Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
12è Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona per a la temporada 2017-2018
Convoca:
Diputació de Barcelona - Gerència de Serveis d’Esports
Descripció:

La Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d’Esports, dóna suport a l’organització d’esdeveniments esportius, sota la denominació Gran Premi Diputació de Barcelona, amb l’objectiu d’impulsar diferents pràctiques esportives.

Per potenciar la pràctica de l’atletisme i posar en valor l’esforç dels aficionats/des a aquesta modalitat esportiva, es promou el 12è Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona (GPDB).

A continuació es fixen els criteris a adoptar per tal d’establir les condicions i els requisits que han de regir els premis del 12è Challenge de la temporada 2017-2018.

Aquests premis volen afavorir l’impuls de l’esport a la demarcació de Barcelona.

El Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona és un conjunt de mitges maratons homologades que es duen a terme a la província de Barcelona.

La Diputació de Barcelona fa pública a www.diba.cat/esports la relació de mitges maratons que es duen a terme a la província de Barcelona i que formen part del Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona. Inclou dates de celebració, nom de l’entitat organitzadora i dades de contacte.

El 12è Challenge inclou mitges maratons homologades per la Federació Catalana d’Atletisme que es realitzen en el període comprès entre el mes de setembre de 2017 i el mes d’abril de 2018.

Seran objecte de premi, els guanyadors/es amb millor puntuació, d’acord amb les clàusules cinquena i sisena, de les següents categories:

 • Masculina
 • Femenina
 • Cadira de rodes masculina
 • Cadira de rodes femenina
 • Disminució visual masculina
 • Disminució visual femenina
Termini de presentació:
15.04.2018
4t Concurs de Vídeos Kabua “Joves per canviar el món”
Convoca:
Universitat Autònoma de Barcelona. Plataforma d’Acció Social Kabua
Descripció:

La Plataforma d’Acció Social Kabua de la Universitat Autònoma de Barcelona engega la quarta edició del concurs que premia els millors vídeos de denúncia i/o sensibilització sobre temàtiques socials realitzats per joves d’entre 12 i 18 anys.

Temàtiques:

 • Els refugiats del segle XXI: propostes per a l’abordatge de la situació
 • Els efectes del canvi climàtic i la seva prevenció
 • Diversitat funcional: com trencar les barreres arquitectòniques, psicològiques i socials
 • La lluita contra la pobresa
 • La diversitat cultural ens enriqueix
Termini de presentació:
20.04.2018
7a convocatòria de les Beques Educar Fomentant l’Esforç
Convoca:
Fundació Espavila
Descripció:

La Fundació Espavila engega la setena convocatòria d’aquestes Beques amb l’objectiu de promoure iniciatives que es duguin a terme a Catalunya i en l’àmbit educatiu i lúdic de 0 a 18 anys per promoure els valors de la cultura de l’esforç.

Qui s’hi pot presentar?
Qualsevol persona individual, entitat o empresa que vulguin dur a terme un projecte presentat en un entorn lúdic o educatiu, ja sigui a dins l’escola o a fora, i que siguin capaços de transmetre amb continuïtat en els infants i els joves un compromís per una educació basada en l’esforç.
Caldrà demostrar per escrit el suport del/s centre/s on es pretén desenvolupar el projecte.
Els projectes han d’anar dirigits a infants i nois/es de qualsevol edat, amb un topall màxim de 18 anys.

S’instauren 4 beques d’entre 1.000 i 3.000 euros cada una. Dotació total 8.000 euros.

Termini de presentació:
30.04.2018
Subvencions per a la realització de projectes del Programa empleaverde 2018
Convoca:
Fundación Biodiversidad
Descripció:

La Fundación Biodiversidad convoca subvencions per al recolzament a projectes que engeguin actuacions dirigides a fomentar la creació i millora de l’ocupació i a empreses en activitats econòmiques vinculades al medi ambient.

Les activitats objecte de subvenció hauran de tenir com a objectius els següents:
crear ocupació verda i blava
millorar les competències i qualificacions dels treballadors en sostenibilitat
impulsar la innovació social amb impacte ambiental positiu
promoure la creació i creixement d’empreses verdes i blaves
connectar els ecosistemes europeus de suport a l’emprenedoria i ocupació verda i blava

Col·lectius destinataris:

 • Dones
 • Altres col·lectius prioritaris:
 • Joves de fins a 35 anys.
 • Majors de 45 anys.
 • Persones immigrants.
 • Persones amb discapacitat.
 • Residents en àrees protegides i/o zones rurals.

Dotació
La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 8.965.000 euros. L’import per a cada línia queda distribuïda de la següent manera:

Crea

 • Empleaverde Crea: 7.018.000€
 • Empleaazul Crea: 352.000€

Innova

 • Empleaverde Innova: 473.000€
 • Empleaazul Innova: 352.000€

Impulsa

 • Empleaazul Impulsa: 495.000€

Connecta

 • Empleaverde Connecta: 275.000€
Termini de presentació:
30.04.2018
Ajuts a activitats en l’àmbit de la biodiversitat terrestre, marina i litoral i el foment de la informació ambiental 2018
Convoca:
Fundación Biodiversidad
Descripció:

La Fundación Biodiversidad convoca subvencions per a la realització d’activitats en l’àmbit de la biodiversitat terrestre, marina i litoral, així com per a projectes d’informació i sensibilització ambiental relacionats amb els fins de la Fundació.

La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 1.100.000 €. L’import màxim per a cada sol·licitud no podrà superar els 50.000 € per a les línies d’actuació biodiversitat terrestre i biodiversitat marina i litoral, i de 25.000 € per a projectes relacionats amb la informació ambiental.

Biodiversitat terrestre: Els projectes d’aquesta línia hauran de promoure el manteniment dels processos ecològics essencials, en la conservació de la diversitat biològica, genètica, de poblacions i d’espècies, i en la preservació de la varietat, singularitat i bellesa dels ecosistemes naturals, de la diversitat geològica i dels paisatge.

Biodiversitat marina i litoral: Els projectes d’aquesta línia hauran de ser la gestió i conservació de la biodiversitat marina i litoral davant els impactes que pugui patir i assegurarel seu desenvolupament i explotació sostenibles. 

Foment de la Informació Ambiental: Els projectes d’aquesta línia hauran de promoure l’augment de la presència d’informació ambiental en els mitjans, a través de la realització de projectes i activitats d’informació i sensibilització ambiental.

Termini de presentació:
30.04.2018