Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Subvencions per a establiments de música en viu de la ciutat de Barcelona
Convoca:
Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura
Descripció:

S’aprova la convocatòria de subvencions per a inversions per a la realització d’estudis d’impacte acústic, la instal·lació de limitadors – enregistradors de nivells sonors, la rehabilitació i la dotació d’equipament tècnic dels establiments de música en viu de la ciutat de Barcelona per a l’any 2017, en règim de concurrència competitiva, obrint termini de presentació de sol·licituds.

La finalitat d’aquesta convocatòria és cooperar en la millora, la modernització i l’adequació a les normatives vigents dels establiments privats de creació, producció, difusió i comerç cultural de la ciutat de Barcelona.

Podran ser beneficiaris/àries d’aquesta subvenció les persones jurídiques legalment constituïdes titulars de la gestió dels d’espais privats de creació, experimentació, difusió i comerç cultural, oberts al públic, que duguin a terme la seva activitat a la ciutat de Barcelona.

Termini de presentació:
16.10.2017
Subvencions per a espais privats de creació, experimentació i difusió cultural, llibreries i sales de cinemes 2017
Convoca:
Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura
Descripció:

S’aprova la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació i la dotació d’equipament tècnic destinades a espais privats de creació, experimentació i difusió cultural, llibreries i sales de cinemes, de la ciutat de Barcelona per a l’any 2017 obrint termini de presentació de sol·licituds.

La finalitat d’aquesta convocatòria és cooperar en la millora, la modernització i l’adequació a les normatives vigents dels establiments privats de creació, producció, difusió i comerç cultural de la ciutat de Barcelona.

Termini de presentació:
16.10.2017
Subvencions per donar suport a l’exhibició d’espectacles d’arts escèniques 2017
Convoca:
Institut Català de les Empreses Culturals
Descripció:

L’Institut Català de les Empreses Culturals convoca subvencions a sales de teatre privades de Catalunya dedicades a oferir amb regularitat una programació estable per a l’exhibició d’espectacles d’arts escèniques (teatre, dansa i circ) de caràcter professional.

Beneficiaris

 1. Empreses teatrals privades, bé siguin persones físiques o jurídiques, domiciliades a l’Estat espanyol o en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, que siguin propietàries o titulars de la gestió de sales de teatre ubicades a Catalunya.
 2. Agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE).
 3. Entitats privades sense finalitat de lucre que gestionin una sala de teatre de titularitat pública de Catalunya que programin exclusivament espectacles d’arts escèniques adreçades a públic infantil i juvenil. En resten excloses les entitats privades sense finalitat de lucre que gestionin equipaments públics que tinguin com a destinació ser un ateneu o un centre cívic.
Termini de presentació:
17.10.2017
Beca Primitivo de Vega d’atenció a les persones grans 2017
Convoca:
Fundació MAPFRE
Descripció:

La Fundació MAPFRE convoca una nova edició d’aquesta Beca amb la finalitat de facilitar suport econòmic per a la realització d’un treball científic en l’àrea d’atenció a la gent gran.

Àrees sobre les quals hauran de versar els projectes d’investigació presentats a la convocatòria:

 • Instruments de classificació de la dependència i dels usuaris, per establir grups homogenis d’intervenció o instruments innovadors de mesurament en una d’aquestes àrees: funcional, física o psicosocial.
 • Programes de divulgació i conscienciació en l’atenció a la gent gran, detecció de població major de risc o actuació sobre problemes sanitaris i / o socials de risc.
 • Programes de promoció de l’envelliment actiu especialment els que fomentin la vida saludable, participativa i segura de les persones grans.
 • Innovacions tecnològiques que afavoreixin la independència, control, supervisió, seguretat i garantia de l’atenció a la persona gran.

Qui s’hi pot presentar?

 • Persones investigadores o equips d’investigació de l’àmbit acadèmic i professional, que desitgin desenvolupar programes d’investigació.
 • Persones jurídiques (residències, institucions sanitàries públiques o privades, centres docents, etc.), l’àmbit d’actuació sigui l’atenció a la gent gran.

