Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Premi 1% 2018: convocatòria oberta per a projectes sobre diversitat funcional i participació juvenil
Convoca:
Consell Nacional de Joventut de Catalunya
Descripció:

Com cada any, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya atorguem l’1% del nostre pressupost a projectes de transformació global. L’edició d’enguany del Premi 1% està dirigida a aquells projectes que treballin en l’àmbit de la diversitat funcional i la participació juvenil.

La dotació econòmica que s’endurà la iniciativa guanyadora serà de 4.297,72€ i la resolució de la convocatòria es farà pública el proper 10 de novembre de 2018 en el marc del Comitè Executiu del CNJC.

Qui pot participar-hi?

El Premi 1% està dirigit a totes les associacions juvenils (siguin membres del CNJC o no), a altres entitats sense ànim de lucre que estiguin liderades i participades majoritàriament per joves, i també a aquells moviments socials, plataformes i altres grups no formals, on el jovent hi tingui una implicació important.

Termini de presentació:
07.10.2018
Subvencions per a actuacions d’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i a la compensació de desigualtats en educació.
Convoca:
Ministeri d'Educació i Formació Professional
Descripció:

El Ministeri d’Educació i Formació Professional convoca subvencions a entitats privades sense fins de lucre per a la realització d’actuacions dirigides a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i a la compensació de desigualtats en educació durant el curs escolar 2018-2019.

Afavorir els següents tipus d’actuacions educatives d’àmbit estatal o supra autonòmic:

  • Escolarització, seguiment i control de l’absentisme escolar.
  • Accessibilitat al currículum i als recursos educatius.
  • Promoció del desenvolupament integral de l’alumnat en aspectes com ara la qualitat de vida, autodeterminació, estimulació cognitiva, comunicació, habilitats personals i socials, interdependència, etc.
  • Suport i reforç educatiu dirigit al desenvolupament de les capacitats de l’alumnat i l’adquisició de les competències bàsiques del currículum.
  • Inserció lingüística, instrumental o cultural que afavoreixin la integració en el sistema educatiu de l’alumnat procedent d’altres països i la seva inserció social.
  • Informació, sensibilització, suport i assessorament a tota la comunitat educativa per al coneixement, comprensió i atenció a les necessitats de l’alumnat.
  • Elaboració i aportació de materials específics als centres educatius per afavorir la participació i el procés d’aprenentatge de l’alumnat.
  • Orientació, assessorament i formació familiar.
  • Activitats de mediació que promoguin l’apropament de les famílies als centres i fomentin la seva participació en les activitats de les comunitats educatives.
  • Accions dirigides a fomentar els aspectes d’enriquiment que aporten les diferents cultures, així com aquelles que es dirigeixin a promoure experiències educatives per al desenvolupament de l’educació intercultural i dels valors propis de la societat democràtica.
Termini de presentació:
09.10.2018
XX Premis CODESPA
Convoca:
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
Descripció:

La Fundación Codespa engega una nova edició dels seus premis anuals amb l’objectiu de reconèixer la contribució del sector privat i la societat en la lluita contra la pobresa a través de projectes solidaris.

Termini de presentació:
15.10.2018
Concurs (RE)Imagina’t
Convoca:
Observatori de les dones en els mitjans de comunicació
Descripció:

El concurs (RE)Imagina’t és una iniciativa de l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació, adreçat a grups de nois i noies d’entre 14 i 18 anys dels centres d’educació formal i d’entitats d’educació en el lleure dels municipis que formen part d’aquest Observatori.

A través d’aquesta convocatòria es pretén impulsar la creació participativa dels nois i les noies tot incentivant la seva implicació en la construcció de nous models comunicatius que encarin positivament la diferència sexual i les identitats de gènere.

Els grups participants poden optar a presentar la idea, el guió i el storyboard d’una creació audiovisual i/o presentar una peça audiovisual que defensiun ús no sexista ni androcèntric dels mitjans audiovisuals i afavoreixi la diversitat en la representació de les identitats de gènere i LGTBIQ+.

Per participar en qualsevol de les dues modalitats, és imprescindible enviar la inscripció abans del 9 de novembre de 2018 per correu electrònic.

La inscripció és gratuïta. Podeu formalitzar-la en aquest formulari en línia.

Termini de presentació:
15.10.2018
SmartCAT Challenge
Convoca:
SmartCAT Challenge
Descripció:

Ja s’ha presentat la nova edició de l’SmartCAT Challenge, un concurs d’innovació oberta que pretén impulsar solucions tecnològiques arreu del territori català.

L’SmartCAT Challenge busca aplicacions mòbils, solucions basades en Big Data, en la Internet de les Coses o altres tecnologies que puguin resoldre problemàtiques en els àmbits següents:

Medi ambient
Comerç i turisme
Seguretat ciutadana
Acció social
Els premis son:

1r.- 5.000€ + 3 entrades al SCEWC
2n.- 3.000€ + 3 entrades al SCEWC
3r.- 2.000€ + 3 entrades al SCEWC
Premi especial: Realització d’una prova pilot del producte a l’Ajuntament de Sabadell.

Premi KEIRETSU FORUM: Participació en un Global Keiretsu Forum a qualsevol de les seus que aquest organisme té arreu de l’Estat espanyol i a les sessions de formació prèvies.

A més a més, els 3 guanyadors podran presentar la seva solució o producte en una ponència que es realitzarà a l’estand de la Generalitat de Catalunya durant l’Smart City Expo World Congress.

Termini de presentació:
15.10.2018