Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Ajuts a projectes d’iniciatives socials 2018 – Acció social en l’àmbit rural
Convoca:
Obra Social La Caixa
Descripció:

L’Obra Social La Caixa obre convocatòria amb la finalitat d’impulsar projectes adaptats a les característiques específiques i a les necessitats psicosocials en el medi rural d’infants, joves, dones, gent gran, persones amb discapacitat o malaltia mental i persones en risc de pobresa o exclusió social

Àmbits d’actuació

 • Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia
 • Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social 
 • Inserció sociolaboral
 • Interculturalitat i cohesió social

Finançament

75 % del cost del projecte:
Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.
Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d’un partenariat format per dues entitat o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.

Termini de presentació:
21.05.2018
Germinador Social 2018 · Concurs d’innovació per a la transició energètica
Convoca:
Som Energia i Coop57
Descripció:

Som Energia i Coop57 presenten la segona edició del Germinador Social, un concurs per estimular la creació de models socials innovadors amb l’objectiu de promoure nous agents locals per a la transició energètica.

Contingut:

El Germinador Social és un concurs per a projectes dins l’economia social i solidària en l’àmbit de les energies renovables i l’eficiència energètica, que contribueixin a la democratització de l’energia i l’empoderament de les persones usuàries.

El concurs és obert a qualsevol forma legal d’economia social i solidària:

 • Cooperatives.
 • Societats laborals.
 • Mutualitats.
 • Empreses d’inserció.
 • Centres Especials de Treball.
 • Societats Agràries de Transformació.
 • Associacions.
 • Fundacions.

Categories:

 • Eficiència energètica (llars, organitzacions, big data, IoT, business inteligence…).
 • Formació (assessorament, consultoria, educació…).
 • Generació renovable (autoproducció, eòlica, solar, hidràulica, biogàs…).
 • Medi urbà o rural (alimentació, smart city, biotech, agrotech…).
 • Mobilitat Sostenible (vehicles elèctrics, mobilitat compartida, bateries…).
 • Pobresa Energètica (Incidència política, social, econòmica, difusió…).
 • Procomuns (comunitat, família, salut, intercanvi, banc del temps…).
 • Altres (altres projectes d’innovació social per a la transformació energètica).

Premis

Som Energia lliurarà a través de donatiu voluntari l’import total de 25.000 € a distribuir entre els projectes premiats.

La Fundació Coop57 bonificarà una part dels costos financers d’un possible préstec als projectes seleccionats:

 • Si el projecte ho requereix, s’ofereix la possibilitat de sol·licitar finançament a Coop57 per a la posada en marxa del projecte en condicions avantatjoses.
 • Si Coop57 convé a concedir-hi el préstec, la Fundació de Coop57 bonificarà part del cost financer associat.
 • La bonificació consistirà en la reducció del 50% del cost financer del préstec durant els dos primers anys.
 • Concessió del préstec per part de Coop57:
  • Per accedir a un préstec de Coop57, l’entitat s’ha de convertir, prèviament, en sòcia de serveis de Coop57.
  • Posteriorment, la Comissió Tècnica de Coop57 valorarà la viabilitat econòmica per a l’aprovació del finançament.
  • En el cas de concedir-se, el préstec tindria les següents característiques:
   • Import del préstec:
    • A definir segons les necessitats del projecte.
    • Import màxim: 300.000 euros.
   • Termini de devolució:
    • A definir segons les necessitats del projecte.
    • Termini màxim: 10 anys.
    • Possibilitat de fins a 1 any de carència.
   • Cost financer (sense aplicar bonificació):
    • 3% anual.
   • Garanties: avals personals mancomunats.

També s’oferirà assessorament tècnic, jurídic i administratiu en la implementació del projecte, subjecte a la disponibilitat de l’Equip Tècnic de Som Energia.

Així com la possibilitat de connectar amb iniciatives similars de l’àmbit europeu a través de REScoopEU.

Termini de presentació:
21.05.2018
“El Desafío” de Talento Solidario 2018
Convoca:
Fundació Botín
Descripció:

La Fundació Botín engega un nou desafiament a través del qual busca idees i iniciatives que contribueixin a la protecció, promoció i conservació del medi ambient, millorant la qualitat de vida i l’ocupabilitat dels col·lectius vulnerables.

Contingut:

Objectius

 • Ajudar a que els col·lectius més vulnerables tinguin accés a productes i serveis, mitjançant la reutilització, aprofitament, canalització o reciclatge dels mateixos (garantir l’accessibilitat a recursos escassos / béns o serveis).
 • Promocionar la inserció sociolaboral de persones vulnerables. (Ocupabilitat).
 • Millorar el medi en què viuen aquestes persones (desenvolupament entorn rural / urbà).

