Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Subvencions en inversions per rehabilitació d’equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la ciutat de Barcelona i la seva dotació d’equipament tècnic de l’any 2017
Convoca:
Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura
Descripció:

Es tracta d’una convocatòria per a subvencions en inversions de rehabilitació d’equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la ciutat de Barcelona i la seva dotació d’equipament tècnic de l’any 2017.

Podran ser beneficiaris/àries d’aquesta subvenció les persones jurídiques legalment constituïdes titulars de la gestió dels equipaments indicats en la base 1 de les bases reguladores.

Quedaran excloses aquelles entitats sòcio-culturals de base associativa que gestionen espais de propietat municipal.

Per a poder optar a les subvencions els sol·licitants hauran d’acreditar les condicions següents:
– Que les activitats es facin en el terme municipal de Barcelona.
– Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona i/o l’ICUB, dins els terminis establerts.
– Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social, trobar-se al corrent de pagament amb l’Institut de Cultura de Barcelona i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades.

Termini de presentació:
30.09.2017
Convocatòria del XXXVIIIè Premi per la Pau
Convoca:
Diputació de Barcelona
Descripció:
S’obre la convocatòria del XXXVII Premi per la Pau. Aquesta iniciativa té la finalitat de guardonar i distingir públicament a persones, entitats o institucions que han treballat i han contribuït a la defensa i promoció dels drets humans. El Premi consisteix en un reconeixement públic, i una dotació econòmica de 5.000 euros, aportada per la Diputació de Barcelona.
Aquí trobareu el formulari per presentar propostes  i les bases del Premi.
Les candidatures es poden presentar fins al 30 de setembre.
Al web de l’ANUE (www.anue.org) podreu trobar més detalls sobre aquesta convocatòria.
Termini de presentació:
30.09.2017
Crida a la participació a la mostra de Cultura Popular i Tradicional Catalana de la ciutat de Barcelona
Convoca:
Ajuntament de Barcelona- Departament de Cultura
Descripció:
Som Cultura Popular és la segona mostra de cultura popular i tradicional catalana que la ciutat de Barcelona ofereix a entitats i a associacions de la cultura popular, al món acadèmic i als investigadors del patrimoni immaterial així com també a la ciutadania.
La Generalitat de Catalunya i l’Institut de Cultura de Barcelona convoquen les entitats i les associacions així com els professionals de l’educació, la cultura, l’etnologia i l’antropologia amb l’objectiu de possibilitar la participació dels ciutadans en la mostra.
Termini de presentació:
30.09.2017
Premis Creu Roja Espanyola a la innovació tecnològica aplicada a finalitats humanitàries 2017
Convoca:
Creu Roja Espanyola
Descripció:

Creu Roja Espanyola convoca aquesta premis que volen reconèixer aplicacions per a dispositius Smartphone en els camps de la infància, el voluntariat i prevenció d’accidents o situacions d’emergència.
Categories

  • “Infància”: es premiarà una nova aplicació per a dispositius smartphone que contribueixi a la millora de la qualitat de vida de nens, nenes i joves, acompanyant-los en el desenvolupament d’habilitats socials, donant resposta a les seves inquietuds i afavorint que ells i elles siguin protagonistes del seu propi creixement personal.
  • “Voluntariat”: es premiarà una nova aplicació per a dispositius smartphone que contribueixi o ajudin a la promoció i captació del voluntariat.
  • “Aplicació Protegint Vides”: es premiarà una nova aplicació per a dispositius smartphone que contribueixi o ajudin a la prevenció d’accidents, incrementar la seguretat o donar suport en situacions d’emergència entre la població general especialment en el medi aquàtic i el seu entorn.
Termini de presentació:
30.09.2017
Convocat el Premi Aprenentatge i Servei 2017
Convoca:
Premi Aprenentatge i Servei 2017
Descripció:

La Red Española de Aprendizaje-Servicio, la Fundació Educo i Editorial Edebé tornen a impulsar la convocatòria el Premi Aprenentatge i Servei 2017 al qual poden optar entitats socials, centres d’educació Infantil-Primària, ESO-Batxillerat i Formació Professional, que hagin dut a terme o estiguin encara desenvolupant alguna pràctica d’ApS, que es basa a aprendre mentre fas un servei a la comunitat.

En l’ApS l’alumnat identifica en el seu entorn proper una situació i es compromet a la seva millora tot desenvolupant un projecte solidari que posa en joc coneixements, habilitats, actituds i valors. Es tracta, doncs, de pràctiques que uneixen l’èxit educatiu amb el compromís social.

El Premi pretén reconèixer la tasca dels centres educatius i les entitats socials que integren l’aprenentatge dels i les estudiants amb accions solidàries destinades a millorar la qualitat de la vida de la comunitat, així com reconèixer les pràctiques d’ApS com a eina d’èxit educatiu i compromís social, i enfortir i difondre una cultura participativa, solidària i de compromís cívic, estimulant la divulgació i la implementació de l’ApS.

El termini per a presentar la candidatura és el proper 30 de setembre, i cal omplir el formulari que facilita l’organització..

L’entrega del premi tindrà lloc l’1 de desembre de 2017 a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Termini de presentació:
30.09.2017