Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
El Premis “Compta fins a tres”
Convoca:
Institut Barcelona Esports
Descripció:

El Premis “Compta fins a tres” s’atorgaran per cadascuna de les modalitats que s’estableixin. Les bases del premi estableixen les modalitats de premis següents:

Premis individuals: 

L’objecte dels premis “Compta fins a tres” individuals és reconèixer l’esportivitat i el respecte pels valors educatius de l’esport en el comportament de persones físiques en el transcurs de les competicions esportives en edat escolar de la ciutat de Barcelona de les persones que resultin premiades. 

Els Premis “Compta fins a tres” tenen un caràcter honorífic, motiu pel qual en cap cas suposaran una quantitat econòmica per a les persones o les entitats jurídiques premiades. Les persones o les entitats jurídiques premiades rebran un objecte commemoratiu. Els premis seran lliurats en un acte públic a finals de cada curs acadèmic i esportiu. 

Premis col·lectius: 

L’objecte dels premis “Compta fins a tres” col·lectius és reconèixer el procés explícit d’educació en valors a través de l’esport d’una persona jurídica, equip o col·lectiu, així com el respecte pels valors educatius de l’esport en el comportament durant el transcurs de les competicions esportives en edat escolar de la ciutat de Barcelona d’equips i col·lectius (comitè de tutors i tutores de joc, grup de tècniques i tècnics esportius, aficions d’equips, etc.) que resultin premiats.

Premi institucional: 

L’objecte del premi “Compta fins a tres” institucional és reconèixer un dels projectes d’educació en valors a través de l’esport en edat escolar que es promoguin des d’Ajuntaments, des dels Consell Esportius Comarcals o bé d’altres institucions del territori de la província de Barcelona que promoguin l’educació en valors a l’esport en edat escolar.

Premi especial “Josep Sardà”.

L’objecte del premi “Compta fins a tres” especial “Josep Sardà” és reconèixer un projecte, una persona física o jurídica que mereixi un reconeixement especial per la seva trajectòria o per les característiques extraordinàries de la seva actuació relacionada amb els principis i propostes que defensa de la campanya de difusió de valors que dóna nom als premis. 5. Periodicitat dels Premis. Els Premis “Compta fins a tres” s’atorgaran anualment.

Podran ser candidates als premis individuals aquelles persones físiques vinculades a l’esport en edat escolar que hagin destacat durant la temporada esportiva per la seva conducta d’acord amb els valors positius i educatius de l’esport promoguts per la campanya “Compta fins a tres”. Així, es podran presentar candidatures d’esportistes, tutors i tutores de joc, tècniques i tècnics esportius, professorat d’educació física, responsables directius i/o familiars d’esportistes.

Podran ser candidates als premis col·lectius aquelles persones jurídiques o col·lectius, que hagin destacat pel seu treball potenciant els valors educatius de l’esport al llarg del curs. Així, es podran presentar candidatures de centres educatius, AMPA, clubs esportius, associacions esportives i culturals (amb secció esportiva) de tot tipus i grups de persones que, sense disposar d’entitat jurídica, mantinguin un vincle d’unió entre elles i amb activitats esportives en edat escolar de la ciutat de Barcelona (per exemple: equips esportius o grups d’entrenament d’una mateixa entitat, les seves aficions, etc.)

Podrà ser candidat al premi institucional qualsevol Ajuntament, Consell Esportiu comarcal o institució de la província de Barcelona que no hagi rebut anteriorment aquest guardó, i que disposi d’un projecte d’educació en valors adreçat a qualsevol o a la totalitat d’agents que intervenen a l’esport en edat escolar del seu municipi.

Podran ser candidates al premi especial “Josep Sardà” aquelles persones físiques o jurídiques que hagin destacat per la seva trajectòria o per les característiques extraordinàries de la seva actuació d’acord amb els principis i propostes que defensa de la campanya de difusió de valors que dóna nom als premis.

El termini de presentació de candidatures es determinarà a cada convocatòria dels Premis “Compta fins a tres”. Si el darrer dia de presentació recaigués en dia inhàbil, el termini s’entendrà ampliat fins al següent dia hàbil.

Termini de presentació:
31.05.2017
XIII Premis d’Educació en el Lleure
Convoca:
Fundació Carulla
Descripció:

Els guardons estimulen i reconeixen els projectes que afavoreixen el sentiment de pertinença, el coneixement del territori, el servei a la comunitat, i l’aprenentatge d’habilitats i valors.