  Es donarà suport a projectes: 

 • Innovadors en el fet que continguin elements diferents per afrontar i resoldre aquesta problemàtica social.
 • Que generin un impacte social rellevant. Es busquen projectes d’interès general que beneficiïn a la societat en el seu conjunt amb potencial de millorar la situació dels col·lectius descrits en el repte.
 • Que puguin ser models replicables o exportables a altres territoris, localitats, àmbits educatius, beneficiaris etc …
 • Que siguin sostenibles econòmicament a mitjà/llarg termini. 
 • Que potenciïn els entorns col·laboratius, és a dir, projectes que en el seu disseny o implementació contemplin la col·laboració amb altres organitzacions socials, públiques i/o privades.
Termini de presentació:
28.05.2018
Art For Change ‘La Caixa’ · Programa d’ajuts a projectes artístics 2018
Convoca:
Obra Social La Caixa
Descripció:

L’Obra Social La Caixa engega la convocatòria Art for Change amb la finalitat de donar suport a entitats culturals i artistes que afavoreixin l’ús de l’art i la cultura com a instruments per fomentar la participació de col·lectius en situació de vulnerabilitat, amb l’objectiu d’afavorir la inclusió social.

Contingut:

 • A través d’aquesta convocatòria s’ofereix:
 • Participar en l’art i la cultura.
 • Fer sentir la seva veu en primera persona.
 • Tenir visibilitat en la societat.
 • Disposar d’igualtat de condicions i oportunitats.
 • Apoderar-se a través d’un procés artístic.

  Àmbits d’actuació

 • Promoció d’activitats vinculades a les arts plàstiques, la fotografia, la música, la literatura i les arts escèniques com a recursos de desenvolupament personal i inclusió social.
 • Foment del paper actiu dels col·lectius participants i dels professionals del món de la cultura en activitats de caràcter social.

  Aportació de l’Obra Social ”la Caixa”
  Per a cadascun dels projectes aprovats no superarà el 75 % del cost total del projecte, i aquest percentatge equivaldrà a una quantitat no superior a 25.000 € en concepte de sol·licitud.

  Les despeses subvencionables estan previstes per als conceptes següents:
  Honoraris de professionals. 
  Formació adreçada a professionals i voluntariat. 
  Dietes, estades i viatges de les persones destinatàries. 
  Dietes, estades i viatges de l’equip responsable del projecte (incloent-hi voluntariat). 
  Cobertura de les necessitats bàsiques de les persones destinatàries. 
  Promoció del projecte (publicitat, difusió…). 
  Adquisició o lloguer d’equips o material per a les activitats. 
  Adequació o millora d’infraestructures. 
  Lloguer d’infraestructures. 
  Despeses generades per la gestió del projecte.

Termini de presentació:
31.05.2018
Concurs de curts per a joves combat l’homofòbia al Casal Lambda
Convoca:
Casal Lambda
Descripció:

El centre associatiu llença la tercera edició del Concurs ‘Implica’t’, amb l’objectiu de sensibilitzar sobre els drets del col·lectiu LGTB.

El Casal Lambda torna a obrir una edició, enguany la tercera, del concurs d’audiovisuals ‘Implica’t contra l’homofòbia’, una iniciativa que té l’objectiu de reconèixer socialment els drets del col·lectiu LGTB i lluitar contra l’odi envers persones que tenen una orientació sexual cap a persones del mateix sexe. Amb el suport de dues llibreries especialitzades en temàtica LGTB, Cómplices i ANTINOVS, la convocatòria va adreçada a l’alumnat de secundària, batxillerat, cicles i ensenyaments postobligatoris no universitaris, així com a altres casals i entitats de joventut d’arreu de Catalunya.

En aquest concurs les peces seran curtmetratges de no més de cinc minuts, aquest és el format que s’haurà de presentar per optar a alguns dels premis.

Com que és un concurs dirigit a la comunitat educativa i als joves, les bases del mateix indiquen que els curts hauran d’anar acompanyats amb cartes signades pels centres educatius, el professorat responsable del projecte, i en el cas dels menors d’edat, dels seus tutors legals.

El Casal Lambda ha establert una sèrie de condicions a les bases per acreditar el material presentat. Totes aquestes condicions es poden consultar a les bases del concurs.

El curtmetratge guanyador es donarà a conèixer durant la 23a Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià ‘Fire’, un festival de pel·lícules i documentals per combatre l’homofòbia i promoure el respecte cap a la diferència i la igualtat de gènere. El jurat que valorarà les obres presentades estarà format per membres del Casal Lambda i persones dedicades al cinema en el seu àmbit professional.
Pel que fa als premis, el curtmetratge guanyador serà projectat a l’edició de ‘Fire’ que tindrà lloc el 2018, a més de rebre una targeta regal de l’FNAC valorada en 400€. El centre educatiu del curt guanyador rebrà un lot de publicacions, bibliografia i vídeos de temàtica LGTB. Així doncs, totes les persones interessades podran presentar els seus materials entre el 28 de maig i l’1 de juny.

Termini de presentació:
01.06.2018