Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Premi 25 de novembre 2018 -“Creixem lliures de violència #BCNantimasclista”
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

S’aprova la XIII edició del Premi 25 de novembre 2018 – Dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones sobre el tema “Creixem lliures de violència #BCNantimasclista”.

Es poden presentar projectes o treballs que tinguin com a finalitat:

Dur a terme accions de recerca, creació, visibilització, conscienciació, rebuig ciutadà col·lectiu de les diferents formes de violència masclista que viuen infants i adolescents implementades per actors, sectors socials i cívics, associacions, grups de fet o entitats de qualsevol índole.

Els projectes han de tenir les característiques següents:

 • Ser projectes inèdits o estar a l’inici de la seva implementació, però en cap cas no poden ser projectes acabats.
 • Comptar amb la participació (veu, perspectiva, visions i accions) d’infants i adolescents durant la realització del projecte, tenint en compte, així mateix, la diversitat per raó d’origen nacional o ètnic, la classe social, les creences i les religions, etc.
 • Abordar la sensibilització i la conscienciació contra la violència masclista en infants i adolescents mitjançant projectes per prevenir-la i eliminar-la.
 • Fer recerques sobre qualsevol àmbit i tipus de les violències masclistes i la seva relació, l’impacte, la recuperació i l’abordatge en infants i adolescents.
 • Materialitzar-se en accions concretes.
 • Els projectes han d’estar redactats amb un llenguatge inclusiu des de la perspectiva de gènere; en el cos del projecte, hi ha de constar el compromís que, si és el projecte premiat, tota la comunicació, les imatges i el llenguatge que s’utilitzin per implementar-lo, difondre’l, etcètera, siguin inclusius des de la perspectiva de gènere.

Pel que fa a l’àmbit territorial, els projectes:

 • S’han de dur a terme a la ciutat de Barcelona i
 • han de ser d’aplicació pràctica a escala de districte o de ciutat.

El règim jurídic es determina a les bases generals reguladores d’aquesta convocatòria.

El Premi 25 de Novembre estableix una sola categoria de projecte i un premi amb la dotació següent:

Premi Jurat al millor projecte, dotat amb 15.000 €

Aquest import anirà a càrrec de la partida 0801-48101-23241 del pressupost de l’exercici 2018.

El Premi Jurat només correspon a un projecte.

No es fa pública una classificació de tots els treballs presentats.

En cas d’empat, seran objecte de consideració especial, per part del jurat, els projectes presentats per associacions, grups o entitats que formen part de l’Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones.

Termini de presentació:
19.10.2018
4a edició del Premi Jove de Còmic Sant Martí, per a la prevenció i eradicació de la violència masclista
Convoca:
Ajuntament de Barcelona - Districte de Sant Martí
Descripció:

S’ha convocat la 4a edició del Premi Jove de Còmic Sant Martí, per a la prevenció i eradicació de la violència masclista.

Les persones interessades han de presentar una instància, preferentment segons el model normalitzat que estarà disponible al web del Premi Jove de Còmic Sant Martí (premijovecomicsantmarti.cat ).

Les persones interessades han de lliurar les obres dins un sobre tancat en els dos formats següents:

a) Format paper: cal presentar còpies impreses en DIN -A4 amb les pàgines numerades, ordenades i grapades o enquadernades. L’organització no accepta els originals de les obres.

b) Format digital: en format d’imatge .jpg o .tiff i amb resolució mínima de 300 DPI en suport memòria USB.

Termini de presentació:
02.11.2018
Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i erradicació de la violència masclista
Convoca:
Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, el Districte de Sant Martí, la i Biblioteques del Districte de Sant Martí, amb la col·laboració del Consell de Dones de Sant Marti
Descripció:

En el marc de la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, el Districte de Sant Martí, la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i Biblioteques del Districte de Sant Martí, amb la col·laboració del Consell de Dones de Sant Marti, convoquen anualment el Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i erradicació de la violència masclista.

