Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Subvencions per fires, mostres, mercats i/o festivals
Convoca:
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports
Descripció:

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals o les persones jurídiques que organitzen fires,
mostres, mercats i festivals artístics de referència i reuneixin les següents condicions:

– Tenir el domicili social en un municipi de la demarcació de la Diputació de Barcelona.

– Que l’activitat de la fira, mostra, mercat o festival es desenvolupi totalment a un o més municipis de la demarcació de la província de Barcelona.

L’objecte de la present convocatòria finançar fires, mostres, mercats i/o festivals de referència d’especial interès organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural que tinguin com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i difondre les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals i que es realitzin en els municipis de la província de Barcelona (excepte si es realitza majoritàriament a la ciutat de Barcelona) durant l’any 2018.

Es considera fira, mostra, mercat i/o festival de referència el que té un caràcter excepcional com a mostra  representativa de la cultura a nivell provincial i nacional, i ofereix un conjunt de manifestacions artístiques professionals de nivell superior i unes línies d’actuació molt especialitzades dins del seu àmbit, centrant la seva activitat en alguna temàtica monogràfica dels àmbits següents: arts escèniques, música, fotografia analògica,
cinema, televisió, literatura o cultura popular.

Seran susceptibles d’acollir-se a la categoria de referència:
1. Les fires, mostres i/o mercats que compleixin amb els següents requisits:
a) Tenir un pressupost igual o superior a 300.000 €.
b) Tenir una trajectòria consolidada de com a mínim 15 anys.

2. Els festivals que complexin amb algun dels següents requisits:
a) Que es desenvolupin en un municipi de més de 60.000 habitants, o que sigui capital de comarca.
b) Si es desenvolupen en un municipi de menys de 60.000 habitants, el festival ha de tenir un pressupost igual o
superior a 300.000 €.
c) Si tenen un pressupost inferior a 300.000 € que siguin exclusius en el seu àmbit o siguin organitzats per
fundacions del sector públic dels quals la Diputació de Barcelona en formi part.

3. Només es subvencionarà el projecte que obtingui més puntuació per cada temàtica.

4. Queden exclosos de suport les fires, mostres, mercats i/o festivals que tinguin lloc totalment fora de la província
de Barcelona, i els que tenen lloc majoritàriament a la ciutat de Barcelona.

Termini de presentació:
10.07.2018
Concurs fotogràfic Clic
Convoca:
Generalitat de Catalunya i Associació Diomira
Descripció:

La Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i l’Associació Diomira convoquen anualment la mostra de fotoperiodisme jove Clic, en el marc del Festival Off Perpignan que se celebra de forma paral·lela al festival Visa pour l’image.

El Clic recull una selecció d’obres fotogràfiques de joves autors catalans, el denominador comú dels quals és la sensibilitat pels temes socials.

Es creen dues modalitats de premis:

1.- Premi Clic fotografia, per tal de difondre i promocionar les fotografies de caràcter periodístic realitzades per joves, que mostrin sensibilitat i interès per l’entorn social. Aquests premis poden ser per premiar fotografies o premiar el millor projecte fotoperiodístic.

2.-Premi Clic audiovisual, per tal de difondre i promocionar les produccions audiovisuals en cine, vídeo o multimèdia realitzades per joves, que mostrin sensibilitat i interès per l’entorn social.

Amb la col·laboració de DIOMIRA.

La dotació de cadascuna d’elles és la següent:

a) Premis Clic fotografia a les 8 fotografies seleccionades: 200 euros per a cadascuna.

b) Premi Clic fotografia: 700 euros al millor projecte fotoperiodístic.

c) Premi Clic audiovisual: 1.000 euros a la millor producció audiovisual.

Requisits
Poden ser beneficiaris dels premis Clic, Fotoperiodisme Jove els joves que tinguin entre 18 i 30 anys al llarg de l’any de la convocatòria i que siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya.

Les persones interessades poden presentar-se a títol individual o bé agrupades en col·lectius. En el cas dels col·lectius, poden formar un col·lectiu un màxim de 10 persones. Es requereix que almenys la meitat dels membres compleixin els requeriments d’edat i titularitat del Carnet Jove.

