Skip to Content

Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

ofertes laborals
es busca voluntariat
compartir local
formacions
jo vull ser voluntari/a
altres

Tècnic/a de Gestió del Casal de Joves Girapells

Descripció anunci:

El Consell de la Joventut d’Horta-Guinardó (CJD7), com a entitat gestora de l’equipament, i l’assemblea del Casal de Joves Girapells obre la següent convocatòria l’objecte de la qual és la selecció i contractació d’un/a tècnic/a de gestió per a desenvolupar les següents tasques:

Tasques a desenvolupar:

 • Programació i calendarització d’activitats:
  • Creació i actualització del calendari intern de les activitats i actes del Casal i l’entorn.
  • Gestió cessió de claus i espais.
 • Suport i seguiment a la Comissió de Coordinació del Casal (COCO):
  • Suport a la preparació de les assemblees obertes (repàs ordre del dia, assistència, temes a treballar).
  • Garantir que s’enviïn les actes de les assemblees obertes i repàs de les tasques que s’han assumit.
  • Garantir el bon funcionament i assegurar el compliment de les funcions de la COCO.
  • Preparar ordres del dia de les COCO i fer repàs de tasques assumides i del seu compliment.
  • Suport i seguiment de la gestió del conveni, juntament amb la coordinadora de projectes.
  • Suport en l’elaboració del pressupost i del balanç del Casal, juntament amb la coordinadora de projectes.
  • Coordinació i suport en la redacció del projecte del Casal.
  • Gestió del correu del Casal.
  • Concessió, desenvolupament i treball de les línies del projecte a l’assemblea.
  • Comunicació i difusió del projecte.
 • Gestionar les xarxes socials, web, facebook, twitter, instagram… 
 • Impulsar i donar suport el projecte de relació amb veïns i veïnes.
 • Estar atentes a possibles subvencions que facin referencia als  projecte i activitats del casal. Sol·licitar i fer-se responsable d’aquelles que afectin al casal.
 • Implementació i treball de l’ideari, en les activitats i projectes del Casal:
  • Cerca i/o generació de xerrades, formacions i activitats relacionades.
  • Impulsar el treball dels eixos de l’ideari, tant interns com extern.
 • Assistència i participació les reunions amb districte, a les taules i reunions a nivell de districte de coordinació amb serveis del barri i districte.
 • Potenciar el treball en xarxa i vinculació a l’entorn de l’assemblea del al barri.
 • Assistència i participació a les reunions de COCO i Assemblea. 

Requisits:

 • Tenir entre 20 i 30 anys.
 • Tenir un mínim d’estudis de grau mig.
 • Formació i/o experiència en el treball amb joves.
 • Ser participant a la dinàmica pròpia del teixit associatiu del Guinardó i conèixer l’activitat associativa de Barcelona.
 • Capacitat de comunicació i relació amb adolescents, joves, professionals, veïns/es i altres agents.
 • Domini de l’office, Internet i xarxes socials.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària.

Es valorarà:

 • Coneixement de les dinàmiques pròpies del Casal de Joves Girapells.
 • Coneixement de l’organització de l’administració pública, serveis i equipaments juvenils.
 • Experiència en gestió i realització de tasques tècniques de projectes i/o entitats.
 • Capacitat resolutiva, iniciativa i treball en equip.

Condicions generals:

 • Contracte indefinit (1 mes de prova)
 • Jornada de 37,5 hores setmanals
 • Horari flexible adaptat a les necessitats dels projectes
 • Sou brut mensual de 1732,22€ (12 pagues)
 • Incorporació 1 de Juny del 2017
 • Lloc de treball al Casal de Joves Girapells (c/Teodoro Llorente, 20)

Data límit per la presentació: 4 de Maig a les 23:59h.
Per tal d’entrar dins del procés de selecció, cal que envieu un correu amb el vostre CV i una carta de presentació (1 pàgina màxim) a selecciogirapells@gmail.com. Qui no compleixi els requisits ni enviï els dos documents no entrarà al procés de selecció.