Novetats

La XIII edició contempla dues novetats importants. La primera és l’aposta per estimular projectes nous, per la qual cosa s’han creat tres premis destinats a promoure iniciatives noves. La segona és que la Fundació Carulla ajudarà al desenvolupament dels projectes guanyadors amb un acompanyament metodològic per part de professionals del món de l’educació en el lleure i de persones expertes en la temàtica dels projectes guanyadors. Els guardons són de 4.000 € cada un.

Aquests premis s’atorgaran a projectes que afavoreixin el coneixement del país des d’un punt de vista lingüístic, cultural, geogràfic i històric, i es valoraran els projectes que posin èmfasi en:

 • La transformació social dels barris i els municipis.
 • Estratègies per incloure col·lectius vulnerables en els projectes i les activitats.
 • El treball en xarxa amb la resta d’agents del territori.

Premis a l’experiència i la trajectòria

A més dels 3 premis nous d’estímul, els XIII Premis d’Educació en el Lleure també volen reconèixer una experiència i la trajectòria d’una entitat. Ambdós guardons són de 4.000 €.

El premi a una experiència d’educació en el lleure que sigui feta per joves i/o per a joves està convocat conjuntament amb la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. D’altra banda, el jurat, amb independència de les propostes presentades, concedirà un premi de reconeixement a la trajectòria d’una entitat.

Com presentar-se als premis

 • Les propostes poden ser presentades per entitats de base de totes les terres de llengua catalana.
 • Les federacions i les associacions d’entitats no es poden presentar.
 • Les entitats  guardonades en edicions anteriors podran tornar-se a presentar tres anys després de guanyar el premi.
 • El termini de presentació de propostes finalitzarà el 16 de juny del 2017.
 • Per optar al guardons cal emplenar el formulari d’inscripció que ja es troba al web de la Fundació: www.fundaciocarulla.cat.

El jurat

El jurat dels XIII Premis d’Educació en el Lleure està format per Carles Barba, Josep Gonzàlez-Agàpito, Fabian Mohedano, Oriol Recasens, Edgar Iglesias, Rafa Ruiz de Gauna, Marta Rosàs i Marta Vilalta.

Els Premis d’Educació en el Lleure, que compten amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, estan destinats a posar en valor la tasca educativa i transformadora de projectes, experiències i trajectòries dins l’àmbit de l’ensenyament social i del lleure que porten a terme aquestes entitats.

Termini de presentació:
16.06.2017
Premi Interuniversitari Colònies i Educació
Convoca:
Colònies i Educació, diverses entitats d’educació en el lleure amb el suport de la Direcció General de Joventut i del Departament d’Ensenyament de la Generalitat
Descripció:

Convocat el primer premi interuniversitari per fomentar l’estudi i la recerca de les estades educatives dels infants i joves a les cases de colònies de Catalunya.

Les activitats d’educació en el lleure en general, i en particular les que tenen lloc a l’estiu, compten amb una llarga tradició a Catalunya i contribueixen de manera important al creixement integral d’infants i joves. En aquest sentit, les estades en cases de colònies resulten emblemàtiques.

Per animar i motivar els estudiants i futurs professionals del món de l’educació a estudiar i fer recerca sobre les estades educatives dels infants i joves a les cases de colònies de Catalunya, diverses entitats d’educació en el lleure han promogut el Premi Interuniversitari Colònies i Educació, el qual pretén donar visibilitat i reconeixement a aquells treballs de grau que tinguin per objecte la descripció, l’anàlisi i la recerca de les estades d’infants i joves a cases de colònies en relació amb els sistemes educatius i amb el seu context social, cultural i tecnològic. Els treballs poden adoptar una perspectiva històrica, pedagògica, social o cultural, i es valora especialment l’enfocament innovador cap a aquesta activitat d’educació en el lleure.

La convocatòria del Premi Interuniversitari Colònies i Educació s’adreça a estudiants de grau de qualsevol estudi vinculat amb el món de l’educació, la formació del professorat, la pedagogia, l’educació social, el treball social, l’activitat física-esportiva o la gestió cultural que hagin d’elaborar treballs de curs com a part necessària del seu currículum i, per tant, de l’obtenció de la titulació dels estudis cursats. Els treballs han de ser lliurats entre l’1 d’abril i el 30 de juny d’enguany.

