Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Ajudes de la Fundació Romanillos a iniciatives socials 2017
Convoca:
Fundació Romanillos
Descripció:

La Fundació Romanillos convoca ajudes per fomentar i incrementar les actuacions de totes aquelles institucions que desenvolupen projectes d’ajuda social, i que cobreixen necessitats no ateses o que complementen les prestacions ofertes per organismes oficials o altres institucions.

S’adreça a totes aquelles institucions o centres que desenvolupen projectes d’atenció social per a la salut, benestar i suport familiar a persones grans, dependents, infància, amb discapacitat física, psíquica o sensorial, pacients amb malalties cròniques o de llarga durada, degeneratives, mentals, neoplàsiques …, i a aquelles entitats, que mitjançant formació, promouen la inserció laboral de joves en situació de desigualtat o amb risc d’exclusió social.

Termini de presentació:
31.12.2017
Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia social per als anys 2016-2017
Convoca:
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Descripció:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d’economia social.

Entitats beneficiàries:

  1. Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa.
  2. Les societats laborals.
  3. Les federacions de les entitats de l’economia social.
  4. Les societats agràries de transformació.
  5. Les empreses d’inserció, els centres especials de treball i les entitats promotores d’aquests, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d’exclusió social.
  6. Les persones físiques, en cas d’aportació de capital a entitats amb algunes de les formes jurídiques que preveu aquest apartat.
  7. Les fundacions i les associacions que realitzin una activitat econòmica inscrites al Registre d’entitats, serveis i establiments de serveis socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Termini de presentació:
31.12.2017
Subvencions per a la planificació, la gestió i el seguiment de Plans de Desenvolupament Comunitaris a la ciutat de Barcelona
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

L’Ajuntament de Barcelona obre convocatòria de subvencions per a la planificació, la gestió i el seguiment de Plans de Desenvolupament Comunitaris a la ciutat de Barcelona.

Els projectes que seran objecte de la subvenció han de tenir com a objectiu principal la cohesió i la inclusió social i es realitzaran mitjançant accions comunitàries de foment de les relacions socials, de pertinença i de cooperació entre membres d’un determinat espai de convivència,. Els projectes han d’incorporar l’atenció i apoderament de col·lectius vulnerables, de població amb diversitat funcional i d’orígens diversos.

Termini de presentació:
01.05.2018
Pàgina 7 de 7« Primera...34567