Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Ajuts a projectes d’iniciatives socials 2017. Acció social en l’àmbit rural
Convoca:
Obra Social "La Caixa"
Descripció:

L’Obra Social “La Caixa” obre convocatòria amb la finalitat d’impulsar projectes adaptats a les característiques específiques i a les necessitats psicosocials en el medi rural d’infants, joves, dones, gent gran, persones amb discapacitat o malaltia mental i persones en risc de pobresa o exclusió social.

Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la dependència

 • Prevenció de la fragilitat, la dependència i els seus efectes 
 • Atenció sociosanitària a la discapacitat, a la dependència i a la malaltia centrada en la persona
 • Prevenció i resposta davant l’aïllament social en gent gran i en persones amb discapacitat o malaltia mental 
 • Suport psicosocial a l’entorn familiar i relacional 
 • Enfortiment de les xarxes relacionals i promoció de l’oci i el lleure inclusius
 • Accessibilitat universal 

Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social

 • Desenvolupament social i educatiu d’infants i joves en situació de pobresa o exclusió social 
 • Promoció de la inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió 

Inserció sociolaboral 

 • Millora de l’ocupabilitat de persones en risc d’exclusió i persones amb discapacitat o malaltia mental en activitats productives implantades en el medi rural
 • Itineraris personalitzats d’acompanyament a les persones durant el procés d’inserció i adaptació al lloc de treball 

Interculturalitat i cohesió social

 • Promoció de la convivència intercultural 
 • Promoció de la identitat i les singularitats de l’àmbit rural per afavorir la participació social, la dinamització socioeconòmica i l’enfortiment comunitari
 • Igualtat d’oportunitats i lluita contra la discriminació

Finançament

75 % del cost del projecte:

 • Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.
 • Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d’un partenariat format per dues entitat o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.
Termini de presentació:
24.05.2017
Concurs internacional de contes i relats: 10a edició del concurs literari “Un mar de paraules”
Convoca:
Institut Europeu de la Mediterrànea (IEMed) i la Fundació Lindh
Descripció:

Enguany es celebra la 10a edició del concurs literari “Un mar de paraules”, convocat per l’Institut Europeu de la Mediterrànea (IEMed) i la Fundació Lindh amb el tema “Joves, estereotips i radicalització”. 

El tema escollit en aquesta edició vol donar protagonisme als joves (de 18 a 30 anys) per tal que ells mateixos expliquin les seves experiències al voltant de com es veuen ells mateixos i de com la societat els imposa una sèrie d’estereotips. A partir de les primaveres àrabs, els joves han adquirit més protagonisme visualitzant-se als mitjans de comunicació, els blogs o les xarxes socials.

El relat és una eina molt valuosa que permet indagar dins les pròpies conviccions i experiències i conviccions més profundes. 

El concurs està adreçat a joves d’entre 18 i 30 anys d’edat en la data límit de presentació dels textos.

Els relats han de ser originals i es podran escriure en qualsevol de les llegües oficials dels 43 estats de l’espai euromediterrani. 

Els relats no poden sobrepassar l’extensió màxima de 2.500 paraules. 

Termini de presentació:
24.05.2017
Subvencions – Art for Change de “la Caixa”
Convoca:
Obra Social “la Caixa”
Descripció:

Les arts plàstiques, la música, el teatre, la dansa o laliteratura es poden fer servir com a eines de transformació social. Per aquest motiu, convoquem ajuts per a projectes d’entitats culturals i d’artistes que afavoreixin l’ús de l’art I la cultura com a instruments que poden incidir en aspectes com el desenvolupament personal i la inclusió social.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

 1. Promoció d’activitats vinculades a les arts plàstiques, la fotografia, la música, la literatura i les arts escèniques com a recursos de desenvolupament personal i inclusió social.

 2. Foment del paper actiu dels col·lectius participants i dels professionals del món de la cultura en activitats de caràcter social.

Termini de presentació:
29.05.2017
“El Desafío” de Talent Solidari 2017
Convoca:
Fundació Botín
Descripció:

La Fundació Botín convoca una nova edició del seu “desafío” amb l’objectiu de trobar noves solucions / idees en la promoció de la participació activa, autorealització i independència de la gent gran.

Seran subvencionables aquelles iniciatives que:
– Fomentin la seva participació activa en els aspectes de la vida cultural, econòmica i social de la seva comunitat: Participació social.
– Permetin el desenvolupament de les seves facultats basades en el seu talent i experiència acumulades: Autorealització.
– Promoguin la seva autonomia permetent-viure amb confiança, seguretat i dignitat a les pròpies llars o en la seva comunitat: Independència.

Mentorizadas per un equip d’experts, les entitats que participin en el “desafío” treballaran en el disseny i implementació de projectes en un entorn de co-creació, d’aprenentatge i d’intercanvi d’ experiències i coneixement juntament amb altres entitats que els ajudarà a millorar o reforçar la innovació en els seus projectes i processos de treball.

Als projectes que siguin finalment guanyadors a més els prestaran tota l’ajuda i el suport necessari que consistirà en:
Capital llavor- Suport econòmic de fins a 20.000 € per a la posada en marxa del projecte.
Suport en Consultoria Estratègica per consultores de referència del sector.
Suport Jurídic: per a determinar el marc jurídic i acords necessaris per a la implementació del projecte.
Suport tecnològic: per a aquells projectes que el Comitè decideixi que poden ser susceptibles de digitalització.

Termini de presentació:
30.05.2017
Programa “Santander Ayuda” 2016/2017
Convoca:
Fundació Banco Santander
Descripció:

Poden beneficiar-se d’aquest Programa les persones en situació o risc de vulnerabilitat (persones amb discapacitat, majors o malalts; inclusió social i atenció a necessitats bàsiques; equipaments i infraestructures …). En general, qualsevol iniciativa social que afavoreixi la igualtat d’oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat social podrà ser recolzada.

L’import de cadascuna de les ajudes és d’un màxim de 5.000 euros.

Terminis de presentació

 • Primer termini de participació: del 2 de desembre de 2016 al 28 de febrer de 2017.
 • Segon termini de participació: de l’1 març 2017 al 31 de maig de 2017.
 • Tercer termini de participació: de l’1 juny 2017 al 31 d’agost de 2017.
 • Quart termini de participació: de l’1 setembre 2017 a l’1 de desembre de 2017.
Termini de presentació:
31.05.2017
Pàgina 4 de 7« Primera...23456...Última »