Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Premi Europeu Carlemany de la Joventut 2019
Convoca:
Parlament Europeu i la Fundació del Premi Internacional Carlemany d'Aquisgrà
Descripció:

Premi Europeu Carlemany de la Joventut

El Parlament Europeu i la Fundació Premi Internacional Carlemany d’Aquisgrà conviden els joves de tots els estats membres de la Unió Europea a participar en un concurs sobre el desenvolupament de la Unió Europea, la integració i les qüestions relacionades amb la identitat europea.

Els projectes han de promoure l’enteniment a escala europea i internacional, així com el desenvolupament d’una identitat europea compartida i la integració europea. També han de servir de model per als joves que viuen a Europa, oferint exemples pràctics d’europeus que viuen en una mateixa comunitat. A tall d’exemple, alguns projectes guanyadors d’edicions anteriors es troben relacionats amb temes com els intercanvis juvenils o els esdeveniments esportius, artístics o culturals.

Els projectes es poden presentar individualment o, preferiblement, en grup. El termini de presentació és el 28 de gener de 2019.

S’atorgarà un premi de 7.500 € al millor projecte, de 5.000 € al segon i de 2.500 € al tercer. Els representants dels tres projectes guanyadors, seleccionats d’entre els 28 projectes escollits pels jurats estatals, seran convidats a visitar el Parlament Europeu, a Brussel·les o a Estrasburg. Un representant de cadascun dels 28 projectes estatals escollits assistirà als actes de celebració i lliurament dels premis a Aquisgrà.

Per fer un seguiment del Premi a les xarxes socials utilitza l’etiqueta #ECYP2019

Termini de presentació:
28.01.2019
3ª edició del concurs Hip-hop per la Pau de l’Institut Català Internacional per la Pau
Convoca:
Institut Català Internacional per la Pau
Descripció:

Amb motiu de la commemoració del Dia Escolar de la No-violència i la Pau, i per tal de sensibilitzar la població i promoure la creativitat de l’alumnat de les escoles i centres, l’ICIP convoca la tercera edició del concurs Hip-hop per la Pau.

Entitats destinatàries:

Modalitat 1: poden presentar candidatures els centres públics, privats concertats i privats autoritzats, o en tràmit d’autorització (sempre que compleixin el requisit d’estar legalment autoritzats en el moment de resoldre la convocatòria), d’ensenyament secundari obligatori, formació professional i de batxillerat de Catalunya.

Modalitat 2: poden presentar candidatures centres i entitats públics o privats, sense afany de lucre, d’acció socioeducativa, culturals, juvenils o cívics domiciliats a Catalunya.

Què cal fer per participar?

Cal composar una peça de hip-hop amb versos de creació pròpia i fer una gravació en vídeo de la seva interpretació, d’un màxim de 4 minuts de durada. La lletra de les cançons ha d’estar relacionada amb:

 • la celebració de les diferències
 • la convivència en els espais urbans o escolars
 • la crítica de la violència
 • la denúncia de violacions de drets humans
 • la solidaritat amb persones atrapades o que fugen de conflictes armats
 • el paper dels joves en la construcció de pau

Dotació de la convocatòria

La convocatòria està dotada amb un import màxim de 4.500 euros.

 • Primer premi: enregistrament i producció musical d’una peça de rap, de temàtica vinculada a la pau, en un estudi professional de gravació amb assessorament artístic.
 • Segon premi: taller de rap impartit a l’entitat o centre guanyador per un professional del hip-hop de reconegut prestigi.
Termini de presentació:
30.01.2019
Ajuts de la Fundació Biodiversidad F.S.P., per la realització de projectes en matèria d’adaptació al canvi climàtic – 2018
Convoca:
Fundació Biodiversidad
Descripció:

 

Són ajudes a entitats per la realització d’activitats en matèria d’impactes, vulnerbilitat i adaptació al canvi climàtic sempre que es relacionin directament amb els fins de la Fundació previstos en els seus Estatuts.

La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 2.000.000€. L’import màxim que es pot concedir per cada sol·licitud d’ajuts no pot ser superior a 120.000€.

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini per presentar solicituds va des del dia següent a la data de la publicació de la Convocatòria al BOE (12 de desembre de 2018) fins les 14:00h del dia 31 de gener de 2019, en els termes i condicions especificats a les Bases Reguladores.

Altres dades: El text complet de la convocatòria, així com tota la informació rellevant del procés estarà publicada a la pàgina web de la Fundació Biodiversitat: Pàgina Web de la Fundació Biodiversitat

Termini de presentació:
31.01.2019
S’obre el protocol d’adhesió a la campanya d’activitats de vacances per a infants i adolescents per a l’any 2019
Convoca:
Ajuntament de Barcelona - Àrea de Drets Socials
Descripció:

Les entitats que organitzen activitats d’estiu per a infants i que vulguin adherir-se a la Campanya d’Activitats de Vacances per a Infants i Adolescents 2019-2022 ja ho podran fer a través de la presentació de sol·licituds i acompanyant-les amb la documentació requerida i les propostes d’activitats, segons el procediment establert en el protocol.

El Protocol, així com la documentació necessària, estarà a disposició de les persones interessades al següent enllaç:

Adhesió al Protocol de la campanya vacances d’estiu i homologació d’activitats 2019

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 15 de gener de 2019 i finalitzarà el dia 31 de gener de 2019 i hauran de ser presentades a qualsevol de les oficines del Registre General dels Districtes.

