Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
6è Concurs universitari de curtmetratges: “Drogas, tu punto de mira”
Convoca:
Associació PDS (Promoción y Desarrollo Social)
Descripció:

L’Associació PDS (Promoción y Desarrollo Social), en el marc del Programa “Tu punto” finançat per la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, duu a terme, un any més, el concurs universitari de curtmetratges de
prevenció de drogodependència.

El període de participació està obert fins al 16 de maig de 2017. En cas de voler participar-hi, aquí pots trobar les bases del concurs i aquí el formulari d’inscripció.

Recorda que, entre les qüestions bàsiques, consta que:

 • el vídeo no pot durar més de 2 minuts (crèdits a part);
 • ha de ser inèdit abans de penjar-se en una web pública (YouTube, Vimeo, etc.) que permeti la seva visió pública per afegir-lo a la web del concurs;
 • s’han de posseir els drets d’imatge i música.
Termini de presentació:
16.05.2017
Subvencions per a l’edició de revistes culturals del Ministeri d’educació, cultura i esport
Convoca:
Ministeri d'educació, cultura i esport
Descripció:

El Ministeri d’educació, cultura i esport acaba de publicar les bases de la convocatòria de subvencions per a l’edició de revistes culturals.

Així doncs, l’objecte de la convocatòria és l’edició de revistes de cultura que contribueixin a l’enriquiment delpatrimoni bibliogràfic espanyol, escrites en castellà o en les llengües cooficials de les comunitats autònomes.

S’entenen que són publicacions pertanyents a l’àmbit de la cultura, amb independència del suport en que s’editen, aquelles dedicades, entre d’altres, a alguna de les següents matèries:

 • Literatura i lingüística
 • Arts plàstiques, arts escèniques y música
 • Disseny, fotografia, audiovisual, cinematografia
 • Història, geografia, arquitectura.
 • Filosofia, ciències socials, crítica de la cultura.

Els beneficiaris de la subvenció són les empreses i institucions sense fins de lucre que tinguin com a activitat, única o
entre d’altres, l’edició de revistes culturals i que acreditin la publicació ininterrompuda i complerta tota la periodicitat de la revista durant l’any 2015.

Les entitats, legalment constituïdes en el moment de sol·licitar l’ajut, hauran de tenir residència fiscal a Espanya.


Aquesta convocatòria es destina exclusivament a la producció dels nombres corresponents a l’any 2017, segons la periodicitat anual de cada revista.
Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts d’organismes o institucions públics o privats per a la mateixa activitat sempre que l’import de la mateixa sigui de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, no superi el 100% del cost de producció de l’obra.

Termini de presentació:
17.05.2017
Subvencions per a finançar projectes educatius innovadors, a favor d’associacions de mares i pares d’alumnes de l’àmbit de la demarcació de la Diputació de Barcelona
Convoca:
Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'Educació
Descripció:

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques legalment constituïdes que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament que tinguin domicili social a la província de Barcelona que siguin associacions de mares i pares d’alumnes de centres educatius públics i/o concertats de la demarcació de la Diputació de Barcelona.

Queden expressament excloses les federacions d’AMPA.

L’objecte de la convocatòria és finançar projectes educatius innovadors impulsats per les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2017.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017 i hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de març de 2018.

Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats a la convocatòria.

Termini de presentació:
19.05.2017
Fem educació – micromecenatge per a l’educació
Convoca:
a Fundació Jaume Bofill en col·laboració amb la Fundació Goteo
Descripció:

Neix la plataforma de micromecenatge Fem Educació. A través d’ella ofereixen acompanyament i fan d’altaveu de solucions i iniciatives orientades a la millora i la transformació educativa. L’impulsen la Fundació Jaume Bofill en col·laboració amb la Fundació Goteo, que aporta les eines necessàries i la seva experiència en micromecenatge de cultura oberta. Amb aquesta plataforma volen fer emergir i impulsar idees i projectes que responguin a reptes actuals de l’educació. I això només ho podem fer amb els protagonistes de l’educació, els veritables motors de canvi.

La plataforma Femeducacio.org obre una primera crida per seleccionar un màxim de 20 iniciatives que responguin a reptes compromesos en la millora de l’educació. Posteriorment, aquests 20 projectes rebran un acompanyament intensiu i es penjaran a la plataforma per iniciar una campanya de microfinançament que faci possible la seva implementació.

Poden ser projectes en diferents fases: projectes pilot que es dissenyen i s’experimenten per primera vegada, projectes ja testats que tenen el repte de sistematitzar-se i evolucionar, projectes que volen créixer i arribar a més centres i alumnes, projectes que volen mobilitzar solucions i crear implicació per estendre els drets educatius que encara no són efectius, etc.

Pot presentar-se a la crida qualsevol persona, centre, equip o col·lectiu de la comunitat educativa que tingui una iniciativa orientada a millorar l’educació dels infants i dels adolescents en edat escolar.

El projecte Fem Educació vol fer emergir i reconèixer noves idees i formes de fer valuoses per a l’educació del país i que cerquin en el finançament col·laboratiu la seva capacitat d’implementació. Per tal de seleccionar els 20 projectes d’aquesta primera crida, valorarem especialment aquells que:

• Donin una resposta a necessitats i reptes actuals de l’educació. Es valorarà l’interès per l’equitat educativa i social.

• Especifiquin què s’aconseguirà millorar gràcies al projecte, qui se’n beneficiarà educativament i com, i contemplin com avaluaran els objectius assolits.

• Creïn i modelitzin projectes, materials i formes de treball potencialment transferibles a diferents contextos territorials

• Fomentin el coneixement en obert creant manuals, vídeos, presentacions o guies metodològiques que permetin compartir el procés d’implementació del projecte, la solució o els aprenentatges.

• Tinguin capacitat d’involucrar la comunitat educativa.

• Proposin formes d’abordar necessitats educatives de manera creativa, efectiva i innovadora o que siguin capaces de fer créixer i sistematitzar innovacions ja desenvolupades

Termini de presentació:
23.05.2017
Convocatòria d’acció social en l’àmbit rural de “la Caixa”
Convoca:
Obra Social “la Caixa”
Descripció:

Les àrees rurals es caracteritzen per la dispersió dels nuclis urbans, la baixa densitat de població i l’envelliment demogràfic. Aquests factors constitueixen una barrera a la implantació en el medi rural dels serveis i en limiten l’accés. Així mateix configuren una realitat específica que planteja reptes a la qualitat de vida i a la igualtat d’oportunitats de les persones que viuen en l’entorn rural.

Impulsen projectes adaptats a les característiques específiques i a les necessitats psicosocials en el medi rural d’infants, joves, dones, persones grans, persones amb discapacitat o malaltia mental i persones en risc de pobresa o exclusió social.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

 1. Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la dependència.

 2. Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social.

 3. Inserció sociolaboral.

 4. Interculturalitat i cohesió social.

FINANÇAMENT

75 % del cost del projecte:

Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.

Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d’un partenariat format per dues entitat o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.

Termini de presentació:
24.05.2017
Pàgina 3 de 712345...Última »