Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Premis del Consell Municipal d’Immigració – 2019
Convoca:
Consell Municipal d'Immigració
Descripció:

Aquest premi té per objecte el reconeixement de la feina realitzada o dels projectes en curs que hagin
destacat, o siguin d’especial interès, en l’àmbit de la integració i l’assoliment de la plena ciutadania de
les persones immigrades, així com per afavorir la diversitat, la convivència i la cohesió social.

Poden optar a aquest Premi tots els treballs o projectes orientats a l’assoliment de la integració i la plena
ciutadania real de les persones immigrades en tots els àmbits de la vida ciutadana de Barcelona, en la
temàtica escollida per a l’any 2019: Persones migrades i envelliment.

Els projectes han de tenir les característiques següents:

 • Es poden referir al treball global de l’entitat en la temàtica de referència o a projectes o activitats
  específiques que encaixin amb les finalitats i criteris de valoració.
 • Han de ser projectes iniciats en el mateix any o projectes de continuïtat iniciats en anys anteriors,
 • Han d’estar-se desenvolupant en el moment de la convocatòria o amb previsió d’inici dins l’any, en
  cap cas poden ser projectes acabats, ni tampoc no iniciats en el moment de lliurament del premi.
 • Han de materialitzar-se en accions concretes.
 • Han de dur-se a terme a la ciutat de Barcelona i ser d’aplicació pràctica a escala de ciutat o de
  districte.
 • El llenguatge i continguts hauran de ser respectuosos amb la igualtat de gènere, els drets humans,
  els drets de ciutadania, els drets de la infància, els drets dels animals i no incorporar valors que
  atemptin contra la dignitat humana ni es puguin interpretar com una discriminació per raons d’origen,
  raça, ideològiques, religioses, culturals, socials, d’orientació sexual o d’identitat de gènere.

El termini de presentació de propostes pel premi començarà el dia següent a la publicació d’aquesta
convocatòria al BOP i finalitzarà el 15 d’octubre del 2019. 

Per a saber-ne més, podeu consultar l’enllaç següent: Convocatòria

Termini de presentació:
15.10.2019
XIV Premi 25 de novembre Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones #BCNAntimasclista i Intercultural – 2019
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

L’Ajuntament de Barcelona commemora, cada any, el dia 25 de novembre, declarat per l’ONU, des del 1999, el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones. En aquesta data té lloc la convocatòria del Premi 25 de Novembre dins el marc de l’Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones.

Es poden presentar projectes o treballs que tinguin com a finalitat: 

 • Dur a terme accions de recerca, creació, visibilització, conscienciació o rebuig ciutadà col·lectiu contra les diferents formes i àmbits de les violències masclistes que viuen les dones d’orígens diversos implementades per actors, sectors socials i cívics, associacions, grups de fet o entitats de qualsevol índole.
 • Dur a terme accions d’apoderament de les dones d’orígens diversos que proposin fer front a les diferents tipologies i àmbits en els quals es manifesten les violències masclistes

I han de tenir les característiques següents:

 • Han d’ésser inèdits o estar a l’inici de la implementació, però en cap cas no poden ser projectes acabats ni projectes que les entitats duguin a terme de forma habitual.
 • Ésser projectes en què participin de manera activa les dones d’orígens diversos (les seves veus, la perspectiva, les visions i les accions) i se les apoderi, durant les fases del projecte.
 • S’han de desenvolupar a la ciutat de Barcelona.
 • Que tinguin en compte la diversitat per raó d’origen nacional o ètnic, classe social, creences i religió, i altres situacions que viuen les dones d’orígens diversos.
 • Abordar la sensibilització i la conscienciació contra la violència masclista en dones d’orígens diversos mitjançant els projectes per prevenir-la i eliminar-la. 
 • Fer recerques sobre qualsevol àmbit i tipus de violències masclistes i l’impacte, la recuperació i l’abordatge en dones d’orígens diversos i la relació que hi tenen, per tal d’aplicar els resultats o les recomanacions als serveis d’atenció
 • Materialitzar-se en accions concretes.
 • Tots els projectes han d’estar redactats amb un llenguatge inclusiu des de la perspectiva de gènere. En el cos del projecte hi ha de constar el compromís que, si és el projecte premiat, tota la comunicació, les imatges i el llenguatge que s’utilitzin per implementar-lo, difondre’l, etcètera, siguin inclusius des de la perspectiva de gènere.
 • En el cos del projecte hi ha de constar el compromís que, si és el projecte premiat, tota la comunicació, les imatges i el llenguatge s’utilitzin per implementar-lo, difondre’l, etcètera, siguin inclusius des de la perspectiva de gènere. 