Entitat o associació:
Casal de Joves Girapells
Telèfon:
---------
Llegir més

Col·labora amb Ludàlia – Acompanyament

Descripció anunci:

Necessitem dos joves (noi o noia) majors d’edat actius amb ganes de relacionar-se amb persones amb discapacitat intel·lectual per l’activitat de DISCO! (sala “B”) a la que assisteixen una mitja de 100 joves amb discapacitat.
Tenim un equip d’educadors i un coordinador, necessitem que els voluntaris ens ajuden a la taquilla de la disco.
L’horari es de  5 a 7 de la tarda. Diumenges cada 15 dies.
Oferim formació en l’àmbit de la discapacitat. I formar part d’un equip d’educadors engrescat i amb molta experiència en el sector.

Entitat o associació:
Fundació Ludàlia
Telèfon:
932 131 756
Llegir més

Discursos i delictes d’odi

Descripció anunci:

Aquest curs pretén donar eines pràctiques per l’acció. Curs virtual per identificar, intervenir i prevenir l’odi des de la societat civil.

Programa:

Unitat 1. Com reconèixer els delictes i el discurs d’odi? Eines per a la seva identificació:

1. Què són els delictes d’odi?

 • Definició operativa
 • Com reconèixer un delicte d’odi

2. Què és el discurs d’odi?

 • Definició i components
 • Com reconèixer el discurs d’odi
 • Pot el discurs d’odi constituir un delicte d’odi?

3. Anàlisi del discurs d’odi: causes, mecanismes i propagació

 • Què s’amaga darrere d’odi?
 • Qui genera el discurs d’odi? Com es difon?

4. L’impacte de l’odi a l’àmbit individual, comunitari i social

Unitat 2. Marc legal dels delictes i el discurs d’odi

1. Marc universal

 • Introducció al sistema universal de protecció dels drets humans
 • Mecanismes convencionals
 • Mecanismes extraconvencionals

2. Marc regional

 • El Consell d’Europa
 • L’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE)
 • La Unió Europea

3. Marc espanyol

Unitat 3. Actuant contra l’odi

1. El paper de la societat civil en la prevenció i intervenció contra l’odi

2. Eines per prevenir l’odi

 • La sensibilització i l’educació
 • El poder i impacte de les contra-narratives

3. Eines d’intervenció contra l’odi

 • La manca de denúncies en l’àmbit de la discriminació i els delictes d’odi: causes i conseqüències
 • Estratègies contra la invisibilitat dels delictes d’odi: la importància de deixar constància i denunciar
 • Mecanismes específics contra el discurs d’odi
Entitat o associació:
IDHC - Institut de Drets Humans de Catalunya
Telèfon:
93 119 03 72
Llegir més

Tècnic/a de projectes europeus

Descripció anunci:

L’Observatori del Deute en la Globalització convoca la selecció d’un/a Tècnic/a de projectes europeus, en coordinació amb la resta de l’equip tècnic.

L’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) som un equip de persones que elaborem anàlisis crítica de processos complexos i/o estructurals, per mostrar els impactes i riscs visibles (i no visibles) del sistema capitalista i patriarcal, produint eines que faciliten l’interpretació del context actual.

Produïm anàlisis crítica per a la mobilització i transformació social front a les desigualtats socials, econòmiques, ambientals i de gènere, amb la voluntat d’incidència política i denúncia dels actors polítics i econòmics que identifiquem com a responsables.

L’ODG es també una plataforma oberta a la participació, el debat i a l’acció, que promou la creació de xarxes i espais de construcció d’alternatives que enforteixin les sobiranies populars i l’apoderament de les comunitats.

Funcions:

 • Formulació, execució i justificació de projectes i cerca de finançament. Interlocució amb partners, finançadores i organismes oficials a nivell europeu.
 • Seguiment de les xarxes i plataformes per a la justícia social i ambiental en les que participa l’ODG a nivell català, estatal, europeu i internacional.
 • Coordinació i execució de les diferents activitats associades a projectes i campanyes (xerrades, jornades, accions d’incidència, coordinació de recerques, etc).
 • Treball conjunt amb la resta de l’equip tècnic per a la consecució de les línies estratègiques de l’organització: posicionament a mitjans de comunicació, incidència política, promoció del grup de voluntariat, etc.