La dotació global màxima: 15.000 euros.

Termini de presentació:
20.10.2017
Jovemprèn, un programa que financia projectes emprenedors
Convoca:
Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià
Descripció:

L’Associació Centre Cultural de Sant Vicenç de Sarrià presenta la 5è edició del Programa JovEmprèn.

L’entitat organitza un concurs per a joves emprenedors adreçat a tots els joves que pertanyen a grups i entitats juvenils del món del lleure i l’educació. El Programa JovEmprèn, organitzat amb el suport de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i CoworkinGràcia, vol donar a conèixer entre els joves el món de l’emprenedoria i oferir-los la possibilitat de desenvolupar, de manera tutorada per experts en emprenedoria, el propi Projecte o Iniciativa Social, en format de concurs.

Els grups de joves que pertanyen a entitats juvenils poden presentar un projecte al concurs d’emprenedors, amb categoria específica.

Els Premis seran atorgats a un projecte de millora o nova acció aplicable en la seva entitat (de caràcter social, comunitari, col·laboratiu o ambiental) que suposi un avenç en la implantació de nous models productius i d’organització de caràcter innovador i inclusiu (que integrin el servei a la comunitat i l’aprenentatge de competències, habilitats i valors).

El premi és en format finançament, amb 1.000€ el PRIMER PREMI i 500€ el SEGON PREMI.

També s’oferirà espai per a treballar i reunir-se i els dos equips guanyadors rebran també assessorament i tutories personalitzades, incorporant aquests equips de joves a la Incubadora-coworking del Centre de Sarrià.

El projecte s’haurà de dur a terme en el termini fixat en les bases (com a màxim 8 mesos després de l’adjudicació del premi) i un cop finalitzat, s’haurà de lliurar una memòria justificativa.

Es valoraran els projectes que posin èmfasi en:

 • Projectes que col•laborin en la transformació social dels barris i els municipis
 • Estratègies per incloure col•lectius en situació vulnerable en els projectes i les activitats
 • Projectes que plantegin un treball en xarxa amb la resta d’agents del territori

L’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià ajudarà al desenvolupament del projecte guanyador amb un acompanyament metodològic per part d’un expert en la matèria en funció de la necessitat que es vulgui abordar.

Es farà a través de 3 sessions de treball/formatives amb l’equip: una a l’inici, una en la fase de desenvolupament i una al tancament. També s’oferiran els espais del Centre de Sarrià per a treballar i reunir-se.

El grup guanyador s’incorporarà a la Incubadora-coworking del Centre a partir de la data de resolució del Premi. Per optar-hi cal presentar, necessàriament:

Justificació i memòria del projecte,

Pla de viabilitat econòmica i tècnica,

Calendari d’execució,

Mesures per a l’avaluació dels resultats.

Pressupost total del projecte i quin és el percentatge que es pensa finançar amb l’import del premi.

També cal especificar amb quines altres fonts de finançament o patrocinadors es preveu finançar la resta del projecte.

La convocatòria és oberta a tots els joves que pertanyen a grups i entitats juvenils legalment constituïdes que presten serveis a la joventut de forma estable i que estiguin reconegudes com a tal en el Cens de la Secretaria General de Joventut. Si alguna entitat o associació engloba seccions o associacions diverses, aquestes seccions o associacions gestionaran sempre les sol•licituds per mitjà de l’Entitat legalment constituïda.

L’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià signarà un contracte amb l’autor o autors del projecte guanyador en el qual s’establiran els termes de la concessió del premi, i de l’execució i avaluació del projecte, així com del seu patrocini. Tenint en compte les candidatures presentades, l’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià pot declarar desert el Premi. L’import del premi es farà efectiu en la Gala de Lliurament dels Premis al Teatre de Sarrià, el dimarts 19 de desembre de 2017.

Termini de presentació:
22.10.2017