Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Subvencions per a les actuacions de turisme i termalisme per a persones amb discapacitat – 2019
Convoca:
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Instituto de Mayores y Servicios Sociales
Descripció:

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales convoca subvencions per a entitats sense ànim de lucre que prestin atenció exclusiva i habitual a les persones amb discapacitat.

Actuacions subvencionables:

 • Actuacions per a turisme: vacances i turisme de natura: Facilitar la vida independent i aconseguir la màxima integració personal i social de les persones amb discapacitat, mitjançant la realització de torns en les condicions de major accessibilitat, facilitant l’accés de les persones als béns de l’oci, de la cultura i de la natura, així com el descans de les famílies que tenen a càrrec seu persones amb discapacitat.
 • Actuacions per a termalisme: Afavorir la qualitat de vida i autonomia de les persones amb discapacitat, mitjançant la realització de torns per a tractaments a balnearis que facilitin el seu accés als béns de la salut.

Per llegir la convocatòria, segueix l’enllaç següent: Convocatòria

Termini de presentació:
30.05.2019
14è Programa ‘Santander Ayuda’
Convoca:
Fundación Banco Santander
Descripció:

La Fundación Banco Santander convoca ajuts per a projectes socials a nivell local que tinguin com a objectiu millorar la qualitat de vida de persones en situació de vulnerabilitat.

Es donarà suport a iniciatives que contribueixin al desenvolupament integral d’aquells col·lectius més afectats per la pobresa i l’exclusió social i projectes orientats a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a l’envelliment, a la discapacitat i al suport o tractament de malalties.

Àrees d’actuació dels projectes objecte de subvenció:

A) Pobresa i exclusió social:

Desenvolupament social i educatiu d’infants i joves (fins a 25 anys) en situació en situació o risc de pobresa i exclusió social i de les seves famílies.
Promoció de la inclusió social, el suport psicosocial i la inserció laboral de persones en situació o risc de pobresa i exclusió social amb especial atenció a persones sense llar, població reclusa i dones víctimes del tràfic o altres formes de violència.
Atenció de les necessitats bàsiques de col·lectius en situació o risc de pobresa i exclusió social.

B) Discapacitat, gent gran i salut:

Atenció sociosanitària, rehabilitació, accessibilitat i integració laboral de persones amb discapacitat.
Promoció de l’autonomia personal de la gent gran.
Millora de la qualitat de vida de persones en situació de malaltia.
Quantia: Les entitats sol·licitants podran sol·licitar fins a un màxim de 5.000 euros.

Per a més informació sobre la convocatòria podeu anar al següent enllaç: Més informació

Termini de presentació:
31.05.2019
Premis Web per a Projectes de Ciència – 2019
Convoca:
Fundació Iwith
Descripció:

Iwith.org convoca una nova edició d’aquests premis amb l’objectiu de crear una pàgina web moderna, de disseny i identificativa per a una organització relacionada amb el món de la ciència.

 

Poden optar al Premi les entitats sense ànim de lucre i les d’economia social de l’àmbit científic, que incorporin a les seves activitats objectius i criteris per a millorar el món.

Quin és l’objectiu?

Ajudar les organitzacions i els projectes científics a aprofitar les oportunitats que ofereix Internet, especialment en l’entorn de la comunicació web.

Com serà el procés de selecció i què reben els participants seleccionats?

 • Primera fase: selecció dels projectes que compleixen amb els requisits i que poden optar a les ajudes i passar a la segona fase.
 • Segona fase: es realitzarà un assessorament personalitzat per conèixer les necessitats de l’organització. Es presentaran recomanacions i propostes de millora per a aprofitar les oportunitats que ofereix Internet i per a desenvolupar el nou projecte web.
 • Tercera fase: el Comitè de Beques d’iWith.org, amb la conformitat de Bartomeus Lab, seleccionarà el projecte guanyador, al qual acompanyarà en l’àmbit d’Internet fins l’any 2022.

 

Què rep el projecte guanyador?

La creació de la pàgina web sobre la plataforma Abcore Cadí, que inclou:

 • Allotjament
 • Disseny
 • Programació
 • Formació d’administradors
 • Eines de comunicació web com ara newsletters, esdeveniments o servei de notes de premsa
 • Suport a usuaris
 • Acompanyament al projecte

Per a més informació, consulteu l’enllaç següent: Més informació

Per a inscriure’s cal omplir el formulari d’inscripció de l’enllaç següent: Formulari d’inscripció

Termini de presentació:
07.06.2019
IX edició del Premi ICIP Constructors de Pau
Convoca:
Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)
Descripció:

L’ICIP engega la novena edició del Premi Constructors de Pau amb la finalitat de reconèixer persones físiques i jurídiques que han treballat i han contribuït d’una manera destacada i dilatada al foment i la construcció de la pau, tot impulsant els valors i la pràctica de la cultura de la pau, de la noviolència, de la seguretat humana, del desarmament o de la resolució pacífica de conflictes.

Dotació del Premi: 6.000€

Poden optar a aquest Premi les persones físiques i les persones jurídiques sense ànim de lucre, d’arreu del món, que hagin tingut un paper rellevant, a Catalunya o a qualsevol altre país, en la construcció i el foment de la pau.

Podeu consultar la convocatòria a l’enllaç següent: Convocatòria

Termini de presentació:
13.06.2019
La Comissió Europea obre convocatòria de propostes amb la finalitat de contribuir als objectius del Programa Drets, Igualtat i Ciutadania.
Convoca:
Comissió Europea
Descripció:

La Comissió Europea obre convocatòria de propostes amb la finalitat de contribuir als objectius del Programa Drets, Igualtat i Ciutadania.

 • REC-RCHI-PROF-AG-2019: Convocatòria de propostes sobre creació de capacitats en l’àrea dels drets de l’infant i justícia amigable per als nens. Termini: 14 maig 2019
 • REC-RDAP-GBV-AG-2019: Convocatòria de propostes per prevenir i combatre totes les formes de violència contra nens, joves i dones. Termini: 13 juny 2019
 • REC-RDIS-DISC-AG-2019: Convocatòria de propostes per promoure la implementació efectiva del principi de no discriminació. Termini: 20 juny 2019
 • REC-RDIS-NRCAP-AG-2019: Suport als punts de contacte nacionals romanís en les plataformes nacionals romanís. Termini: 20 juny 2019
 • REC-RGEN-WWLB-AG-2019: Convocatòria restringida de propostes a les autoritats nacionals per tancar les bretxes de gènere al llarg del cicle de vida: equilibri entre la vida personal i laboral per a dones i homes: una millor distribució de l’atenció. Termini: 16 maig 2019
Termini de presentació:
20.06.2019