Requisits:

 • Nivell d’estudis: Llicenciatura o superiors.
 • Formació i/o experiència en la gestió de projectes a nivell tècnic i econòmic.
 • Experiència en treball amb moviments socials i incidència política.
 • Experiència en coordinació de campanyes, treball en xarxa i organització d’esdeveniments.
 • Coneixement de la problemàtica vinculada al Deute i al Model energètic.
 • Coneixement i experiència en projectes i relacions internacionals a nivell europeu.
 • Molt bona capacitat comunicativa, oral i escrita, en català, castellà i anglès.
 • Nivell avançat en l’ús del paquet Office.
 • Nivell usuari en l’ús eines de treball col∙laboratiu online (Drive, Clouds, Pads col·laboratius, etc.) i Xarxes Socials.
 • Persona amb capacitats multidisciplinars, molt autònoma i resolutiva. Capacitat de lideratge i coordinació d’equips de treball diversos.

Es valorarà:

 • Formació específica en DDHH i Gènere.
 • Altres idiomes. Ex. Francès.

Condicions de la plaça:

 • Jornada: 20 hores setmanals.
 • Lloc de treball: Seu de l’ODG. C/Girona 25, ppal., Barcelona.
 • Data d’incorporació: Inmediata.
 • Retribució: Segons taula salarial interna.
 • Flexibilitat horària i disponibilitat per viatjar.

 Informació requerida:

Les persones interessades poden enviar el seu CV i una carta de motivacions en PDF a: observatori@odg.cat indicant la referència “REF: 2017_Tècnic/a Projectes Europeus”

Entitat o associació:
Observatori del Deute en la Globalització
Telèfon:
93 301 17 93
Llegir més

Curs sobre (re)integració

Descripció anunci:

Aquest curs explora i proposa diversos mitjans per apropar i construir ponts entre els diferents enfocaments sobre la (re)integració, l’estabilització, la seguretat comunitària, la resiliència i els seus grups destinataris (per exemple, els excombatents, els repatriats, els refugiats, els desplaçats interns, els nens alliberats de forces i grups armats i els joves en situació de risc) amb la finalitat de promoure solucions duradores, estabilitat, desenvolupament econòmic local i la (re)integració de diferents grups en les seves comunitats receptores o d’acollida.

Organització:
 
Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona Transition Internacional
 
Programa del curs:
 
Generalment els diferents projectes de (re)integració, autosuficiència i seguretat comunitària transcorren de forma paral·lela. Aquest fet tendeix a crear més divisions en les comunitats receptores o d’acollida i sovint els projectes no són sostenibles. Hi ha per exemple programes específics per menors no vinculats amb programes de reintegració per adults que poden minvar les possibilitats d’aprofitar els recursos existents en benefici de joves, que sovint romanen desatesos. La majoria de programes estan molt centralitzats i no responen adequadament als contextos locals, ni a l’autonomia dels actors locals per planificar, executar i fer seus aquests processos.

Aquest curs explora i proposa diversos mitjans per apropar i construir ponts entre els diferents enfocaments sobre la (re)integració, l’estabilització, la seguretat comunitària, la resiliència i els seus grups destinataris (per exemple, els excombatents, els repatriats, els refugiats, els desplaçats interns, els nens alliberats de forces i grups armats i els joves en situació de risc) amb la finalitat de promoure solucions duradores, estabilitat, desenvolupament econòmic local i la (re)integració de diferents grups en les seves comunitats receptores o d’acollida. El curs explora com respondre a les noves realitats i teories sobre la (re)integració i la prevenció en els conflictes actuals, la radicalització, el reclutament i la desmobilització de grups extremistes, la sostenibilitat dels processos de reintegració, etc. Finalment, el curs presenta un plantejament innovador anomenat “Reintegració i Seguretat de Base Comunitària” (CBRS en anglès) per la planificació de programes de (re)integració, integració, resiliència i seguretat comunitària més integrats en el context i alhora impulsats per la comunitat.

