Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Premis APPS & IOT for citizens 2017
Convoca:
Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
Descripció:

La Diputació de Barcelona convoca els premis “Apps & IoT for citizens“, amb l’objectiu de fomentar la creació de serveis i aplicacions relacionats amb projectes innovadors d’internet de les coses (IoT), que utilitzin la plataforma d’actuadors i sensors SENTILO de la Diputació i que estiguin relacionats amb algun dels àmbits d’actuació de la mateixa Diputació o dels municipis de la seva demarcació.

Tots els participants que vulguin optar als premis “Apps & IoT for citizens” hauran de presentar formalment les seves propostes tal com indiquen les bases.

Els premis reconeixeran els dos projectes més innovadors d’acord als criteris de valoració descrits en el punt 9 de les bases. La dotació econòmica pel primer premi serà de 4.000 € i 2.000 € pel segon classificat.

El veredicte del jurat es farà públic entre els dies 14, 15, i 16 de novembre de 2017, a l’estand de la Diputació de Barcelona, a l’Smart City Expo World Congress.

Termini de presentació:
15.10.2017
Ajuts per al cofinançament de projectes recolzats pel programa LIFE en l’àmbit de la biodiversitat 2017
Convoca:
Fundació Biodiversidad
Descripció:

La Fundació Biodiversidad convoca ajuts a aquelles activitats els objectius de les quals es centrin en naturalesa i biodiversitat.

  • LIFE Naturalesa i Biodiversitat
  • LIFE Governança i Informació Mediambientals
  • LIFE+ sobre Naturalesa i Biodiversitat
  • LIFE+ sobre Informació i Comunicació 

La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 1.000.000 €. L’import màxim que es podrà concedir per cada sol·licitud no podrà superar els 200.000€.

Termini de presentació:
16.10.2017
Ajuts a les associacions de persones estudiants universitàries per al curs 2017-2018
Convoca:
Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Coneixement. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Descripció:

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) convoca subvencions per donar suport a les activitats que potencien la internacionalització de l’associacionisme juvenil en l’àmbit universitari, així com a les activitats de tipus científic, formatiu o social organitzades per associacions d’estudiantat universitari de Catalunya.

L’associació ha de dur a terme l’activitat objecte de la subvenció durant el curs 2017-2018 i, com a màxim, fins al 7 de setembre de 2018.

Es consideren despeses subvencionables totes les que aquestes bases reguladores estableixin com a tals i que, a més, compleixin els requisits següents:

– Que les despeses responguin de manera inequívoca a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es duguin a terme en el termini i les condicions que determinin aquestes bases reguladores, així com la convocatòria, si escau. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

– Que les despeses es comprometin durant el període d’execució de l’activitat subvencionada i estiguin realment pagades en el moment de la justificació de l’ajut.

– Que les despeses siguin identificables, controlables i subjectes als preus de mercat i als principis de publicitat, concurrència i transparència, que recull la normativa aplicable.

– Que les despeses siguin verificables. A aquests efectes, les associacions beneficiàries hauran de conservar evidències de la correcta execució de les accions.

5.2 En particular, els ajuts es poden aplicar als conceptes següents:

a) Despeses d’adquisició de material fungible

b) Despeses de publicitat i difusió

c) Despeses de viatge

d) Despeses d’adquisició de material bibliogràfic.

e) Altres despeses

En queden explícitament excloses les despeses de funcionament de l’associació, les despeses de personal, de material inventariable i, concretament, el material informàtic (ordinadors, impressores, etc.).

Termini de presentació:
26.10.2017
Es convoca de nou el concurs audiovisual DocsCooperants
Convoca:
Casal de joves Casa Sagnier
Descripció:

DocsCooperants és un concurs de projectes joves per la creació de documentals sobre cooperació, associacionisme, participació i/o voluntariat.

Aquest concurs a diferència d’altres certàmens  no premiarà el resultat final si no la millor idea o avantprojecte i l’hi donarà suport des de l’inici fins la seva presentació i exhibició.

Per participar només es necessita ajuntar dos ingredients:

  • un col·lectiu que actuï en l’àmbit social i
  • ganes de gravar un documental. 

El premi és de 2.000€ o de 1.000€ de premi. La gal·la de presentació dels projectes i premis serà el divendres 24 de novembre.

Aquí us facilitem el link del blog on us explica detalladament en que consisteix el projecte i les bases del concurs: Docscooperants.

Qualsevol aclariment, pregunta, comentari, suggeriment, el Casal de Joves de Casa Sagnier està a la vostra disposició.

Termini de presentació:
03.11.2017
3a edició del Premi Jove de Còmic Sant Martí
Convoca:
Ajuntament de Barcelona. Districte de Sant Martí
Descripció:
La 3era Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i erradicació de la violència masclista té com a finalitat sensibilitzar i implicar les persones més joves en la lluita contra les violències masclistes i en unes relacions més equitatives i igualitàries entre homes i dones, a través de l’expressió creativa, en un mitjà artístic proper i assequible com és el còmic.
 
Poden participar en aquest concurs joves i adolescents que visquin, estudiïn o treballin a la ciutat de Barcelona, i que tinguin fins a 25 anys a 31 de desembre de l’any de la convocatòria, en qualsevol de les categories següents:
• Categoria A: persones d’entre 16 i 25 anys, a 31 de desembre de l’any de la convocatòria.
• Categoria B: persones menors de 16 anys, a 31 de desembre de l’any de la convocatòria.
Poden concursar de manera individual o col·lectiva, però cada participant només podrà presentar una obra.
 
Les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds a partir del dia 1 de setembre de 2017 i fins al dia 3 de novembre de 2017.
Termini de presentació:
03.11.2017
Pàgina 5 de 7« Primera...34567