Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia social per als anys 2016-2017
Convoca:
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Descripció:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d’economia social.

Les entitats beneficiàries a aquests ajuts són les següents:

 1. Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa.
 2. Les societats laborals.
 3. Les federacions de les entitats de l’economia social.
 4. Les societats agràries de transformació.
 5. Les empreses d’inserció, els centres especials de treball i les entitats promotores d’aquests, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d’exclusió social.
 6. Les persones físiques, en cas d’aportació de capital a entitats amb algunes de les formes jurídiques que preveu aquest apartat.
 7. Les fundacions i les associacions que realitzin una activitat econòmica inscrites al Registre d’entitats, serveis i establiments de serveis socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Es consideren objecte d’ajut les tipologies de projectes següents:

– Projectes d’inversió: s’entén per inversió l’adquisició d’un o diversos actius fixos, materials o immaterials, dels inclosos al grup 2 del Pla general de comptabilitat, adscrits a la consecució d’una mateixa finalitat.

– Projectes de circulant: projectes relatius a l’activitat del dia de l’empresa, necessitats de tresoreria, compra d’estocs o finançament de clients.

– L’ajut no s’ha de destinar a finançar la creació ni la posada en funcionament d’una xarxa de distribució a altres països.

Termini de presentació:
31.12.2017
Convocatòria d’ajudes a iniciatives socials per entitats declarades d’utilitat pública
Convoca:
Fundación Romanillos
Descripció:

Fundación Romanillos dóna suport a institucions i centres que desenvolupin projectes d’atenció social per la salut, benestar i suport a famílies majors, depenents, infància. discapacitats físics, psíquics, o sensorials, pacients amb malalties cròniques o de llarga durada, degeneratuves, mentals, neoplásiques…i a aquelles entitats, que mitjançant formació, promoguin la inserció laboral de joves en situació de desigualtat o amb risc d’exclusió social. Per poder optar a aquestes ajudes cal tenir la declaració d’entitat d’utilitat pública. 

 

Termini de presentació:
31.12.2017
Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia social per als anys 2016-2017
Convoca:
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Descripció:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d’economia social.

Entitats beneficiàries:

 1. Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa.
 2. Les societats laborals.
 3. Les federacions de les entitats de l’economia social.
 4. Les societats agràries de transformació.
 5. Les empreses d’inserció, els centres especials de treball i les entitats promotores d’aquests, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d’exclusió social.
 6. Les persones físiques, en cas d’aportació de capital a entitats amb algunes de les formes jurídiques que preveu aquest apartat.
 7. Les fundacions i les associacions que realitzin una activitat econòmica inscrites al Registre d’entitats, serveis i establiments de serveis socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Termini de presentació:
31.12.2017
3ª edició del Festival BcnZoom
Convoca:
Casal dels infants i Consell de Joventut de Barcelona
Descripció:

El 12 de maig de 2018 celebrem la 3ª edició del Festival BcnZoom, el festival de curtmetratge social per a joves organitzat pel Consell de la Joventut de Barcelona i el Casal dels Infants. El festival té com a objectiu principal promoure la creació artística en l’àmbit audiovisual del jovent vinculat a grups de joves organitzats i entitats juvenils de tots tipus i esdevenir una eina per analitzar, entendre i transformar el seu l’entorn.

El procés d’inscripció al Festival BcnZoom comença el dia 13 de novembre i acaba el 31 de desembre de 2017, les obres però, no s’hauran d’entregar fins el dia 30 d’abril.

Com participar del concurs?

Aquest mes ja podreu inscriure-us al concurs a través del formulari. Recordeu, però, llegir-vos primer les bases del concurs perquè és allà on trobareu tota la informació sobre el festival. Un parell de coses que heu de tenir presents:

Al Festival BcnZoom es poden presentar grups d’adolescents i joves (un màxim de 8 participants i 2 acompanyants per grup) que competiran en dues categories, en funció de l’edat dels autors i autores:

 • Categoria de 12 a 16 anys (adolescents)
 • Categoria de 17 a 21 anys (joves)

Al Festival BcnZoom s’entregaran 2 premis a cada categoria: un cap de setmana en una casa de colònies per al primer grup guanyador de la categoria adolescent, una activitat cultural per al segon grup guanyador adolescent i una baixada a Tànger per als grups guanyadors de la categoria de joves.

Arribat el moment d’entregar l’obra us informem que haureu de fer entrega del curtmetratge i també d’una memòria explicativa sobre el procés que heu seguit com a grup a l’hora de crear el curtmetratge.

Us animem a participar, és una experiència única que us farà créixer com a persones i com a grup!

Termini de presentació:
31.12.2017
Jocs Florals de Barcelona 2018: Premi de poesia
Convoca:
Institut de Cultura
Descripció:

S’efectua la convocatòria dels premis “Jocs Florals de Barcelona 2018”. L’Ajuntament de Barcelona convida els ciutadans i les ciutadanes a concórrer al Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona 2018.

S’atorga un únic premi al millor recull de poemes en llengua catalana de tema lliure.
Aquest premi està dotat amb 9.000,00 €, import sobre el qual es practicarà la retenció establerta per la normativa tributària vigent, i l’obra es publicarà posteriorment a la col·lecció Óssa Menor d’Edicions Proa, que signarà un contracte amb l’autor, tot recollint l’abast dels drets de propietat intel·lectual que se’n derivin.

Els treballs que optin al premi han de ser originals, inèdits, de poetes vius, i d’una extensió similar a la d’un llibre convencional de poesia i d’un mateix autor/a.

Només es podrà presentar un poemari per autor/a.
A la portada dels treballs hi ha de constar el títol de l’obra, i a l’interior, el nom i els cognoms de l’autor i les seves dades de contacte.

Si algun dels poemes del recull han estat publicats, l’autor ha d’indicar quins són i on s´han publicat. En cap cas, però, el nombre de versos que hagin estat publicats no pot superar el 10 per cent la totalitat de versos de l’obra.

La presentació d´un treball implica la presumpció de la seva autoria. És responsabilitat de qui hagi presentat el poemari tota reclamació que pugui sorgir amb relació a la seva autoria.
L’acte de lliurament del premi tindrà lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona
durant el mes de maig de 2018, dins del marc de Barcelona Poesia.

Termini de presentació:
28.02.2018