Objectius:

Els participants estaran millor equipats per avaluar les especificitats en diferents circumstàncies i entorns de planificació, per elaborar respostes programàtiques informades i coherents, i per coordinar i dur a terme programes socioeconòmics de (re)integració i de seguretat comunitària juntament amb les comunitats receptores de manera coherent i contextualitzada. Els objectius generals del curs són:

 1. Establir una entesa comuna sobre els diferents enfocaments dels programes de (re)integració, alliberament i reintegració de menors, resiliència, reducció de la violència a les comunitats, seguretat comunitària, joves en situació de conflicte i també per construir ponts entre els participants provinents d’aquests diferents sectors;
 2. Adquirir les eines per avaluar eficaçment les dinàmiques i les circumstàncies locals per la planificació en zones no segures;
 3. Aprendre a dissenyar i adaptar actuacions com ara els programes de CBRS impulsades des de l’entorn local i de forma participativa;
 4. Adquirir les eines per posar en pràctica una programació CBRS des de l’entorn local que incorpori els següents aspectes: la informació, l’assessorament i els sistemes de derivació, l’assistència específica per la(re)integració, el desenvolupament econòmic local, els ajuts socials i el desenvolupament, la seguretat i la gestió dels arsenals d’armes petites i lleugeres;
 5. Aprendre a abordar les qüestions transversals que inclouen: la informació pública, les persones amb discapacitat, la gestió dels recursos naturals, la capacitat de resposta en qüestions de gènere i d’edat, la sensibilitat al conflicte, i el desenvolupament de noves capacitats especialment per als proveïdors de serveis locals;
 6. Estudiar modalitats d’execució i altres processos de supervisió i avaluació innovadors impulsats per la comunitat receptora o d’acollida.

El curs està adreçat als responsables governamentals d’indrets on els programes de (re)integració són rellevants; a la societat civil i altres actors en aquells indrets, al personal de les Nacions Unides, dels instituts d’investigació, d’altres organitzacions internacionals i als donants que presten assistència a aquests processos.

Descripció del curs.

Més informació sobre el curs, inscripció i preu de matrícula

Entitat o associació:
Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona Transition Internacional
Telèfon:
---------
Llegir més

Auxiliar administratiu/va – Projecte Boscos

Descripció anunci:
Projecte Boscos de Muntanya / Bergwaldprojekt és una organització sense ànim de lucre que treballa per la conservació i la millora dels boscos i paisatges de muntanya als Pirineus Catalans. Vincula la societat civil amb el medi forestal a través de l’acció, organitzant estades de voluntariat per a difondre els beneficis que ens donen els boscos de muntanya. Bergwaldprojekt va néixer a Suïssa el 1987, i avui dia és present a 4 països:
Suïssa, Àustria, Alemanya i Catalunya.
 
Quines serien les teves funcions?
 • Donar suport al projecte en l’àmbit administratiu i comptable amb les següents tasques:
 • Gestió administrativa, laboral i comptable.
 • Gestió de socis, voluntaris i participants en cursos i setmanes de voluntariat.
 • Suport a les accions al bosc, a les tasques de difusió (presentacions, fires i similars) i a la captació de fons públics i privats.
Què estem buscant?
 • Formació en gestió administrativa, comptable o similar.
 • Experiència mínima de dos anys en tasques administratives.
 • Bon coneixement de l’entorn Office i bases de dades o similars (CRM).
 • Es valorarà un coneixement mig d’anglès o alemany.
 • Persona dinàmica, amb iniciativa, comunicativa, amb capacitat per a relacionar-se i organitzar-se.
 • Flexibilitat i capacitat d’adaptació.
 • Carnet de conduir B1
Què t’oferim?
 • Contracte inicial de sis mesos , amb possibilitat d’ampliació.
 • Contracte a mitja jornada (20 hores setmanals).
 • Sou brut aproximat: 660€/mes.
 • Lloc de treball: Llavorsí (Pallars Sobirà)
 • Incorporació: mitjans de maig.
Presentació de sol·licituds:
 • Els i les interessats/des hauran d’enviar un escrit i currículum per correu electrònic a andreugm@projecteboscos.cat explicant la seva motivació i què creuen poder aportar a aquesta tasca. Incloure referències fins al 28 d’abril de 2017. Només contactarem amb les candidatures preseleccionades.
Entitat o associació:
Projecte Boscos
Telèfon:
973 622 247
Llegir més
Pàgina 1 de 12712345...102030...Última »