Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Subvencions a activitats de dansa de caràcter professional – 2019
Convoca:
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
Descripció:

Són subvencions per a activitats de dansa de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:

tramitació telemàtica
a) Suport a l’organització d’activitats de formació no reglada per a professionals.
b) Suport a la creació, producció i presentació pública d’espectacles. Es pot sol·licitar la subvenció per a aquelles produccions enteses com a nou espectacle, o bé per a projectes en residència. També les reposicions o revisions d’aquelles creacions en què la producció originaria tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat.
c) Suport a l’exhibició d’espectacles.
d) Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars.

Aquestes subvencions són de tramitació telemàtica obligatòria i haureu de tenir un certificat digital per poder signar la sol·licitud.

Termini de presentació:
28.03.2019
Subvencions a activitats de circ de caràcter professional – 2019
Convoca:
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
Descripció:

Són subvencions a activitats de circ de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:

a) Suport a l’organització d’activitats de formació no reglada per a professionals.
b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles. Es pot sol·licitar la subvenció per a aquelles produccions enteses com a nou espectacle, o bé per a projectes en residència. També s’entenen com a nou espectacle, les reposicions o revisions d’aquelles creacions en què la producció originària tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat.
S’entenen per residència tots aquells projectes que es duguin a terme en un equipament cultural especialitzat, d’àmbit públic o privat, que ha de posar a disposició de l’equip artístic resident els recursos necessaris per dur a terme el seu treball professional durant un període mínim de 7 dies que no cal que siguin consecutius.
Així mateix, el projecte en residència ha de preveure una tasca divulgativa que es relacioni amb el teixit social, ha de fomentar la creació de nous públics o participar en la programació de l’equipament.
c) Suport a l’exhibició d’espectacles.
d) Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars.
Aquestes subvencions són de tramitació telemàtica obligatòria i haureu de tenir un certificat digital per poder signar la sol·licitud.

Termini de presentació:
28.03.2019
Subvencions a activitats de teatre de caràcter professional – 2019
Convoca:
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
Descripció:

Són subvencions a activitats de teatre de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:

a) Activitats de formació no reglada per a professionals.
b) Nova creació, producció i presentació pública d’espectacles.
c) Exhibició d’espectacles.
d) Activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars.

Termini de presentació:
28.03.2019
Subvencions per a projectes que articulin els sectors professionals en l’àmbit de les lletres catalanes
Convoca:
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
Descripció:

Són subvencions per promoure projectes d’activitats que, amb continuïtat durant l’any natural de la concessió de la subvenció, donin suport als sectors professionals en l’àmbit de les lletres catalanes (escriptors, traductors, crítics literaris, etc.).

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

  • a) Suport a les associacions professionals creades amb l’objectiu d’agrupar els escriptors en l’àmbit lingüístic català i de vetllar pels seus interessos professionals.
  • b) Suport a les entitats privades sense ànim de lucre que impulsen projectes de forma regular i estable per afavorir el coneixement de les lletres catalanes i promoure activitats d’intercanvi amb altres sectors culturals.
  • c) Projectes destinats a promoure la figura cabdal d’un escriptor impulsant diferents activitats de forma regular i estable per dur a terme aquest objectiu.
Termini de presentació:
28.03.2019
Subvencions per al foment i la difusió de la llengua de signes catalana
Convoca:
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
Descripció:

Son subvencions per promoure iniciatives que fomentin el coneixement i la difusió de la llengua de signes catalana, preferentment en l’àmbit cultural i audiovisual.

En queden exclosos els projectes consistents únicament en serveis presencials d’interpretació en llengua de signes catalana.

A qui va dirigit:

  • A les entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin seu a Catalunya,
  • A les persones físiques que estiguin domiciliades a Catalunya.
  • A les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya.
Termini de presentació:
28.03.2019