Aquest premi té com a finalitat sensibilitzar adolescents i joves sobre el fenomen de la violència masclista i implicar-los en la lluita per l’eradicació de les discriminacions de gènere i en la creació de nous imaginaris igualitaris i no sexistes a través del llenguatge del còmic, en el marc de la cultura de la pau i de la no violència.

Els còmics han de tenir com a finalitat denunciar el fenomen de la violència masclista i contribuir a la seva prevenció i eradicació, tot mostrant les desigualtats i discriminacions per raons de gènere. 

El Premi compta amb la col·laboració de l’Escola Joso -Centre de Còmic i arts visuals-, Norma Editorial i l’Associació Trama Serveis Culturals.

 
Termini de presentació:
02.11.2018
29ens Premis Ateneus
Convoca:
Federació d'Ateneus de Catalunya (FAC)
Descripció:

La Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) ha obert la convocatòria dels 29ens Premis Ateneus que volen reconèixer projectes d’associacions culturals en els àmbits de la comunicació associativa, la creativitat artística, la capacitat d’innovació, el foment de la participació, el ‘Jove, Proposa!’ i el treball en xarxa.

Les entitats premiades reben un guardó i/o una dotació econòmica:

1r Premi de 1.500 euros + guardó
2n Premi de 900 euros + diploma
3r Premi de 300 euros + diploma

Termini de presentació:
11.11.2018
Convocatòria de Propostes 2018 · Programa Drets, Igualtat i Ciutadania
Convoca:
Comissió Europea
Descripció:

La Comissió Europea obre convocatòria de propostes amb la finalitat de contribuir als objectius del Programa Drets, Igualtat i Ciutadania.

Les diferents convocatòries són les següents:

 • REC-RCIT-CITI-AG-2018: Millorar la inclusió dels ciutadans que es mouen a la UE i la seva participació política i social, i donar suport i millorar la participació democràtica dels ciutadans mòbils de la UE, en particular en els grups amb escassa representació. Termini: 26 d’abril de 2018
 • REC-RCHI-PROF-AG-2018: Foment de la capacitat en l’àmbit dels drets de l’infant: instauració de mecanismes integrats nacionals o regionals sòlids per ajudar els nens a abandonar o deixar la cura alternatiu. Termini: 31 de maig de 2018
 • REC-RGEN-WWLB-AG-2018: Direcció oberta: A) igual participació de dones i homes en fòrums públics, en posicions de lideratge en la política i en el sector corporatiu; B) donar suport a les autoritats públiques i la societat civil en relació amb la iniciativa ‘Nou començament per donar suport l’equilibri entre el treball i la vida dels pares i cuidadors’. Termini: 19 de juny de 2018
 • REC-RRAC-HATE-AG-2018: Convocatòria restringida de propostes per a les autoritats públiques sobre la prevenció i la lluita contra el racisme, la xenofòbia i altres formes d’intolerància, i en particular els delictes d’odi i el discurs d’odi. Termini: 27 de setembre de 2018
 • REC-RRAC-RACI-AG-2018: Prevenir i combatre el racisme, la xenofòbia i altres formes d’intolerància. Termini: 4 d’octubre de 2018
 • REC-RDIS-DISC-AG-2018: Donar suport a projectes nacionals o transnacionals sobre no discriminació i integració de la població gitana. Termini: 9 d’octubre de 2018
 • REC-RRAC-ONLINE-AG-2018: Controlar, prevenir i contrarestar el discurs d’odi en línia. Termini: 11 d’octubre de 2018
 • REC-RDIS-NRAP-AG-2018: Recolzament restringit Plataformes nacionals romanís. Termini: 8 de novembre de 2018
 • REC-RDAP-GBV-AG-2018: Prevenir i combatre la violència de gènere i la violència contra els nens. Termini: 13 de novembre de 2018
Termini de presentació:
13.11.2018