Pel que fa a l’àmbit territorial, els projectes s’han de dur a terme a la ciutat de Barcelona i/o han de ser d’aplicació pràctica a escala de districte o de ciutat. 

Premis i dotació

El Premi del 25 de novembre estableix una sola categoria de projecte i un premi amb la dotació econòmica següent: 

 • Premi del Jurat al millor projecte, dotat amb 15.000€

El Premi del Jurat només correspon a un projecte. No es fa pública una classificació de tots els treballs presentats. En cas d’empat, seran objecte de consideració especial, per part del jurat, els projectes presentats per associacions, grups o entitats que formen part de l’Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència ves les dones. 

Participants

Poden presentar un projecte les persones físiques, els grups, les associacions i les entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Barcelona. Només es podrà presentar una sol·licitud/projecte per sol·licitant. Les persones jurídiques han de tenir la seu a la ciutat de Barcelona.

Tota la informació necessària la trobareu a les bases i al següent enllaç: Més informació

Termini de presentació:
18.10.2019
Subvencions per a la traducció al català d’obres no literàries – 2019
Convoca:
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:
Són subvencions per promoure l’oferta en català d’obres no literàries en forma de llibre, escrites originàriament en qualsevol altra llengua.

Queda exclosa d’aquesta línia de subvencions la traducció al català de llibres de text, de manuals
universitaris, de tesis i tesines, de projectes de recerca, de revistes, de butlletins i de catàlegs comercials.

Va dirigida a:

 • A les empreses editorials, tant persones físiques com jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió
  Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb
  acreditació de distribució i comercialització.
 • A les entitats editorials sense ànim de lucre privades.
Termini de presentació:
29.11.2019
Subvencions per a la traducció al català d’obres literàries – 2019
Convoca:
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:

Són subvencions per donar suport a propostes de traducció al català d’obres literàries escrites originàriament en qualsevol llengua no oficial a Catalunya.

Va dirigida a:

 • A les empreses editorials (persones físiques o jurídiques) domiciliades en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb acreditació de distribució i comercialització.
 • A Les entitats editorials sense ànim de lucre privades
Termini de presentació:
29.11.2019
VIII Premi AMPANS a la Investigació i Innovació sobre discapacitat intel·lectual i trastorns del desenvolupament
Convoca:
AMPANS
Descripció:

AMPANS convoca una nova edició d’aquests premis que volen reconèixer a professionals, equips i entitats que aposten per la investigació i la innovació en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns del desenvolupament.

Modalitats:

 • Investigació: es valora el rigor científic del treball i l’aportació de coneixement i la seva utilitat.
 • Innovació: es valora el grau d’innovació del projecte, el seu impacte en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i la seva facilitat de rèplica en altres contextos.
  Premis

A cada modalitat s’atorgaran 3 premis, que compten amb el patrocini de les empreses ICL Iberia, Esteve i Control Group:

 • 5.000€ pels 2 primers premis
 • 3.000€ pels dos segons
 • 1.000 pels tercers

Qui hi pot optar?

Pot optar al premi qualsevol persona física, de forma individual o col·lectiva, i qualsevol persona jurídica (institucions, universitats, entitats o empreses públiques o privades) amb nacionalitat o seu a països d’Europa o Amèrica Llatina.

Per a més informació us facilitem l’enllaç següent: Més informació sobre el premi

Termini de presentació:
31.12.2019