologia, oceanografia i lleure, amb experiència i motivació per fer, d’aquest camp de treball, una activitat inoblidable amb valors com el respecte, l’empatia, el treball en equip, el pensament crític i, sobretot, la diversió!

Amb la col·laboració de Vies Braves, l’Ajuntament de Sitges, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, l’Ajuntament de Llançà i el Centre d’Estudis del Mar de la Diputació de Barcelona.

Entitat o associació:
Xatrac.Org
Telèfon:
info@xatrac.org
Email:
670 293 265
Llegir més
Pàgina 10 de 135« Primera...89101112...203040...Última »