Període
Els treballs s’han d’haver finalitzat durant els 24 mesos anteriors a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

S’exclouran les sol·licituds presentades en edicions anteriors.

Termini de presentació:
13.07.2018
Ajuts Obertament a projectes de lluita contra l’estigma en salut mental 2018
Convoca:
Obertament
Descripció:

Obertament engega la segona edició dels seus ajuts anuals per a projectes locals d’entitats que tinguin com a objectiu millorar les actituds i els comportaments vers les persones amb problemàtica de salut mental.

Enguany, la convocatòria d’ajuts s’obre per a projectes de lluita contra l’estigma dirigit als col·lectius específics de l’àmbit sanitari, laboral, mitjans de comunicació i joves.

Objectius de la convocatòria

 • Promoure projectes de lluita contra l’estigma en salut mental amb la metodologia TLC3 (projectes locals, dirigits a un col·lectiu específic i que prevegin un contacte continuat entre aquest col·lectiu i les persones amb una problemàtica de salut mental).
 • Implementar bones pràctiques amb una alta efectivitat i reproductibilitat, per tal de multiplicar les experiències locals de manera conjunta.

Dotació

 • Econòmica (fins a 5.000€ per projecte)*
 • Suport tècnic en metodologia TLC3, contacte social i avaluació d’impacte**

*Els projectes poden ser co-finançats.

**Els projectes seleccionats hauran d’assistir a una jornada formativa que es durà a terme el darrer trimestre del 2018, per tal d’ajustar els projectes i definir metodologies de l’avaluació a seguir. 

Termini de presentació:
25.07.2018
Subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals 2018
Convoca:
Generalitat d Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència de Residus de Catalunya
Descripció:

L’Agència de Residus de Catalunya convoca subvencions a entitats sense ànim de lucre per promoure o impulsar projectes de prevenció de residus municipals. 

En el cas de les entitats sense ànim de lucre, seran subvencionables les següents actuacions:

 1. Prevenció del malbaratament alimentari. 
 2. Foment de la reutilització d’objectes. 
Termini de presentació:
30.07.2018
3er Premi Delfí Colomé de suport a la creació i producció de dansa catalana tradicional
Convoca:
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals i Associació Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny de Les Preses
Descripció:

La tercera edició d’aquest premi té com a objectiu promoure noves propostes coreogràfiques que parteixin de la tradició i del llenguatge de la dansa d’arrel tradicional.

Contingut:
El Departament de Cultura, a través de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, i el Festival Ésdansa, organitzat pel Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny de Les Preses, organitzen la tercera edició d’aquest premi.
Els projectes hauran de tenir com a resultat la presentació en directe d’un espectacle de dansa, sense perjudici del diàleg amb altres disciplines artístiques. 

Dotació:
Una dotació de 10.000 euros, dels quals 5.000 euros són aportats pel Departament de Cultura, i la resta per cadascuna de les quatre entitats col·laboradores següents: el Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, la Fundació Mediterrània, Fira d’espectacles d’arrel tradicional, l’Ajuntament d’Olot i el Consell Cultural de les Valls d’Àneu, que aporten 1.250 euros cadascuna.

La presentació – estrena del projecte guanyador es realitzarà en el marc del Festival Ésdansa 2019, a concretar la data amb l’organització del festival.

 • Inclusió al programa de la Fira Mediterrània 2019, a concretar la data amb l’organització de la Fira.
 • Inclusió al programa del Festival Sismògraf d’Olot 2019 per a realitzar un work in progress del treball, a concretar dates amb l’organització del Festival.
 • Residència d’una setmana i inclusió al programa del Festival Dansàneu 2019 per a realitzar un work in progress, a concretar dates amb l’organització del Festival (juliol de 2019).
 • Proposta de programació al Mercat de les Flors.
 • Proposta de programació dins la XTAC Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya de la Federació d’Ateneus de Catalunya.
Termini de presentació:
31.08.2018