El premi, de periodicitat anual, té una dotació de 1.000 euros i compta amb el suport de la Direcció General de Joventut i del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. El convoquen les tres entitats impulsores del Projecte Colònies i Educació conjuntament amb les set facultats d’educació de les universitats catalanes.

Termini de presentació:
30.06.2017
X Premis Fundació BBVA Fronteras del Conocimiento
Convoca:
Fundació BBVA
Descripció:

La Fundació BBVA engega la desena edició dels Premis Fronteras del Conocimiento com a expressió del compromís de responsabilitat social del grup financer.

Són un reconeixement a:

 • la investigació científica i tecnològica d’excel·lència en diverses àrees del coneixement.
 • l’activitat creativa d’obres, direcció, estils artístics i interpretatius de la música contemporània.
 • la investigació científica i d’actuacions excel·lents dutes a terme en relació amb les qüestions del canvi climàtic i de la cooperació al desenvolupament.

Categories:

 1. Cièncias Bàsiques (Física, Química, Matemàtiques).
 2. Biomedicina.
 3. Ecologia i Biologia de la Conservació.
 4. Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
 5. Economia, Finances i Gestió d’Empreses.
 6. Música Contemporània.
 7. Canvi Climàtic.
 8. Cooperació al Desenvolupament.

Dotació econòmica: 400.000€ per a cadascuna de les seves categories.

Podran nominar les següents organitzacions i institucions:

 • Societats o organitzacions científiques o artístiques 
 • Acadèmies nacionals o regionals de Ciències i Arts 
 • Centres públics o privats d’R + D 
 • Facultats, departaments o instituts universitaris o d’investigació 
 • Departaments d’hospitals i centres de recerca biomèdica 
 • Museus de Ciències 
 • Conservatoris i escoles de música 
 • Revistes acadèmiques de música i musicologia 
 • Orquestres i associacions d’orquestres 
 • Ràdios i televisions amb orquestres de música simfònica o de cambra 
 • Agències públiques i organitzacions regionals, nacionals i internacionals, amb activitat significativa en l’anàlisi i / o actuacions relacionades amb el canvi climàtic i la cooperació al desenvolupament

Àmbit:

 • Medi ambient
 • Cultura i esports
 • Drets humans i solidaritat
 • Ciència i tecnologia
 • Millora de la gestió
Termini de presentació:
30.06.2017
Programa “Talento Solidario” 2017 de la Fundación Botín
Convoca:
Fundación Botín
Descripció:

La Fundación Botín engega una nova edició del Programa “Talento Solidario” adreçat a impulsar i dinamitzar la professionalització del sector no lucratiu.

La finalitat del programa és aconseguir un tercer sector fort, professionalitzat, innovador i sostenible.

Els objectius del Programa:

 • Enfortiment intern de les entitats
 • Incorporació de talent a les organitzacions socials
 • Foment de la innovació i el treball col·laboratiu en el Sector

El programa transcorre a través de dues convocatòries:

 • Per a entitats no lucratives. Fundacions i associacions sense ànim de lucre amb seu social a Espanya, amb àmbit d’actuació estatal, autonòmic, provincial o local i de qualsevol sector d’activitat, que vulguin desenvolupar o millorar una àrea estratègica de la seva organització per ser més innovadores, sostenibles i amb més impacte social i/o que vulguin entrar a formar part de la Xarxa “Talento Solidario”.
 • Per a professionals en atur que vulguin exercir la seva activitat professional en el sector social i vulguin aplicar a un dels projectes seleccionats a la convocatòria per a entitats. Només es publicaran els perfils professionals demandats per les entitats seleccionades en l’Opció 1 de la convocatòria anterior.

Els requisits per a la participació són:

 • Tenir la seva seu social a Espanya.
 •  Tenir un mínim de tres anys d’antiguitat des de la seva constitució (podent complir els 3 anys al llarg de l’any 2017)
 •  No superar un volum d’ingressos anuals de 2.000.000 euros.
 •  El nombre de personal contractat en l’entitat ha de ser entre 2 i 25 empleats/es.
Termini de presentació:
03.07.2017
Pàgina 5 de 7« Primera...34567