Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
XII Premi Fondena 2018
Convoca:
Fundació Fondo para la protección De la Naturaleza (Fondena)
Descripció:

La Fundació Fondo para la protección De la Naturaleza (Fondena) engega la dotzena edició del Premi Fondena, adreçat a qualsevol persona, entitat, associació, institució o grup de treball la tasca creadora o d’investigació dels quals hagi representat una contribució important per a la conservació de la fauna i/o flora a l’Estat espanyol.

Àmbit: Medi ambient

La dotació del premi és de 30.000€.

Presentació documentació:

Les propostes podran ser enviades per correu electrònic a candidaturaspremio@fondena.com

Termini de presentació:
30.03.2019
Convocatòria de subvencions d’activitats singulars, excepcionals i commemoratives – 2019
Convoca:
Diputació De Barcelona
Descripció:

La Diputació de Barcelona obre la convocatòria de subvencions d’activitats singulars, excepcionals i commemoratives. Aquestes subvencions van destinades a les entitats sense ànim de lucre que duguin a terme activitats d’aquest tipus. 

Així, aquestes subvencions estan destinades a finançar projectes o activitats que tinguin com a objectius:

 • Activitats excepcionals / singulars relacionades amb l’organització de congressos, simposis,
  jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a la demarcació de
  Barcelona.
 • Activitats excepcionals / singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la
  demarcació de Barcelona.
 • Commemoracions d’esdeveniments singulars a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots ells amb
  repercussió local a la demarcació de Barcelona.
 • Commemoracions d’esdeveniments singulars de 25 anys, 50 anys, 75 anys, 100 anys, és a dir
  commemoracions singulars múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió local a la
  demarcació de Barcelona.
 • Esdeveniments i personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per part de la
  Generalitat de Catalunya per a l’any 2019.

Les entitats que s’emmarquin en commemoracions de 25 anys, seran també automàticament
considerades activitats commemoratives a partir de 10 anys i múltiples de 5. A més, es poden emmarcar en més d’un objecte. 

El termini de presentació de les sol·licituds de les subvencions finalitzarà l’1 d’abril de 2019.

Les sol·licituds amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de presentar electrònicament a
través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona. Trobareu els enllaços corresponents al següent enllaç: Subvencions 2019 – Diputació de Barcelona

Termini de presentació:
01.04.2019
XIV Premis a la conservació de la biodiversitat
Convoca:
Fundación BBVA
Descripció:

La Fundación BBVA engega una nova edició d’aquests Premis que reconeixen la tasca d’organitzacions i organismes que desenvolupen polítiques de conservació mediambiental, així com la dels i les professionals de la comunicació que contribueixen a protegir el patrimoni natural.

Premi Fundació BBVA a la conservació de la biodiversitat a Espanya

Reconeix l’execució de projectes, polítiques i/o actuacions de conservació i protecció d’hàbitats, espècies o ecosistemes a Espanya.

Dotació econòmica: 250.000€

Premi Mundial Fundació BBVA a la conservació de la biodiversitat

Reconeix l’execució de projectes, polítiques i/o actuacions de conservació i protecció d’hàbitats, espècies o ecosistemes a qualsevol país a excepció d’Espanya.

Dotació econòmica: 250.000€

Premi Fundació BBVA a la difusió del coneixement i sensibilització en conservació

Reconeix les tasques difusió a la societat del coneixement mediambiental i la sensibilització sobre la importància de la seva conservació, a través de la publicació d’articles, monografies, materials multimèdia o llibres de divulgació; l’elaboració, edició o presentació de reportatges i documentals; exposicions; o activitats en qualsevol canal de comunicació (premsa, ràdio, televisió, cinema, documentals i Internet).

Dotació econòmica: 80.000€

Termini de presentació:
05.04.2019
Ajuts a projectes d’iniciatives socials 2019 – Acció social en l’àmbit rural
Convoca:
Obra Social La Caixa
Descripció:

L’Obra Social La Caixa obre nova convocatòria destinada a pal·liar els factors que constitueixen una barrera a la implantació en el medi rural dels serveis que possibiliten una millor qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de les persones que hi viuen.

Objectiu:
Impulsar projectes adaptats a les característiques específiques i a les necessitats psicosocials en el medi rural d’infants i adolescents i e les seves famílies, dones, gent gran, persones amb discapacitat o malaltia mental i persones en risc d’exclusió social.

Àmbits d’actuació:

 • Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia
 • Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
 • Inserció sociolaboral
 • Interculturalitat i cohesió social

Finançament:

75 % del cost del projecte:

 • Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.
 • Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d’un partenariat format per dues entitat o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.
Termini de presentació:
25.04.2019
Ajuts a projectes d’iniciatives socials 2019 – Acció social en l’àmbit rural
Convoca:
Obra Social La Caixa
Descripció:

Les àrees rurals es caracteritzen per la dispersió dels nuclis urbans, la baixa densitat de població i l’envelliment demogràfic. Aquests factors constitueixen una barrera a la implantació en el medi rural dels serveis i en limiten l’accés. Així mateix configuren una realitat específica que planteja reptes a la qualitat de vida i a la igualtat d’oportunitats de les persones que viuen en l’entorn rural. Així, l’Obra Social La Caixa obre una convocatòria d’ajuts a projectes d’iniciatives socials per a l’any 2009 en acció social en l’àmbit rural.

El termini de presentació començarà el 25 de març i finalitzarà el 25 d’abril de 2019.

Finançament:

75 % del cost del projecte:

Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.

Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d’un partenariat format per dues entitat o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.

Què fem:

Impulsem projectes adaptats a les característiques específiques i a les necessitats psicosocials en el medi rural d’infants, joves, dones, persones grans, persones amb discapacitat o malaltia mental i persones en risc de pobresa o exclusió social.

A través del Portal de convocatòries podràs accedir a l’àrea privada per iniciar i gestionar les sol·licituds a les convocatòries que t’interessin.

Línies d’actuació

 • Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la dependència.
 • Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social.
 • Inserció sociolaboral.
 • Interculturalitat i cohesió social.
Termini de presentació:
25.04.2019