Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Subvencions a la cultura popular i a l’associacionisme cultural
Convoca:
Generalitat de Catalunya, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:

La Generalitat de Catalunya, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural acaba de convocar les subvencions en l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a l’any 2018, per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme.

Termini de presentació:
02.05.2018
Subvencions per a la promoció de la música 2018
Convoca:
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Institut Català de les Empreses Culturals
Descripció:

L’Institut Català de les Empreses Culturals convoca subvencions per a donar suport a activitats de promoció de la música, de caràcter professional, en els àmbits de la formació, la producció i els projectes globals.

Contingut:
Modalitats subvencionables

  • Suport a la formació.
  • Suport a l’organització d’activitats de formació adreçades a professionals del sector i de perfeccionament en forma de seminaris, jornades, tallers i cursos. Les activitats de formació han de ser de pagament.
  • Suport a la producció.
  • Suport a la producció d’un espectacle musical de nova creació, d’alt interès cultural. Ha de ser la presentació d’una producció singular de gran format o que integri una posada en escena. S’ha d’acreditar l’estrena pública de la producció, en el període subvencionable, amb el compromís formal de l’auditori o espai d’exhibició corresponent.
  • Suport a projectes globals.
  • Suport a projectes de promoció de la música que incloguin activitats relacionades amb els àmbits següents: recerca, formació, publicacions, producció i exhibició.
Termini de presentació:
10.05.2018
21a edició del Concurs de Cartells de la Festa Major del Poble-sec, Districte de Sants-Montjuïc
Convoca:
Ajuntament de Barcelona, Districte de Sants- Montjuic
Descripció:

En el marc de la celebració de la Festa Major del Poble-sec 2018, la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec, amb la col·laboració del Districte de Sants-Montjuïc, ha convocat la 21a edició del Concurs de cartells de la Festa Major del Poble-sec.

Aquest concurs té com a finalitat potenciar la creació artística i incentivar la participació d’artistes professionals i novells, per tal d’aconseguir una col·laboració ciutadana plural i donar difusió a la Festa Major del barri del Poble-sec.

El disseny que resulti guanyador serà premiat i se’n farà ús amb un cartell i un programa de mà, sense perjudici de realitzar altres elements de difusió.

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la 21a edició del Concurs de cartells de la Festa Major del Poble-sec 2018, per tal de promoure una participació plural i una implicació d’artistes amb diferents graus d’experiència en la Festa Major del barri del Poble-sec.

El concurs es durà a terme en el marc de la promoció cultural i artística, i amb la finalitat de fomentar la implicació ciutadana en la festivitat del barri.

La participació és oberta tant a professionals com a artistes novells de qualsevol edat, tenint en compte que en cas de tractar-se d’un o d’una menor d’edat, serà necessari afegir a les dades de l’autor o l’autora (en sobre a part de l’original amb pseudònim), les dades d’un tutor o tutora. El participant s’haurà de trobar al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i no tenir cap deute amb l’Ajuntament de Barcelona.

Podrà ser presentada al concurs qualsevol obra que s’ajusti a l’objecte de la convocatòria i que, a criteri del jurat, compleixi amb els següents requisits:

– El tema del cartell és lliure, però es valorarà positivament que la creació artística faci ús de motius o imatges que puguin associar-se al barri del Poble-sec o a la seva història, així com la inclusió d’algun motiu al·lusiu a la diversitat cultural.

– Els dissenys es podran realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en quatre colors.

Tanmateix, no s’admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i/o volums enganxats. – L’obra haurà d’incloure necessàriament les frases “Festa Major del Poble-sec”, “Del 13 al 22 de juliol de 2018” – Es tindrà en compte la inclusió en el disseny d’algun motiu al·lusiu a la Celebració del 75è aniversari de la presència de la Sala de ball Apolo al barri del Poble-sec.

– El cartell portarà darrere un pseudònim i, en un sobre a part, les dades identificatives de la persona participant. Les obres presentades que no reuneixin els requisits anteriors no seran admeses a concurs.

Termini de presentació:
11.05.2018
2n Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta, Districte de Sants-Montjuïc
Convoca:
Ajuntament de Barcelona, Districte de Sants- Montjuic
Descripció:

En el marc de la celebració de la Festa Major de la Bordeta 2018, la Comissió de de Veïns i Veïnes de la Bordeta amb la col·laboració del Districte de Sants-Montjuïc, han convocat la 2a edició del Concurs de cartells de la Festa Major de la Bordeta. Aquest concurs té com a finalitat potenciar la creació artística i incentivar la participació d’artistes professionals i novells, per tal d’aconseguir una col·laboració ciutadana plural i donar difusió a la Festa Major del barri de la Bordeta. El disseny guanyador serà premiat i esdevindrà la imatge publicitària que s’utilitzarà en el cartell, programa de mà i d’altres elements de difusió.

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la 2a edició del Concurs de cartells de la Festa Major de la Bordeta de l’any 2018, per tal de promoure una participació plural i una implicació d’artistes amb diferents graus d’experiència en la Festa Major del barri de la Bordeta. El concurs es durà a terme en el marc de la promoció cultural i artística, i amb la finalitat de fomentar la implicació ciutadana en la festivitat del barri.

La participació és oberta tant a professionals com a artistes novells de qualsevol edat, tenint en compte que en cas de tractar-se d’un o d’una menor d’edat, serà necessari afegir a les dades de l’autor o l’autora (en sobre a part de l’original amb pseudònim), les dades d’un tutor o tutora. El participant s’haurà de trobar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i no tenir cap deute amb l’Ajuntament de Barcelona.

Termini de presentació:
18.05.2018
Convocatòria per a l’atorgament de subvencions per l’arranjament i adequació dels locals d’entitats de caire cultural representatives d’altres ciutats i comunitats autònomes amb seu social a la ciutat de Barcelona per l’any 2018
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

Es convoquen subvencions per a l’arranjament i adequació dels locals d’entitats de caire cultural representatives d’altres ciutats i comunitats autònomes amb seu social a la ciutat de Barcelona per l’any 2018.

Termini de presentació:
18.05.2018