Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Subvencions per a formacions relacionades amb la cooperació al desenvolupament 2017
Convoca:
Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació
Descripció:

El Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació convoca subvencions per al finançament de congressos, seminaris i jornades relacionades amb la cooperació al desenvolupament que es realitzin durant el període comprès entre la data d’aquesta resolució i el 30 de juny del 2018. 

Beneficiaris:

Ciutadania espanyola i estrangera, així com les persones jurídiques i entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, l’activitat de les quals no tingui finalitats de lucre.

Termini de presentació:
02.10.2017
Convocatòria de produccions audiovisuals pel Festival Inclús
Convoca:
Fish Muvi
Descripció:

Inclús és un festival de produccions audiovisuals, tant documentals com de ficció, centrat en la temàtica de la discapacitat. És una iniciativa de l’Associació Inclús, organitzada per la productora audiovisual Fish moguda.
L’objectiu del concurs d’Entitats dins el marc del Festival Inclús és donar visibilitat al treball realitzat per entitats del tercer sector per i amb persones amb diversitat funcional, per així donar poder a la tasca que dia a dia realitzen.
La 5a edició de Inclús, Festival Internacional de Cinema i Discapacitat de Barcelona, ​​es celebrarà del 27 de novembre al 3 de desembre del 2017. Es realitzarà un passi de material audiovisual dels finalistes de totes les categories. Hi haurà un premi per categoria a la millor obra presentada.

Els participants han de ser entitats del tercer sector: associacions, fundacions, organitzacions sense ànim de lucre, etc. S’haurà de designar una persona com
responsable / portaveu en representació de l’associació. 
Els participants o portaveus han d’haver nascut abans del 31/12/1999.

Hi ha dues categories:
– Entitats Institucional: Vídeo de no més de 3 minuts de durada en el qual s’expliqui el funcionament i treball global de l’entitat. Es valorarà que l’obra audiovisual sigui de qualitat i que transmeti amb claredat la filosofia de l’entitat.
– Entitats Projecte: Vídeo de no més de 4 minuts de durada en el qual es reflecteixi un projecte concret per a l’autonomia o desenvolupament personal de les persones amb discapacitat. Es valorarà com a criteri principal el grau d’implicació de les persones
amb discapacitat i l’apoderament d’aquestes en el projecte proposat.

En cap dels casos s’acceptaran vídeos elaborats a força de fotografies.
Cada obra pot inscriure en una sola categoria, i cada entitat pot presentar només dues obres (una per categoria).
D’entre les obres presentades l’organització es reserva el dret a escollir el nombre d’obres que es projectaran segons la disponibilitat temporal de les projeccions oficials.

Termini de presentació:
03.10.2017
Premi Voluntariat 2017
Convoca:
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC)
Descripció:

El Premi Voluntariat 2017 s’emmarca en la millora de l’impacte del voluntariat i, en aquesta edició, vol premiar aquells projectes la finalitat dels quals sigui, o bé la millora de l’impacte del voluntariat dins l’entitat i l’establiment dels indicadors per a mesurar-ho, o bé la millora de l’impacte del voluntariat de l’entitat en la societat i de l’establiment dels indicadors per a mesurar-ho. 

Des del Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat s’ha elaborat una guia explicativa per facilitar la sol·licitud del Premi a totes les entitats interessades. A més, a l’espai de Tràmits de la web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es pot consultar tota la informació sobre la seva tramitació.

El Premi Voluntariat vol reconèixer, socialment i institucional, les entitats que dediquen les seves activitats a la promoció dels valors cívics i d’enfortiment de la societat al nostre país.

Termini de presentació:
04.10.2017
Ajudes a projectes d’acció social de la Fundació Mutua Madrileña 2017
Convoca:
Fundació Mutua Madrileña
Descripció:

La Fundació Mutua Madrileña convoca una nova edició dels seus ajuts per impulsar iniciatives d’entitats no lucratives que contribueixin a millorar la realitat socioeconòmica i la qualitat de vida, a Espanya o fora d’Espanya.

Àrees d’actuació: 

  • Discapacitat: Projectes que tinguin com a principal finalitat millorar les capacitats i habilitats de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial (ocupabilitat, formació, integració, atenció i assistència, etc.). 
  • Violència de gènere: Projectes seu objectiu sigui la millora de la situació de les dones víctimes de maltractaments, en qualsevol àmbit (prevenció, conscienciació, assistència, formació i ocupabilitat). 
  • Ajuda a la infància: Projectes que tinguin com a finalitat la millora de les condicions de vida de nens amb problemes de salut i / o en risc d’exclusió social per motius socioeconòmics. 
  • Joves en risc d’exclusió social: Projectes que tinguin per finalitat afavorir l’accés a l’ocupació de joves en risc d’exclusió. 
  • Cooperació al desenvolupament: Projectes que donin cobertura a necessitats bàsiques de la població infantil en països en vies de desenvolupament i contribueixin a reduir els índexs de mortalitat d’aquest col·lectiu.
Termini de presentació:
04.10.2017
Subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics
Convoca:
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
Descripció:

L’objecte d’aquestes bases és subvencionar la producció de llargmetratges cinematogràfics
 Subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics de ficció.
a) Projectes d’autor i òperes primes o segons llargmetratges d’un nou realitzador.
b) Projectes d’autor amb vocació de mercat.
c) Projectes amb alta capacitat d’internacionalització.
– Subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics documentals.

A qui va dirigit

Poden optar a les subvencions les empreses de producció audiovisual independents, incloses les agrupacions d’interès econòmic (AIE), que estiguin inscrites en el Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o en el Registre administratiu d’empreses cinematogràfiques i audiovisuals gestionat per l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, i amb establiment operatiu a l’Estat espanyol.

Termini de presentació:
05.10.2017