A Barcelona hi ha un ampli ventall d’organitzacions de l’àmbit del lleure, de l’esport, de la cultura i de l’àmbit sociosanitari, que dissenyen, gestionen i produeixen activitats d’educació en el lleure durant el període de vacances d’estiu, a través de la promoció esportiva, de l’activitat lúdica i sociocultural i de l’aprenentatge en un marc d’acció planificat i participatiu. La pràctica totalitat d’aquestes organitzacions treballen al llarg de l’any amb els infants i adolescents, i específicament durant el període estiuenc de vacances escolars, amb l’objectiu de fer gaudir als infants i adolescents d’un temps de lleure amb propostes atractives i de qualitat.

Per això l’Ajuntament de Barcelona promou la redacció d’un Protocol de la Campanya d’Activitats de Vacances d’Estiu per a infants i adolescents (la Campanya), al qual s’hi poden adherir les entitats que ho destigin que organitzen i ofereixen aquestes activitats.

Les activitats que composen la Campanya han de caracteritzar-se per ser:

 • D’educació en el lleure, engrescadores i divertides, a través de la promoció esportiva, l’activitat lúdica i sociocultural i l’aprenentatge des de la recerca i la convivència en nous entorns.
 • Basades en valors socials, pluralisme i respecte per a qualsevol creença o orientació. El civisme, la solidaritat, el respecte , la protecció del medi ambient i la seva sostenibilitat ; la convivència, l’altruisme, les actituds, els hàbits saludables i el consum responsable.
 • Accessibles, inclusives i obertes a tots els nuclis de convivència empadronats a Barcelona; – arrelades al territori i adaptades a la realitat social i comunitària dels infants; – basades en paràmetres que s’adeqüen al mercat del sector del lleure i de la promoció
  esportiva, amb una correcta relació qualitat
 • Preu, segons el preu màxim establert anualment per l’Ajuntament de Barcelona ( veure Annex 2);
 • Explicitades a través d’una programació planificada, organitzada, ben definida i segura; – amb continguts variats i equilibrats, integradors i adients a la franja d’edat dels infants i adolescents als quals s’adrecen;
 • Amb una dotació de recursos materials i infraestructurals adient i suficient per al desenvolupament dels seus continguts;
 • Amb una durada variable, d’acord amb la modalitat de l’activitat

La Campanya té la finalitat de garantir una oferta àmplia, distribuïda i equilibrada d’activitats lúdiques, esportives i culturals de les organitzacions que hagin estat identificades com aquelles que, a través de les seves accions, col·laboren en la cohesió social, la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania de Barcelona.

La Campanya vol assegurar la participació dels infants interessats en l’oferta, independentment de la capacitat econòmica de la seva família. Per això, l’Ajuntament de Barcelona activa un ampli sistema d’ajuts econòmics adreçats als nuclis de convivència empadronats a Barcelona i que puguin justificar la necessitat d’un suport econòmic. Les característiques d’aquests ajuts econòmics i suport a la inclusió, així com els requisits i procediment per accedir-hi, queden detallats a l’Annex 1 del present Protocol.

Els destinataris de l’oferta que recull la Campanya d’Activitats de Vacances d’Estiu són els nens i les nenes entre 1 i 17 anys que viuen i conviuen a la ciutat de Barcelona i hi estan empadronats amb llurs famílies.

Termini de presentació:
31.01.2019
Premi Montserrat Roig al Periodisme i la comunicació – 2018
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

Els premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona, convocats pel Consell Municipal de Benestar Social, tenen com a objectiu d’estimular, promoure i incentivar una millor informació i un més bon tractament dels temes socials en els mitjans de comunicació. Per fer -ho, els premis reconeixeran les millors obres presentades en cadascuna de les modalitats d’acord amb les categories i els criteris recollits en aquestes bases.

Els treballs han de tenir com a eix la ciutat de Barcelona, pel que fa a temàtica, públic objectiu o marc d’incidència.

La inscripció al premi implica l’acceptació plena de les bases generals (publicades al BOPB en data 07 de desembre de 2017) i de les específiques d’aquesta convocatòria.

Els premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona consten de quatre categories amb diferents quanties:

 • Premi al periodisme social, dotat amb 8.000€
 • Premi a la comunicació social, dotat amb 8.000€
 • Premi a la promoció de la investigació periodística en l’àmbit del benestar social a Barcelona,
  dotat amb 8.000€.
 • Premi honorífic especial del jurat, sense dotació econòmica.

El termini de presentació de les candidatures s’iniciarà el dia 9 de gener de 2019 i finalitzarà el 31 de gener de 2019.

El procediment per participar es farà en dues fases:

 1. Formulari de participació electrònic. S’ha d’emplenar el formulari electrònic de participació, disponible al web: Premis Montserrat Roig amb les dades del treball, adjuntant una còpia de l’arxiu visual, sonor, periodístic o enllaç a pàgina web, a més de qualsevol altra documentació que es consideri adient. En el cas dels treballs que optin a la categoria de promoció de la investigació periodística s’ha de lliurar una sinopsi del projecte i documentació suficient que n’avali la viabilitat.
  La butlleta d’inscripció ha d’incloure l’autorització per a la reproducció o difusió dels treballs en el cas que siguin premiats, i el compromís de fer públic en els seus canals d’informació que han estat guardonats amb el premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona. L’autorització ha d’anar signada pels autors o les autores i, si escau, per la direcció del mitjà de comunicació que hagi publicat o emès la peça.
  Al finalitzar aquest procediment, el sistema genera la butlleta de participació.
 2. Registre de les candidatures. La butlleta d’inscripció generada des del formulari, juntament amb la documentació requerida, ha de registrar-se a l’Ajuntament de Barcelona. Aquest procediment es podrà fer via telemàtica a través del web: barcelona.cat/tràmits, o presencialment a qualsevol de les seus del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona en un sobre o una carpeta especificant el següent: Àrea de Drets Socials, Departament de Participació social, “Premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona”, indicant a quina categoria del premi s’opta.
Termini de presentació:
31.01.2019