Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Ajuts a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura – 2019
Convoca:
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Descripció:

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació convoca subvencions per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura.

Línies d’actuació

 • Assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions d’apicultors/es.
 • Lluita contra la varroasi.
 • Racionalització de la transhumància.
 • Mesures de suport als laboratoris d’anàlisi de la mel

Per a tenir-ne més informació podeu consultar l’enllaç següent: Més informació

Termini de presentació:
23.05.2019
Ajuts Carrefour a favor de la infància en situació de vulnerabilitat – 2019
Convoca:
Fundación Solidaridad Carrefour
Descripció:

La Fundación Solidaridad Carrefour obre la seva convocatòria d’ajuts per a sis projectes que puguin ser considerats com a model, pel benefici que aporten a la infància en situació de vulnerabilitat a Espanya.

Beneficiàries

S’adreça exclusivament a institucions o entitats no governamentals sense ànim de lucre (fundacions o associacions, així com les federacions o confederacions de les mateixes), amb seu social i fiscal a Espanya, els projectes de les quals tinguin com a lloc de realització arreu del territori espanyol i promoguin millores en les condicions de vida de nens o joves en situació de desavantatge social (edats compreses entre 0 i 21 anys residents a Espanya).

Dotació de cada un dels sis projectes seleccionats serà de 30.000 euros.

Per a presentar els projectes cal seguir l’enllaç següent: Presentació del projecte

 

Termini de presentació:
24.05.2019
Subvencions a activitats amb càrrec a l’assignació tributària de l’IRPF – 2019
Convoca:
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Descripció:

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social obre la convocatòria anual de subvencions en l’àmbit de les competències de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, per a la realització d’activitats d’interès general.

Col·lectius beneficiaris:

Cruz Roja Española i les entitats o organitzacions del Tercer Sector d’Acció Social.

Relació de programes, prioritats i requisits:

A. Programes d’atenció a les persones amb necessitats d’atenció intgral sociosanitària.

 • Programes estatals de difusió, informació, assessorament, sensibilització i apoderament de les persones amb necessitats d’atenció integral sociosanitària.
 • Programes estatals d’atenció a persones amb necessitats d’atenció integral sociosanitària en la societat en general i a les persones recloses, exrecloses i sotmeses a mesures alternatives.
 • Programes estatals d’investigació aplicada, d’innovació i de difusió del coneixement generat en el camp de l’atenció a persones amb necessitats sociosanitàries.
 • Programes estatals de col·laboració i cooperació tècnica de les entitats del Tercer Sector d’àmbit estatal amb l’Administració General de l’Estat i amb entitats supraestatals, en el camp de l’atenció a persones amb necessitats sociosanitàries.
 • Programes estatals d’enfortiment del Tercer Sector d’àmbit estatal que actua en el camp de l’atenció a persones amb necessitats sociosanitàries.

B. Programes d’atenció a les persones amb necessitats educatives o d’inserció laboral.

 • Programes estatals de sensibilització i conscienciació per a l’activació laboral i el foment de l’emprenedoria.
 • Programes estatals d’atenció a persones amb necessitats educatives o d’inserció laboral.
 • Programes estatals d’investigació aplicada i de difusió del coneixement generat en matèria educativa o inserció laboral.
 • Programes estatals de col·laboració i cooperació tècnica de les entitats del Tercer Sector d’àmbit estatal amb l’Administració General de l’Estat i amb entitats supraestatals, en l’àmbit de l’atenció educativa, l’acreditació de competències i la inserció laboral.
 • Programes estatals d’enfortiment del Tercer Sector d’àmbit estatal en matèria d’atenció a les persones amb necessitats educatives o d’inserció laboral.

C. Programes per al foment de la seguretat ciutadana i la prevenció de la delinqüència.

 • Programes estatals de difusió, prevenció, sensibilització i apoderament de les persones en matèria de seguretat ciutadana i prevenció de la delinqüència.
 • Programes estatals d’assistència integral a les víctimes de delictes violents, en particular, de delictes relacionats amb totes les formes de violència contra les dones, inclosa la violència domèstica, per al foment de la seguretat ciutadana i la prevenció de la delinqüència.
 • Programes estatals d’investigació aplicada i de difusió del coneixement generat en matèria de seguretat ciutadana i de prevenció de la delinqüència.
 • Programes estatals de col·laboració i cooperació tècnica de les entitats del Tercer Sector d’àmbit estatal amb l’Administració General de l’Estat i amb entitats supraestatals, en l’àmbit de la seguretat ciutadana i la prevenció de la delinqüència.
 • Programes estatals d’enfortiment del Tercer Sector d’àmbit estatal en matèria de seguretat ciutadana i la prevenció de la delinqüència.

Per tenir més informació, podeu consultar la convocatòria a l’enllaç següent: Convocatòria

Termini de presentació:
27.05.2019
Subvencions a projectes i actuacions d’entitats i associacions veïnals dels barris d’habitatges administrats o gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya – 2019
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Agència de l'Habitatge de Catalunya
Descripció:

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya convoca subvencions per al finançament de projectes socials d’actuacions comunitàries amb activitats de cohesió social, per a l’adequació o manteniment de dependències, amb la finalitat de fomentar la cohesió social, el teixit associatiu i el civisme veïnal.

Entitats destinatàries

Les subvencions s’adrecen a les entitats i associacions veïnals que actuïn en barris amb un parc d’habitatges de lloguer públic i administrats o gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i en àrees de risc d’exclusió residencial o amb degradació urbana.

Actuacions subvencionables

 • Programa A · Projectes d’actuacions comunitàries, consistents en activitats de foment d’actuacions relacionades amb les comunitats de propietaris i residents.
 • Programa B · Projectes d’adequació, rehabilitació i manteniment de les dependències que constitueixen la seu de les entitats i associacions veïnals i dels espais o elements comuns.

Per a saber-ne més, consulteu l’enllaç següent: Més informació

Termini de presentació:
28.05.2019
Convocatòria del programa de subvencions de l’ajuntament de Barcelona per a promoció i reforç de l’economia social i solidària – 2019
Convoca:
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local - Ajuntament de Barcelona
Descripció:

Les activitats o projectes que es subvencionaran hauran de fomentar activitats d’interès públic o social
que tinguin per finalitat contribuir a l’assoliment dels objectius del Pla d’Impuls de l’Economia Social i
Solidària 2016 -2019, promovent i reforçant les línies de treball del Pla, tot incloent el desenvolupament
d’elements comuns que defineixen el caràcter transformador de l’economia social i solidària, com la gestió
democràtica i participativa, l’orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat.

Els objectius generals del Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2016 -2019 són:
– Impulsar mesures de sensibilització i difusió, impuls i visibilització com a model econòmic alternatiu.

– Impulsar mesures per a la generació de noves iniciatives d’economia social i solidària a la ciutat. 

-Impulsar mesures de transformació de societats mercantils, econòmiques i associatives en entitats
d’economia social i solidària que siguin generadores d’ocupació estable i sostenible.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds anirà des del dia 29 d’abril de 2019 fins el dia 29 de maig de 2019. 

Termini de presentació:
29.05.2019